پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:07

فلزیاب شهرت رقابت

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب شهرت رقابت

فلزیاب شهرت رقابت سه موضوع است که موجب میگردد بعضی از فروشندگان فلزیاب در جهت رقیب خود اقدام به تخریب نمایند و به دلیل شهرت و توان عملیاتی و صنعتی بعضی از شرکت ها فلزیاب دیگر شرکت ها یا افراد بر علیه انها مطالب زیادی را بیان نموده یا موضوعات متناقضی را ابراز مینمایند تا اذهان عمومی را در ان زمینه برای ان شرکت فلزیاب مشهور مخدوش نمایند و این موضوع برای ایجاد تائیدیه برای دیگران به شکل ها و سایت ها و بلا گ های بی نام بصورت تکراری و مختلف یا در نوبت های گو ناگون به اجراء میگذارند تا عملکرد خود را بصورت عمومی جلوه دهند.

بطور طبیعی هر شخص یا شرکت دارای شهرت گردد رقبا و دشمنان انها اقدام به بدگوئی از ان شرکت فلزیاب یا سیستمهای فلزیاب مشهور معروف ان شرکت فلزیاب یا شخص مینمایند و به این عمل در مدیریت فقدان توان رقابت سالم در جذب بازار میگویند.

شرکت فلزیاب تولید کننده داخلی دارای رقبای بد نام داخلی و خارجی فراوانی میباشد که از نظر فن اوری و تکنولوژی نمی توانند با شرکت فلزیاب پرقدرت بخصوص تولید کننده معتبر فلزیاب در ایران رقابت نمایند اقدام به بدگویی از طریق های متفاوت مینمایند ونشر اکاذیب در سایت ها و مراجعات حضوری برعلیه شرکت تولید کننده معتبر فلزیاب ایرانی مینمایند.

این افراد و اشخاصی که بر علیه دیگران مطالب ارائه مینمایند اگر راست میگویند چرا این اعمال را مستقیماً با ان شرکت ها مشهور مطرح نمی نمایند یا تکنولوژی برتری نسبت به این شرکت ها فلزیاب مشهورکه در ایران فلزیاب تولید میکنند ارائه نمی نمایند

خواندن 1112 دفعه