پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:16

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متضاد برای یک نوع هدف در دو نوع منطقه متفاوت میتواند اشکار نماید و در مناطقی که مواد معدنی ومنابع و الیاژ هدف یا طلا با یکدیگر متضاد باشند و در این وضعیت بیشتر مواقع رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویرمتضاد یا دو رنگ یا لکه رنگ یا تصاویر به دو شکل مختلف بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

فلزیاب تصویری بعضی مواقع لکه رنگ با دو رنگ متفاوت از یک هدف یا طلا میتواند بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و این از خصوصیات فلزیاب تصویری میباشد و اعداد VDI از دو طبقه نزدیک به هم یا حتی مخالف در تنظیمات تفکیک و تشخیص تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC پدید میاید.

فلزیاب تصویری در عملیات عدد VDI یا تصویر گیری از یک هدف یا طلا میتواند دونوع عدد VDI یا لکه رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد

خواندن 1083 دفعه