پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب عمق نقطه زن

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عمق فلزیاب نقطه زن یا فلزیاب عمق نقطه زن تعریف توان عمق یابی یک فلزیاب یا طلایاب برای کاوش اهداف یا طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد میباشد و عمق بالا یک فلزیاب نقطه زن به عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد

فلزیاب نقطه زن میتواند هر نوع فلزیاب ازنوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوردارباشد

عمق فلزیاب نقطه زن انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان بالای در کاوش اهداف یا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نقطه زنی و شعاع زنی داشته و این نوع فلزیاب انتنی تصویری یا فلزیاب تصویری انتنی که ساختار مداران از اصول رادار زمینی دستی میباشد میتواند نقطه زنی دقیق داشته باشد

فلزیاب نقطه زنی را باید در هر شرایط سخت و دشوار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته باشد و فلزیاب که بتوان در شرایط خاک الوده یا متضاد هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد باید فلزیابی باشد که بتواند نوع علائم طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر فلزات جدا نماید که این عمل در هرنوع فلزیاب قابل اعمال نمی باشد و فلزیاب باید توان تفکیک هر نوع فلز با الیاژ ان فلز یا ترکیب فلزات در شکل گوناگون را داشته باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این توان را دارا میباشد زیرا میتواند دامنه موج ایجاد شده از یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و با تعیین نوع ان هدف اصلی یا طلا فقط جریان همان هدف اصلی یا طلا را مورد ارزیابی قرار دهد

خواندن 750 دفعه