پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب خطا مواد معدنی الیاژی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب خطا مواد معدنی الیاژی را باید از اهداف الیاژی طلا یا طلا با خلوص بالا را تشخیص دهد  که این عمل از فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی بر نمی اید زیرا این دسته فلزیاب ها فقط میتواند تفاوت فلز اهنی و غیراهنی را تشخیص داده و نمی تواند میزان درصد ترکیب مواد فلزی با یکدیگر را مشخص نماید تا بتواند بین علائم مواد معدنی با منابع صحنه کار را از سیگنال هدف اصلی یا طلا یا یک فلز الیاژی را تشخیص دهد و تفاوت فلزات هم طبقه هم را که هر دو از غیر اهنی باشد را نیز نمی تواند تشخیص دهد و واکنش این نوع فلزیاب ها بر روی دو هدف از فلز غیراهنی مانند طلا و مس یکسان است

در صورتیکه مواد معدنی نیز در صحنه کار شکل گرفته باشد  که از ترکیب چند مواد درکنار یکدیگر باشد برای این دسته از فلزیاب ها انحراف در تشخیص ایجاد نموده و خطا در تشخیص مواد معدنی از فلزات الیاژی یا خالص برای این نوع فلزیاب ها ایجاد میگردد و اثر مواد معدنی یا منابع میتواند شکل سیگنال یک هدف اصلی یا طلا با خلوص بالا را تغییرداده و بازتاب ان مانند یک هدف الیاژی باشد که این تفاوت را برای تشخیص این دسته فلزیاب ها نمی توانند انجام دهند

این نوع فلزیاب ها که فقط توان تشخیص تفاوت فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارد ازدسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد که توان تشخیص سیگنال مواد معدنی و منابع ترکیب شده که شبیه سیگنال فلزات الیاژی شده را ندارد تا بتواند تشخیص دهد واکنش فلزیاب از مواد معدنی ترکیبی با علائم الیاژی است یا مربوط به یک هدف الیاژی میباشد  

خواندن 480 دفعه