پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:01

فلزیاب حذف ذرات سیگنال مزاحم

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب حذف ذرات سیگنال مزاحم را که مربوط به دیگر منابع و مواد معدنی و کانیها و رسوبات و سنگ ها و نمک و رطوبت باشد در صورتی با فلزیاب یا طلایاب میتواند حذف نموده یا سیگنال مزاحم را فلزیاب یا طلایاب از دید خود نادیده بگیرد که قدرت تشخیص علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم را از جریان و انرژی و نیرو و فرکانس هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و این منابع میتواند مواد معدنی یا منابع همگن یا هم مکان نیزباشد

علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم یا امواج مزاحم میتواند ازیک فلز همگن یا هم مکان فلز مورد نظر یا طلا باشد که این شرایط برای تشخیص نیاز به تنظیماتی دارد که بتواند زاویه سرعت و زاویه فرکانس را تشخیص داده و علائم هدف اصلی یا طلا را از سیگنال مزاحم تشخیص داده و تفکیک نماید و این جدا سازی برای تفکیک سیگنال مزاحم از علائم و انرژی و فرکانس هف اصلی یا طلا فقط در فلزیاب یا طلایاب های قابل انجام است که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و با تغییر اعداد این تنظیمات میتوان نوع بازتاب علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را ازسیگنال مزاحم دیگر منابع و مواد معدنی و دیگر فلزات جدا نموده و فلزیاب یا طلایاب بتواند با عدد VDI تعیین شده در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیگنال مزاحم مربوط به ذرات منابع را از علائم هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

خواندن 845 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:01