پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب اختلاف سیگنال

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب اختلاف سیگنال را از روی نوع تشخیص مدار خود میتواند مشخص نماید فلزیاب یا طلایاب که اختلاف سیگنال فلزات را بتواند از مواد معدنی و منابع صحنه کار مشخص نماید میتواند مرکز یک هدف یا طلا یا دیگر فلرات را بخوبی مشخص نماید در اینجا اختلاف سیگنال یک فلز دردرون زمین زمانی پدید می اید که از عمر ان هدف یا طلا در زیر زمین مدت زیادی گذشته باشد که این مدت زمان وضعیت عادی میتواند بین بیست تا صد سال باشد و در این شرایط یک فلز که دچار پوسیدگی نمی شود برای اطراف خود وضعیت انتقال بار الکتریکی مربوط به خود را ایجاد مینماید و به همان میزان میتواند  ذرات بار الکتریکی دیگر منابع را جذب نماید و در زمان بازتاب یا تابش الکترون ها میدان مغناطیس متفاوتی را از ترکیب تغییر میدان الکتریکی اطراف خود پدید اورده و به دلیل جابجایی ذرات این شرایط میدان مغناطیس شکل گرفته در اطراف خود گسترش میابد یا همجواری مغناطیسی پدید می اید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نمی تواند مرکز این میدان مغناطیسی مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص داده و واکنش صحیح در مرکز طلا یا گنج ایجاد نماید و در اینجا اختلاف سیگنال از مرکز هدف اصلی یا گنج پدید امده و این دسته فلزیاب ها خطا در نقطه زنی خواهند داشت

 

خواندن 786 دفعه