پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب سیگنال مغناطیس

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب سیگنال مغناطیس پدید امده ازنوع فلز یا طلا یا گنج را به نسبت سیگنال مغناطیس متعلق به میدان مغناطیس موادمعدنی و منابع صحنه کاررا در صورتی میتواند از یکدیگر مجزا نماید که دارای توانایی تشخیص تفاوت میدان الکتریکی ان فلزی یا طلا یا گنج یاب باشد زیرا اختلاف بین ترکیب میدان مغناطیس عمومی مربوط به منابع و مواد معدنی صحنه کار که در حالت عادی بریکدیگر نیرو وارد نموده و ذرات مربوط به هم را جذب و دفع مینمایند با شرایط انرژی و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج ارتباط خواهد داشت و در این میان شرایط جذب و انتقال انرژی بین این منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا یکدیگر به انجام میرسد با هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات نیزاین جابجایی انرژی یا ذرات  انجا می شود که میتواند بازتاب شرایط انرژی و نیرو و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج را دارای تغییر در میدان مغناطیسی نموده و این میدان مغناطیسی وضعیت عمومی در صحنه کار یا پیرامون اطراف خود شکل داده و شعاع اتمی که الکترون بدور محور هدف اصلی یا طلا در حال گردان است بازتر عمل نموده و سیگنال مغناطیسی هدف اصلی یا طلا یا گنج در محیط اطراف پراکنده میگرددو فلزیاب را منحرف به تشخیص در اطراف خود مینماید و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را با خطا در نقطه زنی روبرو مینماید

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای کاوش طلا یا فلزات یا طلا در عمق زیاد بخصوص گنج و طلا در عمق زیاد با این مشگل تشخیص مرکز هدف روبرو می شود  

خواندن 473 دفعه