پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:44

فلزیاب حذف خطا زمین

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب حذف خطا زمین

فلزیاب حذف خطا زمین یا رفع بحران فلزیاب در شرایط مختلف نیازمند تنظیم متناسب فلزیاب با ان محدوده میباشد ایجاد وضعیت متعادل فلزیاب از دل بنیاد تنظیمات پایه ای یک سیستم فلزیاب شکل میگیرد.

تنظیمات اساسی یا پایه ای فلزیاب ان دسته تنظیمات میباشد که اپراتور فلزیاب بتواند با تغییر در انها  در سیستم فلزیاب توان تشخیص را برای کاهش کانال های انحرافی پدید اورد.

این تنظیمات فلزیاب در مرحله اول تنظیمات عمومی اساسی میباشد که عبارتند از تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

در مراحل بعدی تراک ها TRACK /TRAC یا سرعت ها SPEED یا زمین GROUND/GEB و ....................و در نرم افزار ها تغییرات در نوع عملیات برنامه فلزیاب میباشد.

با متناسب تنظیم نمودن سیستم فلزیاب در جهت افزایش توانائی تشخیص قدرت جداسازی متعادل میگردد

خواندن 466 دفعه