پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب سنس

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب سنس  نوعی از تنظیمات فلزیاب یا طلایاب با مدار اسپکتروم انالیز با عدد VDI در نوع فلزیاب فرکانسی میباشد تنظیم سنس SENS مربوط به تنظیمات حساسیت SENSITIVITE در فلزیاب یا طلایاب میباشد و تنظیم سنس میتواند تعیین حساسیت مربوط به قسمت های متفاوت در فلزیاب یا طلایاب با قدرت تفکیک با عدد VDI میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت میتواند متعلق به قسمت تفکیک و یا  سنس یا حساسیت زمین و سنس یا حساسیت صدا یا سنس حساسیت تعیین فرکانس میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت مربوط به هر طبقه از تنظیمات باشد میتواند حساسیت ان قسمت را نسبت به نوع تنظیم افزایش دهد تا خطا در ان قسمت تنظیمات از ارتباط دیگرتنظیمات کاهش یافته یا خلاً پدید امده جبران گردد

خواندن 767 دفعه