فلزیاب
Thursday, 22 March 1398 09:08

فلزیاب حرفه ای

Written by

فلزیاب حرفه ای

فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته دارای شرایط خاص تنطیمات اولیه مربوط به خود میباشد و این تنظیمات متعلق به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک سیستم فلزیاب میباشد توان بالای در تشخیص اهداف داشته و این نوع فلزیاب ساخت ایران یا ساخت خارج باشد تفاوتی ندارد زیرا مدار فلزیاب با این نوع تنظیمات ساخت هر کجا دنیا که باشد با هر نوع تجهیزات مطمئناً دارای مدار پیچیده و حرفه ای و فوق پیشرفته ای میباشد و با داشتن این نوع تنظیمات عملکرد فلزیاب است که توان و تفاوت انرا با دیگر فلزیاب ها مشخص مینماید و ساخت کدام کشور یا کجای دنیا باشد دیگر مطرح نمی باشد

اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی ساخت کدام کشور است مطرح نیست بلکه قدرت تشخیص و تفکیک و عمق گیری ان سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی مطرح است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب واقعی کشف گنج

فلزیاب واقعی کشف گنج را طبق اصول به انجام میرساند و اگر با فلزیاب کسی نتواند درست عمل نماید نمی تواند در هر نوع فعالیتی که مینماید موفق گردد حالا این فعالیت در زمینه کشف گنج یا اب و برق و تلفن و جاده سازی و راهسازی و نفت و پتروشیمی باشد فرقی نمی کند درست عمل نمودن با فلزیاب مهم است امکان دارد اپراتور یا کاربر به منطقه ای برود که در ان گنج وجود داشته باشد ولی نتواند انرا پیدا نماید این امر میتواند از عدم توان اپراتور یا کاربر در تشخیص و اکنش فلزیاب و تنظیم فلزیاب باشد البته در صورتی که ان فلزیاب در زمان تمرین توانسته باشد یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید

 اگر منظوراز فلزیاب واقعی ان است که حتماً گنج را پیدا نماید که هیچ کس در دنیا نمی تواند تضمین دهد که با هر نوع فلزیاب ساخت هر کجا دنیا بتواند حتماً گنج را پیدا نمائید  ولی یک فلزیاب که واقعی باشد ان فلزیاب است که بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید که در این مجموعه  در زمان خرید اموزش داده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود شما پیدا نمائید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:09

خطا گنج یاب

Written by

خطا گنج یاب

خطا گنج یاب را میتوان همان خطا فلزیاب دانست فلزیاب میتواند از عوامل گوناگون در صحنه کار تاثیر پذیر است و تاثیر از منابع و مواد معدنی و ذرات ایجاد انحراف در تشخیص سیستم گنج یاب یا فلزیاب مینماید

خطا گنج یاب یا خطا فلزیاب از علائمی میباشد که از هدف یا منابع در صحنه کار منتشر میگردد و ان دسته ازعلائم که منتشر شده و دارای ساختار متفاوت با دیگر علائم در صحنه کار میباشد یا توان بالاتری از نظر جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس دارا است میتواند شرایط انحراف در تشخیص فلزیاب را ایجاد نماید

بعضی منابع به نام منابع همگن یا هم مکان میباشد که در حالت عادی صحنه کار میتواند وجود داشته باشد که علائم ان میتواند معادل علائم هدف باشد که شما در سیستم فلزیاب تعیین نموده اید با ارزیابی صحنه کار و تغییر در تنظیمات میتوان بین این گونه منابع و هدف واقعی را تشخیص داده ولی بعضی از منابع هم مکان تفکیک و جدا سازی ان بسیار سخت میباشد زیرا حتی با تغییر تنظیمات نیز این علائم شبیه به هدف واقعی میباشد

روش اینگونه تشخیص هدف  واقعی از دیگر منابع بستگی به نوع اعداد VDI در تنظیمات  تفکیک و تشخیص و سطح و حجم IND SIZE دارد و واضح است اگر بنابر این اصول عمل گردد سیستم فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند بین ذرات و یا منابع همگن  و هدف واقعی را تشخیص دهد اگر اپراتور یا کاربر حرفه ای باشد همه این مطالب را میداند و به ان واقف است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب فلز قدیمی و فلزنو

فلزیاب فلزنو و فلزقدیمی ندارد هر دو نوع را میتواند پیدا نموده یا تفکیک نماید

اگر منظوراز اینکه فلزیاب فلز نو یا فلز قدیمی را بتواند تشخیص دهد فلزاز نوع طلا است طلا جدید و قدیم ان طلا است و تفاوتی نمیکند ولی منظور شما توان تشخیص یک هدف باستانی یا گنج است  تغییرات در تنظیمات و نحوه عملیات و مهارت شما در انجام هر فعالیتی که مینماید مهم است ولی اگر درست و با دقت عمل نمائید فلز جدید و قدیم ندارد یک فلزیاب که یک هدف را از نوع طلا تفکیک مینماید میتواند همان هدف از نوع قدیمی را پیدا نماید در اینجا مهارت اپراتور برای تشخیص مرکز هدف و دیواره محدوده ان توسط اپراتور مهم است

کلاً پیدا نمودن گنج با هر نوع فلزیاب از هر کجا دنیا نیازمند مهارت در عملیات و تشخیص و تنظیم و مختصات یابی با فلزیاب است

فلزیاب که در زمینه ساختمان یا سد سازی و جاده سازی برای تشخیص مقاومت و توان زمین بکار برده میشود کاری بسیار حساس و دقیق است که اپراتور یا کاربر باید نحوه واکنش سیستم فلزیاب با انتنی یا صدا یا تصویر را تشخیص داده تا بتواند وضعیت ان محدوده و منطقه را مشخص نماید کار با فلزیاب برای پیدا نمودن یک طلا یا گنج که قدیمی باشد دقت چند برابر بالاتر از دیگر عملیات و فعالیت ها را نیاز دارد زیرا علائم پراکنده شده از یک فلز یا طلا قدیمی اطراف خود دچار فشار نیروو جریان و انرژی نموده و دیواره بزرگتر از اندازه واقعی هدف را ایجاد مینماید و دقت در تشخیص مرکزهدف در این شرایط است که باید یک اپراتور یا کاربریا حرفه ای بدست اورد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

خرید فلزیاب یا گنج یاب

خرید فلزیاب یا گنج یاب را در صورتی انجام دهید که به همه مطالب مربوط به عملکرد فلزیاب اگاهی داشته باشید زیرا دانستن موضوعات مربوط به عملکرد فلزیاب و توان و خطا ان شما را در تشخیص خرید فلزیاب کمک مینماید و شما به امید اینکه با فلزیاب گنج را حتماً پیدا نمائید و به ثروت هنگفتی برسید یک فلزیاب را خریداری نکنید بلکه بدانید وقتی با واقعیت عملکرد فلزیاب ها دنیا اشنا گردید در زمان تمرین پشتکار به خرج داده و در مطالعه کتاب های راهنما دقت بیشتری را به انجام میرساند تا امکان موفقیت شما در صحنه کار اصلی برای کاوش هدف واقعی افزایش یابد

  فلزیاب ها دارای توان تفکیک میتواند اهداف را تفکیک نموده و مشخص نماید ولی هر فروشنده یا سازنده فلزیاب میگوید با فلزیاب  میتوانید حتماً گنج را پیدا نمائید در کل  میخواهد سیستم فلزیاب خود را بفروشد واقعیت این است که شما باید به مهارت کامل در زمینه فلزیاب رسیده تا به موفقیت برسید و باید بر همه عوامل در زمینه باستانشناسی  در نظر داشته باشید زیرا موضوع اصلی بعد از تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع عملیات حفاری به سبک صحیح میباشد تا به مرکز هدف اصلی دست یابید و توجه نمائید تمامی تولید کنندگان و طراحان و سازندگان معتبر در دنیا  بر روی سیستم خود حتماً از کلمه فلزیاب METAL DETECTOR بهره برده و در کنار این کلمه از گنج یا گنج یاب  TREASURE DETECTOR بهره برده و عملاً میخواهند برسانند که این یک سیستم فلزیاب است و امکان گنج یابی با ان وجود دارد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 09:00

فلزیاب ترکیبی

Written by

فلزیاب ترکیبی

فلزیاب ترکیبی همه امکانات را با هم داشته و از هر نوع امکانات ان خواستید یا توانستید بهره برده و از هر نوع امکانات که خواستید یا نتوانستید عمل نمائید بهره نمی برید این نوع سیستم ها ترکیبی طراحی شده تا اپراتور یا کاربر در انجام عملیات با این نو ع سیستم فلزیاب  همه نوع امکانات را در اختیار داشته و خواسته اپراتور یا کاربر از هر کدام که خواست میتواند استفاده نماید و دیگر نیاز نیست چند سیستم گوناگون تهیه گردد

طراحی و ساخت فلزیاب ترکیبی که بتواند در یک مدارفلزیاب فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری را به همراه هم داشته باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای نسبت به دیگر فلزیاب ها داشته و عملاً در زمان تمرین و اموزش این واقعیت برای اپراتور یا کاربر اشکار میگردد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

Thursday, 22 March 1398 09:00

ساخت فلزیاب

Written by

ساخت فلزیاب

ساخت فلزیاب به شکل های گوناگون به انجام میرسد و اینکه فلزیاب ساخت و طراحی ایران باشد یا فلزیاب ساخت و طراحی خارج باشد تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب باید دارای توانائی درتشخیص و تفکیک باشد و شرایط عملکرد فلزیاب است که توان فلزیاب را مشخص مینماید و عملکرد فلزیاب به نوع تنظیمات ان بستگی دارد و تنظیمات مربوط به نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد

فلزیاب تولید ایران ساخت شرکت های معتبر دارای توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف و منابع و ذرات از یکدیگر میباشد و این موضوع عملاً در زمان خرید مشخص میگردد که در زمان خرید بعد از اموزش فلزیاب یک هدف نمونه  را درسطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید

زمانیکه یک فلزیاب بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید دیگر توان ان سیستم فلزیاب مشخص شده است و دیگر مهم نیست این فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب ساخت خارج میباشد

با انکه عده ای فکر میکنند چون یک فلزیاب ساخت خارج است توان بالاتری دارد با انکه چنین نمی باشد و اگراز ان عده که فلزیاب خارجی خرید یا فلزیاب ایرانی را بعنوان خارجی خرید است و افراد واقع نگر و راستگوی باشند به شما میگویند که با فلزیاب خارجی نیز به موفقیت نرسیده است و به نسبت فلزیاب خوب ایرانی کارائی پائین تری دارد و فلزیاب ایرانی که توسط دانشمندان و متخصصین ایرانی طراحی و ساخته شده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک اهداف را داشته و میتواند اهداف را بخوبی تشخیص داده و از دیگر منابع و ذرات تفکیک نماید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Monday, 24 October 2016 12:16

طراحی فلزیاب

Written by

طراحی فلزیاب

طراحی فلزیاب یک موضوع مهم در توانائی عملکرد ان فلزیاب است و مهم نیست که طراح ان فلزیاب یک ایرانی است یا یک طراح خارج باشد عملکرد فلزیاب است که توان طراح ان را مشخص مینماید زمانیکه با یک فلزیاب میتواند در زمان خرید یا تمرین یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید مطمئناً یک اپراتور یا کاربر با تجربه میتواند در صحنه کار اصلی هدف واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد و این چنین فلزیاب که اینگونه توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد دارای عملکردی مطمئن است ودیگر مهم نیست که  طراح این مدار فلزیاب یک دانشمند ایرانی باشد یا یک طراح خارجی باشد تفاوتی نمی کند اصل طراحی نوع مدار است که هر طراح حرفه ای میتواند مداری طراحی نماید که دیگر طراحان و سازندگان فلزیاب در دنیا به ان دسترسی نداشته باشد یا علوم این طراحی را نداشته باشند و این علم و فنون در اثر تجربه بدست امده باشد و موجب طراحی یک مدار پیشرفته گردد که فن ان در اختیار دیگران قرارنداشته یا قابل دسترسی نباشد یا دیگران به ان فن و علم و در طراحی فلزیاب دست پیدا ننموده باشند و دراین نوع فلزیاب ها طراح برای افزایش توان سیستم فلزیاب طراحی گردیده از قطعات الکترونیک با کیفیت بالا بهره میبرد تا بهترین کارائی در ان فلزیاب ایجاد گردد

در نتیجه طراحی مدارفلزیاب توسط  دانشمندان ایرانی به انجام برسد میتواند از فلزیاب های دیگر یا فلزیاب ساخت خارج با توان بالاتر باشد و درعملکرد واکنش عالی تری داشته باشد اصل یک فلزیاب در ابتدا طراحی نوع مدار ان است که ان فلزیاب از دیگر فلزیاب ها جدا نموده و سپس عملکرد ان فلزیاب در زمان خرید است که بعد از اموزش خود شما بتوانید یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نمائید

دانشمندان طراح فلزیاب در ایران به تکنولوژی بالا طراحی و ساخت فلزیاب فوق پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دست یافته که در نوع خود در دنیا بی نظیر است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:01

کار فلزیاب انتنی

Written by

کار فلزیاب انتنی

کار فلزیاب انتنی بنابر اصول رادار میباشد و میتواند یک هدف را از فاصله دور شعاع زنی نموده و سپس نقطه زنی نماید با فلزیاب انتنی میتوان با تک انتن شعاع زنی یا ردیابی نموده و محدوده و دیواره و زوایا هدف را بدست اورده و با جفت دسته انتن نیز میتوان هم شعاع زنی نموده و هم نقطه زنی نموده

البته بعضی اپراتور یا کاربر های حرفه ای میتوانند با جفت دسته انتن شعاع زنی و ونقطه زنی نموده و هم میتوانند با تک دسته انتن شعاع زنی و نقطه زنی نمایند

در کل اینکه یک اپراتور یا کاربر حرفه ای بتواند با فلزیاب انتنی یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید مهم است

عده ای عملکرد فلزیاب انتنی را قبول نداشته و رد مینمایند با توجه به اینکه اکثر انهای که فلزیاب انتنی داشته و تمرین نموده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا مینمایند کل عقیده و نظریه انها که عملکرد فلزیاب انتنی را قبول ندارد رد نموده

حتی این عده که عملکرد فلزیاب انتنی را قبول ندارند عملکرد فلزیاب انتنی را مشاهده نموده و می بینند که یک فلزیاب انتنی میتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق شعاع زنی نموده و نقطه زنی میکند شروع به اوردن بهانه های گوناگون نموده که یکبار گرفته است و شانسی میگیرد و خیلی دلایل و بهانه های دیگر میاورند و فقط یک جبهه گیری برعلیه فلزیاب انتنی از خود نشان میدهند و بعد از اینکه فلزیاب انتنی در سطح و عمق یک هدف را پیدا نمودعملکرد فلزیاب انتنی مورد تائید و اثبات شده است و نظریات و بهانه های این دسته دیگر جایکاهی ندارد

البته توجه نمائید فلزیاب انتنی شرایط واکنش خاص خود را داشته و در بعضی مواقع فلزیاب انتنی در حرکت انتن واکنش عادی از خود نشان نداده و مسیر و جهت هدف را نمونه را به درستی مشخص نمی نماید و این امر دلایل خاص خود را دارد که در دستور العمل راهنمای فلزیاب انتنی این موارد ذکر گردیده است و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای به این نوع واکنش اشنائی کامل داشته و میداند این نوع واکنش در فلزیاب انتنی به چه دلیل است

 در کار با فلزیاب انتنی دقت در تنظیمات سیستم فلزیاب و نوع مختصات یابی و بدست اوردن زوایا و نقطه مقابل و دیواره هدف امری است که یک اگراپراتور یا کاربر باید در نظر داشته باشد

بعضی اشخاص نیز میگویند فلزیاب انتنی با حرکت دست میتواند به این طرف و انطرف برود و دقت نمائید در رانندگی نیز تعادل در حرکت دست نداشته باشید اتومبیل منحرف میگردد و در کاربا اسلحه در تیر اندازی هم به همین صورت است که دقت در تنظیم نگهداشتن دست و روش حرکت دست و تعادل در تشخیص با دست امری مهم است که همین موضوع در رابطه نگهداشتن دسته انتن نیز صدق مینماید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

کار با فلزیاب انتنی

کاربا فلزیاب انتنی ساده و راحت است به شرط انکه اپراتور یا کاربر شرایط تشخیص و حرکت انتن و نحوه زاویه گیری و بدست امدن اضلاع و نقطه مقابل هدف و دیواره هدف را رعایت نموده و تمرین نماید تا هر نوع واکنش یا شکل واکنش یا حرکت انتن در سیستم فلزیاب را بدست اورده و اشنا گردد

بعضی اشخاص یا افراد کار با فلزیاب انتنی را خیلی قبول داشته و انرا کاملاً تائید مینمایند و گروهی نیز عملکرد فلزیاب انتنی را قبول نداشته و انرا رد مینمایند تفاوت نمی کند که بعضی اشخاص کار فلزیاب انتنی را قبول نداشته بلکه این مهم است که اپراتور یا کاربر که با فلزیاب انتنی حسابی تمرین نموده و نحوه عملکرد و واکنش و شکل تغییر حالت و حرکت انتن در شرایط گوناگون بدست اورده است بتواند یک هدف را در سطح و عمق پیدا نماید ان موضوع که عده ای عملکرد کار فلزیاب انتنی را قبول ندارد رد نموده و عملکرد فلزیاب انتنی را تائید مینماید

توجه نمائید که فلزیاب انتنی حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اموزش فلزیاب انتنی

اموزش با فلزیاب انتنی بستگی به نوع ان فلزیاب انتنی دارد هر نوع فلزیاب انتنی به یک شکل طراحی گردیده است و نحوه پاسخگوی یا واکنش انها بر روی فلزات با یکدیگر متفاوت است فلزیاب انتنی که دارای جعبه کنترل میباشد و مدار فلزیاب انتنی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است از روش مختصات یابی مربع و مثلث یا روش زاویه یابی برای مشخص نمودن دیواره و محدوده و مرکز هدف میتوان بهره برد

هر فردی امکان دارد با یک روش خاص خود با فلزیاب انتنی عمل نماید و موضوع مهم در کار با فلزیاب این است که با هر روشی بتوان دیواره و مرکز هدف را مشخص نمود

در اموزش با فلزیاب انتنی  در مراحل اولیه از ساده ترین روش ها میتوان بهره برد ولی برای عملیات حرفه ای باید روش های گوناگون که در دستورالعمل راهنمای فلزیاب انتنی بیان گردیده است در زمان تمرین بهره برد تا بتوان در صحنه کار اصلی برای تشخیص دیواره و محدوده و مرکز هدف این روشها را پیاده نموده و به انجام رسانده تا بتوان مرکز و محدوده و دیواره هدف و نقاط مقابل هدف را تشخیص داده و از انحراف در تشخیص دیواره و مرکز هدف کاهش یافته یا از بین برود

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب توان تشخیص اهداف واقعی

فلزیاب توان تشخیص اهداف واقعی در صحنه کار اصلی رادارد ولی بستگی دارد اپراتور یا کاربر ان تا چه اندازه مهارت دارد که بتواند بین هدف واقعی و دیگر ذرات و مواد معدنی و منابع را تشخیص دهد سیستم فلزیاب که یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا مینماید توان خود را از نظر کارائی نشان داده است و عملکرد برای هر نوع فعالیت بستگی به اپراتور یا کاربر در صحنه کار اصلی دارد مانند عکاسی است که دو نفر با یک  مدل دوربین از یک محدوده یا یک منظره یا نقطه مشخص عکس گرفته  یک عکس جایزه گرفته و برترین ولی بقیه  عکس ها که از همان محدوده یا نقطه توسط دیگران گرفته است  این ان کیفیت را ندارد که موجب موفقیت ان اپراتور در عکاسی گردد و موفقیتی در ان نمیباشد در هر کاری که اپراتوری بخواهد عملکرد اپراتور مهم است

واقع بینی در عملیات کاوش و جستجو حرف اول را میزند و در خرید فلزیاب نیز واقع بینی حرف اول را میزند عده ای فلزیاب ساده خریداری نموده زیرا در مراحل اولیه راحت عمل ولی درعملیات اصلی نمی توان تنظیمات را تغییر داده تا فلزیاب بتواند بین یک هدف واقعی از دیگر منابع را تشخیص دهد ولی فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات و روشهای متفاوت است که اپراتور یا کاربر باید تمام روشها و نحوه عملیات با انرا اموخته و تمرین نموده و در صحنه کار اصلی از ان بهره ببرد پس فلزیاب حرفه ای در مرحل اول برای اپراتور یا کاربر راحت تر از سیستمهای معمولی بنظر نیاید ولی اگر اپراتور یا کاربر با فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد تمرین نماید متوجه میگردد که کار با ان راحت و اسان و به صرفه از نظر وقت و دقت است یا فلزیاب حرفه ای در مرحله  اول کار با ان دقت میخواهد و زمانیکه اپراتور یا کاربر کار با فلزیاب حرفه ای را اموخته متوجه میگردد که کار با این نوع فلزیاب حرفه ای راحت است و اهداف واقعی را از دیگر منابع بهتر میتواند تشخیص داد زیرا این نوع تنظیمات این اجازه و اختیار را به اپراتور یا کاربر میدهد تا بتواند بین یک هدف واقعی با دیگر منابع را تشخیص داده و تفکیک نماید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 09:01

ساخت گنج یاب

Written by

ساخت گنج یاب

ساخت گنج یاب تا به الان به اثبات نرسیده است که یک طراح بتواند سیستم یابنده ای در دنیا طراحی نموده و بسازد که بتواند گنج را حتماً پیدا نماید ساخت گنج یاب از نظر علمی به اثبات نرسیده است که در هر عملیات بدون انحراف بتواند گنج یا اثارباستانی را پیدا نموده و مشخص نماید

هیچ طراح یا سازنده معتبر در دنیا تا به حال ادعا ننموده است که مداریابنده ای را طراحی نموده است که فقط گنج را پیدا مینماید و بر روی دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات از خود واکنش نشان نمی دهد زیرا از نظر علمی و فنی در رابطه با جریان و انرژی و و نیرو و فرکانس و امواج که سیستمهای یابنده برای تفکیک و تشخیص اهداف و فلزات از ان بهره میبرند چنین موضوع صدق نمی نماید و قابل اجرا نیست زیرا جریان و انرژی و و نیرو و فرکانس و امواج در شرایط متفاوت دچار تغییر و اختلال یا نوسان متغییر میگردد و با این توصیف حتی یک مدار فوق پیشرفته یابنده یا فلزیاب یا گنج یاب نمی تواند بدون انحراف یا خطا یا تاثیر پذیری از دیگر علائم در صحنه کار یک هدف قدیمی یا گنج را پیدا نماید و اصل واکنش یک سیستم فلزیاب به نوع تنظیمات سیستم فلزیاب یا یابنده و مهارت و تخصص اپراتور یا کاربردر ان عملیاتی که انجام میدهد بستگی داشته در اصل تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر است که میتواند واکنش صدا یا تصویر یا حرکت انتن مربوط به یک هدف واقعی و مورد نظر را از واکنش دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات تشخیص دهد

در مجموع هر سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی  که بتواند فلزاتی مانند  طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن IRON نو را ازیکدیگرتفکیک نماید مطمئناً میتواند از همان فلز طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن IRON  قدیمی انرا نیز تشخیص دهد.

یک فلزجدید مانند طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن IRON بطور طبیعی میتواند از نظر ساختار ترکیبی و فیزیکی با یک فلز قدیمی ازهمان نوع طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن IRON  یکسان باشد.

 اگر یک سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یک فلزجدید از نوع طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن  یا تفکیک نماید مسلماً یک فلزقدیمی ازنوع طلا GOLD یا نقره SILVER یا اهن IRON مشخص نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 09:01

اموزش گنج یابی

Written by

اموزش گنج یابی

اموزش گنج یابی یک امر علمی است ولی عملیات ان فنی است اینکه شخصی ادعا نماید در عملیات گنج یابی مهارت داشته و اموزش عملیات گنج یابی را با فلزیاب یا از روی علائم باستانی بدهد میتواند نسبی باشد و صد در صدی نمی باشد

امر علمی ان در فلزیاب بنابر دستور راهنما و عملکرد صحیح در تنظیمات و مختصات یابی میباشد و عملیات فنی ان تجربه و مهارت و تشخیص اپراتور یا کاربر در نوع  تعیین تنظیمات نسبت به نوع الیاژ هدف و مواد ومعدنی و منابع صحنه کار میباشد که بتواند از روی واکنش سیستم فلزیاب توسط حرکت انتن یا تغییر صدا زمینه یا لکه رنگ تصویری وضعیت هدف واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد

موفقیت در صحنه کار اصلی بستگی به  انجام عملیات اپراتور یا کاربر در تنظیمات و مختصات یابی  محدوده و مرکز هدف دارد و این مهارت یا تجربه را هیچ کس نمی تواند به اپراتور یا کاربر اموزش دهد فقط خود اپراتور یا کاربر باید به اینچنین توان در زمینه کار با فلزیاب برسد زیرا اگر شخصی انقدر مهارت داشته که با فلزیاب گنج را پیدا نماید مطمئناً خود موفق میگردید و دیگر به سمت این نوع عملیات نمی رفت یا به دیگر اموزش گنج یابی نمی داد چون خودش موفق شده و ریسک نمی نمود و اگر موفق شده بود به ثروت رسیده دیگر از طریق اموزش گنج یابی بصورت کار با فلزیاب یا علائم باستانی امرار معاش یا کسب درامد نمی نمود

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری سه بعدی

فلزیاب تصویری سه بعدی میشود و همه برنامه های نرم افزار تصویری دارای تنظیم برای قرارگرفته در حالت سه بعدی افقی یا عمودی را دارا میباشد سه بعدی نمودن یک تصویر برای تشخیص نوع لکه رنگ و تفاوت ان با دیگر لکه رنگ ها هم رنگ یا غیر هم رنگ میباشد

اینکه یک هدف را در حالت سه بعدی بگیرد  با زدن کلید 3D یا سه بعدی لکه رنگ بصورت سه بعدی میشود و اینکه یک هدف را در سطح یا عمق با لکه رنگ مشخص نماید در تمامی سیستمها فلزیاب تصویری به یک شکل است ولی اینکه بخواهید یک هدف قدیمی یا گنج را بر روی صفحه تصویر مشاهده نمائید باید با سیستم فلزیاب تصویری و تنظیمات ان برای فیلتر یک هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات تمرین نموده و اشنائی کامل داشته و مهارت بدست اورید مگر نه هر فردی که سیستم فلزیاب تصویری داشته باشد حتماً گنج را پیدا نماید با اصل قضیه از نظر فنی و علمی تفاوت دارد و اگر چنین بود خود شرکت های سازنده فلزیاب تصویری در کشورهای دیگر اقدام به کشایش انجمن یا سازمان باستانشناسی نموده و با فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب خود  اقدام به کاوش گنج مینمودند تبلیغات با واقعیت دو مقوله مجزا است و کار با فلزیاب از هر نوع تصویری یا غیر تصویری در امورات باستان شناسی یا گنج یابی یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میخواهد که بین یک هدف قدیمی یا گنج را با ذرات و  دیگر منابع تشخیص دهد اینکه یک فلزیاب با حرکت انتن یا تصویر یا لکه نگ یا صدا زمینه بتواند یک هدف را درعمق وسطح پیدا نموده و تفکیک نماید توان خود را نشان داده است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 09:01

خرید فلزیاب

Written by

خرید فلزیاب

خرید فلزیاب را از ان دسته شرکت های معتبر به انجام رسانید که واقعیت در رابطه با فلزیاب را برای شما بیان مینماید و اینکه این فلزیاب ساخت ایران یا خارج است مهم نیست بلکه اهمیت در این است که در زمان خرید فلزیاب اموزش دیده و یک هدف را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نمائید با انکه خیلی ها به خاطر اینکه یک فلزیاب خارجی است خرید فلزیاب نموده اند و بعد از خرید متوجه شده اند که ان فلزیاب دارای کیفیت بالا نمی باشد و فقط یک ظاهر زیبا و شگیل دارد و عده ای نیز فلزیاب ساخت ایران را قبول ندارند یا فلزیاب ایرانی را خرید نموده واز انجا سازنده یا فروشنده فلزیاب ایرانی به عملکرد فلزیابی که ارائه مینماید اطمینان کامل دارد به خریدار اموزش داده و یک هدف را در سطح و عمق قرار داده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و بعد از خرید نیز خود خریدار در طول زمان تمرین یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید و به عملکرد سیستم فلزیاب خود اطمینان کامل یابد و امکان دارد با همین فلزیاب نیز خریدار نتواند در صحنه کار اصلی هدف واقعی را پیدا نماید و این نیز ربطی به عملکرد فلزیاب نداشته زیرا این فلزیاب توان و کیفیت تفکیک و عمق خود را نشان داده است و ایراد مربوط به کم تجربگی اپراتور یا کاربر و عدم توانائی در مختصات یابی و تشخیص محدوده هدف است

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات یا کاتالوگ فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:01

فلزیاب با کیفیت

Written by

فلزیاب با کیفیت

فلزیاب با کیفیت ان فلزیابی نیست مه فروشنده یا دیگران از ان تعریف مینمایند بلکه فلزیاب با کیفیت ان فلزیابی است که بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق با یک عدد VDI مشخص تفکیک نماید

تفکیک یک موضوع مهم است که فلزیاب با کیفیت را مشخص مینماید فلزیاب با کیفیت باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با تعیین یک عدد VDI سیستم فلزیاب با کیفیت بتواند همان هدف را در سطح و عمق تفکیک نماید

وقتیکه کیفیت تشخیص سیستم فلزیاب را با پیدا نمودن یک هدف پنهان شده در سطح و عمق توسط خودتان بدست اورید تکلیف قدرت و توان ان فلزیاب که نشات گرفته ازکیفیت قطعات و طراحی مدار ان فلزیاب میباشد مشخص میگردد و دیگر جای بحث ندارد.

طراحی مدار در توان سیستم فلزیاب نیز تاثیر بسزائی دارد و اینکه طراح بتواند یک نقشه برای مدار فلزیاب طراحی نماید که بتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید بطور طبیعی و قانونی توان عملکرد ان فلزیاب اثبات شده است

اینکه فلزیاب دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد یا ظاهر زیبای باشد نشانه فلزیاب با کیفیت بالا نمی باشد بلکه عملکرد ان فلزیاب است که یک هدف نمونه را در سطح و عمق تفکیک نماید مشخصه فلزیاب با کیفیت است و این که فلزیاب که در زمان اموزش و تمرین و ازمایش یک هدف را تفکیک و پیدا نموده است نشانه فلزیاب با کیفیت است و اگر همین فلزیاب در صحنه کار هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر را پیدا ننماید نشانه پائین بودن کیفیت ان فلزیاب نمی باشد بلکه مشخصه ضعف اپراتور یا کاربر در انجام تنظیمات فلزیاب در ان صحنه کار نسبت به نوع فعالیتی که انجام میدهد میباشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات یا کاتالوگ فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 09:01

کیفیت فلزیاب

Written by

کیفیت فلزیاب

کیفیت فلزیاب یا فلزیاب با کیفیت از عملکرد ان فلزیاب در زمان تمرین و ازمایش مشخص میگردد و در زمانیکه یک فلزیاب هدف نمونه را در شطح یا عمق پیدا نموده و تفکیک نماید یک فلزیاب با کیفیت است یا با انجام این عمل کیفیت فلزیاب مشخص میگردد و با این نوع فلزیاب اگر در صحنه کار اصلی به موفقیت دست پیدا ننمودید ربطی به کیفیت فلزیاب یا فلزیاب با کیفیت ندارد زیرا این فلزیاب کیفیت خود را در زمان تمرین و اموزش و ازمایش نشان داده است و اگر در صحنه کار اصلی موفق به کاوش هدف اصلی نگردید به بی تجربگی یا پائین بودن مهارت خود اپراتور یا کاربر در انجام عملیات و تشخیص در صحنه کار اصلی میباشد و در اصل کیفیت عملکرد  اپراتور یا کاربر پائین است که بتواند سیستم فلزیاب را با وضعیت صحنه کار و الیاژ هدف متناسب تنظیم نماید تا از طریق واکنش صدا یا تصویر یا حرکت انتن در فلزیاب بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص دهد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 20 March 0780 11:02

قطعات فلزیاب

Written by

قطعات فلزیاب

قطعات فلزیاب بکار برده شده در مدار فلزیاب به نسبت نوع ان فلزیاب میتواند وضعیت توان ان فلزیاب را تعیین نماید و در اصل نوع طراحی مدار فلزیاب است که میتواند توان تشخیص و تفکیک در فلزیاب را مخشص نماید

در کل اینکه عده ای ادعا مینمایند نوع قطعات انها به نسبت دارای توان بالاتر یا قطعات فلان جا بی کیفیت است پایه و اساسی محکم نداشته و شما در زمان خرید وقتیکه توان تفکیک و قدرت تشخیص و عمق گیری یک سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را مشاهده نمودید متوجه میگردید که در ساخت ان سیستم فلزیاب ازقطعات الکترونیک با کیفیت بالا بهره برده شده است.

 اگر فکر کنیم که حرف این افراد که میگویند قطعات الکترونیک بکار رفته در فلان دستگاه یا فلزیاب فلان شرکت از قطعات با کیفیت پائین است درست باشد که نیست  هر تولید کننده ای در این زمینه سعی مینمایند بهترین قطعات را بکارببرند تا توان سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی خود را ارتقاع داده و بتواند خرید را جلب خرید سیستم فلزیاب از خود نماید واین موضوع به وضوح در زمان خرید اشکار میگردد به این صورت که بعد از اموزش یک هدف پنهان شده را خودتان در سطح و عمق  پیدا نموده و تفکیک نمائید تکلیف کیفیت ان سیستم فلزیاب مشخص میگردد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ فلزیاب کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

نقشه مدار فلزیاب تفکیک دار

نقشه مدار فلزیاب تفکیک دار در اختیار عام یا در کتاب ها یا سایت ها ارائه نمی گردد

سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای توان تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد از نظر مداری و سخت افزاری در اختیار هیچ سایت یا کتابی بصورت اطلاعات عمومی وجود ندارد واطلاعات یا نقشه مدار سیستمها فلزیاب که بنابراصول رادار ساخته میشود و این نوع تنظیمات رادارا میباشد همیشه بصورت محرمانه در اختیارر طراحان و سازندگان باقی میماند.

البته توجه نمائید که بعضی اشخاص یا افراد یک تعداد فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO . ..... را بصورتی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به بازار ارائه مینمایند که این نوع تنظیمات فقط نام کلمه تفکیک EDIT را بر روی خود داشته و این تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نمی نماید و بنابر اعداد VDI نمی توان بر روی هر هدف یک عدد VDI را تعیین نموده تا سیستم فلزیاب بتواند همان هدف را پیدا نماید

تعدادی از سیستمهای فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... دارای تنظیمات تفکیک EDIT میباشد ولی از انجا که نوع طراحی این نوع فلزیاب ها ولتاژ القائی میباشد و دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد و مدار انها بنابر رادار طراحی نگردیده است توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارند

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:01

فلزیاب تقلبی

Written by

فلزیاب تقلبی

فلزیاب تقلبی ان فلزیاب است که سازنده یا فروشنده ان ابراز مینمایند فلزیاب را از خارج اورده و در ایران در داخل جعبه قرارداده است یا نام فلزیاب را از روی محصولات شرکت های بزرگ مانند سونی و زیمنس و فیلیپس و غیره برداشته و بر روی سیستم فلزیاب خود میگذارد و این عده به هر روش که شده سعی مینمایند که فلزیاب خود را با نام و شکل ظاهری شکیل ارائه نموده و قیمت انرا گران به خریدار اعلام مینمایند تا بتوانند اثبات نماید فلزیاب انها خارجی است و اگر به سایت اصلی و واقعی ان شرکت سازنده محصولات الکترونیک معروف مراجعه نمائید چنین محصولی در داخل سایت اصلی شرکت های معتبر وجود ندارد

 جدیداً همین دسته برای اثبات کفته های و تخریب دیگر سیستمها فلزیاب اقدام به کشایش چند سایت ها یا لاین وکانال .... در اینترنت یا شبکه اجتماعی با نام های گوناگون مانند انجمن و پژوهشکده و...... نموده اند که مشخصات خاصی نیزنداشته و در متن این سایت یا بلاگ ها یا .... مطالبی را درج مینمایند که به نفع خود و یک محصول خاص میباشد و با مطالب کذب بقیه سیستمها فلزیاب  دیگر شرکت ها را نفی میکنند هر شخص عاقلی با تامل بر روی نوشته های این سایت ها و بلاگ ها و لاین و..... و شبکه های اجتماعی متوجه میشود که غرضی در کار است و برای منافع خود برعلیه دیگران مطالب کذب و دروغ را بیان مینمایند .

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:03

نقشه مدار فلزیاب

Written by

نقشه مدار فلزیاب

نقشه مدار فلزیاب به نوع طراحی ان بستگی داشته و نقشه مدار فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک بنابر جدول VDI SCALE باشد در اختیار عام قرار نمیگیرد

نقشه مدار فلزیاب در انواع گوناگون در اینترنت یا شبکه های اجتماعی یا کتاب ها وجود دارد البته اکثر اشخاص به نقشه فلزیاب های ولتاژالقائی و پالسی یا فلزیاب VLF یا BFO یا فلزیاب TR و ....در اینترنت و کتاب ها دسترسی داشته و خود اقدام به ساخت اینگونه دستگاهها فلزیاب مینمایند که عمدتاً به دلیل اینکه خوشان ان سیستم فلزیاب را طراحی ننموده و ساختار مدار این نوع فلزیاب ها ولتاژ القائی یا پالسی و .... میباشد توان تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارد و بعضی از این اشخاص یا شرکت ها برای همین دسته از مدارات ساخته شده از روی اطلاعات و نقشه های عمومی بدنه زیبائی نیز ساخته و این مدارات در زمانهای گوناگون در جعبه ها یا بدنه با صفحه دیجیتال یا کوئل و سرجستجوگر متفاوت با نامهای مختلف به بازار ارائه مینمایند که عملکرد پایه ای همه این نوع سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و ... یکسان است وسعی مینمایند تجهیزات جانبی را به ان اضافه نماید تا ترکیب ظاهری شکیل تری داشته باشد که قرار دادن صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال یا هر نوع لوازم و تجهیزات جانبی در قدرت عملکرد این نوع فلزیاب ها تاثیر ان چندانی نخواهد داشت  بیشتر همین دسته از اشخاص یا شرکت ها برای انحراف در اذهان و تفکرخریداران اقدام به تخریب سیستمها فلزیاب خوب و پیشرفته دیگر شرکت های معتبر نموده و انواع اتهامات را به دیگران وارد مینمایند.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 09:03

عمق یابی فلزیاب

Written by

عمق یابی فلزیاب

عمق یابی فلزیاب یا توان عمق گیری فلزیاب میتواند در شرایط گوناگون متفاوت باشد زیرا توان عمق گیری فلزیاب به نوع تنظیمات و شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بستگی داشته و هر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار توان عمق فلزیاب را کاهش داده و در اینجا عملکرد اپراتور یا کاربر در انجام تنظیمات صحیح و درست نسبت به الیاژ هدف و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند توان سیستم فلزیاب را در وضعیت بحرانی افزایش دهد

در نتیجه عملکرد یک فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمان خرید مشخص میگردد که ان فلزیاب به چه میزان توان و قدرت عمق گیری و تفکیک یک هدف در عمق زیاد را داشته و توان تفکیک ان فلزیاب به چه میزان برای تفکیک یک هدف در عمق زیاد است و در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف پنهان گردیده را در سطح و عمق خودتان پیدا نموده و توان تفکیک و عمق گیری انرا بدست اورید اگر یک فلزیاب چنین عملی را در مرحله اول به انجام رساند قدرت تفکیک و عمق گیری ان به اثبات رسیده و قابل اطمینان میباشد و یک فلزیاب زمانی توان خود را نشان میدهد که اپراتور یا کاربر بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب دست ساز واقعی

فلزیاب دست ساز واقعی را در زمان خرید میتواند متوجه گردیده که دارای چه میزان توانائی است و در زمان خرید فلزیاب دست ساز را اموزش داده و خریدار هدف نمونه پنهان شده را در سطح و عمق پیدا و تفکیک نموده و به توان عملکرد فلزیاب دست یابد ولی اینکه یک فلزیاب از فوق پیشرفته ترین فلزیاب هم باشد با ان فلزیاب اپراتور یا کاربر نتواند گنج را پیدا نماید نشانه عدم توانائی سیستم فلزیاب نمی باشد

که اینکه یک سیستم فلزیاب با طراحی فوق پیشرفته با دست ساخته شود دارای دقت بیشتری میتواند باشد و برای ارزیابی عملکرد فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دستی باید توان ان سیستم فلزیاب را در نظر گرفته که توان هر سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک و عمق گیری هدف در عمق زیاد میباشد و دست ساز یا غیر دست ساز بودن با هم تفاوتی نمی کند قدرت تفکیک و تشخیص سیستم فلزیاب برای کاوش یک هدف در عمق زیاد مهم است.

این امکان وجود دارد که یک فلزیاب دست ساز نتواند توان بالای در تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را داشته باشد و این امر میتواند به نوع طراحی و نوع مدار ان فلزیاب بستگی داشته باشد و ارتباطی به دست ساز بودن یا کارخانه ای بودن یک فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی نداشته باشد

بعضی فلزیاب ها دست ساز توان تفکیک یا کاوش هدف در عمق زیاد را نداشته بحثی است که حتی یک سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی ساخت یک کارخانه هم میتواند فلزانتخابی را در عمق زیاد تفکیک ننماید یا مشخص نکند .

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Page 1 of 12