پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:05

فلزیاب ولتاژی و فلزیاب فرکانسی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب ولتاژی و فلزیاب فرکانسی

سیستمها فلزیاب از نظر ساختار درون مداری برای تشخیص با سرجستجوگر به چند دسته تقسیم میگردد که معروف ترین انها فلزیاب ولتاژ القائی یا silent voice و فلزیاب فرکانس القائی که باز این دو دسته نیز به نوعهای دیگر نیز تقسیم میشود.

هرگونه واکنشی که در اثر تغییر ولتاژ پدید آید را فلزیاب القائی ولتاژی یا فلزیاب ولتاژی القائی می گویند.

هرگونه کنشی که در اثر همسوئی که تبدیل به تغییر امواج و جریان و انرژی یا الکترو استاتیکی در فرکانس امواج الکترو مغناطیس گردد را فلزیاب القائی فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی گویند.

سیستمهای فلزیاب که با تغییر ولتاژ در کوئل فلزیاب ، لوپ فلزیاب و آنتن فلزیاب یا سنسور فلزیاب یا عامل جستجوگرخود محل اهداف یا طلا را مشخص می نمایند یا مدار فلزیاب بر اساس تغییر ولتاژ حاصله از منابعی که عامل ارسال کننده سیستم فلزیاب با آن برخورد می نماید فلزیاب واکنش نشان می دهد به سیستمهای فلزیاب القائی ولتاژی یا فلزیاب مغناطیسی مشهور هستند .

سیستمهای فلزیاب که با تغییر امواج ،جریان و انرژی در کوئل فلزیاب ، لوپ فلزیاب و آنتن فلزیاب یا سنسور فلزیاب یا عامل جستجوگرخود محل هدف را مشخص می نمایند از دسته سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی و فلزیاب الکترواستاتیکی میباشد

مدار این دسته فلزیاب فرکانسی بر اساس تغییر فرکانس یا موج یا همسوئی نیرو ، جریان و انرژی حاصله از منابعی که عامل ارسال کننده یا سرجستجوگرسیستم فلزیاب با آن برخورد می نماید که فلزیاب از خود واکنش نشان میدهد

در این نوع سیستمها فلزیاب فرکانسی بخصوص فلزیاب الکترومغناطیسی یا فلزیاب الکترواستاتیکی در فرکانس و فلزیاب جذبی اثر این همگرائی موجب کنش و واکنش علائم ارسال و برگشت شده بین سیستم فلزیاب با هدف یا طلا می گردد و به صورت تغییر فرکانس یا تغییر جریان در سیستم فلزیاب یا جابجای و فشار نیرو انرژی بر یکدیگر واکنش در سیستم فلزیاب ظاهر میشود

می توان ابراز نمود مدار سیستم فلزیاب از این تغییرات حاصله از همسوئی که بنا بر وضعیت علائم یکسان متعلق به هدف و سیستم فلزیاب می باشد حالت همسوئی را پردازش نموده و سپس فلزیاب آن را ارزیابی و تغییر داده و علائم را تبدیل نموده و بعد از تبدیل اقدام به تشخیص و تفکیک نماید ودر انتها در اثر جریانات حاصله از همسوئی ، تغییر و تبدیل ، سیستم فلزیاب واکنش را ظاهر می نماید که امکان این واکنش بنابر نوع طراحی سیستم فلزیاب باشد که در بعضی سیستمها فلزیاب افزایش یا کاهش صدا و در تعدادی حرکت آنتن و برخی مدلها لکه تصویری می باشد .

هر نوع سیستم فلزیاب که در اختیار اپراتور فلزیاب باشد مهم توان در تنظیم و تشخیص اپراتور فلزیاب است که عامل برای دست یابی به موفقیت میگردد.

نوع فلزیاب ولتاژی و فلزیاب فرکانسی و فلزیاب جذبی در توان تفکیک و تشخیص سیستم یابنده فلزیاب اثر واضحی را به همراه خواهد داشت و سیستمهای فلزیاب جذبی و فلزیاب فرکانسی که با امواج و جریان و انرژی و فرکانس پائین عمل مینماید توان تفکیک و نفوذ بیشتری داشته البته سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب الکترو مغناطیسی با تفکیک عدد VDI با توان بالا نیز وجود دارد که توان زیادی در تفکیک و تشخیص داشته که از طبقه سیستمهای رادار زمینی دستی میباشد و اپراتور میتواند نوع هدف DH XGH را در سیستم فلزیاب تعیین نماید

در سیستمهای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تنظیم توسط اپراتور قابل تغییر و تعیین میباشد حق انتخاب برای اپراتور در جهت تشخیص موقعیت هدف یا طلا افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب یا طلایاب قابل تعریف میباشد تا نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم را بنابر ان میتوان تعیین نمود

خواندن 1099 دفعه