پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:57

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا که مربوط به سیگنال زمین و هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را تشخیص دهد میتواند از خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اورد این موضوع در کارهای بسیار حساس با فلزیاب بسیارحائز اهمیت است

در یک صحنه کار منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف یا انواع فلزات بطور طبیعی دارای بازتاب سیگنال علائم مربوط به خود باشد و این سیگنال علائم به سمت فلزیاب یا طلایاب حرکت نموده وهمین زمان نیزسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج به سمت فلزیاب یا طلایاب منعکس میگردد و این دو نوع سیگنال علائم میتواند به همدیگر نزدیک بوده و وضعیت ترکیب را به هم گرفته و اینکه فلزیاب یا طلایاب بتواند نوع انرژی فرکانس فلزمورد نظریا طلا را در محدوده فرکانس تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای تفکیک تشخیص داده این قدرت فلزیاب دارا میگردد که سیگنال علائم ترکیب شده را مورد ارزیابی قرار داده وانرژی سیگنال علائم مربوط به محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و تفکیک نماید

خواندن 495 دفعه