سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:31

فلزیاب تابش مغناطیس

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تابش مغناطیس

فلزیاب تابش مغناطیس یا فلزیاب طیف مغناطیس را بتواند تشخیص دهد بستگی به مدار ان فلزیاب یا طلایاب دارد و از نظر دید فلزیاب تابش مغناطیس ان دسته نیرویهای میباشد که در میدان مغناطیس بر یکدیگر وارد نموده و دو یا چند میدان مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد نموده و یک جریان میدان مغناطیس جدید از حاصل یا نیروها وارده شده بر یکدیگر پدید میاید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا یون یاب تحت تاثیر این میدان مغناطیس جدید یا میدان مغناطیس میان مغناطیس میدان های مغناطیس فاصله گرفته از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا قرار گرفته و این موارد را بعنوان میدان مغناطیس فلزاصلی یا طلا یا گنج به اشتباه تشخیص می دهد

طیف الکترو مغناطیس که نشات گرفته از شرایط میدان الکتریکی و مغناطیس هدف اصلی یا طلا که دارای افزایش انرژی شده و بصورت نوسان پیاپی اقدام به تابش مینماید از اصول تشخیص یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تفکیک دقیق فلزات یا مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا این نوع فلزیاب با این تنظیمات انرژی حاصله از هدف اصلی یا طلا یا گنج را از میدان فرکانس تشخیص داده و به ان محدوده که از نظر عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE که طول موج و دامنه موج میباشد را در زمان دریافت تشخیص داده و واکنش دقیق به مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نشان می دهد

خواندن 532 دفعه