جمعه, 01 ارديبهشت 1396 10:56

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی

فلزیاب تصویری لکه رنگی عددییک فلزیاب تصویری فوق پیشرفته با مدار رادارو برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد و سیستمهای فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از هر  تغییری در مدار اصلی فلزیاب تصویری واکنش  را بصورت اعداد VDI یا حرارت یا تصویر لکه رنگی یا  رنگی بر روی صفحه نمایشگر اشکارمینماید

عملکرد سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از نوع روش برنامه مختصات دیداری رادار بهره میبرد که بر روی صفحه نمایشگر Display ظاهر میگردد

درفلزیاب تصویری لکه رنگی عددی از سخت افزارRADAR SOFTWARE P.I.P بهره برده میشود که از نرم افزار مختصات رادار RADAR میباشد

هرگونه تغییرات بر روی مدار اصلی سیستم یابنده یا فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی توسط مدارسخت افزارمبدل فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی که با نرم افزارمخصوص همان سیستم فلزیاب تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید واعداد VDI به همراه لکه رنگ با رنگ مجزا بر روی برنامه صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار میگردد البته برنامه نرم افزار در خیلی سیستمها فلزیاب تصویری به هم نزدیک یا یک شکل میباشند ولی برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی با دیگر فلزیاب های تصویری متفاوت است

رد فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی تعیین بین هدف واقعی و غیر واقعی درعدد VDI یا تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر به نوع عملیات جدا سازی یا طبقه بندی نمودن در زمان ارزیابی یا فیلتر FILTER بستگی کامل دارد.

در فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی تفاوت بین اهداف واقعی یا طلا و منابع صحنه کار که بصورت رنگ و لکه رنگ یا اعداد یا تصاویر ظاهر میگردد از شرایط تغییرات صحیح بر روی تنظیمات برنامه تفکیک رنگ COL PRO و سیستم فلزیاب تصویری لکه رنگی عددی بدست میاید

هیچگونه سیستم فلزیاب بصورت فلزیاب تصویری یا فلزیاب غیر تصویری وجود ندارد که بدون مهارت اپراتورفلزیاب بتوان منابع و اهداف وطلا را از هم مجزا نماید.

سیستم فلزیاب تصویری یا یابنده تصویری یا IMAGER در انواع گوناگون طراحی و ساخته شده که مدارعددی یا تصویری یک مدار رابط بین نرم افزار صفحه نمایشگر و نرم افزار موجود در سخت افزار متصل به مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری میباشد.

خواندن 1308 دفعه