پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:45

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی یا پرواپشن PRO-OPTION در کنترل تنظیمات پایه های اساسی فلزیاب میتواند اثر بگذارد و این تنظیمات تا ان محدوده ای قابل اثر است که در ان صحنه کار منابع بحران زا را مجزا از شرایط  هدف یا طلا مورد نظر نماید.

تغییرات جزئی فلزیاب در تنظیمات پایه های اساسی فلزیاب بوسیله تنظیمات پرو اپشن PRO OPTION یا تنظیمات اختیاری دستی فلزیاب حاصل میگردد .

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی یا پرو اپشن PRO-OPTION ان قسمتی را که توسط تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT ایجاد نمیگردد در ان قسمت از تنظیمات فلزیاب بوسیله تنظیمات اختیاری PRO-OPTION ایجاد میگردد و در مراحلی از تنظیمات اختیاری دستی توان ان از حد تنظیم پایه اساسی را به سمت مرز مطلوب تر افزایش میدهد

خواندن 453 دفعه