پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری جدید

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری جدید بودن فلز طلا یا انواع فلزات را میتواند تشخیص داده و مشخص نماید و برای فلزیاب تصویری جدید یا قدیمی بودن انواع فلزات یا طلا یا گنج تفاوتی برای تشخیص و تفکیک ندارد و فلزیاب تصویری که کارواقعی تشخیص طلا یا انواع فلزات را دارد میتواند یک طلا جدید یا فلز جدید را همانند فلز قدیمی یا طلا یا گنج تشخیص دهد با این تفاوت که فلزات قدیمی یا طلا یا گنج را با بهترین لکه رنگ منظم نسبت به دیگر لکه رنگ ها مشخص نموده ولی امکان دارد فلزیاب تصویری  فلزات نو یا طلا جدید را با کمی تفاوت در شکل رنگ اشکار نماید یا لکه رنگ یک فلز نو یا طلا جدید نامنظم تر از فلز قدیمی یا طلا گنج باشد و در زمان سه بعدی نمودن با فلزیاب تصویری طلا جدید یا فلز جدید قله لکه رنگ به خوبی یگ فلز قدیمی یا طلا گنج نباشد

اینکه بعضی اشخاص یا فروشندگان فلزیاب ابراز مینمایند که فلزیاب تصویری انها فقط فلز قدیمی یا گنج طلا را تشخیص داده و نمی تواند فلزنو یا طلا جدید را بگیرد یا لکه رنگ انرا اشکار نماید از نظر علمی پایه اساسی نداشته زیرا فلزیاب تصویری باید بتواند وضعیت الکتریکی سطح طلا جدید یا فلز جدید را تشخیص دهد تا بتواند انرژی یک فلزقدیمی یا گنج طلا را مشخص نماید

خواندن 666 دفعه