جمعه, 01 ارديبهشت 1396 12:05

فلزیاب تصویری شرایط نرم افزار

نوشته شده توسط

 

فلزیاب تصویری شرایط نرم افزاردر اصول رادار را باید داشته باشد تا فلزیاب تصویری واقعی باشد و فلزیاب تصویری اصلی قدرت تشخیص انواع فلزات یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت لکه رنگ های با رنگ متفاوت اشکار مینماید سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده یا ردیاب های که دارای شرایط نرم افزار فلزیاب تصویری عددی یا تفکیک رنگ COL PRO میباشد میتواند وضعیت هدف یا منابع یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت عددی یا لکه رنگی یا تیکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید

شرایط پدیدار شدن لکه رنگ درفلزیاب تصویری را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل جستجو را بر روی صفحه نمایشگر معین مینماید

در فلزیاب تصویری از روی عدد VDI یا لکه رنگ تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر در مختصات ترسیم گردیده تغییرات پدید امده را میتوان با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری یا فیلتر نمودن مورد ارزیابی قرار داد تا هدف واقعی یا طلا را تشخیص داد.

سیستم فلزیاب تصویری تصویری در نوعهای گوناگون طراحی گردیده است که یکی از این برنامه ها نرم افزاربرنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 11:01

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نوشته شده توسط

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نوع خود بی نظیر و بدون رقیب میباشد و سیستم فلزیاب تصویری عددی یا تصویری همگی بنابر لکه رنگی و عددی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید.

در سیستم فلزیاب تصویری برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO لکه رنگ به صورت انواع رنگ به نسبت نوع فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد و در شرایطی رنگ لکه رنگ از ترکیب رنگ نیز مشاهده میگردد که ترکیب رنگ میتواند با اعداد طبقه VDI هدف اصلی یا طلا یکسان نباشد.

در سیستم فلزیاب تصویری با عدد VDI یا لکه رنگی زمانیکه مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری واکنش از تغییرات را بدست می اورد این واکنش را از مدار اصلی بر روی سخت افزارفلزیاب تصویری عددی و تصویری منتقل و نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگراین تغییرات را بصورت عدد VDI و لکه رنگ اشکار مینماید.

انچه که ازبرنامه عددی یا لکه رنگی به شکل رنگ یا اعداد و تصاویر در سیستم فلزیاب تصویری پدید میاید از تغییرات مدار اصلی فلزیاب یا سرجستجوگر یا عامل جستجوگر میباشد.

رنگ یا لکه رنگ یا اعداد ازنوع تعیین تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری با عدد VDI اشکار میگردد و تنظیمات مدار اصلی فلزیاب تصویری بر روی لکه رنگ و رنگ پدید امده و عدد VDI در نر م افزار فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI اثر مستقیم دارد و موفقیت اپراتورتصویری در کاوش هدف اصلی یا طلا بنابر تنظیم سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد

در عملیات کاوش طلا یا اهداف شکل حرکت و بدست اوردن مختصات بر روی صفحه نمایشگر به همراه اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر و فیلتر نمودن برنامه نرم افزار و ترسیم نقشه حدود هدف یا طلا بر روی سطح زمین و صفحه نمایشگر از مواردی است که یک اپراتور فلزیاب تصویری با عدد VDI برای بدست اوردن اطلاعات دقیق از یک هدف یا طلا باید بداند و رعایت نماید تا موفقیت حاصل گردد.

عملکرد فلزیاب تصویری واقعی از اصول رادار زمینی دستی که بنابررادار با تفکیک طراحی شده است و مدار ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 10:58

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را داشته باشد باید یک فلزیاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO باشد

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را دارا باشد باید دارای شرایط خاص ذکرگردیده باشد

در سیستمهای که به نام فلزیاب تصویر یا IMAGER مشهور میباشند میتواند دارای نرم افزار گوناگون با تنظیمات مختلف باشد اما پایه تنظیمات و طراحی انها بسیار به همدیگر نزدیک میباشد به غیراز فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که تنظیمات مجزایی از دیگر نرم افزار فلزیاب های تصویری دارا میباشد

تعدادی از طراحان بزرگ نرم افزار فلزیاب تصویری با طراحی نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO از نوع عددی یا تصویری قراردادی یا لکه رنگی قدرت فلزیاب تصویری با تفکیک را برای عمق زیاد به اثبات رسانده و نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO برای افزایش کاربرد عملکرد فلزیاب تصویری در تفکیک با عدد VDI به بازار فلزیاب تصویری ارائه نموده اند .

هر میزان برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری وسیستم فلزیاب تصویری پیشرفته باشد بدست اوردن رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر و صدا و واکنش انتن مربوط به هدف اصلی یا طلا راحت تر خواهد بود به شرط انکه اپراتورفلزیاب توان تشخیص تنظیمات متناسب فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا جداسازی و تفکیک با کیفیت بالا به انجام برسد وتعیین تنظیمات دقیق برای جداسازی منابع و هدف واقعی یا طلا از مسئولیتهای اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد.

البته نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب با یکدیگر تفاوت داشته و نوع تنظیمات و نحوه عملکرد انها نیز از یکدیگر مجزا میباشد در هر صورت رعایت تنظیم صحیح در عملیات جستجو امکان موفقیت با فلزیاب را افزایش میدهد.

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 10:56

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددییک فلزیاب تصویری فوق پیشرفته با مدار رادارو برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد و سیستمهای فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از هر  تغییری در مدار اصلی فلزیاب تصویری واکنش  را بصورت اعداد VDI یا حرارت یا تصویر لکه رنگی یا  رنگی بر روی صفحه نمایشگر اشکارمینماید

عملکرد سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از نوع روش برنامه مختصات دیداری رادار بهره میبرد که بر روی صفحه نمایشگر Display ظاهر میگردد

درفلزیاب تصویری لکه رنگی عددی از سخت افزارRADAR SOFTWARE P.I.P بهره برده میشود که از نرم افزار مختصات رادار RADAR میباشد

هرگونه تغییرات بر روی مدار اصلی سیستم یابنده یا فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی توسط مدارسخت افزارمبدل فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی که با نرم افزارمخصوص همان سیستم فلزیاب تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید واعداد VDI به همراه لکه رنگ با رنگ مجزا بر روی برنامه صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار میگردد البته برنامه نرم افزار در خیلی سیستمها فلزیاب تصویری به هم نزدیک یا یک شکل میباشند ولی برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با دیگر فلزیاب های تصویری متفاوت است

رد فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی تعیین بین هدف واقعی و غیر واقعی درعدد VDI یا تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر به نوع عملیات جدا سازی یا طبقه بندی نمودن در زمان ارزیابی یا فیلتر FILTER بستگی کامل دارد.

در فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی تفاوت بین اهداف واقعی یا طلا و منابع صحنه کار که بصورت رنگ و لکه رنگ یا اعداد یا تصاویر ظاهر میگردد از شرایط تغییرات صحیح بر روی تنظیمات برنامه تفکیک رنگ COL PRO و سیستم فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی بدست میاید

هیچگونه سیستم فلزیاب بصورت فلزیاب تصویری یا فلزیاب غیر تصویری وجود ندارد که بدون مهارت اپراتورفلزیاب بتوان منابع و اهداف وطلا را از هم مجزا نماید.

سیستم فلزیاب تصویری یا یابنده تصویری یا IMAGER در انواع گوناگون طراحی و ساخته شده که مدارعددی یا تصویری یک مدار رابط بین نرم افزار صفحه نمایشگر و نرم افزار موجود در سخت افزار متصل به مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:18

فلزیاب تصویری حرارتی

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری حرارتی

فلزیاب تصویری حرارتی یا سیستمهای فلزیاب حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود .

یک نمونه از این مدل فلزیاب تصویری حرارتی یا رادار حرارتی تصویری بصورت تصویر حرارتی با تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO بصورت عدد یا رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در مدل فلزیاب تصویری حرارتی با نرم افزارفلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عددVDI یا تصویر تفکیک رنگ هر تغییر که از لایه های زیرین زمین تا سطح زمین ایجاد گردد با تفاوت عدد یا رنگ مشخص میگردد.

در بعضی مواقع برای اینکه بتواند به تغییراعداد یا رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO به همراه P.I.P بهره برده میشود.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:16

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد برای یک نوع هدف در دو نوع منطقه متفاوت میتواند اشکار نماید و در مناطقی که مواد معدنی ومنابع و الیاژ هدف یا طلا با یکدیگر متضاد باشند و در این وضعیت بیشتر مواقع رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویرمتضاد یا دو رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر به دو شکل مختلف بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

فلزیاب تصویری بعضی مواقع لکه رنگ با دو رنگ متفاوت از یک هدف یا طلا میتواند بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و این از خصوصیات فلزیاب تصویری میباشد و اعداد VDI از دو طبقه نزدیک به هم یا حتی مخالف در تنظیمات تفکیک و تشخیص تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC پدید میاید.

فلزیاب تصویری در عملیات عدد VDI یا تصویر گیری از یک هدف یا طلا میتواند دونوع عدد VDI یا لکه رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:14

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

فلزیاب تصویری فیلتر زمین را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بایدبه انجام رساند تا توان تفکیک هدف اصلی یا گنج یا طلا را داشته باشد و فیلتر نمودن برنامه لکه رنگی یا لکه تصویری فلزیاب تصویری برای افزایش توان سیستم فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن منابع از دیگر اهداف و هدف اصلی یا انواع فلزات یا طلا کاربرد دارد که به ان ارزیابی صحنه کار یا هدف در فلزیاب تصویری نیز میگویند

فیلتر نمودن اهداف در شکل های مختلف رد فلزیاب تصویری به انجام میرسد و فیلتر با رنگ و تغییر رنگ و افزایش و کاهش رنگ و تغییر در اعداد و طبقات اعداد VDI و دیگر تنظیمات موجود در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری به انجام میرسد تا بتوان هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نمود.

رابطه بین تنظیمات فلزیاب تصویری و تنظیمات فیلتر درنرم افزار فلزیاب تصویری که موجب تغییر رنگ و اعداد میگردد میتواند اپراتور فلزیاب تصویری را در جدا سازی منابع و اهداف یا طلا یا انواع فلزات یاری نماید و رنگ و اعداد اهداف یا طلا در هر منطقه ای با منطقه دیگربه نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا متفاوت میباشد.

در هر نوع فلزیاب یا فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد و تصویر و صدا و حرکت انتن در مناطق الوده واکنش فلزیاب میتواند برای تشخیص اهداف یا طلا واکنش متفاوت داشته یا فلزیاب باید نسبت به همان منطقه تنظیم گردد تا بتواند کیفیت تفکیک را با بالاترین حد مطلوب ارائه نماید و فلزیاب تصویری میتواند رنگی متضاد در مناطق الوده به نسبت در مناطق یکدست بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید.

در فلزیاب تصویری سازه لکه رنگ یا رنگ یا تصاویر و اعداد بنابر شکل و ساختمان الیاژ و عمق هدف یا طلا ونوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند برای یک هدف یا طلا در مناطق مختلف متفاوت باشد

در رابطه با صدا و حرکت انتن و  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز تغییر محدوده یا منطقه که موجب تغییرات در مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به نسبت موقعیت ان منطقه باید تغییر نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری بتواند هدف مورد نظریا طلا را کاوش نماید.  

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:12

فلزیاب تصویری زمین

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری زمین

سیستم فلزیاب تصویری زمین را نیز باید بتواند تشخیص داده و ارزیابی نماید تا بتواند هدف اصلی یا طلا را تفکیک نموده یا تشخیص دهد با فلزیاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد فلزیاب تصویری کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب تصویری هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویر اشکار مینماید و اپراتور فلزیاب تصویری با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتور فلزیاب تصویری را فیلتر نیز میگویند

سیستم فلزیاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارنماید و این ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف یا طلا میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و طلا و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده هدف واقعی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر  یکسان یا نزدیک به هم باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:10

فلزیاب تصویری رادار تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری رادار تصویری

فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری در اصل طراحی و ساخته شده است

کلیه سیستمهای فلزیاب تصویری و فلزیاب عددی و فلزیاب راداری و لکه رنگی و رنگی و دوربین حرارتی راداری زمینی تصویری که بعنوان سیستم فلزیاب تصویری یا با روش فلزیاب تصویری عمل مینماید از شرایط رادار تصویری بهره برده و شرایط عملکرد سخت افزار فلزیاب تصویری متعلق به سیستمهای فلزیاب جستجوگر زمینی را از روی رادار تصویری برداشت و تبدیل و قابل انتقال گردیده است.

تمامی سیستمهای IMEGER /COL PRO فلزیاب تصویری دنیا دارای نرم افزار لکه رنگی میباشند که این دسته سیستمها فلزیاب تصویری به چند نوع گوناگون تقسیم میشوند طراحی این نوع نرم افزار ها فلزیاب تصویری که به P.I.P یا P.P.I معروف میباشند از روی اصول نرم افزار رادارتصویری طراحی و تبدیل شده است.

مختصات یابی فلزیاب تصویری از موضوعات مطرحی در سیستمهای فلزیاب تصویری برای تشخیص محل هدف یا طلا میباشد و در رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب تصویری ترکیب مختصات روی صحنه کار با مختصات در صفحه نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر وتعیین امکان ارتباط بین این دو مختصات میتوان محل دقیق هدف یا طلا را تا حدودی مشخص نمود

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:09

تنظیمات تفکیک فلزیاب

نوشته شده توسط

تنظیمات تفکیک فلزیاب

تنظیمات تفکیک فلزیاب طبق دستورگرفته شده از مدار فلزیاب یا مدارطلایاب به انجام میرسد

انچه که از تفکیک فلزیاب بر میاید جدا سازی ساختمان کلی اهداف و طلا از یکدیگریا منابع و مواد معدنی میباشد و این طبقات اهداف یا انواع فلزات جدا شده میتواند نزدیک به هم یا هم مکان با هم باشد.

انجام عملیات تفکیک فلزیاب با در نظر گرفتن الیاژ و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به انجام میرسد.

تفکیک فلزیاب در اصل در تنظیمات مدار اصلی فلزیاب قابل اعمال میباشد و هر چه اپراتور در این تنظیمات اعمال نماید سیستم فلزیاب به همان منابع واکنش نشان داده که در سیستم فلزیاب تعیین گردیده است و بصورت اعداد و تصویر یا لکه رنگ یا رنگ اشکار میگردد

اگر در تنظیمات نرم افزاری فلزیاب تصویری که دارای  برنامه تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با رنگ و اعداد و تصاویر و لکه رنگ نوع هدف و طلا و منابع از یکدیگر مجزا میگردد نیز تشخیص نوع اهداف و منابع و جدا سازی انها از تنظیمات فلزیاب مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از مدار اصلی فلزیاب جستجوگر میباشد.

در فلزیاب تصویری بعد از تصویرگیری لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر ظاهر شده در مراحل اولیه نوع هدف یا طلا را به وضوح مشخص نمی نماید وبا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری اپراتورفلزیاب میتواند مسیر تشخیص بین منابع و اهداف یا طلا را مشخص نماید.

پس تفکیک و تشخیص در برنامه لکه رنگی یا عددی یا تصویری یا تشخیص رنگ و صدا و حرکت انتن از مدار اصلی فلزیاب که اپراتور تعیین مینماید ترکیب میگیرد و تشخیص ان در برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر از موضوعاتی میباشد که اپراتورفلزیاب باید با فیلتر یا ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگربتواند ترکیب وجود منابع و مواد معدنی از هدف مورد نظریا طلا را جدا نماید

البته در برنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری اعداد جدول VDI SCALE را میتوان در برنامه نرم افزار تعیین نمود تا بتوان طبقه هدف یا طلا را تشخیص داد.

صفحه1 از148