پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب کوزه

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب کوزه را میتواند پیدا نماید از نظر ساختار میدان مغناطیسی یا میدان فرکانسی کوزه دارای شرایط جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم سیلیکات و الومینیم میتواند باشد همین ترکیب مواد سیلیکات و الومینیم در ساختار خاک رس که کوزه از ان ساخته می شود میتواند در اثر مرور زمان در زیر زمین شرایط متفاوت میدان مغناطیسی و فرکانسی را پدید بیاورد

اگرنوع جنس کوزه با مواد معدنی و منابع صحنه کار به یکدیگر نزدیک باشد میدان پدید امده از جریان یا نیرو وارده بریکدیگر میتواند میدان مغناطیس یا میدان فرکانس هم جهت را پدید اورده واین جریان وانرژی و نیرو با یکدیگر میتواند ترکیب شده یا بر روی یکدیگر اثر متقابل گذاشته و ازدید فلزیاب خارج گردد

اگر در درون کوزه مواد دیگری مانند طلا یا دیگر مواد و فلزات قرار داه شود میدان فرکانس و میدان مغناطیس منابع داخل کوزه و مواد تشکیل دهنده بدنه کوزه یا خمره بر روی یکدیگر اثر متفاوت داشته و این اثر متفاوت موجب میگردد که جریان و انرژی و نیرو مواد داخل کوزه هم جهت نمی باشد و نیروی مخالف بر یکدیگر وارد نموده و همین موضوع باعث میگردد که علائم منابع داخل کوزه یا طلا با نوع مواد کوزه یا بدنه کوزه با یکدیگر ترکیب نشده و یک جریان مغناطیسی و فرکانسی با بار استاتیکی ناپایدار را پدید اورده و همین موضوع میتواند باعث گردد که فلزیاب ها درهرنوع و ساخته هر کجا دنیا که میباشد برای پیدا نمودن این نوع هدف اصلی یا طلا در گوزه با تشخیص نامتعادل در مرکز هدف یا گنج روبرو شود این موضوع از انجا شکل میگیرد که کوزه بعنوان یک عایق مابین مواد درون خود با خارج خود قرارگرفته و فشار جریان مواد داخل به بدنه کوزه و محدوده خارج ان موجب میگردد که علائم خلاف جهت مربوط به مواد داخل کوزه یا طلا شکل گرفته و شدت جریان علائم با سرعت به اطراف کوزه منتقل میگردد و این شدت جریان تراکم بالاتری را دارا میگردد و فلزیاب را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج دچار خطا در نقطه زنی مینماید

خواندن 900 دفعه