جمعه, 18 فروردين 1396 15:54

فلزیاب اثارگنج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب اثارگنج است گنج نیست در اصل فلزیاب اثارگنج طلا را نیز میتواند تشخیص دهد ولی به شرط انکه ان فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک انواع اهداف یا طلا یا انواع فلزیاب را از دیگر داشته باشد

قضیه فلزیاب اثارگنج طلا هست ولی گنج نیست میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد ابتدا فلزیاب از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب باشد و این دسته فلزیاب های یا دستگاه ها از اثر میدان مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار با تکه اثار باستانی یا فلزات اکسید شده و تبدیل شده که در کنار یکدیگر قرارگفته اند را به جای یک هدف اصلی یا اثارگنج طلا تشخیص داده واز خود واکنش نشان می دهد و از انجا که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها دارای توان تفکیک برای تشخص جریان حرکتی ذرات الکترون مربوط به اهداف یا اثارباستانی تخریب شده یا تبدیل شده یا اکسید شده را ازاثار گنج طلا ندارد نمی توان تفاوت بین این واکنش حاصل از دیگر موارد را از طلا یا گنج طلا یا دفینه تشخیص داده و تفکیک نمود تا از خطا جلوگیری نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 13:25

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود

نوشته شده توسط

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود یا علت پیدا نکردن گنج و دفینه با فلزیاب چه دلیلی میتواند داشته باشد در اصل گنج پیدا نمی شود زیرا در ابتدا باید فلزیاب که با ان به دنبال گنج می روید توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد و دوم ان فلزیاب یا ان طلایاب توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را که متعلق به یک فلزیاب حرفه ای را دارا میباشد و اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب نیز به میزان توان کارکردن یا تجربه و مهارت کار با فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک را دارد

دفینه پیدا نمی شود اول به نوع فلزیاب یا طلایاب بستگی داشته و درمرحله دوم به مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب دارد

فلزیاب یا طلایاب که دارای توان تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز باشد بطور حتم میتواند برای کار در زمینه های متفاوت در امورات مربوط به فلزیاب کاربرد داشته باشد

اینکه گنج با فلزیاب با این امکانات تنظیمی پیدا نمی شود دیگر باز میگردد به عدم مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب درتعیین تنظیمات نسبت به نوع هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار و انجام عملیات در مختصات یابی درمشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یاطلا یا گنج میباشد

برای کار فلزیاب یا طلایاب بعد از اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب به مهارت برسد و اینکه در زمان تمرین فلزیاب یا طلایاب بتواند یک طلا را در سطح و عمق زمین پیدا نماید نشانگر قدرت ان فلزیاب یا طلایاب درکاوش اهداف در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن گنج طلا میباشد ولی در صحنه کار اصلی باید اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب همه اصول را در مختصات یابی و تنظیمات تناسب رعایت نماید تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید

 

جمعه, 18 فروردين 1396 12:48

فلزیاب ابعاد هدف یا ترشهولد

نوشته شده توسط

فلزیاب ابعاد هدف یا ترشهولد را دارا باشد از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند باشد به ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب با تفکیک عدد VDI ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ارتباطی با ترشهولد THRESHOLD مربوط به تنظیمات صدا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی ندارد

زیرا درمدار فلزیاب های مغناطیسی یا مدار فلزیاب های ولتاژ القایی نمی توان تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ایجاد نمود که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

عملکرد تنظیمات ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تعیین ابعاد اندازه یا سطح و حجم هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز یا برنج میباشد

کارایی تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در زمینه حذف ذرات دیگر منابع و فلزات به غیر از انچه که در تنظیمات تفکیک با عدد VDI تعیین شده نیز میباشد

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 10:44

فلزیاب عمق کم

نوشته شده توسط

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشدعمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 10:03

فلزیاب ولتاژ القایی

نوشته شده توسط

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 09:09

گنج یاب مگنتومتر

نوشته شده توسط

گنج یاب مگنتومتر از نظر اصول علم تفکیک دراصول راداریا یابندها یا فلزیاب با تفکیک خارج میباشد زیرا مگنتومترگنج را بخواهد کاوش باید توان این را داشته باشد که یک فلز نو طلا را تفکیک نموده تا بتواند گنج یاب طلا باشد یا بتوان به ان گنج یاب مگنتومتر اطلاق نمود که چنین قدرتی را نداشته زیرا برای کاوش گنج طلا بخصوص در عمق زیاد تشخیص خواص فرکانسی نیاز است که مگنتومتر فقط توان تشخیص مغناطیس را دارد

امکان دارد در عمق کم منابع طلا گنج را مگنتومتریا تسلا یا یون یاب یا مگنت پیدا نماید ولی این منابع طلا گنج در عمق بسیار کم باشد و عمر طولانی از ان گذشته باشد شاید بتواند پیدا نماید و این هم مربوط به زمینهای یکدست مانند خاک اروپا میباشد و در زمینهای الوده این امرپیدا نمودن گنج طلا با مگنتومتر میسر نمی شود

مگنتومترو مگنت یا یون یاب یا تسلا نیز تکلیف مشخصی در زمینه تفکیک را دارا است و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص گنج طلا را نداشته چه برسد به انکه بتواند گنج یاب گنج برای تفکیک طلا باشد این دسته دستگاه ها فقط توان تغییرات مغناطیسی را داشته یا مغناطیس را سنجش نموده یا یون مواد را تشخیص می دهند که هر ماده یا مواد معدنی و منابع دارای مغناطیس و یون میباشد که تشخیص و تفکیک انها از این دسته دستگاه ها بر نمی اید زیرا پتانسیل در صحنه کار میتواند نسبت به میدان مغناطیس هر نوع مواد معدنی یا منابع متغیر و مخصوص همان موقعیت باشد که تغییر لایه های زمین خود میتواند انرژی برای این دسته دستگاه ها در تشخیص میدان مغناطیس ایجاد نموده و اجازه ندهد بتواند یک فلز طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید به غیراز انکه فلز طلا یا گنج طلا در شرایط غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد

جمعه, 18 فروردين 1396 08:55

گنج یاب طلا

نوشته شده توسط

گنج یاب طلا باید یک فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و ان فلزیاب با تفکیک گنج یاب طلا است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و از دیگرفلزات و مواد معدنی و منابع هم طبقه خود مجزا تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول راداربرمی اید به شرط انکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را داشته و نمی تواند فلزات هم طبقه غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی وبرنز را مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید در نتیجه نمی تواند گنج یاب گنج یا گنج یاب طلا بخصوص برای طلا گنج در عمق زیاد باشد چون میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع لایه های زمین دارای انرژی خاص خود میباشد و میتواند توان پتانسیل متغیر سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را با انحراف پیچش مغناطیسی در تشخیص روبرو نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 08:39

گنج یاب گنج

نوشته شده توسط

گنج یاب گنج یا فلزیاب گنج را در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در خصوص کاوش گنج مطرح گردد میتواند یک موضوع استعاری باشد و در اصل باید در نظرگرفته شود در ابتدا ان فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته تا نام گنج یاب گنج بر روی ان فلزیاب با تفکیک قرار داد

گنج یاب گنج که کلمه تبلیغاتی برای یک فلزیاب میتواند باشد پی هرکه ابراز نمود دستگاه گنج یاب گنج داشته زیاد به نوشته یا تعریف این دسته اشخاص نمی توان اطمینان نموده

گنج یاب گنج طلا ابتدا باید یک فلزیاب با تفکیک طلا باشد و فلزیاب با تفکیک طلا دو شرط مهم را باید داشته باشد دراولین مرحله گنج یاب گنج یا همان فلزیاب با تفکیک میتواند اهداف یا طلا را بصورت مجزا از دیگر فلزات هم طبقه خود تفکیک نماید و در مرحله دوم توان تفکیک طلا را ان گنج یاب گنج یا فلزیاب با تفکیک برای تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد

توان تشخیص گنج با گنج یاب یا همان فلزیاب با تفکیک در توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا توان تشخیص و تفکیک انرژی بازتاب شده طلا در فرکانس طلا را از دامنه و طول موج دیگر منابع دارا است

این دسته فلزیاب ها که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا با عدد VDI دارد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 08:09

شرایط تفکیک فلزیاب

نوشته شده توسط

شرایط تفکیک فلزیاب یا شرایط تفکیک طلایاب از دید فلزیاب یا طلایاب باید در نظر گرفته شود و شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا شرایط تفکیک فلزیاب انتنی موضوعاتی است که باید جداگانه مورد بررسی به نسبت نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد

شرایط تفکیک فلزیاب یا شرایط تفکیک طلایاب مربوط به قدرت تفکیک فلزیاب میباشد ولی این ارتباط برای فلزیاب با تفکیک طبق قانون علمی تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

شرایط تفکیک فلزیاب برای عمق زیاد به ویژه طلا باید از قانون تفکیک در فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد تا طلایاب شکل بگیرد و فلزیاب تفکیک دار که بتواند در عمق زیاد عمل نموده و طلا را تفکیک نماید به غیر ازداشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عددVDI طبقه جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز باشد تا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا باشد و این نوع فلزیاب یا طلایاب با این نوع تنظیمات باید از دست فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی باشد تا این توان را برای تشخیص امواج مربوط به طلا در عمق زیاد داشته باشد

دیگر فلزیاب ها که ازدسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده نمی باشد کلاً در دسته فلزیاب های دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد قرار نمیگیرد و شرایط تفکیک با قانون تفکیک را دارا نمی باشند

جمعه, 18 فروردين 1396 05:54

شرایط فلزیاب تصویری گنج

نوشته شده توسط

تشخیص شرایط فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن گنج طلا یا طلا میتواند دارای شرایط متفاوت از نظر رنگ لکه رنگ گنج طلا یا طلا باشد و در زمان تمرین با فلزیاب تصویری نیز این اتفاق پیش می اید که رنگ لکه رنگ بر روی طلا در هر بار تصویری گیری دارای شرایط متفاوت باشد

در کار فلزیاب تصویری برای بدست اوردن لکه رنگ منظم و مرتب با حاشیه متعادل باید شرایط تعیین تنظیمات دقیق رعایت گردد تا بتوان بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری از شرایط زمین صحنه کار بهره میبرد و فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ به رنگ های متفاوت از طلا یا گنج طلا را اشکار نماید

شرایط فلزیاب تصویری برای اشکارنمودن لکه رنگ به میزان انرژی بازتاب شده از طلا یا گنج طلا وابسته است و هر میزان انرژی بازتاب شده در فرکانس طلا یا گنج بیشتر باشد ان لکه رنگ ظاهر شده دارای رنگ پررنگ تر از دیگر لکه رنگ ها میباشد

اگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای مواد با انرژی بالا باشد لکه رنگ اشکار شده با شرایط رنگ روشن تر یا کم رنگ تر ظاهر میگردد که این نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار از نوع سیلیس یا اکسید الومینیوم یا مس یا نیکل ومنگنز باشد میتواند لکه رنگ اشکار شده با رنگ کم رنگ ظاهر گردد

البته در بعضی شرایط رنگ لکه رنگ در زمان تمرن نیز همین وضعیت را دارد که این میتواند از تغییرمیدان الکتریکی سطح طلا باشد

 

صفحه14 از148