سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:16

فلزیاب عمق دید طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب دید طلا را در عمق کم براحتی میتواند دارا باشد ولی برای عمق زیاد فلزیاب دید طلا را برای تفکیک داشته باشد یک امرمهم برای مشخص شدن توان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک انواع فلزات میباشد و فلزیاب یا طلایاب که بتواند انواع فلزات را بصورت مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید این اختیارات را به فلزیاب یا طلایاب می دهد که بتواند تغییرات از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را از فلز اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخص داده و تفکیک نماید و نوع تنظیمات در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد زیرا تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب میباشد و تا چه میزان قدرت دید فلزات یا دید طلا را در عمق زیاد دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:00

فلزیاب دید طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب دید طلا را برای تفکیک طلا در زمین های گوناگون و عمق های متفاوت دارا باشد در اصل ان فلزیاب یا طلایاب باید توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که این نوع تنظیمات برای افزایش دید فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب در عدد VDI میباشد

قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا یا گنج درشرایط ایجاد واکنش برای فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد باید ان فلزیاب یا طلایاب در وضعیتی تنظیم گردد که بتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این نیز به قدرت دید فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات بصورت جداگانه وابسته است

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:58

فلزیاب دید گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:41

فلزیاب دید گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:27

فلزیاب فرکانسی تضمین گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب فرکانسی تضمین صد در صدی برای کاوش گنج را توسط هر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب ندارد و برای این دسته فلزیاب فرکانسی با وجود این نوع تنظیمات یک کاربر حرفه ای فلزیاب یا اپراتور با تجربه طلایاب در جهت مشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا تشخیص ذرات از گنج طلا نیاز است زیرا با تغییر تنظیمات متناسب نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و پوشش غیر فلزی در اطراف گنج طلا این نوع فلزیاب فرکانسی میتواند وضعیت گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این تشخیص تعیین نوع تنظیمات با تجربه اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب ارتباط مستقیم دارد

این دسته فلزیاب فرکانسی میتواند درنوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری با کیفیت بالا باشد

 

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

نوشته شده توسط

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:01

واقعیت طلایابی گنج

نوشته شده توسط

واقعیت طلایابی گنج با فلزیاب یا طلایاب در ذات طراحی ان فلزیاب یا طلایاب و قدرت تشخیص ان فلزیاب یا طلایاب نهفته است و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا سنسوردار که بتواند در طلایابی گنج موفقیت بالاتری داشته باشد به همان میزان که قدرت تفکیک طلا در واقعیت طلایابی گنج را دارا است باید توان تشخیص طلا در عمق زیاد را نیز دارا باشد

فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی توان تفکیک انواع فلزات یا طلا را باعدد VDI در عمق زیاد دارد ولی با این همه توان در طلایابی گنج به یک اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کابر فلزیاب حرفه ای را نیز نیاز دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 08:24

فلزیاب واقعیت گنج یابی

نوشته شده توسط

فلزیاب واقعیت گنج یابی را زیر سئوال میبرد زیرا واقعیت گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب در این است که هر نوع فلزیاب نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید تا بتواند گنج واقعی را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و هیچگونه فلزیاب یا هر نوع یابنده نمی تواند با تضمین صد در صد گنج طلا را در گنج یابی تشخیص داده و پیدا نماید بخصوص برای ان دسته دستگاه که عمل تفکیک را با عدد VDI انجام نمی دهد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 18:03

فلزیاب پالسی مگنتومتر

نوشته شده توسط

فلزیاب پالسی مگنتومتریا فلزیاب وی ال اف مگنتومتر در اصل و واقعیت نمی تواند یک فلزیاب تصویری واقعی باشد زیرا پایه علمی ساخت فلزیاب با تفکیک و تشخیص طلا یا انواع فلزات در سطح و حجم متفاوت را ندارد و ساختاران خارج ازعلوم الکترونیک رادار میباشد

در اصل فلزیاب پالسی و فلزیاب وی ال اف VLF عملکردی مجزا از مگنتومتر یا مگنت را داشته زیرا دستگاه مگنتومتریا دستگاه مگنت فقط توان سنجش مغناطیس را دارد و برای عملکرد فلزیاب تصویری در این دسته دستگاه ها از کار مگنتومتر یا مگنت بهره میبرند و برای صدا این نوع دستگاه از قسمت فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف بهره برده میشود که ارتباط مستقیم با یکدیگر نداشته ولی در یک زمان میتوانند عمل مجزا در تشخیص وضعیت مغناطیس اهنربا را داشته که این روش صحیح در کار فلزیاب تصویری واقعی نمی باشد

برای مشخص نمودن کار فلزیاب تصویری مگنتومتر یا مگنت یا تسلا از اهنربا بهره میبرند که این نوع عملکرد واقعی فلزیاب تصویری برای تشخیص نوع فلزات یا طلا نمی باشد و در اصل فروشندگان ادعا مینمایند که این نوع فلزیاب پالسی مگنتومتریا فلزیاب وی ال اف مگنتومترمیتوانند انرژی فلزات را تشخیص داده و برای همین اهنربا در جلوی دستگاه فلزیاب پالسی مگنتومتر یا فلزیاب وی ال اف مگنتومتریا مگنت میگیرند با انکه اگر طبق قانون تشخیص فلزات بخواهند انرژی فلز را تشخیص داده باید بتوانند برروی طلا از خود واکنش نشان دهد و این دستگاه های فلزیاب پالسی مگنتومتر یا فلزیاب وی ال اف مگنتومتر در اصل میدان مغناطیس را تشخیص داده و برای همین این است که در جلوی این دستگاه ها برای تست اهنربا میگیرند و اگر بحث طلا باشد طلا یک فلز غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد و وقتیکه طلا بصورت گنج قدیمی نیز باشد توسط این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها هرکزدر عمق قابل تشخیص نمی باشد زیرا این نوع دستگاه ها فقط میتواند مغناطیس یا میدان مغناطیس را مورد سنجش قرار دهند پس طلای جدید یا گنج طلا را نمی توانند تشخیص دهند

این عده حسن دستگاه خود را دراین میدانند که لکه رنگ تصویری که اشگار میگیرد یک لکه رنگ تک یا مشخص است که در حقیقت واکنش میدان مغناطیسی بر روی اهنربا است و به خریدار فلزیاب تصویری دروغ میگویند و ادعا مینمایند که این عمل درست فلزیاب تصویری میباشد که در اصل این عمل ازاصول فلزیاب تصویری واقعی نمی باشد زیرا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار عمل مینماید و رادارهای تصویری پیشرفته دنیاهمه در زمان عملکرد برای تشخیص انواع لکه رنگ ها را از تغییرات اطراف خود اشکار مینمایند و فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول رادار باید انواع لکه رنگ ها را که در اثر تغییرات صحنه کار بوجود امده اشکار مینمایند تا بتوانند تغییرات حاصله ازانرژی خاص فرکانس پدید امده از منابع فلز ساخته شده مانند طلا را بصورت منظم و مجزا اشکارنمایند که این عمل نیز از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار بر می اید و فلزیاب تصویری دراصل نباید یک تصویر ثابت ارائه نماید

زیرا هر مرحله که از روی یک هدف با فلزیاب تصویری واقعی عبور مینمایید باید طبق قانون تشخیص انرژی در فرکانس در اثر تغییر میدان الکتریکی سطح طلا یا منابع صحنه کار لکه رنگ ها نباید لکه رنگی یکسان باشد و لکه رنگ های متفاوت باید اشکار گردد که برنامه تفکیک رنگ COL PRO که با عدد VDI عمل مینماید این موضوع را از نظر علمی اثبات مینماید که لکه رنگ های متفاوت نسبت به هر طبقه فلز یا طلا بنابر نوع انرژی در فرکانس فلزات و طلا به همراه عدد VDI مربوط به همان هدف اشکار میگردد و این قانون که فلزیاب تصویری طبق اصول رادار عمل مینماید را مشخص میکند و این برنامه فقط بر روی فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X طبق اصول رادار زمینی دستی عمل مینماید

دوشنبه, 21 فروردين 1396 17:00

فلزیاب مغناطیسی دیجیتال

نوشته شده توسط

فلزیاب مغناطیسی دیجیتال و فلزیاب ولتاژ القایی از دست فلزیاب های معمولی یا فلزیاب های اماتوری از نظر علم تفکیک دررادار میباشد میتواند دارای کلید دیجیتال برای تنظیمات یا صفحه نمایشگر در تشخیص فلزات باشد

این دسته فلزیاب مغناطیسی دیجیتال و فلزیاب ولتاژ القایی در مدل فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه ها از نوع مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا میتواند دارای تنظیمات بصورت دیجیتال باشد زیرا ذات مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها دارای قدرت تفکیک طبق اصول رادار و جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و بنابر فرکانس عمل نمی نماید تا حساسیت برای کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد داشته باشد یا در اصل این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه ها در عمق زیاد توان تفکیک طلا را دارا نمی باشند زیرا نمی توان با تغییر تنظیمات نوع فلز طلا را از دیگر ذرات مزاحم متعلق به دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نمود تابتوان با تغییر تنظیمات وضعیت الودگی زمین را از بین برد تا خطا در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها ازبین برود

صفحه12 از148