سه شنبه, 29 فروردين 1396 09:55

فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ

در فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ بصورت P.I.P/P.P.I وجود دارد و به هر شکل که فلزیاب تصویری طراحی شده است در اصل عمل تشخیص انها با لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند در فلزیاب تصویری تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و فلزیاب تصویری تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت از خود ایجاد نمایند .

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری طراحی شده بود در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیز به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف اصلی یا طلا یا گنج مانند تصویر تلویزیون به اپراتور نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل خود هدف واقعی یا عین شکل هدف یا طلا یا گنج مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهدو به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

خواندن 424 دفعه