پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری دقت

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری دقت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی یا منابع را خواهد داشت درصورتیکه فلزیاب تصویری بتواند تفاوت مغناطش پدید امده در مواد معدنی منابع صحنه کار را از میدان الکتریکی متعلق به بار الکتریکی سطح حول محور هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تصویری دقت در تفکیک را از نوع مدار ان فلزیاب تصویری بدست می اورد

فلزیاب تصویری دقیق باید بتواند مشخص نماید که مواد معدنی یا منابع صحنه کار از دسته فرومغناطیس است یا در اثر فشار نیروی میدان مغناطیس خارجی شرایط اهنربایی طبیعی را بخود گرفته یا در اثر دریافت ذرات از دیگر منابع و تابش ان به اطراف خود وضعیت فرو مغناطیس را پدید اورده و برای فلزیاب تصویری این شرایط باید قابل تشخیص باشد تا با تغییر تنظیمات بتواند تعادل تفکیک را در مدار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری ایجاد نمود تا فلزیاب تصویری بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را مشخص و تفکیک نماید  و این تشخیص از مدار مرکزی فلزیاب تصویری قابل ارزیابی است که فقط دسته فلزیاب های تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این توانایی را داشته 

خواندن 645 دفعه