پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:41

فلزیاب اتوماتیک و فلزیاب دستی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب اتوماتیک و فلزیاب دستی

سیستم فلزیاب اتوماتیک بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی فلزیاب مغناطیسی میباشد و خود سیستم فلزیاب بصورت اتوماتیک و خودکار تصمیم میگیرد که نوع واکنش سیستم فلزیاب را اشکار نماید.

سیستمهای فلزیاب که به دو حالت تنظیمات دستی و تنظیمات اتوماتیک یا واکنش خودکاردر چند حالت عمل مینمایند از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد.

در نوع فلزیاب تنظیم دستی اپراتور فلزیاب میتواند  از نظرتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تنظیم و نوع هدف یا طلا و اندازه انرا تعیین نماید.

سیستم تنظیمات دستی را اپراتور میتواند در حالت عادی قرار داده یا تنظیمات را بر روی حالت اعداد یا وسط تعیین نموده و بصورت میانه سیستم را فعال نماید.

در سیستمهای که تنظیم توسط اپراتور فلزیاب قابل تغییر و تعیین میباشد و حق انتخاب برای اپراتور فلزیاب در جهت تشخیص موقعیت هدف یا طلا یا تشخیص ذرات افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب قابل تعریف میباشد تا نوع هدف یا طلا یا وضعیت زمین را در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بنابر ان تنظیمات بتوان تعیین نمود

خواندن 510 دفعه