پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شناخت طلا گنج

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب شناخت طلا گنج یا فلزیاب شناخت طلا را باید در هر وضعیت از نظر نوع زمین انجام داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و فلزیاب که بخواهد این عمل تفکیکی طلا گنج یا طلا و گنج را به انجام رساند

شناخت طلا و گنج در زمینهای که مواد معدنی ومنابع ان از نوع منکنزوکلسیم و سیلیس یا سیلیسیم یا سدیم یا پتاسیم یا منیزیم بصورت اکثریت باشد میتواند شرایط شکست جریان و انرژی و نیرورا به همراه داشته و اجازه ندهد علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج بالاتر از سطح این لایه مواد در زیر زمین منتقل گردد و این منابع خود میتوانند مانند سد علائم سیگنال طلا و گنج عمل نموده که به ان سد مغناطیسی میگویند و این سد مغناطیسی اجازه نمی دهدعلائم سیگنال طلا و گنج با همان توان اولیه به سمت بالاتربازتاب گردد در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا توان عبور میدان مغناطیس خود را برای تشخیص طلا گنج زیر اینگونه مواد معدنی یا منابع را نداشته زیرا بارالکتریکی این دسته مواد معدنی یا منابع خود بطور طبیعی در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی اختلال ایجاد مینماید

خواندن 814 دفعه