پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:12

فلزیاب تصویری زمین

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری زمین

سیستم فلزیاب تصویری زمین را نیز باید بتواند تشخیص داده و ارزیابی نماید تا بتواند هدف اصلی یا طلا را تفکیک نموده یا تشخیص دهد با فلزیاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد فلزیاب تصویری کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب تصویری هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویر اشکار مینماید و اپراتور فلزیاب تصویری با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتور فلزیاب تصویری را فیلتر نیز میگویند

سیستم فلزیاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارنماید و این ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف یا طلا میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و طلا و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده هدف واقعی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر  یکسان یا نزدیک به هم باشد

خواندن 1142 دفعه