جمعه, 18 فروردين 1396 07:45

فلزیاب بازتاب امواج

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب بازتاب امواج یا علائم یا جریان و انرژی و نیرو منتشر شده در صحنه کار را دریافت نموده و هر کدام این علائم را ارزیابی مینماید و ان علائم که با تنظیمات فلزیاب هماهنگ باشد توسط پردازشگر سیستم فلزیاب قابل تشخیص و تفکیک میباشد و این عمل بیشتر در فلزیاب های که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که مدار انها بنابر اصول رادار طراحی گردیده است قابل انجام میباشد و این نوع فلزیاب ها تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا میباشندکه میتواند اهداف را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و علائم متفاوت را از علائم مربوط به هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر که با عدد VDI تعیین گردیده است تفکیک نماید

کربن ها بطور طبیعی دارای شرایط علائم بازتاب گردیده در صحنه کار میگردد و هر منبع دارای وضعیت کربنی میباشد این حالت کربنی اگر از اهداف یا منابع جداگانه از دیگر منابع عمومی و اکثریت صحنه کار باشد میتواند تشخیص سیستم فلزیاب را به سمت خود جذب نماید یا باعث واکنش سیستم فلزیاب به ان نقطه یا محدوده گردد که نوع علائم کربنی مجزا با دیگر نوع کربن متعلق به منابع کلی ان محدوده متفاوت باشد باعث بازتاب پر تراکم تر علائم متعلق به کربن ناسازکار با دیگر علائم ان صحنه کار میگردد و بازتاب این علائم کربنی ناسازکار یا متفاوت موجبات واکنش سیستم فلزیاب را ایجاد مینماید علائم متعلق به کربن را اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر در تنظیما تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را از علائم هدف مورد نظر تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب اثر علائم مربوط به مواد دارای کربن را تشخیص میدهد یا مواد و ذرات که دارای وضعیت کربنی میباشد بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد.

البته باید توجه نمود که بعضی از منابع مانند کربنها که در زمین میتواند در اثر تغییرات از خود دی اکسید پدید آورند و دامنه بحران یا تغییر شکل علائم را برای تشخیص اهداف گسترش دهد و حالت ناپایداری شدیدی را در آن حوزه شکل میدهند که امواج و انرژی یا جریان را به صورت B یا پخشنده بازتاب مینماید.

کربن ها میتواند از گیاهان یا جانوران یا ساختار مواد معدنی یا منابع یا پوسیدگی اهداف و فلزات پدید اید و علائم بازتاب گردیده از  این کربن ها میتواند بر روی عملکرد تشخیص فلزیاب اثر متقابل بگذارد

منابع یا ذراتی که دارای کربن باشد علائمی را بازتاب مینماید که میتواند فلزیاب را به سمت خود جذب نموده یا موجب واکنش سیستم فلزیاب گردد

توجه نمائید که اثار در هم ریخته یا ریشه درختان و کیاهان پوسیده شده و دیگر منابع زنگ زده میتواند ترکیب و علائم را پدید اورد که موجب واکنش سیستمهای فلزیاب های دنیا گردد

در مجموع اثار شکسته و از بین رفته و خرد شده در مرور زمان دارای کربن با علائم ناپایدار میگردد و علائم را بصورت پراکنده در صحنه کار بازتاب مینماید.

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر اعداد این تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند وضعیت ان محدوده یا نقطه که خود را شبیه هدف مورد نظر نشان داده است تشخیص داده و علائم متعلق به یک منبع یا ذرات را ازعلائم هدف اصلی تفکیک نماید که این تغییر در تنظیمات از وظائف یک اپراتور یا کاربر میباشد و برای این است که اپراتور یا کاربر باید تمرین فراوان نموده تا به مهارت دست یافته و بین علائم یک هدف واقعی را از دیگر ذرات و منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

 

 

 

خواندن 1056 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 18 فروردين 1396 07:44
محتوای بیشتر در این بخش: « فلزیاب پالسی تفکیک دار نقطه زن »