پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب زمین ناشناخته

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب زمین ناشناخته را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید از اصول مهم در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب میباشد و زمین ناشناخته به دلیل مشخص نبودن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در کار فلزیاب یا کار طلایاب اختلال ایجاد نماید

شناخت زمین با فلزیاب یا طلایاب از مزایای بالا یک فلزیاب یا طلایاب میباشد زیرا زمانی که نوع مواد معدنی و منابع زمین شناخته شود موجب میگردد که هدف یا طلا یا گنج ناشناخته را در ان زمین با کیفیت بالا تفکیک نمود

شناخت مواد معدنی و منابع صحنه کار موجب میگردد ان دسته از توده های که بصورت ناشناخته در صحنه کار میباشد و جزو منابع معدنی اگثریت صحنه کار نباشد مشخص گردد چون این منابع معدنی که بصورت توده ای یا تجمع در محدوده صحنه کار قرار میگیرد میتواند ذراتی از گنج یا گنج طلا را جذب نموده و سپس تابش نماید که موجب خطا در فلزیاب یا طلایاب گردد یا مواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های در صحنه کار وجود داشته باشد که علائم سیگنال نزدیک به طلا یا گنج یا انوع فلزات را انعکاس نماید که باعث انحراف درتشخیص یا تفکیک فلزیاب یا طلایاب گردد

فلزیاب یا طلایاب که بتواندزمین ناشناخته را از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار تفکیک نماید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا در این نوع فلزیاب ها با تغییر عدد VDI میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و ترکیب ذرات با پرتوزایی بالا را تشخیص داده و در تنظیمات لحاظ نموده تا از خطا فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اید   

خواندن 675 دفعه