ramin

ramin

مدارات فلزیاب پیشرفته

مدارات فلزیاب و معدنیاب یا هر نوع یابندها پیشرفته با تفکیک عدد VDI از محصول زیر یا پائین دستی سیستمهای رادار و رادار زمینی دستی یابنده میباشد و مدارات این دسته سیستمها فلزیاب دارای قسمتی از سیستم مدارات رادار RADAR میباشد.

بعضی از اشخاص با داشتن اطلاعات کامل در زمینه سیستمهای فلزیاب و معدنیاب نمی توانند در رابطه با مدارات و بنیاد این سیستمها فلزیاب و معدنیاب و قسمتهای مداری نظر دهند زیرا باید خود انها دارای توانائی طراحی مدار رادار       RADAR با تفکیک با عدد VDI باشند تا بتوانند در رابطه با سیستمهای فلزیاب دیگر نظریه پردازی نمایند .

البته که هر شخصی یا شرکتی میتواند با فن اوری جدید سیستم فلزیاب نوینی که با سیستمهای فلزیاب قبلی دارای شرایطی یکسان نباشد طراحی و تولید و ارائه نماید.

مدارات سیستمها فلزیاب دارای قسمتهای گوناگون میباشد که هر اپراتور بنابرنوع طراحی فلزیاب میتواند قسمتهای گوناگون فلزیاب را در مدار بصورت دستی یا خودکار تعیین نماید.

در طراحی فلزیاب و ساخت سیستمهای فلزیاب پیشرفته بکار گیری اصول راداربا تفکیک طبق اصول علمی از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از فراینده افزایش توانائی تشخیص و جدا سازی در سیستم ها فلزیاب میباشد.

ساخت سیستم فلزیاب

ساخت سیستم فلزیاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب دارای مدارات مربوط به همان نوع فلزیاب میباشد و طراحی مدارات فلزیاب پیشرفته توسط طراحان بزرگ فلزیاب به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم فلزیاب که از ابتدا توسط طراح فلزیاب پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیاب میباشد.

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب جدیدی را به بازار ارائه نماید که نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

سیستم فلزیاب توسط فرد و دستی ساخته شود یا بصورت عمده یا تولید کارکاهی یا فلزیاب کارخانه ای باشد زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب توانائی جدا سازی را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب در عملکرد و تشخیص و تفکیک میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یابنده را از روی دیگر سیستمها فلزیاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول فلزیاب مینمایند با نام دیگر مینمایند

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یابنده یا فلزیاب کاوشگر را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم فلزیاب مینمایند .

تعدادی از افراد کپی کن فلزیاب اقدام به بدگوئی از سیستمهای فلزیاب مینمایند که طراحی ان توسط طراحان فلزیاب و شرکت های معتبر فلزیاب به انجام رسیده است زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب از پایه را ندارند و این عمل را به انجام میرسانند تا محصول فلزیاب با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند.  

طراحی فلزیاب با اصول رادار

هر طراحی نسبت به تجربه و توانائی خود مدارسیستم فلزیاب یا بدنه فلزیاب یا طلایاب یا رادار یا فلزیاب کاوشگر یا فلزیاب یابنده را طراحی مینماید.

بیشتر طراحان برای بدست اوردن بازار از روشهای سیستمهای فلزیاب ساده برای طراحی بهره میبرند زیرا طراحی سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص بسیار نیازمند دقت و داشتن اطلاعات علمی و فنی و نواوری و فن اوری میباشد.

انواع سیستم فلزیاب با توانائی بالا طراحی میگردد که این سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات اندازه یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد و اپراتور بنابر اطلاعات در تنظیمات فلزیاب میتواندعملیات جستجو را نسبت به صحنه کار تغییر دهد و سیستمهای فلزیاب دارای توانائی کاوش اهداف از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب الکترواستاتیکی به دلیل دقت بالا از دسته سیستمهای فلزیاب میباشد که طراحان فلزیاب بیشتر بر روی عملیات طراحی را به انجام میرسانند اما در ایران یا بعضی کشورها سیستمهای فلزیاب ولتاژی صدا داررا که با ایجاد یا قطع صدا محل هدف را مشخص مینماید به دلیل راحتی در کار بیشتر طراحی و ساخت و ارائه میگردد و بیشتر ارائه کنندکان فلزیاب به دلیل راحتی در کار این سیستمها فلزیاب با وجود نواقص بنیادین انها این سیستمهای فلزیاب ولتاژی را ارائه نمود و بقیه سیستمها فلزیاب را فاقد توانائی تشخیص برای خریداران معرفی مینمایند .

افراد در زمان تهیه سیستم فلزیاب بهتر است به امکانات تنظیمات سیستم فلزیاب توجه نمایند تا بتوانند در حالت معمولی و دستی از سیستم فلزیاب بهره ببرند.

فلزیاب تکنیک تکنولوژی روز

در کاوش اهداف نوع سیستم فلزیاب با تکنیک تکنولوژی روز مهم میباشد و اصل عملکرد سیستم فلزیاب فن اوری ان سیستم فلزیاب است و سابقه یک تولید کنند مطرح میباشد بخاطر این که برای ادامه حیات خود در رقابت سعی نموده است سیستمها فلزیاب را ارائه نماید که مورد نظر اپراتور و بازار باشد و توان تحمل به روز رسانی سیستمهای فلزیاب خود را داشته است که دارای سابقه طولانی در تولید ان سیستم فلزیاب میباشد.

رقابت در تولید و ساخت سیستمهای فلزیاب یابنده در دنیا بسیار تنگاتنگ میباشد و کشورهای صنعتی بزرگ در بدست اوردن بازار دیگر کشورها تلاش فراوانی مینمایند زیرا این صنعت از موارد مورد توجه و نیاز روز افزون جوامع دنیا میباشد.

ایران از پیشتازان این سیستم فلزیاب در طراحی و ساخت سیستمهای فلزیاب روز دنیا میباشد و با کشورهای صاحب نام در این زمینه رقابت دارد.

تکنولوژی ساخت و طراحی فلزیاب

تکنولوژی در ساخت فلزیاب و طراحی مدار سیستم فلزیاب مهم میباشد و شکل ظاهری یا زیبا بودن سیستم فلزیاب نمی تواند بیانگر توان ان سیستم فلزیاب باشد بلکه قدرت یک سیستم فلزیاب در تنظیمات ان سیستم فلزیاب نهفته است.

در سیستمهای راداری انتنی نوع طراحی بدنه یا شکل ایرودینامیک انتن یا بدنه انتن ان در عملکرد سیستم فلزیاب اثر دارد.

سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد دارای توان بالای برای تشخیص نوع هدف و منابع میباشد.

در صورتیکه یک سیستم فلزیاب پیشرفته باشد نمی تواند حتماً دارای ظاهری شکیل باشد بلکه نوع عملکرد سیستم فلزیاب برای کاوش هدف موثر است.

فلزیاب کاوشگر

سیستمهای فلزیاب کاوشگر به دسته سیستمهای فلزیاب یابنده و فلزیاب یابنده رهگیر تقسیم میگردد و مادر این سیستمها رادار زمینی دستی میباشد که کلیه فلزیاب ها و معدنیاب ها سیستم راداری انتنی و لیزری و دوربین حرارتی راداری از زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد.

هر نوع وسیله ای که بتواند یک نوع هدف را برای اپراتور مشخص نماید از دسته سیستمهای فلزیاب یابنده یا فلزیاب یابنده رهگیر میباشد.

هر سیستم فلزیاب کاوشگر از نوع فلزیاب کاوشگرمکانیکی یا فلزیاب کاوشگر

استاتیکی یا فلزیاب کاوشگرمغناطیس یا فلزیاب کاوشگرالکترونیکی و نرم افزاری بتواند یک منبع فلزی را کاوش نماید فلزیاب کاوشگر کفته میشود و سیستمها فلزیاب کاوشگر پیشرفته مانند رادار زمینی دستی که مادر سیستمها فلزیاب کاوشگر میباشند از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده و اپراتور میتواند با داشتن نمونه ای از مواد یا عناصر یا اهداف مورد نظر کد یا عدد مربوط به جداسازی یا تفکیک و تشخیص را مشخص نماید و هرنوع هدفی را در سیستم فلزیاب کاوشگرتعیین نماید.

سیستمها فلزیاب کاوشگر فوق پیشرفته نیز هستند که در عملیات صنعتی و ساختمانی و معادن و اب و برق و مخابرات و نفت و پتروشیمی و .................... کاربرد دارد.

فلزیاب از زیر مجموعه سیستم رادارزمینی دستی میباشد.

تعیین نوع الیاژاهداف در دید سیستم فلزیاب کاوشگروابسته به نوع تنظیم اپراتور در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و اثر منابع و مواد معدنی ومنابع بر هدف میباشد.

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم فلزیاب اشنا گردید.

هر محصولی یا سیستم فلزیاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی نیز بستگی دارد.

در مراحل بعدی کیفیت سیستم فلزیاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح باشد.

قدرت هر سیستم فلزیاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم را دارا میباشد.

پس دستی بودن یا بودن یک محصول بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف را دارد.

سیستمهای فلزیاب با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

طراحی و ساخت سیستم فلزیاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده ای نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت اقدام به ساخت سیستم فلزیاب مورد نظر مینماید .

دسته بندی انواع فلزیاب

سیستمها فلزیاب به دو دسته تقسیم میگردد ؛

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی

سیستمها فلزیاب از نظر کلی به دو دسته فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی تقسیم میگردند    

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینماید.

سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای امواج و جریان و انرژی پائین تری میباشد به عمق بیشتر نفوذ مینماید و در بعضی از این دسته سیستمها فلزیاب برای اهداف بر روی عمق کم واکنش نشان نمیدهد یا برای اهداف بر روی سطح زمین واکنش واضحی اشکار نمیگردد.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی بخصوص از نوع رادار زمینی دستی توان تفکیک و تشخیص و نفوذ به عمق بیشتر دارا میباشد.

در سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای صدا میباشد ، عملیات با صدا یکسره را به همراه خواهد داشت.

در نوع فلزیاب تصویری یا P.I.P یا P.P.I لکه رنگی نیز که از سیستم رادار زمینی دستی میباشد نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی توانائی بیشتری را در تفکیک و عمق دارا میباشد.

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم فلزیاب اشنا گردید.

هر محصولی یا سیستم فلزیاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی نیز بستگی دارد.

در مراحل بعدی کیفیت سیستم فلزیاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح باشد.

قدرت هر سیستم فلزیاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم را دارا میباشد.

پس دستی بودن یا بودن یک محصول بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف را دارد.

سیستمهای فلزیاب با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

طراحی و ساخت سیستم فلزیاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده ای نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت اقدام به ساخت سیستم فلزیاب مورد نظر مینماید .

فلزیاب تصویری نوری حرارتی

فلزیاب تصویری نوری حرارتی نوعی فلزیاب تصویری سنسوری میباشد که به ان فلزیاب تصویری سنسور نوری حرارتی میگویند که این فلزیاب سنسوری نوری حرارتی از دسته فلزیاب با تفکیک در مدل فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی میباشد

در عملیات با فلزیاب تصویری سنسور نوری حرارتی تشخیص از وضعیت مدار فرکانسی طبق اصول رادار با تفکیک به انجام میرسد و سنسور نوری حرارتی از بی نظیرترین نوع سنسورهای قابل بهره بردای در بین سنسورهای قابل نصب بر روی فلزیاب یا طلایاب میباشدکه طراحی و ساخت فلزیاب تصویری سنسورنوری حرارتی بصورت انحصاری میباشد و در اختیارکمترین طراح فلزیاب تصویری یا تولید کننده فلزیاب تصویری میباشد

سنسورنوری حرارتی در فلزیاب تصویری بطور کلی میتواند تغییرات تشعشع مادون قرمز یا لیزرو دما بازتاب شده ازهدف اصلی بخصوص طلا را با جهت انرژی هدف اصلی یا طلا دریافت نموده و میتوان سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را برای مدار سخت افزارفلزیاب تصویری منتقل نموده تا پردازشگر تفکیک بتواند این سیگنال را برای واکنش فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ اشکار نماید

فلزیاب تصویری سنسوری

فلزیاب تصویری سنسوری یا فلزیاب سنسوردار در چند نوع گوناگون وجود دارد در اصل بیشتر فلزیاب های سنسوری از دسته فلزیاب سنسوری دردسته مغناطیس سنج میباشد یا از دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا میباشند و این دسته فلزیاب تصویری سنسوری یا دستگاه سنسوری توان بالایی را برای مشخص نمودن هدف اصلی بخصوص طلا را نداشته و دلیل ان در یک نظر میتواند بهره گیری ازاندازه گیری مغناطیس یا تغییرات مغناطیس محیط سرجستجوگراین نوع فلزیاب ها سنسوری یا دستگاه ها سنسوری باشد که با این روش تشخیص میتواند هر منبع یا عاملی دارای تغییرات مغناطیسی بالاترازوضعیت عادی زمین در ان محدوده ایجاد نموده وهمین موضوع باعث ایجاد اختلاف در ان محدوده شده و این دسته فلزیاب های سنسوری یا دستگاه های سنسوری بر روی این تغییر مغناطیسی از خود واکنش نشان دهد با انکه این واکنش از فلز اصلی یا طلا نباشد

فلزیاب تصویری سنسوری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی سنسوری با اصول رادار زمینی دستی از سنسورالراسونیک و سنسور مادون قرمز و سنسورنوری حرارتی بهره میبرد که این نوع سنسورها فقط قابل نصب بر روی فلزیاب فرکانسی تصویری با اصول رادارتصویری با تفکیک میباشد که با تعیین نوع هدف اصلی یا طلا در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این دسته فلزیاب تصویری سنسوری میتواند موقعیت هدف یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

صفحه4 از190