پنج شنبه, 24 فروردين 1396 05:28

فلزیاب واقعی گنج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب واقعی گنج طلا را بخواهد پیدا نماید اول باید فلزیاب واقعی از نظر عملیات در تفکیک طلا باشد که فلزیاب واقعی که توان تفکیک طلا را داشته باشد باید یک مدارفلزیاب فوق پیشرفته با شرایط تشخیص طیف فرکانسی به همراه طیف مغناطیسی را دارا باشد

این عمل از هرنوع فلزیاب یا طلایاب برنمی اید و فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای توان تفکیک فلزات یا طلا یا گنج طلا با عددVDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد میتواند طیف فرکانس و طیف مغناطیسی یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده تا عمل تفکیک به انجام رسد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 19:02

فلزیاب موج فرکانس

نوشته شده توسط

فلزیاب موج فرکانس را از میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی فلزات یا طلا یا گنج طلا میتواند تشخیص دهد که ان فلزیاب قدرت تشخیص امواج الکترومغناطیس مربوط به هدف تعیین شده در عدد VDI را دارا باشد و بتواند انرژی حاصل از میدان مغناطیس و تغییر میدان الکتریکی طلا یا ان فلزتعیین شده در ابعاد هدف IND SIZE را به نسبت حجم الکترون سطح هدف اصل یا طلا تشخیص داده تا تفکیک در فلزیاب از طریق موج فرکانس حاصل گردد

این جریان تفکیک توضیح داده شده فقط از یک فلزیاب فرکانس القایی که مدار ان طبق اصول رادار زمینی با تفکیک طراحی شده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد قابل اجراء برای تفکیک موج فرکانس مربوط به هدف اصلی یا طلا در زمین الوده در عمق زیاد میباشد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 17:37

کارفلزیاب فرکانسی طلا

نوشته شده توسط

کارفلزیاب فرکانسی طلا را در تفکیک با عدد VDI بخوبی تشخیص می دهد و اینکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را با تعیین عدد VDI مختص به طلا و ابعاد هدف IND SIZE مربوط به اندازه طلا یا گنج طلا تفکیک نماید برگرفته از کار فلزیاب فرکانسی برای تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات میباشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ازتغییرات میدان الکتریکی در میدان مغناطیس حوزه اطراف طلا در حوزه فرکانسی بهره برده وامواج الکترو مغناطیس میتواند با جریان و انرژی و نیرو طلا شکل گرفته و میدان فرکانس طلا هم جهت با سیگنال علائم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی شده و این هم جهتی همگرایی در تشخیص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ایجاد نموده و قدرت تفکیک در تشخیص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای طلا که در عدد VDI تعیین شده است ایجاد گردد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 16:27

فلزیاب ترشهولد اندازه طلا

نوشته شده توسط

درفلزیاب ترشهولد THRESHOLD یا ابعاد هدف IND SIZE میتواند اندازه هدف یا طلا یا گنج را مشخص نماید و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی می دهد که سیگنال علائم فلز مورد نظر یا گنج طلا تعیین شده درعدد VDI را ازذرات مزاحم با انرژی بالاترجدا نموده و تفکیک نماید

د رفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با این نوع تنظیمات ابعاد کویل یا تعداد سنسور یا مادون قرمز برای کاوش اهداف با سطح بزرگ یا عمق زیاد مطرح نمی باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میزان اندازه هدف را در عمق زیاد با اندازه کوچک نیز میتواند تشخیص داده تا عمل تفکیک بطورکامل به همراه عدد VDI به انجام برسد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 15:57

فلزیاب سرجستجوگر

نوشته شده توسط

سرجستجوگر فلزیاب یا سرجستجوگر طلایاب به کویل فلزیاب یا لوپ فلزیاب یا انتن فلزیاب یا سنسور فلزیاب اعم از سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور مغناطیسی یا هر نوع عامل ارسال و دریافت کننده در فلزیاب میگویند

در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی سرجستجوگرمیتواند کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی و مگنتومتر یا مگنت یا تسلا نیز سنسورمغناطیسی توان عملکرد را دارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند سرجستجوگر از نوع کویل یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسورنوری حرارتی یا انتن یا کویل الکترونیکی لیزری باشد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:13

ترکیب ساخت فلزیاب

نوشته شده توسط

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 09:03

فلزیاب قدرت نفوذ

نوشته شده توسط

فلزیاب قدرت نفوذ برای کاوش طلا یا کشف گنج را در عمق زیاد در صورتی دارا میگردد که توان تشخیص علائم بازتاب شده از اهداف یا گنج طلا یا انواع فلزات را داشته باشد البته این بستگی به نوع نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب داشته که هرنوع فلزیاب یا طلایاب میتواند نحوه عملیات متفاوت برای تشخیص و تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج طلا را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ در لایه های زیرزمین را بخواهد دارا باشد باید تنظیمات مربوط به ارزیابی زمین را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ خود را از نوع توان علائم ارسال شده یا علائم دریافت شده بدست می اورد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب وجود جریانات مغناطیسی متفاوت براحتی میتواند توان نفوذ عمق را در لایه های زیرین زمین کاهش داده یا از بین ببرد و یکی از دلیلی که عمق این دسته از فلزیاب ها مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا را کاهش می دهد یا نظام ثبات را در این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها با اختلال روبرو مینماید همین جریان مغناطیس در مواد معدنی و منابع و گرانش زمین در جاذبه زمین میباشد که قدرت تشخیص در عمق را کاهش می دهد

 

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 04:46

فلزیاب جویندگان گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب را جویندگان طلا یا جویندگان گنج طلا برای کاوش گنج طلا یا گنج زیرخاکی یا عتیقه تهیه یا خریداری مینمایند ولی اینکه به واقعیت با فلزیاب یا طلایاب میتوانند گنج طلا را جستجو نموده یا جویندگان طلا با فلزیاب به گنج اصلی یا دفینه دست می یابند جای بحث گسترده ای درجستجو اثار باستانی یا گنج طلا دارد و جویندگان طلا در اول امر جویندگی طلا باید بدانند که فلزیاب یا طلایاب که خریدار و تهیه نموده اند توان تفکیک و تشخیص یک فلز نو یا طلا جدید را دارد که بتواند با تنظیمات دقیق گنج طلا را پیدا نماید یا ایا فلزیاب یا طلایابی که انتخاب نموده است دارای قدرت تفکیک و تشخیص فلزات یا انواع فلزیاب مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و الومینیوم و طلا سفید را بصورت مجزا دارا است

فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد درهرنوع خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باید از شرایط علمی تفکیک درراداربا تفکیک و تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بهره برده باشد تا با تمام توان جویندگان طلا یا جویندگان گنج بتوانند از فلزیاب یا طلایاب انتخاب نموده بهره ببرند

سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:53

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا ازمطالبی میباشد که در ارتباط با جستجو گنج طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد با یکدیگرارتباط دارد و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاردرقدرت تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا اثر مستقیم میگذارد و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند از قدرت عمق فلزیاب یا طلایاب یا دستگاه های مغناطیس سنجش برای تشخیص در عمق نهایی کاهش دهد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO یا دستگاه های تسلا یا یون یاب یا دستگاه مگنت یا مگنتومتردر صورتیکه در زمین های الوده قرار بگیرد تعادل در ثبات بالانس زمین خود را بخاطر میدان مغناطیس متفاوت از مواد معدنی یا منایع صحنه کار از دسته داده و به همین میزان نیز توان عمق این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها کاهش می یابد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:22

فلزیاب نسبی گنج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب نسبی گنج طلا را میتواند پیدا نموده یا کاوش نماید کاوش گنج یا کشف زیرخاکی در عملیات جستجو از شرایط نسبی بودن عملکرد فلزیاب یا طلایاب که ذات فرکانس و جریان و انرژی و مغناطیس و نیروپیروی مینماید و برای این است که در عملیات جستجو زیرخاکی یا کشف گنج یک فلزیاب حرفه ای یا طلایاب فوق پیشرفته با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اصول تفکیک در تغییرات تنظیمات را اجراء نموده تا بتوان بر وضعیت نسبی کار فلزیاب یا طلایاب تسط یافته تابتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده

کلیه سیستمهای فلزیاب ها یا طلایاب ها یا یابنده ها دنیا که از جریان،انرژی،امواج،فرکانس بهره میبرند ذاتاً دارای عملکرد نسبی میباشند و شرایط و وضعیت صحنه کار و الیاژ و عمق هدف یا گنج طلا بر روی علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر میگذارد که دارا بودن این دسته تنظیمات سیگنال مزاحم را از دید فلزیاب خارج مینماید

از آنجا که  سیستم های یابنده یا فلزیاب یا طلایاب عملکردی  نسبی دارند و نمیتوان بطور قطعی درباره تشخیص نوع هدف بر روی کدهای جدول V.D.I SCALE  اظهار نظر نمود با تغییر تنظیمات ذکر گردیده میتوان هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و امکان موفقیت در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد.

البته توجه نمایید که دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب در کل توان تفکیک نداشته و نمی تواند در شرایط بحرانی حتی سنجش میدان مغناطیس فلزات پوسیده را درست تشخیص دهد چه برسد که بخواهد گنج طلا را تشخیص دهد

صفحه11 از148