پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب کامل طلا

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب کامل طلا را میتواند تفکیک نماید و در صورتی فلزیاب کاملاً میتواند طلا را تفکیک نموده که از نوع فلزیاب تفکیک دار باشد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب توان تفکیک فلز طلا را کامل دارا میباشد که بتواند نوع الیاژ اهداف یا الیاژ فلزات یا طلا با الیاژ را تشخیص دهد و این تفکیک الیاژ طلا از طلا خالص با تنظیمات تفکیک و تشخیص بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است

تشخیص الیاژ فلزات از محاسن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد زیرا هر نوع فلزیاب نمی تواند الیاژ فلزات را بصورت جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید

از اصول فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب دارای تفکیک یا فلزیاب تفکیکی در این است که میتواند با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE الیاژ هر هدف یا فلز را بصورت جداگانه با عدد VDI مجزا نموده و تشخیص بین اهداف یا فلزات را میتوان از الیاژدیگر فلزات یا همان فلز با درصدی الیاژاز دیکر منابع تفکیک نموده یا هم طبقه یک هدف را با الیاژ دیگر فلزات که علائم شبیه هدف اصلی را ایجاد مینماید تفکیک نماید

این عمل تشخیص الیاژ هدف در رابطه با الیاژ طلا یا فلزات دارای الیاژ طلا توسط فلزیاب تفکیکی مهم میباشد واینکه فلزیاب کامل طلا خالص را بتواند با عدد VDI تفکیک نماید از مزایای فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

خواندن 671 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « فلزیاب اشتباه طلا فلزیاب طلا خالص »