پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:34

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته یابنده یا کاوشگر فلزیاب حرفه ای پیشرفته حرفه ای به سیستمی فلزیاب حرفه ای پیشرفته اطلاق میگردد که قسمتهای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT وتنظیمات پرو اپشن PRO OPTION ان قابلیت تنظیم یا کنترل در حالت دستی را داشته باشد.

ابتدا این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

یک سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته در تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید عمل نماید.

تنظیم سطح و حجم ان طبق طبقه بندی جدول عمق DEPTH SCALE در حالت معمولی تنظیمات هدف یا طلا را مجزا نماید.

از تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا حد ممکن موانع پدید امده از منابع و مواد معدنی و دیکر اهداف را جدا نماید.

خواندن 437 دفعه