سه شنبه, 29 فروردين 1396 09:55

فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ

در فلزیاب تصویری تفکیک لکه رنگ بصورت P.I.P/P.P.I وجود دارد و به هر شکل که فلزیاب تصویری طراحی شده است در اصل عمل تشخیص انها با لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند در فلزیاب تصویری تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و فلزیاب تصویری تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت از خود ایجاد نمایند .

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری طراحی شده بود در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیز به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف اصلی یا طلا یا گنج مانند تصویر تلویزیون به اپراتور نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل خود هدف واقعی یا عین شکل هدف یا طلا یا گنج مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهدو به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

دوشنبه, 28 فروردين 1396 13:30

فلزیاب یون طلا گنج

نوشته شده توسط

طبق قانون گردش الکترونی هر الکترون درحول محورچرخش مینماید و در طبقه اخر خود الکترون را ازاد نموده که تبدیل به یون میگردد و طلا نیز از این شرایط مستثنی نمی باشد و اگر منبعی این عمل را انجام ندهد دارای جریان الکتریکی در سطح خود نخواهد بود و با اینکه طلا دارای سطح الکتریکی در سطح خود میباشد و کلیه منابع در ذات خود دارای این شرایط الکترونی میباشد

از انجا که طلا دارای نیروی جذب بالایی از ذرات اطراف خود میباشد دارای بارالکتریکی انباشته در حدود سطح خود خواهد بود که این را میتوان هاله نیروی انباشته در اطراف گنج طلا نامید

از انجا که انرژی دورنی طلا افزایش یافته و ساختار مولکول درونی طلا در طول زمان تغییر نمی کند بطور طبیعی وضعیت فیزیکی طلا دچار تغییر نمی شود و انچه که برطلا اثر میگذارد افزایش انرژی از انرژی پایه طلا میباشد که این افزایش الکترون را دچارحالت برانگیخته جهشی مینماید و در زمان به ظرفیت رسیدن جذب انرژی طلا اقدام به تابش الکترون خود مینماید که میتواند این تابش اطراف هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر شرایط خود قرار دهد

از انجا که عملکرد فلزیاب های فوق پیشرفته از تشخیص نوع انرژی از ساختار میدان فرکانس طلا برای تفکیک است انچه که توسط فلزیاب های فوق پیشرفته با اصول رادار زمینی دستی با تفکیک که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است لذا توانایی تشخیص این جریان انرژی طلا در فرکانس را این دسته فلزیاب های فرکانسی دارا میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها به علت انکه از جریان تغییرات میدان مغناطیس در تغییر فاز در زمان بهره میبرند این توان تشخیص را نخواهند داشت

چون که طلا یک فلز پارا مغناطیس میباشد مسلماً توسط این دسته از فلزیاب های یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد قابل تشخیص نمی باشد و ازانجا که بیشتر اشخاصی که از این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها بهره برده اند درعملیات کاوش طلا و تفکیک طلا موفقیت بسیار پایین را داشته اند یا اصلاً به موفقیت کاوش طلا دست نیافته اند

یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

نوشته شده توسط

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

شنبه, 26 فروردين 1396 17:23

دید پنهان فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

دید پنهان فلزیاب تصویری ان دسته از علائم بصورت لکه رنگ در حالت سایه یا بصورت بسیار کم رنگ میباشد که ازمنابع اصلی یا هدف اصلی یا طلا یا گنج یا زیرخاکی در رنگ پس زمینه یا با رنگ ترکیبی اشکار میگردد

فلزیاب تصویری دید پنهان را دارا باشد قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد و دید پنهان فلزیاب تصویری در صورتی قابل رویت میباشد که ان فلزیاب تصویری در نرم افزار توان تغییرات در تنظیمات را دارا باشد

البته از دیدگاه کلی این موضوع یک مزیت فلزیاب تصویری با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE محاسبه میشود که اپراتورفلزیاب تصویری میتواند با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری بخصوص در برنامه تفکیک رنگ COL PRO انچه که امکان دارد از دید سیستم فلزیاب تصویری پنهان گردیده یا ارزیابی نشده است بتواند اشکار نموده تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا ذرات مزاحم را بدست اورد.

شنبه, 26 فروردين 1396 15:58

مزیت فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

مزیت فلزیاب تصویری حرفه ای که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در این است که میتوان بر روی تنظیمات سخت افزار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری تغییرات ایجاد نموده که بتوان با این مزیت فلزیاب تصویری از این دسته وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی را از دیگر ذرات منابع یا ذرات مزاحم تشخیص داده و مشخص نموده

فلزیاب تصویری در کل بصورت لکه رنگی عمل مینمایند و در فلزیاب تصویری حرفه ای مزیت در ان است که میتوان در برنامه تفکیک رنگ COL PRO نوع هدف یا طلا یا انواع فلزات را نیز درنرم افزار تعیین نموده و تشخیص داده

این موضوع بیانات ان دسته که فلزیاب تصویری را فاقد توان تشخیص و پیدا نمودن طلا و انواع فلزات می دانند اثبات نماید

فلزیاب تصویری طبق اصول رادار زمینی دستی در صورت تنظیمات متناسب میتواند لکه رنگ یا رنگ یا عددی VDI مربوط به همان هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات را اشکار نمایند و وضعیت منابع صحنه کار به همراه هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید و این یکی از مزیت فلزیاب تصویری حرفه ای میباشد

شنبه, 26 فروردين 1396 15:11

نقص فلزیاب تصویری مغناطیسی

نوشته شده توسط

نقص سیستم های فلزیاب تصویری مغناطیسی وفلزیاب مغناطیسی اعداد دیجیتالی در این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب یا عوامل جستجوگر پدید میاید و اپراتور فلزیاب تصویری مغناطیسی نمی تواند تنظیمات را برای تشخیص فلزیاب تصویری مغناطیسی یا ولتاژ القایی تغییر داده تا توان تشخیص در فلزیاب تصویری نسبت به صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا تغییر نماید

در فلزیاب تصویری با اصول رادار عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد که در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد تصاویر یا لکه رنگ ها ثابت است و تغییر نداشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی تغییر در لکه رنگ ها ایجاد نمیگردد تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دیگر علائم سیگنال مزاحم تشخیص داده و این از اصول کار فلزیاب تصویری خارج میباشد و این توضیحات بزرگترین نقص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد

شنبه, 26 فروردين 1396 14:46

نقص فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

نقص فلزیاب تصویری به نوع مدار ان فلزیاب تصویری بستگی دارد و نقص فلزیاب تصویری یا نقص طلایاب تصویری میتواند از عملکردخود اپرتورفلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری در کار با فلزیاب تصویری باشد البته به شرط انکه ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده باشد

در فلزیاب تصویری تفکیک با رنگ لکه رنگ متفاوت و با عددی VDI تغییراتی است که بر روی صفحه نمایشگر متناسب با تغییرات حاصله در سیستم فلزیاب تصویری از نوع تنظیمات بر روی فلزیاب تصویری شکل میگیرد و فلزیاب تصویری اصل هر دستوری به ان داده شود طبق همان دستور عمل مینماید ودستور به تنظیمات سخت افزار فلزیاب تصویری واکنش فلزیاب تصویری را به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید و هر نوع واکنشی در فلزیاب تصویری که نشات گرفته از نوع تنظیمات اپراتور فلزیاب تصویری میباشد به نرم افزار فلزیاب تصویری منتقل میگردد و این انتقال به صورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه نرم افزار صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری اشکار میگردد.

نقص فلزیاب تصویری حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO توسط اپراتور فلزیاب تصویری قابل رفع میباشد که دیگر فلزیاب ها از نوع های دیگر این توان را دارا نمی باشد که کاربر فلزیاب تصویری بتواند با تغییر تنظیمات فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را به حد عالی برای تفکیک برساند

شنبه, 26 فروردين 1396 14:11

فلزیاب گنج یابی حرفه ای

نوشته شده توسط

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را انجام می دهد به شرط انکه خود فلزیاب حرفه ای باشد و اپراتور حرفه ای با فلزیاب یا طلایاب عملیات کاوش گنج یا گنج یابی حرفه ای را به انجام رساند

با انکه در عملیات گنج یابی حرفه ای از سیستم فلزیاب تصویری بهره برده میشود مواردی نیزاست که با تجربه و مهارت اپراتور حرفه ای عملیات گنج یابی حرفه ای به انجام میرسد.

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را میتواند با یک فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO به انجام رساند و فلزیاب حرفه ای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

شنبه, 26 فروردين 1396 11:38

تفاوت لکه رنگ فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

تفاوت لکه رنگ فلزیاب تصویری در بین هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع از شرایط شکل لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد به شرط انکه ان فلزیاب تصویری در دسته فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده تصویری یا ردیاب های تصویری که دارای شرایط نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI یا لکه رنگ در انواع رنگ ها میباشد میتواند عملیات جستجو طلا یا دیگر فلزات را با دقت بالا به انجام رسانده

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری ارتباط مستقیم با نوع مدار فلزیاب تصویری و شکل تنظیمات ان دارد در اصل یک فلزیاب تصویری با تنظیمات ذکر گردیده و نرم افزار بیان شده فقط نیاز به یک اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب با تجربه زیاد را دارد تا بتواند تناسب در عملیات تنظیم را با دقت به انجام برساند تا کاوش طلا یا کشف گنج یا هدف اصلی حاصل گردد

صفحه9 از148