یکشنبه, 29 اسفند 1395 09:23

فرکانس گنج طلا نوع زاویه

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فرکانس گنج طلا نوع زاویه متعلق به خود را به نسبت شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار یا وجود دیگر فلزیاب در اطراف گنج طلا ایجاد مینماید و فرکانس گنج طلا در هر نوع مواد معدنی یا منابع دارای زاویه فرکانسی مربوط به همان محیط میباشد یا گنج طلا نوع زاویه خاص خود را در اطراف خود ایجاد مینماید یا نوع زاویه فرکانس طلا در شرایط گوناگون از نظر زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کارمتفاوت منعکس میگردد و زاویه گنج طلا در هر نوع زمین به یک شکل میباشد که فلزیاب یا طلایاب باید توانایی تشخیص مرکز طلا یا مرکز گنج طلا را از زاویه فرکانس اطراف مرکزطلا یا گنج طلا را داشته باشد

وضعیت نوع مواد معدنی در شکل زاویه فرکانس گنج طلا اثر متقابل دارد و این اثر متقابل باید توسط فلزیاب یا طلایاب قابل تشخیص باشد که این تشخیص کار هر نوع فلزیاب نمی باشد

برای تشخیص مرکز طلا گنج یا گنج طلا تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار باید به انجام برسد تا تنظیمات فلزیاب یا طلایاب متناسب با نوع خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم گردد و این تنظیم دقیق موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب بتواند مرکز هدف اصلی یا گنج طلا را تشخیص داده و از زاویه اطراف طلا یا گنج طلا  صرف نظر نموده یا زاویه های پدید امده در اثر فشار نیرو و جابجایی ذرات که ایجاد انرژی در دیگر مواد معدنی یا منابع را مینماید از دید خود نادیده بگیرد یا در کلام عمومی حذف زاویه مزاحم را داشته باشد

خواندن 930 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 اسفند 1395 09:23