پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب شعاع زن گنج

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب شعاع زن گنج را فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و فلزیاب شعاع زن گنج میتواند یک فلزیاب شعاع زن برای تشخیص طلا در نهایت باشد و اینکه یک فلزیاب شعاع زن گنج باشد و در شعاع زنی گنج تضمین صد در صدی داشته باشد با اصول رادار در رابطه با جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج همخوانی ندارد

فلزیاب شعاع زن طلا که بتواند فلزیاب شعاع زن گنج باشد یک فلزیاب طبق اصول رادار و بنابر تشخیص فرکانس میباشد و از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و این دسته فلزیاب فرکانسی برای تعیین نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و برای تفکیک فلزات یا طلا از تغییر فرکانس بنابر کیلو هرتز یا هرتز بهره نبرد زیرا رادار یک فرکانس مشخص ثابت با شرایط امواج الکترو مغناطیس را برای تفکیک تمامی فلزات منجمله طلا را ارسال نموده وتوان تشخیص بازتاب دامنه خاص ان فرکانس هدف مورد نظر یا طلا یا گنج را از انرژی ان فرکانس بازتاب شده دارا است تابتواند عمل تفکیک واقعی را به انجام رساند

خواندن 778 دفعه