فلزیاب
پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب باطل

نوشته شده توسط

فلزیاب باطل

در بین صحبت ها فروشندگان فلزیاب کلمات فلزیاب باطل شنیده می شود که این کلمات باطل که در رابطه با فلزیاب گفته می شود مربوط به موضوع دیگر فروشندگان فلزیاب میباشد که با ابراز کلمات باطل متعلق به فلزیاب دیگر شرکت ها فلزیاب بدگوئی نموده که بیان مطالب باطل میخواهند خریدار فلزیاب را از خرید فلزیاب دیگر شرکت ها منصرف نمایند و کلمات باطل برای فلزیاب باطل یا طلایاب باطل یا گنج یاب باطل را زیاد در سایت فلزیاب یا بلاگ فلزیاب یا کانال فلزیاب برخورد مینمائید

بابیان کلمات باطل عملکرد فلزیاب دیگران را باطل نموده توجه به این کلمات باطل ننمائید که موجب شود شما را از دیدن یا ارزیابی فلزیاب دیگر شرکت ها فلزیاب یا شرکت طلایاب یا شرکت گنج یاب جلوگیری نماید

باطل نمودن کلمات باطل اشخاص برای انتخاب فلزیاب طلایاب گنج یاب را در دستور کار خود در زمان خرید فلزیاب فرار دهید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب تجاری

نوشته شده توسط

فلزیاب تجاری

فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی را بصورت فلزیاب تجاری یا با نام تجاری ارائه میگردد نام تجاری فلزیاب در تجارت فلریاب طلایاب گنج یاب میتواند توجه خیلی از افراد و خریداران فلزیاب را در خرید فلزیاب معطوف به خود نماید و فلزیاب تجاری یا طلایاب تجاری یا گنج یاب تجاری در هر صورت برای تسلط به بازار فلزیاب بصورت فلزیاب ساده عمومی ارائه میگردد که برای شکل گیری بازاربه سمت فلزیاب تجاری از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال برای خوب جلوه دادن فلزیاب تجاری بهره برده می شود

فلزیاب تجاری اصولاً فلزیاب با توان بالا نمی باشد زیرا فلزیاب تجاری برای انکه ارزان تر باشد بصورت فلزیاب مشتری پسند یا بازار پسند به بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه میگردد

بیشتر فلزیاب تجاری از نوع فلزیاب با عمق کم یا توان تفکیک پائین میباشد که کار کردن با ان بسیار راحت است ولی همین راحتی در عملکرد موجب میگردد که نقشه مدار فلزیاب تجاری را از نوع فلزیاب ساده بهره ببرند که برای جلب خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب با ظاهر زیبا و شکیل به بازار فلزیاب در دنیا ارائه میگردد این نوع فلزیاب تجاری که بیشتر با نام فلزیاب خارجی یا بعنوان خارجی ارائه میگردد از نوع فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد که بخاطر عملکرد ساده ان در مرحله فروش فلزیاب بیشتر فروشندگان فلزیاب برای فروش فلزیاب به سمت این نوع فلزیاب تجاری روی اورده اند زیرا مشتری فلزیاب طلایاب گنج یاب نیزتمایل به سمت این نوع فلزیاب تجاری دارد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب قدرت فرستنده بالا

نوشته شده توسط

فلزیاب قدرت فرستنده بالا

انواع فلزیاب تصویری یا دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب لیزری را فلزیاب قدرت فرستنده بالا به نسبت نقشه مدار ان فلزیاب میتوان در نظر گرفته پس فلزیاب قدرت فرستنده بالا را میتوان برای تمامی فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها در نظر گرفت به شرط انکه به نسبت توان خود ان فلزیاب را فلزیاب قدرت فرستنده بالا در نظر داشت و طلایاب قدرت فرستنده بالا یا گنج یاب قدرت فرستنده بالا همان فلزیاب فرستنده قدرت بالا میباشد

ولی فلزیاب قدرت فرستنده بالا ان فلزیاب | طلایاب | گنج یاب است که بتواند اهداف یا طلا را در عمق زیاد با توان بالا تفکیک نموده و پیدا نماید

فلزیاب قدرت فرستنده بالا در شرایط سخت بتواند هدف یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد و در وضعیت خاک الوده یا کوهستانی دچار خطا در تفکیک اهداف نگردد

فلزیاب قدرت فرستنده بالا که از نوع صدا دار باشد ان دسته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از نوع فلزیاب صدا زمینه از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا نوع صدا زمینه با این نوع مدار فلزیاب و تنظیمات ذکر گردیده میتواند با نوسان صدا زمینه نوع هدف را در عمق زیاد مشخص نموده و تفکیک نماید و تفاوت هدف نو با هدف قدیمی را بهتر نشان می دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب گنج گوناگون

نوشته شده توسط

فلزیاب گنج گوناگون

اینکه فلزیاب گنج گوناگون در ایران را پیدا نماید به نوع نقشه مدار ان فلزیاب که تصویری باشد یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تنظیمات مربوط به همان منطقه و همان گنج را میخواهد تا با فلزیاب گنج گوناگون تشخیص داده و پیدا نمود و فلزیاب گنج گوناگون یا طلایاب گنج گوناگون یا گنج یاب گنج گوناگون به نسبت نوع نقشه مدار فلزیاب و تنظیمات فلزیاب و تجربه کابر فلزیاب پیدا نماید

اینکه یک اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب برای کار با فلزیاب گنج گوناگون را بخواهد پیدا نماید اطلاعات دقیقی از هر نوع تنظیم مربوط به همان منطقه و گنج در ایران را داشته باشد

هر فرد نسبت به ان فلزیاب که خرید می نماید تا با فلزیاب گنج گوناگون تشخیص داده و پیدا نمود میتواند اموزش دیده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خودش پیدا نموده و توان فلزیاب را بدست اورد

یک فلزیاب از هر نوع که باشد تا با فلزیاب گنج گوناگون تشخیص داده و پیدا نمود باید در  زمان خرید و تمرین یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید تکلیف توان ان فلزیاب مشخص و اثبات شده است تا با فلزیاب گنج گوناگون تشخیص داده و پیدا نمود

و هر فرد بخواهد با فلزیاب برای موفقیت  عمل نماید باید با کارکردن فلزیاب کاملاً اشنا شده و مهارت بدست اورد تا با فلزیاب گنج گوناگون تشخیص داده و پیدا نمود

اینکه هر فرد با فلزیاب حتماً گنج گوناگون پیدا نماید بستگی به مهارت و تجربه ان اپراتور دارد و اینکه یک شخص با یک نوع فلزیاب  گنج پیدا ننموده و شخص دیگر با همان فلزیاب هدف یا گنج گوناگون را پیدا نموده هزار دلیل گوناگون میتواند داشته باشد

ان فلزیاب تصویری که هر دو از یک مدل فلزیاب تصویری است ولی اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری این دو فلزیاب تصویری یکسان متفاوت است یا دو اپراتور فلزیاب تصویری با یک نوع فلزیاب تصویری عمل نموده وبرای تشخیص هدف یا طلا یا گنج بکار برده میشود  و یک شخص با ان موفق شده و دیگر با همان فلزیاب تصویری موفق نشده و حتی دو نفر متفاوت با یک نوع فلزیاب تصویری در یک محدوده عمل جستجو را برای کاوش هدف یا گنج گوناگون به انجام رسانده است یکی ابراز نموده وجود ندارد و شخص دیگر بیان نموده وجود دارد همه اینها به مهارت و تجربه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بستگی دارد

فلزیاب ها جدید پیشرفته تر هستند ولی اپراتور حرفه ای با مهارت و تجربه باید موفقیت خود را تضمین نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب لوپ گوناگون

نوشته شده توسط

فلزیاب لوپ گوناگون

برای عملیات در صحنه کارالوده برای فلزیاب لوپ گوناگون یا لوپ مختلف یا لوپ با اندازه بزرگ یا لوپ با اندازه کوچک برای فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TRو ... بکار برده می شود تا لوپ گوناگون توان این نوع فلزیاب ها افزایش یافته و بی ثباتی انها کمتر گردد وفلزیاب لوپ گوناگون یا طلایاب لوپ گوناگون یا گنج یاب لوپ گوناگون برای افزایش عمق و تعادل نیاز دارد ولی هر نوع فلزیابی نیاز به لوپ متفاوت برای افزایش کارائی نیاز ندارد

لوپ گوناگون با اندازه متفاوت لوپ یا لوپ مختلف درفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری لیزری که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نیاز ندارد

لوپ گوناگون یا لوپ متعدد یا لوپ های متعدد یا فلزیاب با لوپ بزرگ یا فلزیاب با لوپ کوچک در این نوع فلزیاب ها با این نوع تنظیمات کاربرد ندارد و نیازی نمی باشد

این نوع فلزیاب لوپ گوناگون یا لوپ مختلف نیاز ندارد زیرا تنظیمات اندازه هدف IND SIZE از طریق نقشه مدرا این نوع فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها این مسئولیت را به عهده داشته

این نوع فلزیاب لوپ گوناگون یا لوپ مختلف نیاز ندارد چون این نوع فلزیاب های دارای این دو نوع تنظیمات همراه هم میباشد در رابطه با ثبات در هر شرایطی با تغییر تنظیمات توان کاوش و تفکیک هدف در عمق زیاد را داشته و این نوع فلزیاب ها هم لوپ معمولی یا مغناطیسی بر روی ان نصب میشود وهم کوئل الکترونیکی لیزری قابلیت نصب و عملکرد دارد که به تنهائی یا همراه هم قابلیت استفاده یا نصب را دارد ولی تغییر اندازه لوپ یا این نوع فلزیاب لوپ گوناگون یا لوپ مختلف نیاز ندارد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب لوپ متعدد

نوشته شده توسط

فلزیاب لوپ متعدد

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از نوع ولتاژ القائی است که فلزیاب لوپ متعدد یا فلزیاب لوپ های متعدد برای عمق بیشتر نسبت به عمق ان فلزیاب نیاز دارد فلزیاب لوپ متعدد احتیاج دارد که در نقشه مدرا ان فلزیاب نمی توان توان عمق فلزیاب یا عمق طلایاب یا عمق گنج یاب را افزایش داده و دلیل دیگر وجود فلزیاب لوپ های متعدد برای این است که این نوع فلزیاب ها که لوپ های متعدد در ان بکار می رود توان پائین انها در حذف ذرات یا نداشتن تعادل در مناطق با زمین الوده یا خاک درهم و کوهستانی یا سطح شهردارد البته برای عمق زیاد این مقوله فلزیاب لوپ متعدد بیشتر برای ایجاد ثبات در واکنش فلزیاب میباشد

وفلزیاب با لوپ های متعدد بیشتر برای فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب سبک

نوشته شده توسط

فلزیاب سبک

هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند فلزیاب تاشو یا فلزیاب سبک یا فلزیاب بزرگ یا فلزیاب کوچک باشد و اندازه و شکل جعبه کنترل فلزیاب یا باکس فلزیاب به نقشه مدار ان فلزیاب نیز بستگی دارد

تعدادی از فلزیاب ها به دلیل کاربرد قطعات بیشتر و ساختار مدار انها دارای اندازه بزرگ میگردند و بعضی از فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ها به شکل نرم فزاری طراحی میگردد که موجب میشود اندازه  کوچک تر داشته باشد

فلزیاب سبک یا طلایاب سبک یا گنج یاب سبک یا فلزیاب کوچک یا فلزیاب بزرگ را هر خریدار فلزیاب به نسبت نوع کار با فلزیاب یا کار با طلایاب یا کار با کنج یاب انتخاب می نماید  

سبک بودن فلزیاب یا کوچک بودن فلزیاب طلایاب گنج یاب در نوع عملکرد ان اثر ندارد بلکه توان عمق فلزیاب یا توان تفکیک فلزیاب در عملکرد فلزیاب اثر مستقیم دارد که ان هم به نقشه مدار فلزیاب یا نقشه مدارطلایاب یا نقشه مدرا گنج یاب بستگی دارد که چه میزان توان فلزیاب را مشخص می نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

پرقدرت ترین فلزیاب

نوشته شده توسط

پرقدرت ترین فلزیاب

فلزیاب | طلایاب | گنج یاب دارای قدرت متفاوت در تشخیص میباشد و پرقدرت ترین فلزیاب یا پرقدرت ترین گنج یاب یا پرقدرت ترین طلایاب را از دیدگاه متفاوت میتوان نگاه کرد

از دید توان عمق فلزیاب یا حذف ذرات مزاحم یا تفکیک اهداف یا طلا یا حساسیت برای تشخیص ذارت یا دیگر منابع ازهدف واقعی میتوان برای پرقدرت ترین فلزیاب در نظر گرفت

پرقدرت ترین فلزیاب باید عمق بالا و مشخص داشته باشد و عمق زیاد فلزیاب به نوع نقشه مدرا ان فلزیاب بستگی دارد

از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. نمی توان توقع عمق زیاد را داشت

 همین دسته فلزیاب توان تفکیک بالا و با کیفیتی ندارد و چون بالانس زمینی و بعضی از انها بالانس هوائی نیاز دارد حذف ذرات یا حساسیت برای تشخیص ذرات یا دیگر منابع برای کاهش خطا این دسته فلزیاب به سادگی فراهم نمی شود و تعادل خوبی در شرایط بحرانی از نظر زمین و شکل قرار گرفته هدف نخواهد داشت این دسته فلزیاب ها جزو پرقدرت ترین فلزیاب برای تفکیک و عمق زیاد نمی باشد

برعکس انچه که سازندگان این نوع فلزیاب ها یا فروشندگان انها که همه نوع فلزیاب را رد نموده و فقط این نوع فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها را که خود می فروشند یا می سازند پرقدرت ترین فلزیاب دنیا معرفی مینمایند البته این موضوع پرقدرت ترین فلزیاب برای این نوع فلزیاب ها در ایران مرسوم است ولی واقعیت ندارد و برای همین شکل و قیافه و ظاهر میتفاوت به ان داده تا بتوانند بعنوان پرقدرت ترین فلزیاب ارائه نمایند

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

جامع ترین فلزیاب

نوشته شده توسط

جامع ترین فلزیاب

فلزیاب کامل یا طلایاب کامل یا گنج یاب کامل یا جامع ترین فلزیاب را فلزیاب تصویری لیزری به ویژه فلزیاب تصویری دوربین لیزری نام برد جامع ترین فلزیاب دنیا که از نوع فلزیاب تصویری دوربینی لیزری می باشد توسط سازنده فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که بیشتر فلزیاب پالسی یا مگنت و ..... را ارائه مینمایند یا توسط فروشندگان فلزیاب معمولی ارائه نمی گردد و با این موضوع که جامع ترین فلزیاب از نوع فلزیاب تصویری دوربین لیزری یا طلایاب دوربینی لیزری یا گنج یاب دوربین لیزری توسط فروشندگان فلزیاب معمولی برخورد نمودید باور نکنید زیرا تکنولوژی طراحی و ساخت و تولید جامع ترین فلزیاب که از نوع فلزیاب تصویری دوربینی لیزری باشد در دنیا تحت اختیارتعداد انگشت شماری طراح و تولید کننده فلزیاب تصویری یا فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد و این نوع فلزیاب تصویری دوربینی لیزری در ایران فقط در اختیار تریشورز و جویندگان اسیا است که در زمینه فلزیاب پیشتاز در دنیا میباشند

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

کامل ترین فلزیاب

نوشته شده توسط

کامل ترین فلزیاب 

فلزیاب | طلایاب | گنج یاب در مدل های گوناگون وجود دارد کامل ترین فلزیاب یا کامل ترین گنج یاب یا کامل ترین طلایاب را هر فروشنده فلزیاب از نوع فلزیاب خود می داند و به خریدار فلزیاب درزمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب یا خرید گنج یاب بعنوان کامل ترین فلزیاب دنیا معرفی مینماید

بعضی برای تبلیغ فلزیاب خود به خریدار فلزیاب میگویند که فلزیاب بدون خطا را ارائه نموده و چون بی خطا عمل مینماید کامل ترین فلزیاب دنیا میباشد با انکه فلزیاب بدون خطا در دنیا وجود ندارد و این موضوع را بیشتر ان دسته ارائه کننده انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا فلزیاب دوربینی میباشد که هیچکدام ارتباطی به کامل ترین فلزیاب یا کامل ترین طلایاب یا کامل ترین گنج یاب ندارد زیرا همه این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها یا دوربین دیجیتال یا دوربین عکاسی هر کدام به نوبه خود دارای خطا میباشد

بهترین فلزیاب دنیا و کامل ترین فلزیاب دنیا ان فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب است که بتواند هدف را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نماید تا دردسته کامل ترین فلزیاب دنیا یا کامل ترین طلایاب دنیا یا کامل ترین گنج یاب دنیا قرار بگیرد

 کامل ترین فلزیاب  میتواند از نظر نوع عملکرد که فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری دوربین لیزری باشد با یکدیگرمتفاوت است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

گنج یاب دوربینی لیزری

نوشته شده توسط

گنج یاب دوربینی لیزری

در عملیات با دستگاه های فلزیاب تصویری دوربینی لیزری که عده ای به ان گنج یاب دوربینی لیزری نیز میگویند در اصل نوعی فلزیاب تصویری دوربین لیزری است که از دسته فلزیاب تصویری لیزری یا طلایاب تصویری لیزری یا گنج یاب تصویری لیزری میباشد

گنج یاب دوربینی لیزری که واقعاً گنج یاب دوربینی لیزری باشد هیچ شباهتی به این دسته گنج یاب دوربینی لیزری که در سایت گنج یاب دوربین لیزری یا سایت فلزیاب دوربین لیزری مینماید ندارد

گنج یاب دوربینی لیزری یک نوع فلزیاب تصویری لیزری خاص است که تولید گنج یاب دوربینی لیزری یا فلزیاب تصویری دوربینی لیزری در اختیار افراد عام یا شرکت های فلزیاب غیر معتبر نمی باشد و اطلاعات ان در اختیار این دسته اشخاص یا شرکت ها برای تولید فلزیاب تصویری دوربینی لیزری قرار نمی گیرد زیرا از نوع تکنولوژی بالا فلزیاب تصویری لیزری برخوردار است که در اختیار دانشمندان علوم الکترونیک و رادار میباشد و هیچ ارتباطی به گنج یاب دوربینی لیزری که در سایت دوربین گنج یاب لیزری یا گنج یاب دوربینی لیزری ندارد

اصلاً نوع عملکرد دوربین لیزری تصویری که به ان فلزیاب تصویری دوربینی لیزری میگویند ندارد و نحوه عملکرد خاص خود را در عملیات فلزیاب تصویری دارد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

گنج یابی با دوربین

نوشته شده توسط

گنج یابی با دوربین

دوربین برای گنج یابی یا گنج یابی با دوربین یا گنج یابی با دوربین دیجیتال یک موضوع صد در صدی نمی باشد دوربین دیجیتال که برای گنج یابی تبلیغ و ارائه میگردد در اصل دوربینی نمی باشد که گنج یابی با دروبین را با ان انجام داد زیرا توانائی عملیاتی هر نوع تغییر بر روی لایه های سطحی زمین را داشته و این تغییرات را که در گنج یابی با دوربین با این دسته دوربین به انجام میرسد میتواند از هر نوع تغییر در لایه زمین باشد و مانند یک دستگاه مگنت یا تسلا یا یون یاب نسبت به فلزیاب یا طلایاب گنج یاب عمل نموده با این تفاوت که گنج یابی با دوربین از نوع دوربین دیجیتال یا دوربین عکاسی در این است که این دسته دوربین دیجیتال را میتواند در حالت تشخیص تغییر حرارت قرار داده تا تغییر حرارت در سطح زمین را مشخص نماید

 گنج یابی با دوربین از این مدلها که در سایت دوربین فلزیاب یا گنج یابی با دروبین ارائه میگردد یک نقص اساسی داشته زیرا هر منبعی در زیر و سطح زمین حرارت خاص خود به همراه تششعات مادون قرمز و جابجائی جریان و انرژی و نیرو را تحت فشار به همراه خواهد داشت که این دسته دوربین دیجیتال یا دوربین عکاسی که برای گنج یابی با دوربین تبلیغ میگردد این نقص را دارا است که میتواند هر نوع تغییر از منابع لایه زیر و سطح زمین اشکار نماید ولی مشخص نیست که تغییر که این نوع دوربین از علائم سطح زمین بدست می اورد و اشکار مینماید مربوط به کدام منبع است تا بتوان با این نوع دوربین ها گنج یابی با دوربین را انجام داده و خطا در این نوع دوربین ها برای گنج یابی با دروبین بسیار بالا میباشد

دوربین فلزیاب یا فلزیاب دوربین اصل که از این نوع دوربین فلزیاب یا دوربین دیجیتال عکاسی در تبلیغات نمی باشد در عملیات جاده سازی و راهسازی و سدسازی و ساخت ساختمانهای بزرگ مانند برج نیز کارائی داشته

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

دوربین گنج یاب

نوشته شده توسط

دوربین گنج یاب

گنج یابی با دوربین دیجیتال یا فلزیاب با دوربین عکاسی یا دوربین حرفه ای گنج یاب را بعنوان دوربین گنج یاب یا فلزیاب دوربینی در بازار ایران یا در سایت دوربین فلزیاب یا بلاگ فلریاب دوربین عکاسی یا فلزیاب دوربین فیلم برداری معرفی میگردد ارتباطی به عملیات با دوربین گنج یاب یا دوربین فلزیاب یا دوربین طلایاب ندارد

دوربین گنج یاب یا دوربین فلزیاب یا دوربین طلایاب که اصل عملکرد فلزیابی را برای کاوش اهداف و فلزات و طلا و گنج گاربرد داشته هیچکدام از این نوع دوربین گنج یاب یا فلزیاب دوربینی نمی باشد

دوربین گنج یاب یا فلزیاب دوربینی نوعی دستگاه فلزیاب میباشد که شرایط  و شکل و شمایل یک دوربین معمولی یا این دوربین گنج یاب که در ایران فروشندگان فلزیاب تبلیغ می نمایند ندارد و این نوع دوربین گنج یاب در فلزیاب تصویری لیزری کاربرد داشته که تکنولوژی دوربین طلایاب یا فلزیاب دوربین از نظرطراحی فلزیاب دوربین یا دوربین طلایاب در اختیار هیچکدام از سازندگان فلزیاب نمی باشد زیرا ساخت دوربین گنج یاب یا تولید دوربین فلزیاب یا دوربین طلایاب مدارات خاص خود را داشته که در ایران فقط دوربین طلایاب یا دوربین گنج یاب یا دوربین فلزیاب در اختیار تریشورز و جویندگان اسیا میباشد

دوربین گنج یاب یا فلزیاب دوربینی بیشتر کاربرد نظامی و صنعتی و عملیات در راکتورهای هسته ای داشته و فروش ان در همه دنیا محدوده ودر اختیار عام قرار نمیگیرد و هزینه ان بسیار بالا میباشد

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب دوربینی

نوشته شده توسط

فلزیاب دوربینی

ساخت دوربین حرارتی یا دوربین حرارتی را بجای فلزیاب دوربینی یا طلایاب دوربینی یا گنج یاب دوربینی در ایران و بعضی سایت طلایاب یا سایت گنج یاب یا سایت فلزیاب معرفی میگردد

دوربین حرارتی را از انجا فلزیاب دوربینی معرفی مینمایند که علائم یک هدف قدیمی یا فلزات قدیمی یا گنج میتواند به سطح زمین منتقل گردد و با دوربین حرارتی میتوان تغییرات سطح زمین را نسبت به اطراف متوجه گردید که بحث ان در زمینه حرارت مختص به ان هدف که حاصل ان تششعات مادون قرمزوفشارو جابجائی جریان و انرژی و نیرو  میباشد بررسی و مشخص شده است درج گردیده است

ولی فلزیاب دوربین حرارتی یا فلزیاب دوربینی را نمی توان این دوربین های معمولی که به حالت حرارتی با تغییر لنزیا تجهیرات دیگر قرار میگیرد معرفی نموده و عده ای برای فروش فلزیاب بهتر یا بهترین فلزیاب از دوربین حرارتی بجای فلزیاب دوربینی یا فلزیاب دوربین حراراتی بهره میبرند

فلزیاب دوربین نوعی فلزیاب است که دارای نقشه مدار فلزیاب دوربینی یا فلزیاب دوربین حرارتی میباشد که مدار ان مدار تبدیل مخصوص داشته که در انحصار چند شرکت بزرگ در دنیا میباشد که علائم دریافت نموده یک هدف را به مرکز مدار فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی منتقل می نماید

ساخت فلزیاب دوربینی یا ساخت فلزیاب دوربین حرارتی در ایران در انحصار جویندگان اسیا و تریشورز میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

خطا فلزیاب | طلایاب | گنج یاب

نوشته شده توسط

خطا فلزیاب | طلایاب | گنج یاب

خطا فلزیاب یا خطا طلایاب یا خطا گنج یاب یک امر اجتناب ناپذیر است ولی سازندگان فلزیاب یا فروشنده دستگاه ها ی فلزیاب تصویری که متقلب و دروغگو هستند به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میگویند فلزیاب انها فلزیاب بدون خطا یا طلایاب بدون خطا یا گنج یاب بدون خطا میباشد و کلمه خارجی بودن فلزیاب را بهانه این امر که فلزیاب بدون خطا ارائه می نمایند را در مقابل خریدارفلزیاب بکار می برند تا بتوانند خریدار فلزیاب را به اینکه خطا فلزیاب یا خطا طلایاب یا خطا گنج یاب در فلزیاب های انها وجود ندارد متقاعد نماید

اگر یک تولید کننده فلزیاب که فلزیاب انحصاری پرقدرت را در اختیار داشته به خریدار فلزیاب واقعیت را گفته و ابراز نماید که %100 بدون خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت واقعیت نداشته

 خطا فلزیاب یا خطا طلایاب یا خطا گنج یاب را با فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد را اپراتور یا کاربر فلزیاب درست تنظیم نمائید %100 خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت از بین میرود

 مهارت اپراتور فلزیاب انحصاری یا کاربر طلایاب انحصاری است که میتواند این تنظیمات در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی متعادل و درست با الیاژ هدف یا طلا و صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع و خاک و ذرات تعیین گردد %100 خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت از بین میرود را خریدار فلزیاب ناشنا با عملکرد فلزیاب قبول نمی نماید و گول ان عده فروشنده فلزیاب که ابراز مینماید فلزیاب انها %100 بدون خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت میباشد را قبول نموده زیرا خریدار فلزیاب نمی خواهد واقعیت را قبول نماید و تجربه و مهارت و پشتکار اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب میتواند خطا فلزیاب را کاهش دهد را عامل موفقیت خود بداند چون میخواهند از سریعترین و راحت ترین روش با فلزیاب به موفقیت برسد و همین ابراز راحت عمل نمودن فلزیاب بدون خطا موجب میشود خریدار فلزیاب دروغ اشخاص یا شرکت ها فروشنده فلزیاب که میگویند فلزیاب بدون خطا ارائه می نماید را می پذیرد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

%100 بدون خطا

نوشته شده توسط

 %100 بدون خطا

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که فلزیاب انحصاری پرقدرت باشد در اصل یک کلمه تبلیغاتی برای فروش فلزیاب میباشد و فلزیاب %100 بدون خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت وجود خارجی ندارد

اصلاً اول انحصاری بودن فلزیاب یا انحصار فلزیاب یا انحصار گنج یاب یا انحصار طلایاب از نظر نقشه مدار فلزیاب مورد بررسی و تائید قرار بگیرد بعد %100 بدون خطا فلزیاب انحصاری پرقدرت مطرح گردد

%100 بدون خطا فلریاب انحصاری پرقدرت یا طلایاب انحصاری پرقدرت یا گنج یاب انحصاری پرقدرت یک توهم در فلزیاب طلایاب گنج یاب است که فروشند فلزیاب متقلب برای خریدار فلزیاب مطرح می نماید تا فلزیاب خود را به فروش برساند

%100 بدون خطا فلریاب انحصاری پرقدرت را باور ننمائید زیرا تجربه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب است که میتواند قدرت فلزیاب انحصاری را مشخص نماید

فقط طراح واقعی فلزیاب که شرکت فلزیاب معتبر است میتواند فلزیاب انحصاری پرقدرت را تولید نماید که در ایران فقط جویندگان اسیا و تریشورز این توان طراحی فلزیاب انحصاری پرقدرت را دارد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:09

فلزیاب انحصاری پرقدرت

نوشته شده توسط

فلزیاب انحصاری پرقدرت

فلزیاب انحصاری یا فلزیاب انحصاری پرقدرت فقط در اختیار طراح واقعی فلزیاب میباشد فلزیاب انحصاری پرقدرت یا طلایاب انحصاری پرقدرت و گنج یاب انحصاری پرقدرت توسط شرکت فلزیاب معتبر که تولید فلزیاب و طراحی فلزیاب را در اختیار دارد به انجام میرسد

فلزیاب تصویری انحصاری پرقدرت باید نقشه مدرا فلزیاب انحصاری پرقدرت را داشته باشد

بیشتر سازندگان فلزیاب در ایران که میگویند فلزیاب انحصاری پرقدرت  را ارائه می نمایند در اصل تعدادی محدودی نقشه مدار فلزیاب پالسی یا PI را در اختیار داشته و همه از روی نقشه مدار این نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا اقدام به ساخت فلزیاب نموده و در مدار ان کمی تغییرات داده یا ظاهر ان را تغییر داده و نام گوناگون بر روی ان قرار داده و به نام فلزیاب انحصاری پرقدرت اختیار عموم بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ایران قرار می دهند برای اینکه به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب اثبات نماید فلزیاب انها از دسته فلزیاب انحصاری پرقدرت است هر نوع ترفند و دروغ را در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای خریدار فلزیاب ابراز نموده و عرض مینمایند

همین نوع فلزیاب ها با توان پائین را بعنوان فلزیاب انحصاری پرقدرت و بدون خطا به خریداران فلزیاب | طلایاب | گنج یاب ارائه نموده اند که همین سوء استفاده از بی اطلاعی خریداران در زمینه فلزیاب که فلزیاب خوب ایرانی را از فلزیاب بد خارجی یا فلزیاب بدرد نخور ایرانی که بعنوان فلزیاب خارجی ارائه میگردد را تشخیص دهد موجب شده است بازار فلزیاب ایران به بیماری دشواری انتخاب خریدار گرفتار شود

زیرا تولید فلزیاب انحصاری پرقدرت که توسط یک شرکت فلزیاب معتبر به انجام میرسد و واقعاً مدار ان پرقدرت و انحصاری میباشد نیز نمی تواند اعتماد خریدار فلزیاب یا معتمد گرایی درعمده بازار فلزیاب ایران را ایجاد نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

رقابت فلزیاب

نوشته شده توسط

رقابت فلزیاب

در رابطه با رقابت فلزیاب یا رقابت طلایاب یا رقابت گنج یاب موجب شده است که عده ای فلزیاب خود را فلزیاب %100 صد در صد بدون خطا معرفی نموده با انکه به این مطالب دررقابت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توجه نمائید فقط تعریف بی خودی برای جلب مشتری میباشد

اگر توجه نمائید برای رقابت فلزیاب عرض این بحث ها حتی به بدگوئی از دیگران را به دنبال داشته زیرا نمی توانند رقابت در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب نمایند اقدام به عرض مباحثی مینمایند که رقیب خود را تخریب نمایند تا از عرصه رقابت بازار فلزیاب خارج نمایند و این مطالب برای رقابت فلزیاب بیشتر دررابطه با تولید فلزیاب ایرانی که توسط شرکت فلزیاب معتبر که فلزیاب ایرانی با کیفیت بالا را طراحی نموده و ارائه مینمایند عرض میکنند زیرا در رقابت فلزیاب خود این افراد یا سایت ها فلزیاب که این موضوعات عرض یا بیان ضد و نقیض فلزیاب یا بدگوئی فلزیاب دیگران مینمایند می دانند که نمی توانند با رقیب خود رقابت در زمینه فلزیاب پیشرفته با تکنولوژی فوق پیشرفته را نمایند واین عده که از دیگران مطالب کذب فلزیاب را میگویند برای رقابت فلزیاب ذهن خریدار فلزیاب نسبت به شرکت فلزیاب معتبرخراب می نماید شما که خریدار فلزیاب هستید به این موضوعاتی و بیانات عرض شده که پایه و اساسی ندارد توجه ننموده زیرا از دید رقابت برای رقابت فلزیاب بین اشخاص فروشنده فلزیاب تقلبی که بدگوئی از شرکت فلزیاب معتبر می نمایند و برای رقابت فلزیاب کار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در نظر بگیرید که میتواند یک هدف نمونه یا طلا را در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید  

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

عرض فلزیاب

نوشته شده توسط

عرض فلزیاب

در مطالب فلزیاب خیلی ها عرض فلزیاب یا بیان فلزیاب را در متن کلمات خود قرارداده اند که این عرض مطالب فلزیاب بیشتر برای منافع ان عده میباشد که این مطالب در رابطه با فلزیاب عرض مینمایند

عرض فلزیاب یا عرض طلایاب یا عرض گنج یاب در زمینه عملکرد فلزیاب طلایاب گنج یاب یک بحث علمی و مجزا می باشد که در اینجا به ان پرداخته نشده است و مطالب عرض شده را مورد بررسی قرار گرفته شده است

هرکه هرچه بخواهد میتواند در سایت فلزیاب یا بلاک طلایاب یا شبکه اجتماعی فلزیاب یا کانال گنج یاب درج نموده و بیان نماید ولی این مطالب که عرض میگردد خیلی از انها پایه و اساس علمی و فنی نداشته و بعضی عرض مطالب در رابطه با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درست خلاف اصول و قوانین علمی میباشد

توجه نمائید هر چه که در این سایت ها فلزیاب یا سایت طلایاب یا سایت گنج یاب درج یا عرض میگردد نشانه این نمی باشد که صحت داشته باشد و مشخص نیست این موضوعات را کدام مرجع ذیصلاح علمی و فنی در زمینه علوم الکترونیک و رادار تائید مینماید که به این راحتی این مطالب را عرض مینمایند

چون بازار فلزیاب در ایران یک بازار زیر زمینی میباشد کسی دنبال این مطالب را بعنوان امور شغلی فلزیاب یا امور صنفی فلزیاب پیگیر نمی شود تا از ابراز و عرض این مطالب توخالی جلوگیری گردد

توجه به این مطالب عرض شده که پایه و اساس ندارد توجه ننموده و به ایرانی یا خارجی بودن فلزیاب و مطالب عرض شده در رابطه با فلزیاب ایرانی نیز توجه ننموده و کار فلزیاب یا عملکرد فلزیاب را در رابطه با کاوش اهداف در عمق زیاد به همراه تفکیک ان فلزیاب در نظر بگیرید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

فلزیاب طولی

نوشته شده توسط

فلزیاب طولی

 برای اینکه فلزیاب طولی نکشد بازار را تسخیر نماید باید فلزیاب با تکنولوژی بالا یا تکنولوژی پیشرفته را سازنده فلزیاب | طلایاب | گنج یاب در بهترین دستکاه های فلزیاب موجود در بازار ارائه نماید

بحث فلزیاب طولی یا طلایاب طولی یا گنج یاب طولی عمل نماید موضوع علمی و فنی است که بحث ان جداگانه از جریان مطرح گردیده میباشد

خیلی از این دستگاههای فلزیاب طولی نکشید بر بازار ایران مسط گردند ان دسته فلزیاب تفریحی با ظاهر زیبا یا فلزیاب ایرانی با عنوان خارجی بود که این درد بی اعتمادی فلزیاب را بر بازار فلزیاب وارد نمود

ولی اینکه بازارفلزیاب طولی نکشید در ایران در اختیار یک عده فروشنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قرار گرفته که فلزیاب ها تفریحی و فلزیاب های با عمق کم را بعنوان فلزیاب با داشتن تکنولوژی پیشرفته و کار عالی فلزیاب به خریداران فلزیاب معرفی نموده وبازار فلزیاب طولی نکشید که دچار اشکال در انتخاب فلزیاب طلایاب گنج یاب از طریق خریدار فلزیاب گردید

اگر فروشندگان فلزیاب که فلزیاب با کیفیت پائین را ارائه می نمایند برای اطمینان خریدار در بازار فلزیاب واقعیت فلزیاب را بیان می نمودند مطمئناً فروش فلزیاب طولی نمی کشید که از دست این عده خارج  میگردید و خریداران فلزیاب طلایاب گنج یاب نیز با اعتماد اقدام به خرید فلزیاب می نمودند

بیانات شیرین این عده که از فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با توانائی پائین در زمینه تفکیک و عمق تعریف بیهوده می نمایند توجه ننمائید

 اگر به تولید کننده فلزیاب معتبر که فروشنده فلزیاب واقعی میباشد  واقعیت فلزیاب طلایاب گنج یاب را ابراز می نماید توجه نماید فلزیاب طولی نمی کشد که در بازار فلزیاب جایگاه خود را پیدا می نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

کل فلزیاب

نوشته شده توسط

کل فلزیاب

فلزیاب کلاً در زمینه و امورات گوناگون کارائی داشته و کل فلزیاب برای عملیات صنعتی در زمینه ساختمان سازی و معادن و تاسیسات ساختمان و اب و برق و تلفن و مخابرات و پتروشیمی و نفت و .... کاربرد داشته

فلزیاب کل کارائی ان وابسته به تجربه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میباشد کل فلزیاب یا کل طلایاب یا کل گنج یاب که در زمینه اثارباستانی یا کاوش گنج یا پیدا نمودن دفینه بهره برده میشود یا کل فلزیاب عملکرد فلزیاب برای کشف گنج یک کار جانبی فلزیاب |طلایاب | گنج یاب میباشد و هیچ صحت عملکرد صد در صدی فلزیاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری لیزری برای کاوش گنج و دفینه و طلا وجود ندارد  و کل فلزیاب ها گنج یاب نمی باشند و هر که ابراز نمود فلزیاب ان گنج یاب است یا میخواهد فلزیاب خود را بفروش برساند یا اگر صاحب فلزیاب است میخواهد تعریف نماید و ان عده که دستگاه مگنت یا تسلا یا یون یاب به جای فلزیاب تصویری یا گنج یاب یا طلایاب به خریدار فلزیاب معرفی می نمایند و نمی توانند کل این نوع دستگاه ها را بر روی فلز نو تست نماید میگویند که فلزیاب انها گنج یاب که این دستگاها فلزیاب نمی باشد چه برسد به انکه گنج یاب باشد

کل کار فلزیاب برای تشخیص اهداف متفاوت در زیر زمین می باشد و کل فلزیاب تفکیک داراست که فقط میتواند نوع هدف را از دیگر منابع جدا نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

نقص طلایاب مگنت

نوشته شده توسط

نقص طلایاب مگنت

ایراد دستگاه مگنت از تشخیص میدان مغناطیس است نقص طلایاب مگنت که در اصل دستگاه مگنت است و طلایاب مگنت وجود ندارد ویکی از دلایل ان عدم توانائی تشخیص خواص مغناطیسی فلزات است و چون نمی تواند خواص مغناطیسی فلزیات را مشخص نماید پس توانائی تفکیک نداشته و نمی تواند انرا بعنوان طلایاب معرفی نمود

برای همین نقص کار دستگاه مگنت یا نقص طلایاب مگنت است که سازندگان دستگاه فلزیاب مگنت یا طلایاب مگنت در ایران از فلزیاب پالسی یا ساخت فلزیاب پالسی رو به ساخت دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا با نام طلایاب مگنت یا گنج یاب مگنت اورده و این نوع دستگاهها را بعنوان فلزیاب تصویری نیزمعرفی نموده و برای اینکه در زمان خرید به خریدار فلزیاب نشان دهند که این دستگاه ها یک دستگاه فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا طلایاب مگنت است و ذرات یا دیگر تغییرات در لایه های زمین را بصورت لکه رنگ مشخص نمی نمود و فقط گنج و دفینه و طلا را میگیرد به خریداردستگاه مگنت یا طلایاب مگنت میگویند فقط گنج یا دفینه را بصورت لکه رنگ نشان میدهد و فلز نو یا فلز جدید را نمی گیرد و این خود یک نقص طلایاب مگنت یا نقص دستگاه مگنت است زیرا می توان کفت یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا طلایاب تصویری طلا قدیمی که محل اصلی خود تکان نخورده است را بهتر از طلا نویا فلزجدید تشخیص می دهد یا تفکیک می نماید ولی اینکه طلایاب مگنت یا هر نوع دستگاه مگنت یا غیر مگنت فقط طلا قدیمی یا گنج را پیدا میکند و فلز نو یا طلا جدید را تشخیص نمی دهد از نظر علمی و فنی درست نمی باشد و نقص طلایاب مگنت نیز همین است که نمی توان انرا برای مشخص شدن توان عمق گیری یا تفکیک طلا از ان بهره برد و برای تست این نوع دستگاه ها به جای فلزیاب تصویری از اهن ربا بهره میبرند که این عمل برای تست فلزیاب تصویری که طلایاب مگنت به ان میگویندعملی ناصحیح است   

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

نقص فلزیاب پالسی

نوشته شده توسط

نقص فلزیاب پالسی

نواقص فلزیاب پالسی یا نقص فلزیاب پالسی یا نقص فلزیاب تصویری یا نقص فلزیاب لیزری در خطا پدید امده از عملکرد نویز یا پارازیت خود میباشد بالاترین نقص فلزیاب طلایاب گنج یاب ایجاد حوزه خطا در اطراف خود از حالت سلفی نویز یا پارازیت خود میباشد نقص فلزیاب پالسی یا نقص طلایاب پالسی یا نقص گنج یاب پالسی به خاطر بهره بردن ازولتاژ در تشخیص خود میباشد

برای همین نقص کار فلزیاب پالسی است که سازندگان فلزیاب پالسی در ایران از ساخت فلزیاب پالسی با نام و شکل گوناگون و با استفاده از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال برای رفع نقص فلزیاب پالسی بهره میبرند ولی همه اینها نمی گذارد نقص توان فلزیاب پالسی رفع گردد و نقص فلزیاب پالسی یا نقص فلزیاب پالسی تصویری از دامنه عملکرد مدار فلزیاب پالسی یا نقص مدار PI از کمبود تعادل در این نوع فلزیاب پالسی است

 نقص عمده فلزیاب پالسی در تفکیک ان است که توان تفکیک فلزات هم طبقه را از هم ندارد

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:00

کارفلزیاب پالسی

نوشته شده توسط

کارفلزیاب پالسی

کار فلزیاب پالسی به نوع اموزش فلزیاب پالسی بستگی دارد اما کار فلزیاب پالسی وابسته به نقشه مدار فلزیاب پالسی میباشد که کار فلزیاب پالسی یا کار طلایاب پالسی یا کار گنج یاب پالسی از دیدگاه تشخیص اهداف یا تفکیک منابع خلاصه میگردد به تشخیص تفاوت هدف اهنی یا هدف غیر اهنی که اصول تفکیک نمی باشد و کار فلزیاب پالسی یا کار طلایاب پالسی یا کار گنج یاب پالسی در جداسازی تشخیص تفاوت است

طبق معمول کار فلزیاب پالسی معمولاً نمی تواند خواسته اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را در صحنه کار اصلی برای هدف واقعی یا طلا با درست عمل نماید برطرف نموده و کار فلزیاب پالسی  موجب موفقیت در کاوش هدف یا گنج یا طلا گردد

کار فلزیاب پالسی یا کار طلایاب پالسی یا کار گنج یاب پالسی برای عملیات حرفه ای در زمینه کاوش اهداف یا طلا یا گنج نمی باشد و بیانات فروشندگان این نوع فلزیاب ها در رابطع با کار فلزیاب پالسی در زمینه ذکر گردیده یا تفکیک طلا یا کاوش گنج یک تبلیغ از کارفلزیاب پالسی میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از37