سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:47

انواع فلزیاب

نوشته شده توسط

انواع فلزیاب در بازار وجود دارد که برترین این نوع فلزیاب ها در ایران با تکنولوژی بالا طراحی و تولید میگردد

فلزیاب در نوع های گوناگون به بازار ارائه میگردد و ان فلزیاب بهترین کارائی را دارد که دارای توان تفکیک اهداف در سطح و عمق زیاد باشد و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد قابلیت اطمینان برای تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و دیگراهداف و ذرات را داشته دارا بودن این دو نوع تنظیمات در سیستم فلزیاب برای هر نوع فلزیاب قابل انجام نمی باشد در فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و فلزیاب BFO و .... نمی توان این دو نوع تنظیم را با هم قرار داده زیرا نوع طراحی مدار اینگونه فلزیاب ها توان تفکیک و تشخیص به همراه ابعاد هدف را دارا نمی باشد و مهمترین دلیل ضعف مدارات سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که از عملکرد ولتاژ در سرجستجوگر خود برای تشخیص هدف  بهره میبرد همین موضوع است ولی ساخت این دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی دراین است که ساخت انها ساده میباشد و این دسته فلزیاب ها نمی توانند اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده یا مشخص نمایند و سازندگان این نوع فلزیاب ها در دنیا بخصوص ایران سعی مینمایند ظاهر شکیل و زیبا به همراه کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال را برای تشخیص در این نوع فلزیاب ها قرار میدهند تا خریدار را جلب ظاهر زیبا نمایند ولی توان تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارند و خریداران نیز به خاطر ساده عمل نموده این نوع فلزیاب ها در مراحل اولیه جذب خرید این سیستمها فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... از نوع ولتاژ القائی میگردد ولی بعد از خرید و عملیات در صحنه کار اصلی به توان پائین این نوع سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ... پی میبرند حال اگر این دسته فلزیاب را تصویری یا هرنوع تغییر داده یا به مدار انها اضافه گردد توان تشخیص انرا افزایش نخواهد داد زیرا ذات طراحی مدار فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا ....... که از شرایط ولتاژ القائی بهره میبرد دچار ضعف بوده و هر میزان بر روی ان

از دیگر منابع تنظیم یا لوازم جانبی بکار برده شود توان سیستم فلزیاب از این نوع را افزایش نداده و فقط میتواند در تشخیص همان توان سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO عمل نماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد دارای قدرت بالای در تفکیک و تشخیص اهداف میباشد  و این نوع فلزیاب در اختیار یک شرکت تولید کننده معتبر در ایران میباشد و دیگران دارای این نوع تکنولوژی نمی باشند

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:15

فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری در شکل های گوناگون طراحی و به بازار ارائه گردیده است ولی فلزیاب تصویری که بتواند هدف را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد دارای شرایط مدارای خاص میباشد و این شرایط بستگی به نوع طراحی مدار اصلی فلزیاب دارد

مدار اصلی فلزیاب اگر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب FO یا فلزیاب TR و ..... باشد نمی توانند مانند فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمل نموده و تغییرات وضعیت صحنه کار را بخوبی مشخص نماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای شرایط خاص مداری برای تشخیص اهداف از یکدیگر میباشد و این تشخیص میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 بعضی سازندگان فلزیاب در ایران برای اینکه فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به خریداران معرفی نمایند اقدام به ارائه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا  فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF با تنظیمات شبیه به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی پانل سیستم فلزیاب نموده که این تنظیمات عملکرد فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته تا بتواند اهداف را با عدد VDI متفاوت تشخیص دهد و از این روش میخواهند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی ارائه نمایند

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:13

ذرات در فلزیاب

نوشته شده توسط

ذرات در فلزیاب تاثیر مستقیم داشته و این اثر ذرات بر روی عملکرد فلزیاب دنیا میتواند یکسان باشد و تفاوت تشخیص سیستم فلزیاب در بین علائم مربوط به ذرات با اهدف اصلی بستگی به نوع تنظیمات ان فلزیاب دارد

از انجا که فلزیاب های دنیا از فرکانس و جریان و انرژی و نیرو و ولتاژ در زمینه تشخیص اهداف و فلزیاب بهره میبرد از ذرات و مواد معدنی و منابع صحنه کار اثر میپذیرد و این ذرات و منابع مزاحم بر روی تشخیص فلزیاب میتواند خطا ایجاد نماید

تشخیص نوع خطا یا حذف ذرات از وظائف اپراتور یا کاربر میباشد و این هم در صورتی است که سیستم فلزیاب دارای تنظیمات متعلق به حذف ذرات باشد

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و هر نوع هدف را با یک نوع عدد VDI مختص خود ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE  تشخیص دهد و  تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC هم باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک و جدا سازی علائم ذرات از دیگر منابع را دارا میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب در اختیار چند تولید کننده محدود در دنیا میباشد که یکی از این شرکت ها سازنده معتبر فلزیاب در دنیا و ایران شرکت جویندگان اسیا و تریشورز میباشد

توجه نمائید بعضی سازندگان که فلزیاب حرفه ای با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بنابر تنظیم جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد VDI نمی توانند طراحی نمایند بر روی دیگر تنظیمات که ربطی به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ندارد را نام EDIT را قرار داده و چون تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نمی توانند طراحی نمایند از ترشهولد THRESHOLD صدا بهره برده و به جای ترشهولد THRESHOLD ابعاد یا تعیین اندازه بر روی سیستم فلزیاب خود قرار میدهند.

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:35

فلزیاب و اثر اثار باستانی

نوشته شده توسط

فلزیاب و اثار باستانی با یکدیگر یک رابطه مستقیم ندارد زیرا هیچ نوع فلزیاب در دنیا وجود ندارد که با ان بتوان تضمینی گنج یا اثارباستانی یا طلا قدیمی را کاوش نمود و گنج یاب نیز کلاً وجود خارجی در دنیا ندارد و مدار فلزیاب حرفه ای باید دارای شرایط تنظیمات میکرو یا پایه ای یا اساسی BASIC و تنظیمات اختیارات یا ماکرو PRO OPTION  باشد که برترین نوع این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تارگت ایکس TARGET X میباشد

مدار فلزیاب حرفه ای که دارای این نوع تنظیمات میباشد در نوع خود بی نظیر و کمتر شرکت سازنده یا طراح تولید کننده فلزیاب در دنیا توانسته است سیستم فلزیابی را طراحی که این نوع تنظیمات را به همراه هم دارا باشد

فلزیاب در هرشرایطی میتواند واکنش متفاوت از خود نشان دهد که این واکنش بستگی به الیاژهدف و منابع و مواد معدنی و دیگر اشیاء موجود در ان منطقه یا محدوده میباشد.

در مناطقی که اثار باستانی بصورت شهر یا اماکن متبرکه یا قلعه یا غار یا قبرستان یا محلهای که انسانها زندگی میکردند بصورت پراکنده یا جمعی یا نابود شده یا از بین رفته وجود داشته باشد موجب میگردد که منابع اکسید یا یونیزه یا شرایط کربنی را داشته باشد و این منابع پراکنده در صحنه کار عامل اثر گذاری در علائم بازتاب شده به سمت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میگردد و همین موضوع باعث انحراف تشخیص سیستم فلزیاب در این مناطق میگردد.

اصولاً پراکندگی مواد معدنی  ومنابع و تغییر در شرایط یک زمین میتواند تشخیص سیستمهای فلزیاب دنیا را با تشخیص مکررروبرو نموده و باعث میگردد که این تغییرات پشت سرهم از صحنه کار بر روی سیستم فلزیاب یک اثرپیوستگی داشته و پردازشگر سیستم فلزیاب نتواند همه این تغییرات علائم را با سرعت دقیق تشخیص داده و در این شرایط سیستم فلزیاب اقدام به معدل گیری نموده و نزدیک ترین و پرتراکم ترین علامتی که به علائم مورد نظر سیستم فلزیاب نزدیک است ایجاد واکنش در سیستم فلزیاب را پدید اورد و همین عامل میتواند موجب انحراف تشخیص فلزیاب نسبت به هدف اصلی گردیده و سیستم فلزیاب نتواند مرکز هدف واقعی را مشخص نماید.

فلزیاب حرفه ای نیز در شرایط که دارای وضعیت باستانی میباشد نیازمند یک اپراتور یا کاربر حرفه ای با مهارت زیاد میباشد عملیات در زمینه باستان شناسی یا پیدا نمودن گنج کار هر شخصی نمی باشد و حتماً یک فرد کار کشته میخواهد

درسیستمهای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و AUTO TRAC و GEB میباشد به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد تا بتواند سرعت تشخیص سیستم فلزیاب را متناسب با ان موقعیت تنظیم نماید.

 مدار فلزیاب حرفه ای حتما باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتوان اپراتور یا کاربر حرفه ای بتواند با تغییر تنظیمات عملیات حرفه ای انجام داده و مرکز هدف را مشخص نموده.


 

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:33

فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب حرفه ای

فلزیاب حرفه ای دارای شرایط خاص مداری و تنظیمات مختص خود میباشد و هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب حرفه ای معرفی نمود

در تمام عملیات حرفه ای اپراتور یا کاربرها از سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری به همراه سیستم فلزیاب تصویری در نوع فرکانس القائی یا جذبی بهره میبرند که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد و سیستمهای ولتاژ القائی یا پالسی بیشتر برای عملیات جزئی در عمق کم و بدون تفکیک یا مین یابی یا تفریحی  در دنیا بهره برده میشود و برای همین است که طراحان یا تولید کنندگان این نوع سیستمهای وفلزیاب ولتاز القائی یا پالسی سعی مینمایند سیستم فلزیاب پالسی را تا حد ممکن دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا تشخیص هدف اهنی از غیر اهنی و با کوئل یا سرجستجوگر با اندازه بزرگ طراحی نموده و به بازار ارائه نمایند که تا حد ممکن از نواقص این سیستمها فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی کاسته شده و بتوانند در بازارسیستمهای فلزیاب  حرفه ای جای برای خود داشته باشند و به دلیل ساده عملکرد این نوع سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی بعضی خریداران جذب خرید ان میگردند ولی در نظر نمیگیرند که همین قدرکه عملکرد با ان ساده است توان تشخیص ان نیز ساده و پائین است البته بعضی از این سیستمها فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی را به سیستم سخت افزار تصویری متصل نموده ولی با زهم سیستم مدار سخت افزار تصویری از توان برد فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی بهره میبرد که در توان تشخیص این نوع سیستمها فلزیاب تصویری که از فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی بهره میبرد عملکرد بالای ندارد زیرا سخت افزار تصویری ازتغییرات مدار فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی دستور گرفته و واکنش بصورت لکه رنگ را اشکار مینماید و برای همین زمانیکه میخواهند از سیستم تصویری این نوع فلزیاب ها بهره ببرند از شبکه صدا ان استفاده نمی نمایند زیرا ان توانی را که لوپ یا کوئل یا سنسورثابت نگهداشته و هدف را از روی ان عبور میدهند و توان تشخیص صدا را به خریدار نشان میدهند در حین عملیات تصویری قابل انجام نمی باشد زیرا باید در روش تصویری کوئل یا لوپ یا سنسوردر حالت حرکت بر روی هدف قراربگیرد تا بتواند شکل هدف و محل انرا تعیین نماید و در اینصورت اگر صدا به همراه عملیات تصویرگیری در سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی فعال باشد یا صدا بر روی هدف ایجاد نمیگردد یا صدا بیخودی تا رسیدن به هدف بسیا ربه گوش میرسد .

 برای انجام عملیات تصویری با فلزیاب پالسی یا ولتاژ القایی باید با حرکت کوئل یا لوپ یا سنسور وضعیت هدف را مشخص نمود و برای این چنین تشخیص از طریق تصویر درسیستم پالسی حساسیت را باید افزایش داده و در صورت افزایش حساسیت سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی صدا بیخودی حاصل خواهد شد و افزایش حساسیت سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی  همین امر موجب بی تعادلی در سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی میگردد و صدا بی مورد از خود ایجاد مینماید.

در نظر داشته باشید برای اینکه با صدا توان سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی را نشان دهند حساسیت سیستم فلزیاب پالسی را افزایش داده و کوئل یا لوپ یا سنسور را در یک نقطه ثابت نگهداشته و هدف یا فلزرا از جلوی کوئل یا لوپ یا سنسور حرکت میدهند و انجام این روش تست برای این است که در این حالت حساسیت فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی بالا است و اگر با همین حالت و حساسیت با فاصله کوئل یا لوپ یا سنسور را به سمت هدف حرکت دهند این توان عمق را نخواهد داشت و در صورتیکه هدف در زیر زمین باشد صدای اضافه بسیار شنیده میشود.

 فلزیاب تصویری و موفقیت در کاوش

این که سیستم فلزیاب  تصویری باشد و امکان موفقیت افزایش میابد وجود داشته ولی این موضوع که با سیستم فلزیاب تصویری بتوان در همه عملیات ها موفق بود امری به دور از ذهن یک اپراتور واقع بین میباشد زیرا در فلزیاب لکه تصویر یا لکه رنگ یا اعداد یا صدا یا حرکت انتن از واکنش مدار اصلی سیستم فلزیاب  شکل میگیرد و اگر تنظیم فلزیاب مادر نا متناسب باشد یا تجمع علائم بصورت انباشته تغییر حالت در علائم بازتابی را شکل بدهد احتمال انحراف افزایش یافته و همین انحراف از طریق صدا و حرکت انتن یا تصویر یا رنگ یا لکه رنگ و اعداد برای اپراتوریا کاربر پدیدار میگردد. و این اپراتور یا کاربر است که باید با دقت و مهارت و تجربه خود بین علائم مربوط به هدف اصلی با دیگر منابع را تشخیص دهد

 فلزیاب تصویر و عملکرد تصاویر

فلزیاب  تصویری IMEGER DETECTOR در اصل از بنای عملیات رادار تصویری در طراحی بهره برده است با این حالت که تصاویر در این سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده DETECTOR زمینی علائمی میباشد بصورت عدد یا لکه تصویری که بر روی صفحه نمایشگر که در صفحه مختصات با رنگ متفاوت از هم بصورت ثابت اشکار میگردد.

فلزیاب تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا رادار سنسوری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از پیشرفته ترین این سیستمها فلزیاب دنیا در حال حاضر میباشد.

تصاویر قراردادی نیز در رسته سیستمهای پائین دست سیستمهای فلزیاب  تصویری میباشد که این تصاویر قراردادی بصورت کلی تا یک عمق مشخصی از سطح زمین به خوبی عمل مینماید و برای عمق زیاد تصاویر قراردادی دچار بحران در ظاهر شدن یا شکل اولیه هدف در عمق کم میگردد البته این موضوع بیشتر برای سیستمهای ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اتفاق می افتد و سیستمهای فلزیاب تصویر قراردادی بیشتر مربوط به  سیستمهای فلزیاب دنیا میباشد که شکل تشخیص اهداف بر روی صفحه دیجیتال میباشد یا فلزیاب های که دارای صفحه دیجیتال نمایشگر هستند از تصاویر قراردادی ثابت بهره میبرند.

در سیستمهای فلزیاب تصویری که از لکه رنگ تصویری در کنار اعداد VDI و تصویر قراردادی بهره برده میشود موضوع عملکرد انها متفاوت است زیرا در این نوع سیستمهای تصویری عملکرد لکه رنگ با کیفیت بالا اشکار گردیده و همین لکه رنگ به اعداد VDI که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تصاویر قراردادی میباشد کمک مینماید که بهترین کیفیت پدید اید به این نوع برنامه نرم افزار تصویری برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO میگویند.

 فلزیاب تصویری مانند فلزیاب انتنی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب یا یابنده در دنیا میباشد که در عملیات حرفه ای ازفلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بهره برده میشود و فلزیاب با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد میتواند نوع هدف را بنابر عدد VDI مشخص نماید این نوع برنامه فقط در اختیار شرکت تریشورز در دنیا میباشد و تا به حال هیچ تولید کننده یا سازنده فلزیاب به این نرم افزار دست نیافته است

 فلزیاب و مدفوع جانداران یا گیاهان پوسیده

فلزیاب از بعضی پدید ها مغناطیسی یا کربن و گازها اثر پذیرفته و اثراین نوع منابع میتواند تشخیص فلزیاب را ضعیف نماید بخصوص در کاوش مرکز هدف دچار اختلال میگردد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند تظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر داده تا بتواند مرکز هدف واقعی را در چنین شرایط بحرانی تشخیص دهد.

مدفوع حیوانات که در یک نقطه انباشته شده یا پراگندگی در حد زیاد بر روی زمین را داشته باشد یا تراکم پراگندگی ان زیاد باشد دارای شرایط ایجاد منابع گازها و کربن میگردد و این گازها و حالت کربنی به علائم سیستم فلزیاب پاسخ مثبت میدهد یا موجب میگردد که علائم بازتاب شده از یک هدف با تغییر در شکل برگشت شده توسط سیستم فلزیاب مورد ارزیابی قرار نگرفته و تشخیص سیستم فلزیاب را دچار تناقض مینماید.

سیستم فلزیاب بر روی مدفوع حیوانات یا انسان که زمانی از ان گذشته باشد مانند طلا GOLD پاسخ میدهد البته بعضی سیستمها فلزیاب بر روی مدفوع تازه حیوانات نیز واکنش نشان میدهند که این امری طبیعی میباشد.

محلهای که چاه دفن مدفوع یا فضولات یا گیاهان پوسیده میباشد به علائم سیستم فلزیاب پاسخ خواهد داد فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تشخیص در تغییر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اینگونه منابع را از شرایط هدف اصلی جدا یا تفکیک نمود.

 فلزیاب و اثرکود و مواد شیمیائی

فلزیاب از تغییرات شیمیائی تغییر پذیرفته و مواد و منابعی که وضعیت تغییرات شیمیائی را در صحنه کار پدید میاورد و این تغییر بر روی علائم اهداف یا منابع در ان وضعیت اثرگذاشته و علائم بازتاب شده از ان منبع یا هدف را دچار تغییرات مینماید و این تغییرات بر روی تشخیص و تفکیک سیستم فلزیاب و طلایاب یا گنج یاب تاثیرگذار است.

کود شیمیائی یا منابع از این دسته که بر روی زمین پخش یا به لایه های زیرین منتقل میگردد اثرات کریستالی و شیمیائی برجای میگذارد و دارای شرایط فسفر و امونیاک و امونیم را در زمین ایجاد مینمایند

عوامل کریستالی یا بلوری منظم دارای بلور منظم تر میباشد که وجود ان در صحنه کار توان تشخیص سیستمها فلزیاب را کاهش میدهد و همین امر میتواند توان مرکزیابی سیستم فلزیاب را برای کاوش اهداف کاهش دهد و نقطه تراکم یا فشار جریان علائم از یک محدوده ای که کمتر الوده به تغییرات شیمیائی گردیده است ازادتر به سمت زمین و سیستم فلزیاب پاسخ داده و سیستمهای فلزیاب دنیا به این چنین نقطه ای واکنش نشان میدهد.

وجود کود شیمیائی و حیوانی میتواند منابعی گاز را برای ان محدوده ایجاد نماید که همین وجود گاز در محدوده عملیات توان سیستم فلزیاب را در تشخیص مرکز هدف دچار انحراف مینماید.

 این منابع پدید امده از کود شیمیائی و حیوانی بر اثر جریان انتقال اب و باران به لایه های زیرین زمین یا دیگر مناطق منتقل کردیده و در اثر قرار گرفتن در کنار دیگر منابع گازها و شرایط حفره یا خلاً و نیروها اهداف و مواد معدنی و منابع شرایط جدید را برای علائم سیستم فلزیاب پدید اورده و موجبات عدم نفوذ علائم یا بازتاب برگشت اهداف را مینماید و در بعضی مواقع مسیر بازگشت علائم را از نقطه مرکز هدف با نقاط اطراف منتقل نموده و تشخیص فلزیاب را دچار انحراف مینماید.

در زمینهای کشاورزی این مشکل کسترده تر شده و کود گیاهی یا ریشه باقی مانده گیاهان  به این موضوع دامن میزند.

در صورتیکه یک ارائه کننده محصولات یا دستگاه فلزیاب یا یابنده از هر نوعی که باشد ادعا نماید که این نوع مواد بر روی سیستم فلزیاب تاثیر نامطلوب نمی گذارد موردی است که قابل پذیرش اصول علمی و فنی نمی باشد بخصوص برای اهداف باستانی اگر در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد که تغییرات شیمیائی از عوامل دیگر پدید امده باشد مزید بر علت تغییرات شیمیائی و فیزیکی خود ان هدف شده و منطقه وسیعی از عوامل تغییرات شیمیائی را در ان محدوده شکل میدهد زیرا اهداف باستانی این شرایط را در خود مورد تبادل جریان قرارداده و مسیر واکنش سیستم فلزیاب را نامتعادل مینماید.

سیستمهای پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکش TARGET X میتواند عملیات جستجو را برای کاوش اهداف تا حدودی افزایش میدهد اما بنابر این نمی باشد که صد در صد بتواند این اثرات نامطلوب را حذف نماید فقط یک اپراتور یا کاربر با تجربه میتواند با تغییر بر روی این تنظیمات موارد مربوط به دیگر منابع و ذرات را حذف نماید.

 عدم توانائی کاوش گنج توسط فلزیاب

فلزیاب گنج یاب که در تبلیغات به خریدارن معرفی میگردد فقط یک کلمه استعاری و تبلیغاتی میباشد و سیستم فلزیاب میتواند در فعالیت های گوناگون کاربرد داشته باشد که هر نوع فعالیت که با فلزیاب به انجام میرسد نیازمند کاربر یا اپراتور حرفه ای در همان زمینه میباشد

عملیات با فلزیاب در زمینه کاوش گنج به مهارت اپراتور در عملیات باستانی داشته که این امر از موارد مربوط به باستانشناسی میباشد .

 هر اپراتور سیستم فلزیاب یا یابنده نمی تواند به دلیل کار با این سیستمها فلزیاب خود را حرفه ای و کامل در زمینه کشف کاوش اثارباستانی یا گنج بداند و با همه مهارت خود منتظر یک نتیجه موفقیت امیز برای کاوش گنج باشد دلیل بر حرفه ای بودن در عملیات و تشخیص اثارباستانی یا گنج نمیباشد و  بهتر است کار را به همان کاردان که باستانشناسان میباشند سپرد و اگر قرار بود با سیستمهای فلزیاب یا یابندها همه موفق گردند دیگر کسی به دنبال بهره گیری از این سیستمها فلزیاب از نوع های متفاوت  با تکنولوژی بالاترنبود یا برای ادامه این راه کاوش باستانشناسی بوسیله باستانشناسان دلیلی وجود نداشت و یک نفر با یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتوانست تمامی گنجهای یک کشور یا دنیا را کاوش نماید.

عوامل شیمیایی و فیزیکی که در طول دوران زمان بر روی اهداف و منابع و سطح صحنه کار اثر و تغییراتی را ایجاد مینماید بر روی علائم بازتابی مورد نظرسیستم فلزیاب نیز اثرات متفاوتی را نسبت به یک هدف در ان محدوده که عمری از ان گذشته است خواهد گذاشت و همین عامل نیز از توان سیستمهای فلزیاب دنیا در کاوش اثارباستانی میکاهد.

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:32

فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب

فلزیاب یک سیستم یابنده است با فلزیاب میتوان اهداف یا فلزات را پیدا نمود فلزیاب یک سیستم نسبی است فلزیاب میتواند فلزات را تشخیص دهد فلزیاب فلزات را تفکیک نموده فلزیاب در زمینه کارهای متفاوت کاربرد دارد فلزیاب یک وسیله برای تشخیص اهداف است فلزیاب طلا رامیتواند پیدا نماید فلزیاب را برای جاده سازی و ساختمان سازی و سد سازی و .... بهره میبرند فلزیاب برای موفقیت تجربه نیاز دارد فلزیاب در دنیا انواع متفاوت دارد فلزیاب در عملیات نظامی کارائی فراوانی دارد فلزیاب انواع گوناگون دارد فلزیاب در هر شرایط یک واکنش خاص دارد فلزیاب گنج یاب نمی باشد فلزیاب به جای گنج یاب بفروش میرسانند گنج یاب که گنج را صد در صدی پیدا نماید وجود ندارد طراحی مدار فلزیاب متفاوت است فلزیاب فرکانسی با تغییر فرکانس عمل نموده فلزیاب ولتاژی با تغییر ولتاژ عمل نموده فلزیاب جذبی علائم مربوط به فلز یا هدف را دریافت نموده فلزیاب که طلا را پیدا نماید باید دارای توان تفکیک هر هدف جداگانه باشد فلزیاب در هر منطقه نیازمند یک تنظیم خاص میباشد فلزیاب در مناطق کوهستانی و خیابانی یا شهری باید یک اپراتور یا کاربر حرفه ای داشته باشد فلزیاب که برای کشف طلا میباشد باید دارای تفکیک باشد فلزیاب اهداف یا فلزات را درعمق های متفاوت پیدا مینماید فلزیاب حرفه ای توان کاوش فلزات در عمق زیاد را داشته فلزیاب پالسی توان بالای ندارد فلزیاب پالسی به نسبت کوئل یا لوپ خود میتوان اهداف درعمق بیشتر پیدا نماید فلزیاب برای موفقیت درهرنوع عملیات اپراتور یا کاربر حرفه ای میخواهد فلزیاب خارجی اصولاً از نوع فلزیاب VLF یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO و ... از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که به ان فلزیاب تفریحی نیز میگویند فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد فلزیاب جدید باید با توان بالاتر باشد تنظیمات فلزیاب در تشخیص فلزیاب اثر میگذارد فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات خاص خود میباشد فلزیاب درمناطق ساحلی راحت تر عمل مینماید فلزیاب مخصوص حذف ذرات باید تنظیمات مربوط به GEB را داشته باشد فلزیاب از نوع فلزیاب انتنی میتواند اهداف را تفکیک نماید فلزیاب انتنی میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نماید فلزیاب انتنی فلزیاب راداری نیز میگویند فلزیاب شاقولی میتواند اهداف و فلزات را ردیابی نموده ولی نقطه زنی با فلزیاب شاقولی تجربه بالای میخواهد فلزیاب صدا دار در چند نوع است فلزیاب بی صدا یا فلزیاب SILENT که بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .. میباشد که این نوع فلزیاب با تغییر ولتاژ در سرجستجوگر نوع هدف یا فلز را تشخیص میدهد فلزیاب پالسی بیشتر میتواند فلز اهنی را از غیر اهنی جدا نماید درنوع از فلزیاب پالسی زمانی که تنظیم میگردد بر روی فلز غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس ..... دیگر بر روی فلز اهنی واکنش نشان نمی دهد ولی همین نوع فلزیاب پالسی نمی تواند در شرایط تنظیم بر روی فلزات غیر اهنی بین طلا و نقره و مس واکنش متفاوت از خود نشان دهد ولی بعضی فروشندگان فلزیاب زمانی که میخواهند این نوع فلزیاب پالسی را بفروش برسانند فلزیاب پالسی را بر روی طلا میگیرند و به خریدار میگویند که فقط طلا یاب است و این نوع فلزیاب در زمان فروش بر روی دیگر فلزات مانند نقره یا مس یا روی و ... که غیر اهنی است نمیگیرند تا خریدار متوجه گردد بین فلزات غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و روی تفکیک به انجام نرسانده واین نوع فلزیاب همه فلزات غیر اهنی را یکسان نشان میدهد با انکه اگر همین نوع فلزیاب را با همان تنظیم طلا بر روی نقره یا مس یا روی گرفته شود همان واکنش طلا را داشته یا واکنش این نوع فلزیاب پالسی بر روی اهداف غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و روی و ..... به یک شکل است فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی به غیر از فلزیاب پالسی را میتوان دارای توان تفکیک بنابر عدد VDI نموده ولی این نوع فلزیاب ها دارای توانائی بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و این نوع فلزیاب ها نمی تواند اهداف را در عمق زیاد با عدد VDI از یکدیگر تفکیک نماید چون خود ساختار فلزیاب ولتاژ القائی توان بالای برای تفکیک اهداف نمی باشد و در فلزیاب پالسی نمی توان تنظیم تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI را تعیین و طراحی نمود فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم در یک سیستم فلزیاب میباشد توان بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد دارد فلزیاب تصویری دارای قدرت بالا در تشخیص اهداف از دیگر منابع و ذرات میباشد فلزیاب تصویری برای عملیات حرفه ای میباشد فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف خود را اشکار مینماید فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون میباشد که فلزیاب تصویری با نرم افزار متفاوت عمل منماید فلزیاب تصویری دارای نرم افزار لکه سه رنگی و فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد که فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتواند اهداف را در برنامه خود با عدد VDI طبق لکه رنگ تفکیک نماید فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب صدا زمینه از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف در عمق زیاد دارد فلزیاب یک اپراتور یا کاربر با تجربه و با مهارت میخواهد تا با فلزیاب بتواند هف اصلی را تفکیک نموده و پیدا نماید فلزیاب از نوع ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد از مواد معدنی و ذرات اثر بیشتری نسبت به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از خود نشان میدهد و فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد در اثر مواد معدنی و منابع و ذرات صحنه کار دچار اختلال و بی ثباتی میگردد بالانس این نوع فلزیاب ها دشوار است

 

 

فلزیاب تصویری

تصاویر ICONS یا IMAGE  

قیمت فلزیاب تصویری متفاوت میباشد تولید کنندگان معتبر سیستم فلزیاب تصویری را با قیمت متناسب و واقعی به بازار ارائه مینمایند و ان دسته که میخواهند سیستم فلزیاب تصویری را با قیمت مناسب خریدار نمایند باید به ان دسته تولید کننده یا فروشنده فلزیاب مراجعه نماید که واقعیت را ابراز نموده و فلزیاب تصویری را اموزش داده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نماید

فلزیاب تصویری زمانیکه برنامه نرم افزار را طراحی مینمایند از اصول برنامه رادار در تشخیص بهره برده میشود و برای همین سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور یا لوپ یا سرجستجوگر لیزری یا التراسونیک باید در حالت حرکت منظم بر روی سطح صحنه کار داشته باشد تا لکه رنگ یا عدد VDI بصورت منظم و واقعی بدست اید.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که بصورت تصویری مدار ان طراحی میگردد یا دارای مبدل مدار تصویری میباشد با بهره گیری از سنسور نوری یا سنسور مادون قرمز یا التراسونیک برای افزایش توان تشخیص سیستم فلزیاب تصویری بهره برده میشود که در نوع برنامه لکه رنگی با سه رنگ و برنامه تفکیک رنگ یا عدد VDI تشخیص اهداف واقعی از غیر واقعی افزایش میابد البته سیستمهای فلزیاب پیشرفته توان و قابلیت نصب کوئل یا لوپ معمولی به همراه سرجستجوگرلیزری یا مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسوری نوری را داشته و این امر میتواند توان سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری را افزایش دهد.

لکه رنگ در فلزیاب تصویری با برنامه لکه رنگ سه رنگ متعلق به سیستمها تصویری بنابر برنامه عمومی یا ALL COL میباشد.

در سیستمها فلزیاب  تصویر و عدد قراردادی بیشتراز تنظیم ICONS بهره برده میشود.

در سیستمها فلزیاب تصویر رنگی زنده حرارتی یا لکه رنگی حرارتی یا لکه رنگی معمولی از کلمه IMAGE بهره برده میشود

در سیستم فلزیاب تصویری فوق پیشرفته از برنامه لکه رنگ تصویری تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود در این نوع برنامه نرم افزار تصویری عدد VDI ان لکه رنگ را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان تفکیک نمود.

قیمت فلزیاب تصویری به این امکانات ذکر گردیده نیز بستگی دارد.

  

فلزیاب انتنی و تصویری و انواع تصاویر لکه رنگی PIXEL COLOR

فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری که همراه هم در یک مدار فلزیاب طراحی گردیده باشد در کمتر سیستم فلزیاب در دنیا میتوانید مشاهده نمائید و به این نوع فلزیاب فلزیاب ترکیبی نیز میگویند این نوع فلزیاب اگر دارای مدار نقشه فلزیاب فوق پیشرفته باشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه یکدیگر میباشد

اعداد یا  تصاویر لکه رنگی از نوع تغییرات حاصله بر روی سیستم فلزیاب در اثر وجود منابع و مواد معدنی و اهداف بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

تصاویر لکه رنگی در حالت معمولی یا نرمال NORMAL که به ALL COLOR یا لکه رنگی معروف میباشد بین دو تا چهار رنگ بر روی صفحه نمایشگرسیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  پدیدار میگردد.

فلزیاب تصویری با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO تصاویر لکه رنگی در حالت COL PRO با ساختار وابسته به طبقات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد که هر طبقه یا اعداد تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC سیستم فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا اعداد VDI برنامه نرم افزاردر تیک ادیت TIK EDIT  دارای رنگ متناسب با ان عدد میباشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC سیستم با برنامه نرم افزار یکسان میباشد.

در برنامه نوع COL PRO اعداد با رنگ مخصوص خود در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد.

در برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO اعداد VDI میتواند متعلق به طبقه ای مجزا از رنگ اشکار شده در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری باشد.

در برنامه تفکیک رنگ COL PRO رنگ های ظاهر گردیده میتواند با حالت رنگ ترکیب شده پدیدار گردد که اثر الیاژ متفاوت در رنگ لکه رنگ و مواد معدنی ومنابع در صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری میباشد.

در کل رنگ  حاصله  لکه رنگ میتواند از ترکیب دو یا چند رنگ  یا چندعدد VDI مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار گردد که این موضوع باعث پدیدار شدن رنگ یا عدد ترکیبی در فلزیاب تصویری گردد که حاصل شرایط ویژه ان علائم اشکار گردیده در فلزیاب تصویری وجود هدف واقعی باشد و تغییر رنگ یا عدد مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا تیک ادیت TIK EDIT در اثر وجود منابع ترکیبی حالتی جدید را پدید میاورد که موجب به وجود امدن شکلی جدید از رنگ و عدد گردد که با رنگ و عدد طبقه اصلی هدف یکسان نباشد در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO ظاهر گردد که اپراتور یا کاربر حرفه ای از روی ترکیب رنگ مربوط به لکه رنگ میتواند نوع هدف را تشخیص دهد که به دلیل وجود الیاژ یا ترکیب منابع و مواد معدنی علائم فلزیاب بصورت ترکیبی مورد پردازش قرارگرفته و رنگ و عدد VDI بصورت ترکیبی اشکار میگردد.

اطلاعات مربوط به برنامه تفکیک رنگ در کتاب لکه رنگ حرارتی مشخص گردیده است و رنگ طبقات VDI به صورت بین المللی و عمومی در سیستمها فلزیاب میباشد.

فلزیاب انتنی که همراه با سیستم فلزیاب تصویری باشد توانا بالا را برای اپراتور یا کاربر در جهت شعاع زنی و نقطه زنی ایجاد مینماید و سرعت عمل اپراتور یا کاربر را افزایش میدهد.

 

فلزیاب و  تصاویر و رنگ پس زمینه یا اعداد تکراری

فلزیاب مولتی سنسور داری انواع سنسور حرارتی و مادون قرمز و سنسور التراسونیک میباشداین نوع فلزیاب مولتی سنسور در صورتی توان بالای برای تفکیک اهداف از دیگر ذرات داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب تصویری در زمان تصویرگیری بیشترین رنگ یا رنگ پس زمینه یا بالاترین تعداد اعداد و لکه رنگ تکراری بر روی صفحه نمایشگر میتواند از اکثریت منابع و مواد معدنی و عناصر یا اهداف یا تغییرات موجود در صحنه کار باشد.

در فلزیاب تصویری این تعداد از رنگها و لکه رنگ ها و اعداد تکراری اشکار شده بر روی صحنه کار را بعنوان منابع مخالف صحنه کارنسبت به هدف در نظر گرفته یا علائمی از مواد معدنی و منابع صحنه کار قلمداد نمود.

 البته درفلزیاب تصویری با  برنامه مدل تفکیک رنگ COL PRO رنگ یا اعداد متعلق به هدف میتواند در حاشیه لکه رنگ اشکار گردد که مرکز ان لکه رنگ از دیگر رنگ ها و اعداد تشگیل شده باشد البته در محل های که مواد معدنی یا منابع صحنه کار با هدف از یک طبقه میباشد امکان دارد برعکس ظاهر گردد و رنگ و اعداد مربوط به هدف در میانه لکه رنگ و حاشیه ان از اعداد و رنگ های دیگر شکل گرفته باشد.

ضمناً در فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب  در زمان تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC برای کاوش هدف واقعی از دیگر منابع رنگ و اعداد و لکه رنگ تکراری یا بیشترین در صفحه نمایشگر را رد یا حذف یا صفر یا REJECT نمود.

اعداد و لکه رنگ و رنگ و تصاویر مربوط به طبقه هدف مورد نظر اپراتور را انتخاب یا پذیرش ACCEPT در برنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری نموده.

نوع رنگ و اعداد و تصاویر تکراری یا متعلق به پس زمینه یا منابع اکثریت در صحنه کار به نوع مواد معدنی و الیاژ هدف و وضعیت تنظیم سیستم فلزیاب دارد زیرا هر نوع واکنش که بر روی صدا یا حرکت انتن یا تصویر و اعدادVDI  اشکار میگردد بستگی مستقیم به تنظیم درست و متناسب سیستم فلزیاب نصب به نوع الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد.

 فلزیاب مولتی سنسوربه فلزیابی اطلاق میگردد که دارای سنسورمادون قرمز و التراسونیک به همراه همدیگرمیباشد و سنسور فلزیاب بستگی به نوع مدار فلزیاب را دارد ولی سیستمهای فلزیاب پیشرفته ترکیبی میتواند با سنسور و کوئل یا لوپ معمولی نیز عمل نموده و سخت افزار انها دارای توان بالای برای هماهنگ شدن با هر نوع سرجستجوگر میباشد.

 

فلزیاب فوق پیشرفته و نوع رنگ و صدا و حرکت انتن به نسبت منابع

فلزیاب فوق پیشرفته میتواند نوع رنگ و صدا و حرکت انتن متفاوت نسبت به منابع و ذرات را از خود نشان دهد که این موضوع در صورتی بر روی فلزیاب قابل انجام است که ان فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که با تغییر این تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند متوجه گردد که واکنش فلزیاب به یک نقطه و محدوده مربوط به هدف است یا متعلق به دیگر منابع و ذرات میباشد

فلزیاب در هر موقعیتی واکنش مربوط به همان نقطه یا محدوده را از نظر مواد معدنی و منابع دارامیباشد برای همین در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف را در نظر گرفته تا توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در جهت تشخیص هدف مورد نظر افزایش یابد.

اهداف یا منابع در صحنه کار با منابع و مواد معدنی از نوع متفاوت موجب میگردد که رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر صدا و حرکت انتن متفاوت بر روی صحنه کار اشکار گردد.

در صورتیکه بر روی  یک هدف تمرین نمائید ولی مکان این هدف را از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر دهید که منابع این دو منطقه با یکدیگر فرق داشته باشد باعث میگردد که رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر و صدا و حرکت انتن بر روی صفحه نمایشگر متفاوت باشد.

ولی در هر صورت نتیجه تغییر صدا یا تصویر و حرکت انتن در مجموع در هر شرایطی یکسان است به این منظور که اگر نوع لکه رنگ یا عدد VDI بدست امده را فیلتر نموده یا بر روی برنامه تغییرات را ایجاد نمائید نتیجه یکسان است و برای حرکت انتن تنظیم صحیح سیستم فلزیاب نسبت به موقعیت همان صحنه کار وضعیت وجود هدف را مشخص خواهد نمود و در صدا نوع تغییر صدا در سیستم فلزیاب صدا یکسره در صورت درست تنظیم نمودن نسبت به موقعیت الیاژ هدف و صحنه کار یکسان میباشد و این حالت یکسان در هر شرایط را یک کاربر یا اپراتور حرفه ای یا با مهارت کامل یمتواند به راحتی تشخیص دهد.

 فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب های ترکیبی میباشد که دارای سیستم نقطه زن با تصویر و صدا و انتنی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  برای تفکیک و تشخیص و جدا سازی اهداف و منابع از یکدیگر میباشد.

 

فلزیاب   راداری حرارتی تصویری

فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب راداری حرارتی تصویری دارای امکانات بالای برای تشخیص اهداف و ذرات و دیگر منابع از یکدیگر میباشد فلزیاب پیشرفته راداری حرارتی تصویری دارای سنسورنوری حرارتی میباشد که این سنسور توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش داده و موجب جذب علائم مربوط به اهداف و منابع و ذرات میگردد و این سنسور میتواند علائم مربوط به هدف را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و مدار سیستم فلزیاب این علائم را از یکدیگر تفکیک نماید و وجود هدف اصلی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

فلزیاب رادارحرارتی تصویری یا سیستمهای فلزیاب که با سنسورنوری یا دوربین حرارتی یا فلزیاب تصویری از محصولات زیر مجموعه یا پائین دست  رادار زمینی دستی میباشد و از منابع توانمندی یک سیستم رادار زمینی دستی برای تشخیص هدف میتوان از ان بهره برد .

فلزیاب رادار حرارتی تصویری از سخت افزارفلزیاب تصویری  لکه تصویری نیز بهره برده و میتواند با هماهنگی عملکرد رادار زمینی دستی و توان جداسازی اهداف از نظر نوع و ابعاد هدف  رنگ های ترکیبی یا اعداد مربوط به همان وضعیت صحنه کار را مشخص نماید.

فلزیاب تصویری در نوع تصویر رنگی علائم صحنه کار یا هدف از تغییر شرایط منابع در صحنه کار پاسخ دریافت نموده که این جذب علائم میتواند از الکترو مغناطیس یا حررات یا تغییرات جریان و انرژی و نیرو و امواج باشد یا شدت دما در مغناطیس که وضعیت مادون قرمز را افزایش داده و منابع جریان و انرژی و امواج حاصله از مغناطیس و نیروی ایستا ان هدف توسط فلزیاب رادارحرارتی  تصویری یا سنسور نوری یا مادون قرمز جذب و بوسیله مدار رادار زمینی دستی مورد ارزیابی برای تشخیص قرار میگیرد البته این شرایط برای علائم اعداد و تصاویر و لکه رنگ و صدا و حرکت انتن در سیستم فلزیاب دارای رادارحرارتی تصویری بطور طبیعی اعمال میگردد.

رادارحرارتی سنسوری تصویری یا حرارتی از دسته سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی میباشد که با ان اپراتور میتواند رنگ منابع را بصورت همزمان یا زنده تشخیص دهد.

فلزیاب حرارتی تصویری یا رادار حرارتی تصویری یا مادون قرمز یا سنسور نوری از دسته سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که مدار ان به مدار سیستم رادار زمینی دستی مرتبط و بوسیله لکه رنگ و اعداد و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ اهداف و منابع را از یکدیگر مجزا مینماید.

حتماً در سیستمهای رادارحرارتی یا سنسور نوری تصویری یا فلزیاب حرارتی رادرای نباید تصویر بصورت زنده از رنگ های لایه زمین مشخص گردد بلکه بصورت لکه رنگی یا اعداد یا تصاویرمشخص نموده بلکه این تجهیرات جانبی تشخیص بر روی صدا و تصویر و حرکت انتن واکنش ایجاد مینماید یا حتی این قسمت سنسور نوری یا حرارتی یا التراسونیک یا مادون قرمز بنابر نوع مدار و قسمت تبدیل کننده و تقویت کننده کمک به صدا و حرکت انتن مینماید و تغییر و واکنش سیستم سنسور یا مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور حرارتی به واکنش صدا و تصویر و حرکت انتن نیز از طریف مدار سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی منتقل شده و توان واکنش توسط انتن یا صدا و تصویر را افزایش داد.

از انجا که رادار حرارتی یا سنسور نوری یا مادون قرمز توان تشخیص اهداف و منابع را در لایه های زیرین زمینه با کیفیت بهتری تشخیص دهد طراحان حرفه ای رادارحرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز را همراه هم یا به تنهائی بر روی سیستم فلزیاب طراحی نموده و سپس مدار حرارتی یا سنسور نوری یا التراسونیک یا مادون قرمز را بوسیله مدار ترکیبی با سیستم رادار زمینی دستی و فلزیاب مرتبط و طراحی نمودند تا سیستمها فلزیاب با کمک یکدیگر از لایه های زیرین زمین بوسیله صدا یا حرکت انتن یا لکه تصویر یا رنگ یا تصاویر بتواند اهداف و منابع کاوش نموده ودرصد خطا را تاحد ممکن کاهش دهد و دوربین حرارتی راداری از محصولات زیر دست رادار زمینی دستی میباشد و برای افزایش کیفیت این نوع سیستمها فلزیاب نیز از مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسور نوری به همراه هم یا به تنهائی بهره برده میشود.

فلزیاب راداری از که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد از نوع فلزیاب پیشرفته میباشد.

  

فلزیاب و اعداد و تصاویر

فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب های فوق حرفه ای میباشدکه کمتر طراح یا سازنده یا تولید کننده فلزیاب دارای تکنولوژی این نوع فلزیاب میباشد فلزیاب لیزری در اصل از سیستم مادون قرمز بهره میبرد و مادون قرمز در سیستم فلزیاب توان تشخیص اهداف را افزایش داده زیرا لیزر یا مادون قرمز در فلزیاب از خود تشعشات الکترومغناطیس ایجاد نموده که موجب تشعشات الکترومغناطیس مادون قرمز و حرارت اهداف میگردد و این هماهنگی توان تشخیص فلزیاب را افزایش داده و به این نوع فلزیاب فلزیاب لیزری میگویند

سیستمهای  فلزیاب در چندنوع و شکل متفاوت میباشد که فلزیاب تصویری بصورت لکه سه رنگی و عددی VDI یا تصویری و عدد VDI بر روی صحنه کار انواع تغییرات را اشکار مینماید و این اعداد یا لکه رنگ میتواند از هدف اصلی نباشد اما عواملی است که در سیستم فلزیاب تصویری ایجاد واکنش را مینماید و نرم افزار عددیVDI  یا تصویری هرگونه تغییر را در لایه های زمین یا محیط اطراف خود را مشخص مینماید و اپراتور با تنظیم صحیح سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و انجام تغییرات در تنظیمات نرم افزار عمل فیلتر را برای مشخص نمودن هدف اصلی از غیر واقعی به انجام رساند.

سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف خود و لایه های زیر زمین را بصورت لکه رنگ یا عدد VDI مشخص نموده و اپراتور یا کاربر با تغییرات در برنامه تصویری هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

در نوع برنامه فلزیاب تصویری تفکیک رنگ با عدد VDI اپراتور یا کاربر با قراردادن خط عمق DEPTH LINE یا خط ادیت EDIT LINE بر روی لکه رنگ نوع طبقه هدف را در عدد VDI بدست اورد یک حسن این نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO این است که میتوانید با تغییر تعیین رنگ IND COL نوع رنگ لکه رنگ نسبت به طبقه عدد VDI بدست اورید زیرا بعضی مواقع عدد VDI معادل هدف مورد نظر اشکار نمیگردد و دلیل ان میتواند وجود الیاژ ترکیبی در هدف یا نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که بر روی نوع عدد VDI و رنگ در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک رنگ COL PRO اثر گذاشته و ان را تغییر میدهد با این نوع فیلتر  تغییر تنظیمات برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتوان هدف واقعی را از غیر واقعی تشخیص داد.

فلزیاب لیزری به سیستمهای فلزیابی گفته میشود که دارای سیستم مادون قرمز برای افزایش تشخیص در تفاوت بین اهداف باشد مورد نظر است که سیستم فلزیاب لیزری با مادون قرمز در نوع فلزیاب تصویری توان بالای برای لکه رنگ و عدد VDI را در تشخیص نوع هدف دارا است.

  

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:31

فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب پالسی و جدول VDI SCALE

در بعضی سیستمهای فلزیاب  ولتاژالقائی یا پالسی یا VLF که از اعداد جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود توان بالای برای مشخص نمودن اهداف در عمق زیاد را ندارد ودرانواع سیستمهای پالسی یا ولتاز القائی یا VLF از اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود که به دلیل پائین بودن توان این نوع سیستمهای فلزیاب  در کاوش اهداف در عمق توان تفکیک در عمق زیاد را نداشته و در عمق کم میتواند اعداد VDI را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید.

در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اعداد و تصویر قراردادی بکاربرده میشود  که بر روی صفحه دیجیتال این اعداد VDI اشکار میگردد که اپراتور در عمق کم میتواند از این شرایط اعداد یا تصویر قراردادی بهره ببرد ولی در عمق زیاد این اعداد و صدا و تصاویر قراردادی ایجاد نمیگردد یا سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اعداد و تصویر قراردادی با فاصله عبور از مرکز هدف واکنش نشان داده یا بسیار سخت میتواند با صدا یا تصویر یا اعداد قراردادی در حین حرکت یا جستجو در صحنه کار از خود ارائه نماید در این مدل سیستمها ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اعداد و تصویر قراردادی نیز طراحان برای دو منظوره نمودن یا افزایش توان عملکردی سیستم فلزیاب از حالت صدا یکسره بهره میبرند تا اپراتور بتواند در موقع لزوم برای کاوش اهداف در عمق از این شرایط صدا یکسره بهره ببرد که تغییر صدا یکسره برای اهداف با کمی افزایش و کاهش به انجام میرسد ولی باز این نوع سیستم فلزیاب پالسی یا VLF از نوع ولتاژ القائی در تغییر صدا در عمق برای اهداف توان بالای ندارد

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم در یک فلزیاب میباشد و این نوع فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی باشد توان بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد را دارد

  فلزیاب VLF و تغییر صدا

نوع تغییر صدا در فلزیاب به ولتاژالقائی و فرکانس القائی بودن سیستم بستگی داشته .

از نظر کارکرد در نفوذ به عمق و جذب علائم هدف در عمق امواج و جریان و انرژی بکار گرفته شده در سیستم فلزیاب و عامل یا سرجستجوگرمیتواند در توان سیستم فلزیاب اثر بگذارد.

سیستمهای فلزیاب که دارای شرایط ولتاژ القائی یا پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... باشند ایجاد صدای بی مورد در صحنه کار از منابع دیگر را به نسبت سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی یا صدا یکسره را خواهند داشت و به همین نسبت در نوع تصویری یا انتنی یا سنسوری و راداری توان سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نیز نسبت به دیگر سیستمها فلزیاب توان بالاتری دارد.

نوع  جریان و انرژی بالا درسرجستجوگریا سیستمهای فلزیاب مدل VLF یا PI که دارای فرکانس پائین میباشند خود ایجاد شرایط نامتعادلی در صدا را مینماید.

در دسته سیستمهای فلزیاب که ولتاژ القائی یا پالسی میباشند و در انها نیروی ولتاژی زیادی بکار برده میشود بخصوص انتقال جریان و انرژی و ولتاژ بالا در سرجستجوگریا کوئل یا لوپ  قرار میدهند تا بتواند اهداف را به حالت بیصدا با تغییر ناگهانی شدید صدا کاوش نماید احتمال متعادل نشدن سیستم فلزیاب با وضعیت صحنه کار را تا حد زیادی افزایش میدهند و در عملیات حرکتی با ثبات کمتری عمل مینمایند .

نوع سیستمهای فلزیاب ولتاژالقائی یا پالسی که صدا دار هستند با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ مخصوص خود عمل نموده وبا تغییر اندازه کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر میتوان اهداف را در عمق بالاتر بدست اورد و همین امر میتواند توان حساسیت سیستم فلزیاب پالسی را برای تشخیص و تفکیک هدف کاهش دهد.

 فلزیاب و تشخیص با صدا

سیتمهای فلزیاب دارای صدا در دنیا بیشتر در نوع بیصدا یا ولتاژ القائی ان برای اپراتور های غیر حرفه ای یا اندسته که میخواهند هدف را در عمق کم کاوش نماید قابل بهره برداری میباشد یا تمایل به استفاده از ان را دارند.

سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی دارای صدا یکسره شرایط بهتری برای کاوش اهداف در عمق میباشند و این دسته سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با صدا یکسره یا صدا زمینه عمل مینماید این نوع فلزیاب ها که اهداف را در عمق زیاد تشخیص میدهند یک صدای یکسره یا صدا زمینه داشته که به صدای زمینه مشهور است و در صورت برخورد با اهداف و منابع در صدای زمینه یک تغییر صدا بصورت افزایش و کاهش یا نوسان در طول صدای زمینه اشکارو مشخص میگردد و در زمانیکه اپراتور یا کاربر بر روی تنظیمات و تشخیص صدا درست عمل نمائید و به نوع تغییر صدا ها اشنا گردید میتوانید با صدا نوع فلز یا هدف را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید .

سیستمهای صدا زمینه یا صدا یکسره در صورت برخورد با هدف صدای سیستم تا حدود منظمی بصورت نوسان یا افزایش و کاهش تغییر مینماید در زمان تمرین باید بر روی تغییر صدا اشنائی کامل یافته و باید اپراتور یا کاربر اهداف گوناگون را در اعماق متفاوت قرار داده تا  تغییر صدا بر روی اهداف متفاوت را بدست اورند و این نوع سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر روی هدف نمونه تغییر صدای واضح داشته و برای اهداف اصلی و واقعی تغییر صدا و نوع تغییر صدا در این سیستمها فلزیاب بسیار مشخص است.

دلیل بکار گیری این نوع صدا زمینه یا صدا یکسره در سیستمها فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  به خاطر افزایش توان عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و کاوش اهداف در عمق زیاد و تا حد ممکن جلوگیری از تغییرات منابع هم شکل در صدا و تغییر صدای با وضوح بالا بر روی اهداف واقعی با شدت جریان یا امواج و انرژی قوی میباشد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب صدا یکسره برای کاوش اهداف در عمق زیاد بهتر واکنش نشان میدهند و به اهداف در عمق کم تغییر صدا کمتر میباشد و به نسبت نوع مدار و توان ان مدار برای اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است.

تغییر صدا بر روی اهداف واقعی نسبت به اهداف غیر واقعی بنابر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC منظمتر میباشد.

 فلزیاب و مختصات یابی

عملیات با فلزیاب نیازمند عملکرد مختصات یابی دیواره و مرکز هدف میباشد و روش بکارگیری ترسیم زوایا و اضلاع اطراف هدف با فلزیاب از مهمترین موارد مربوط به بدست اوردن نقشه مختصات مربوط به محدوده مرکز هدف میباشد.

اپراتور در عملیات ترسیم مختصات محدوده هدف با فلزیاب باید دقت نماید تا بتواند محل دقیق مرکز هدف واقعی را تشخیص دهد .

اپراتور در زاویه و تغییر جهت یا حرکت عامل جستجوگر یا سرجستجوگر یا انتن یا سنسور یا التراسونیک یا مادون قرمز ترکیب حرکت را منظم باید به انجام رساند تا بتواند تا حد ممکن شرایط کاوش یک هدف را برای واکنش سیستم فلزیاب به حد مطلوب برساند.

بیشتر اپراتورها در تنظیم سیستم فلزیاب  و ترسیم مختصات و حرکت بر روی اضلاع و زوایا و خطوط منتهی به هدف اصلی دچار انحراف شده و منابع متضاد یا نقاط برابر بر روی یک خط متعلق به هدف را بعنوان مرکز هدف مشخص مینمایند.

مختصات یابی ازمهمترین عوامل موفقیت یک اپراتور در تشخیص مسیر و مرکز هدف میباشد.

 اپراتور یا کاربر باید بداند که مختصات یابی محدوده و دیواره هدف که موجب مشخص گردیدن مرکز هدف میگردد از اصول مهم برای پیدا نمودن مرکز هدف میباشد که اصولاً اپراتور یا کاربرها در زمان تمرین بر روی اهداف با شرایط گوناگون یا الیاژ متفاوت تمرین نمی نمایند تا متوجه گردند که واکنش سیستم فلزیاب با صدا یا تصویر یا انتن به چه صورت میباشد پس در نتیجه برای افزایش مهارت درتشخیص واکنش سیستم فلزیاب بهتر است انواع اهداف با الیاژ متفاوت را در عمق گوناگون قرارداده تا بتواند واکنش سیستم فلزیاب را در شرایط و وضعیت مختلف بدست اورد و در صحنه کاراصلی از این شرایط بهره ببرد

 فلزیاب تصویری و ترکیب نوع تصویرگیری

فلزیاب تصویری را بصورتی برنامه نرم افزار انرا طراحی نموده اند که شکل و ترکیب پدید امده از تصاویر بصورت مرتب بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY اشکار میگردد و نرم افزار تصویری دارای برنامه مختصات تقسیم بندی جدول مکعبی بر سانتیمتر یا متر مربع میباشد که این مختصات ترکیب شکل بدست امدن محل هدف را برای اپراتور مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر این مختصات بر روی صفحه نمایشگر را بر روی زمین صحنه کار میتواند ترسیم نماید تا با مطابقت این دو مختصات بتواند محدوده هدف را تشخیص دهد.

تنظیمات برنامه نرم افزار تصویری ترکیب شکل مختصات اشکار شده را مشخص مینماید.

این ترکیب شکل گیری تصاویر و نوع حرکت با سرجستجوگر بر روی سطح زمین میتواند بهترین شرایط را برای یک تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع را برای کاربر یا اپراتور فراهم اورد.

 لکه رنگ که به صورت تصویر اشکار میگردد بیانگر تغییرات در ان محدوده میباشد و این تغییرات میتواند از هر منبع یا ذرات یا هدف باشد که پدید امده است و با انجام تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افار اپراتور یا کاربر میتواند وضعیت لکه رنگ ها پدید امده را تشخیص دهد

لکه رنگ اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت میتواند از انواع لکه رنگ ها باشد و نوع شکل لکه رنگ ها در تشخیص سیستم فلزیاب تصویری امری است مهم که باید اپراتور یا کاربر در نظرداشته باشد زیرا ترکیب رنگ لکه رنگ ها میتواند به رنگ ها متفاوت یا تمام رنگ ها مربوط به منابع و ذرات صحنه کار اشکار گردد و این عمل فیلتر بر روی لکه رنگ ها است که نوع لکه رنگ را مشخص نموده که از هدف اصلی است یا از دیگر منابع میباشد و این هم از وظائف اپراتور یا کاربر است که با مهارت و تجربه خود منابع و مواد معدنی و ذرات و نوع لکه رنگ متعلق به هدف را تشخیص دهد

 فلزیاب تصویری با سنسور نوری یا حرارتی

فلزیاب تصویری که دارای سنسور نوری حرارتی  میباشد میتواند علائم را بنابر حرارت بدست امده از مادون قرمز و جریانات الکترو مغناطیس یا مغناطیسی و تشعشات الکترو مغناطیس تشخیص داده و به مدارفلزیاب انتقال دهد این موضوع باعث افزایش دقت عمل در تشخیص سیستم فلزیاب برای تفکیک میگردد و این نوع سنسور فقط بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد قابل نصب است

سیستمهای فلزیاب تصویری راداری حرارتی یا فلزیاب سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز در رابطه با عملیات جستجو بدون عملیات تصویری مانند تغییر صدا یا حرکت انتن نیز در واکنش سیستم فلزیاب  تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

وجود لوازم و تجهیزات مانند مادون قرمز و سنسور حرارتی یا سنسور نوری یا سنسور التراسونیک میتواند بر روی تشخیص صدا و حرکت انتن و تفکیک و تشخیص نیز اثر مستقیم داشته و این نوع واکنش صدا یا حرکت انتن و تصویر را افزایش داده.

سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز در کنار سیستم مادر خود رادار زمینی دستی میتواند واکنش در صدا و حرکت انتن نیز مطلوبیت ایجاد نماید.

در نوع تصویری سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز به صورت زنده حرارتی یا لکه رنگی یا همزمان با تغییر در رنگها را میتوان مشاهده نمود.

درفلزیاب تصویری تصویر زنده حرارتی یا تفکیک رنگ که به شکل رنگ بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد دارای شرایط ترکیب رنگ و تغییرات در منابع و الیاژ هدف میباشد و امکان دارد یک رنگ یا لکه رنگ یا عدد اشکار گردیده از ترکیب مواد معدنی یا منابع و هدف بر روی صفحه نمایشگر اشکار گردد.

در سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا فلزیاب دارای سنسور حرارتی یا فلزیاب تصویری با سنسور حرارتی یا سنسورنوری تصویری زمینی یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا مادون قرمز یا لیزری از سخت افزار و نرم افزار برنامه لکه رنگی نیز بهره برده میشود که به برنامه این نوع سیستمها تفکیک رنگ  COL PRO میگویند.

تغییر رنگ در این سیستمها فلزیاب تصویری از شرایط گوناگون الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع شکل میگیرد که تغییر ترکیب درالیاژ هدف و منابع و مواد معدنی میتواند موجب تغییر رنگ اشکار شده در هر دو مدل رنگ زنده حرارتی ولکه رنگ حرارتی و تفکیک رنگ COL PRO گردد.

بیشتر مدلهای سیستمهای فلزیاب راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری  یا دوربین حرارتی راداری تصویری دارای نصب سیستم فلزیاب تصویری لکه رنگی میباشد .

البته در سیستمهای فلزیاب تصویری بدون برنامه تفکیک رنگ COL PRO که دارای لکه رنگ میباشد نیز میتوان از سیستمهای راداری حرارتی یا سنسورنوری تصویری یا دوربین حرارتی راداری تصویری بهره ببرید.

 فلزیاب تصویری و فیلتر برنامه فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری برای تشخیص اهداف و منابع نیازمند عمل فیلتر بر روی برنامه نرم افزارقبل و بعد از تصویرگیری میباشد با عمل فیلتر و تغییرات بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار اپراتور یا کاربر میتواند وجود هدف را از دیگر منابع جدا نموده و تفکیک نماید تشخیص نوع و شکل تصویر و فیلتر نمودن بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار توان تشخیص نوع لکه رنگ و تغییرات محدوده صحنه کار را مشخص مینماید و این عمل فیلتر برای تشخص هدف بسیار مهم میباشد تا بتواند وجود هدف واقعی را تشخیص داد

مزید فلزیاب تصویری این است که اپراتور یا کاربر میتواند شرایط پدید امده از صحنه کار را از روشهای گوناگون مورد بررسی و ارزیابی یا فیلتر قرارداده و با تغییر درتنظیمات نرم افزار نوع تغییرات مربوط به هدف یا مواد معدنی و منابع و حفره یا محلهای دست خورده را مشخص نمایند.

فلزیاب تصویری میتواند عملیات افزایش کیفیت برای جدا سازی منابع متفرقه از شرایط هدف اصلی را بوسیله تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری ونوع تغییرات در برنامه نرم افزار مشخص نموده .

در فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در برنامه برای تشخیص منابع و مواد معدنی و هدف را فیلتر کردن در نرم افزار تصویری میگویند.

در مدار مادر یا اصلی تغییرات در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST MENT یا تنظیمات اختیاری جانبی PRO-OPTION را عمل فیلتر مینامند ودر برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر که قابلیت تغییر و جدا سازی اهداف و منابع را از یکدیگر دارد فیلتر نرم افزاری میگویند.

فیلتر نمودن یا تغییرات در برنامه نرم افزار تصویری یکی از راههای تشخیص صحیح و دقیق تغییرات پدید امده از منابع و مواد معدنی و هدف درصحنه کار میباشد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای با انجام فیلتر بر روی لکه رنگ یا اعداد VDI یا تصاویر میتواند هدف اصلی از دیگر منابع تشخیص دهد.

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:30

فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب و کلاهبرداری در فروش فلزیاب

فلزیاب و کلاهبردارای در فروش فلزیاب در بازار ایران زیاد مشاهده میشود و همه ان دسته که کلاهبرداری در فروش فلزیاب مینمایند  در نززد خریدار فلزیاب شرکت های معتبر فلزیاب را کلاهبردار معرفی می نمایند زیرا نمی توانند با شرکت های معتبرفلزیاب رقابت نماید و از این طریق ضعف خود را به پوشانند تا فلزیاب خود را بفروش برسانند و هر شخص و شرکتی راهکار و روش خود را برای تولید یا ساخت و ارائه سیستم فلزیاب دارا میباشد .

زمانیکه خریداری سیستم فلزیاب  را مشاهده نموده و اموزش دیده و با روش عملکرد سیستم فلزیاب اشنا گردیده است و هدف فرضی نمونه را در حین اموزش و تمرین ردیابی و نقطه زنی نموده و کاوش مینماید نشانه توان ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای کاوش اهداف میباشد.

سیستمهای فلزیاب استاتیک که از دیدگاه ساخت بدنه توان کاوش یک هدف نمونه متصل به بدنه خود را دارد از دسته سیستمها فلزیاب با روش قانون استاتیک بهره برده و ازاین اصول برای کاوش اهداف این دسته سیستمها فلزیاب بهره میبرند.

سیستمهای فلزیاب از دسته شاقولی یا دسته انتن خالی از روش اصول استاتیک در مغناطیس بهره برده وبا این شرایط یک هدف را کاوش مینمایند و عمق مشخصی برای کاوش هدف برای این سیستمها فلزیاب نمی توان در نظر گرفت تا انجا که علائم از هر عمقی به سیستم فلزیاب استاتیک برسد سیستم فلزیاب انرا ردیابی و کاوش مینماید وهمین امریکی از دلایلی است که اینکه سیستمهای فلزیاب راداری دارای مدار توان بالائی در تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا میباشند.

دسته ای افراد با انجام عملیات بر روی بعضی سایت ها و بلاگ ها فروشندگان سیستم شاقولی یا بعضاً تعدادی از سیستمهای فلزیاب پیشرفته انتنی یا فلزیاب راداری شرکت های دیگر را که توانی بالا نیز دارا هستند عملی کلاهبرداران معرفی مینمایند.

این اشخاص که دیگران را متهم به کلاهبرداری مینمایند احتمالاً از دسته اشخاص هستند که دارای تعادل روانی نمی باشند یا احتمالاً فاقد اطلاعات علمی و فنی کامل میباشند یا خود از دسته کلاهبردارنی میباشند که محصولات با کیفیت پائین را ارائه نموده و برای تخریب محصولات دیگر شرکت ها اقدام به ارائه مطالب دور از واقعیت یا نامطلوب مینمایند و انگه کلاهبرداری را به دیگران منتصب مینمایند.

اینگونه اشخاص فرصت طلب در زمان خواستن پاسخی صحیح با ابراز پرمدعای دلایلی تو خالی را ارائه نموده یا درخواست ارائه مطالبی را مینماید که خودشان نیز دلیلی واقعی بر ادعای مورد نظر را نداشته تا ارائه نمایند .

این اشخاص به قول معروف توپ میزنند تا دیگران این دسته افراد که دیگران را کلاهبردار مینامند دوست دلسوز خود بدانند که در اصل این اشخاص عده ای منفعت طلب هستند که دیگران را بد معرفی نموده تا خود را خوب نشان دهند.

واقعیت را در عملکرد توان سیستم فلزیاب بدست اورید و در زمان خرید به مارک و برند و شکل ظاهری توجه ننمائید بلکه به عملکرد سیستم فلزیاب و قدرت تفکیک و تشخیص و تنظیمات سیستم فلزیاب دقت نمائید سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در تشخیص اهداف با دیگر منابع را داشته .

در زمان خرید اموزش دیده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خودتان پیدا نمائید تا به توان سیستم فلزیاب دست یافته و اطمینان یابید.

بعضی سیستمهای فلزیاب پیشرفته مدار خاص خود را داشته و امکان دارد دارای قطعات زیادی نباشد ولی نوع طراحی ان توسط یک طراح فلزیاب حرفه ای به انجام رسیده و زمانیکه با این نوع سیستم فلزیاب عمل مینمائید توان تفکیک و تشخیص و عمق زنی بالای از سیستم فلزیاب با این مشخصات بدست میاورید در نتیجه توان فلزیاب مطرح است.

فلزیاب و دروغ فروش فلزیاب

نحوه ارائه موضوعات در زمینه فلزیاب یا انواع یابنده باید با اصول واقعی همخوان باشد.

بعضی اشخاص مطالبی را برعلیه یک سیستم فلزیاب متعلق به یک فرد یا شرکت مطرح مینمایند تا ان سیستم فلزیاب یا ان شرکت را از نظرعملکردی تخریب نموده و اذهان خریداران را نسبت به کیفیت محصولات فلزیاب شرکت های دیگرخراب نمایند و سیستمهای فلزیاب بی کیفیت خود را بفروش برسانند.

  همین عده در سایت یا بلاگ یا در شبکه اجتماعی از یک محصول یا سیستم فلزیاب تعریف بیش از اندازه نمود و مطالبی را بیان مینمایند که هر خریدار فکر میکند با خرید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از این شخص یا شرکت دیگر به موفقیت صد در صدی رسیده است که در اصل این چنین نمی باشد در اصل خریدار مجذوب مطالب خارج از واقعیت گردیده است بعضی مواقع  تعریف از یک محصول یا دستگاه فلزیاب  مینمایند که شعور یک ادم عاقل را زیر سئوال میبرند و در زمان تعریف و تمجید از یک سیستم فلزیاب یک جبهه حق به جانب عالمانه نیز بخود میگیرند تا شک کسی برانگیخته نشود.

بعضی مواقع ارائه موضوعاتی از طریق اشخاصی تراوش میگردد که برای یک تفکر از  ادم عاقل قابل قبول و درک نمی باشد و همین افراد یا شرکت ها اقدام به گشایش دفاتر یا بلاگ یا سایت ها مینماید که بصورت بیطرف خود را معرفی نموده ولی از یک سیستم فلزیاب خاص تعریف مینماید و سعی میکنند که بازار و خریداررا سوق به سمت سیستم فلزیاب مورد نظر خود میدهند تعدادی از این شرکت ها یا اشخاص دفاتر متفاوت را باز نموده و زمانیکه خریدار مراجعه نموده یا تماس حاصل مینماید این افراد دراین دفاتر به خریدار ابراز مینماید که این سیستم فلزیاب را نداشته ولی این مدل فلزیاب بسیار خوب است و از این طریق خریدار به سمت دفتر فروشنده اصلی این نوع فلزیاب که مرتبط با به خوشان است سوق میدهند هر خریدار در زمان خرید اموزش سیستم فلزیاب را دیده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نماید و قدرت تفکیک و تشخیص و عمق گیری فلزیاب را بدست اورد و خریدار توجه نماید .

خریدار اگاه باید توجه نماید که مطالبی که ذکر میگردد تا چه حد واقعیت داشته و کدام مطالب خارج از واقعیت است ودراین شرایط اگر یک فروشنده با صداقت وضعیت فلزیاب ها بیان نماید خریدار نااگاه فکر میکند که سیستم فلزیاب این شرکت یا فردی که واقعیت را میگوید کیفیت ندارد زیرا خریدار با هر شرکت یا فردی برخورد نموده مطالب دروغ شنیده و قبول واقعیت برای خریدار سخت میگردد زیرا مجموع موضوعات دروغ و تعریف الکی از فلزیاب بیشتر از ابراز واقعیت در زمینه فلزیاب میباشد.

بعضی فلزیاب ها که توسط شرکت های سازندگان و فروشندگان معتبر فلزیاب به بازار ارائه میگردد ساختار ظاهری ساده داشته ولی تنظیمات قابل توجه و عملکردی پیشرفته داشته و مدار این نوع فلزیاب ها توان بالای در تفکیک و تشخیص و عمق زنی را دارد و عده ای که سیستمهای فلزیاب بدون کارامد را ظاهر شکیل و نام خارجی به ان داده  یا بعضی مواقع نام شرکت های معتبر که سیستمهای دیگر را تولید مینمایند بر روی سیستم فلزیاب خود قرارداده و سعی مینماید خریدار را تشویق به خرید چنین سیستمهای فلزیاب با توان پائین ولی ظاهری زیبا نمایند توان عملکرد فلزیاب را در نظر داشته باشید.

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:09

فلزیاب اسکورپیون

نوشته شده توسط

فلزیاب خارجی یا فلزیاب ساخت خارج

فلزیاب ساخت ایران یا فلزیاب خارجی  یا ظاهر ان زیاد مهم نمی باشد  عملکرد و توان تفکیک فلزیاب مهم است بلکه این موضوع اهمیت داشته که اپراتور در زمان خرید یا تمرین بتواند یک هدف نمونه فرضی را کاوش نماید.

البته این موضوع مطرح است که اپراتور باید بتواند با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درست تمرین نماید تا بهترین عملیات را در جستجو برای هدف فرضی نمونه را داشته باشد.

توجه نمائید که داشتن اطلاعات در زمین عملیات کاوش با فلزیاب برای یک هدف نمونه و موفقیت در این زمینه اولین مراحل بدست اوردن تجربه در جهت اعمال در عملیات اصلی میباشد.

سیستمهای فلزیاب ساخت ایران وجود دارد که از نظر توانائی قدرت کاوش بسیار بالاتری را نسبت به سیستمهای فلزیاب خارجی دارد.

سیستمهای دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X و تفکیک و تشخیص  EDIT یا VDI DISC    توانائی بالاتری را برای کاوش اهداف را در عمق زیاد دارا میباشند.

البته بیشتر سیستمهای فلزیاب خارجی در ایران است یا به عنوان فلزیاب خارجی ان را بفروش میرسانند ساخت ایران است و در اصل فلزیاب خارجی نمی باشد و برای اینکه اینگونه سیستمهای فلزیاب با نام خارجی را بفروش برسانند یک سایت و ایمیل با نام خارجی باز نموده و دو خط تلفن اینترنتی از یا هو یا گوگل خریداری نموده که با گوشی تلفن های جدید در ایران قابل جواب دهی میباشد ایجاد نموده و در گوگل مپ یک ادرس ساختگی در کشور مورد نظر خود درست نموده و بر روی سیستم نام خارجی گذاشت یا از یک نام شرکت خارجی تولید کننده سیستمهای الکترونیکی یا الکتریکی بهره برده و ظاهری شکیل به ان فلزیاب داده و بعنوان سیستم فلزیاب خارجی بفروش میرسانند با انکه فلزیاب یک سیستم چند منظوره و کاربرد متفاوت و فراوان داشته و عملکرد ان در تشخیص و تفکیک اهداف در عمق مطرح میباشد .

سیستمهای شرکت وایتس و گرت و فیشر و مینلب نیز در سایت اصلی خود ذکر نموده اند که نهایت عمق انها بیشتر از یک متر و نیم نمی باشد ولی در ایران با عمق بسیار بالا بفروش میرسانند برای سیستمهای فلزیاب خارجی به سایت اصلی شرکت های معتبرمانند وایتس و گرت و فیشر و مینلب مراجعه نمائید و دیگرسایت شرکت ها که در ایران بعنوان خارجی اعلام نموده و بفروش میرسانند مربوط به خود ایران است مارک یا برندی مانند زیمنس و ناسا و ........ ساخت ایران میباشد و در اصل سایت این شرکت های معتبرچنین فلزیاب های وجود ندارد و خود این افراد سایت با نام زیمنس یا ناسا و ... با یک پسوند یا پیشوند باز نموده و سیستم فلزیاب ساخت ایران را به جای فلزیاب مربوط به یک شرکت معتبر به خریدار ارائه نموده تا اعتماد خریدار را جلب نموده و با عنوان خارجی راحت تر بتوانند سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند .

 فلزیاب و بازار داغ

زمانیکه بازار فلزیاب رونق گرفته یا بازار فلزیاب داغ میگردد هر شخصی اقدام به فعالیت در زمینه فلزیاب نموده برای همین هر حرف و بحث و صحبتی را پیش میاورد تا خریداران را جذب سیستم فلزیاب خود نماید خریدار در این زمان باید توجه به توان و قدرت فلزیاب داشته باشد و به ظاهر و شکل و برند یا مارک ان هدف توجه نداشته بلکه عملکرد سیستم فلزیاب را در نظر داشته باشد.

فلزیاب و رادار زمینی دستی و دوربین حرارتی راداری تصویری و سیستمهای فلزیاب  در کل دنیا دارای بازار داغ و پررونق میباشد.

قدرت های بزرگ اقتصادی و صنعتی و شرکت های تولید کننده لوازم الکترونیک سعی در بدست اوردن بازارفلزیاب ها یا دیگر سیستمها فلزیاب  در نوع های گوناگون را داشته تا بر بازار دیگر کشورها مسلط گردند و منافع ان را نصیب خود نمایند.

داشتن چنین صنعتی برای تولید و طراحی و مونتاژ برای خیلی از کشورهای صنعتی نشانه پیشرفت و توسعه در زمینه الکترونیک در این زمینه میباشد و برای داشتن این صنعت و ایجاد رونق ان تلاش فراوان مینماید.

هر روز که جامعه پیشرفت مینماید نیاز به این سیستمها در شرایط مختلف افزایش میابد.

 فلزیاب و روش مشاوره

مشاوره دارای اصولی به سبک بیطرفان بودن است و معرفی کلی سیستمها فلزیاب و ایرادات و مزایا و نواقص جمعی یک سیستم فلزیاب را مشخص نماید نه اینکه در متن مطالب و گفته های خود دیگر سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را فاقد کارامدی دانسته و یک سیستم فلزیاب که در ان سودی برای خود دارند تعریف و تمجید نماید انکه از سیستم فلزیاب یا شرکت فلزیاب خاصی بدگوئی مینماید مشاورفلزیاب نمی باشد بلکه یک فرد سودجو است که میخواهد منافع خود را کسب نماید.

تعدادی از افراد در متن صحبت یا نوشتار خود چهره ای حق به جانب داشته و مطالبی مغرضانه را انچنان حق طلبانه مطرح مینمایند که ادمی به تفکر فرو میرود که هر چه ناکفته از واقعیت است این شخص در راه صداقت از خود تراوش نموده است اما زمانیکه متن موضوع بیان شده را مرور شود توجه خواننده جلب میگردد که این شخص در لایه پنهان بحث خود از شرکت یا شخص خاصی یا محصولی حمایت یا معرفی مینماید و بقیه سیستمهای فلزیاب و شرکت ها فلزیابی را فاقد توانائی معرفی مینمایند.

جالب تر اینجا است که در سایت یا بلاگ خود تصویری از یک چوپان را برای حفاظت از دیگران در برابر گرگ های درنده خو معرفی نموده ولی با توجه به متن ارائه شده این فرد برای راهنمائی دیگران زمینه تشخیص اینکه این فرد خود یک گرگ درنده خود در قالب چوپان میباشد بارز میگرد زیرا همه را بد و خود را خوب معرفی مینماید.

 گرترون

گرترون فلزیاب تصویری با برنامه فوق پیشرفته نرم افزاری میباشد که اپراتور یا کاربر میتواند با تنظیم درست سیستم فلزیاب گرترون بر روی صفحه نمایشگر یا لپ تاب نوع هدف را تشخیص داده و از یکدیگر تفکیک نموده سیستم فلزیاب گرترون دارای نرم افزار لکه سه رنگی و لکه رنگ تفکیکی COL PRO به همراه اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص میباشد.

فلزیاب و سایت مشاوره

وقتیکه به بعضی سایت ها یا بلاگ یاب فلزیاب مراجعه نموده یا حضوری با این افراد برخورد نمائید متوجه تناقض در موارد ذکر گردیده خواهید شد وهمین عده وقتی که مطالب شان را مطالعه نمائید یا با انها گفتگو نمائید به راحتی از یک نوع سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تعریف و تمجید نموده و مطمئن باشید در رابطه با ان فلزیاب منافعی برای اینگونه افراد وجود داشته و کلاً سایت ها یا بلاگ های بیطرف ساخته و در این سایت ها یا بلاگ ها از سیستم فلزیاب مورد نظر خودشان که در ان منفعتی دارند تعریف نموده و از بقیه سیستمهای فلزیاب ایراد گرفته یا بدگوئی مینمایند و گاهی پا فراتر گذاشته و سایت یا بلاگی را کشایش مینمایند و در ان بعنوان یک فرد خریدار از سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها بدگوئی مینمایند تا ان سیستم فلزیاب را تخریب نموده زیرا نمی توانند با شرکتی که از ان بدگوئی مینمایند رقابت نمایند.

عده ای از این اشخاص که ادعای دوستی با دیگران را مینمایند دراصل و پنهان گرگ های میباشند که خود را بره معرفی نموده و برای فروش زیر پوستی محصولات خودشان اینچنین سایت ها و بلاگ ها را راه اندازی مینمایند تا به انها بصورت نامحسوس سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت هار را ناکارامد معرفی نمایند و دیگران را بد و گرگ صفت یا خارج از مقوله علوم و فنون ساخته توسط خودشان معرفی مینمایند تا پوست بره ای که بتن گرگ صفت خود نموده اند کنار نرود و دیگران به ذات این اشخاص پی ببرند.

مشاور فلزیاب یا کارشناس فلزیاب ان شخص یا سایت یا بلاگ است که واقعیت را ابراز نماید نه اینکه فقط مطالبی برای منافع خود مطرح نموده و دیگران را بد و خود را خوب بداند.

 فلزیاب و گنج پژوهان یا انجمن تخصصی

در زمینه فلزیاب اینکه عده ای خود را انجمن یا سازمان معرفی مینمایند ابتدا باید ثابت نمایند که کدام مرجع ذیصلاح در دنیا که مورد تائید مقامات علمی و فنی دنیا میباشد این عده را تائید نموده و خود را انجمن یا متخصص یا انجمن تحقیقاتی فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یا باستانشناس معرفی مینمایند یا مواردی را که بیان یا ثبت مینمایند دارای اصول پایه ای و فنی و علمی میباشد.

احتمالاً به سایت ها یا بلا گ ها یا مراجعه حضوری بااین افراد داشته باشید با به این عده مراجعه نمائید فقط مطالبی را که در زمینه فلزیاب و تست فلزیاب یا عملکرد دیگر شرکت ها و سیستمهای دیگر فلزیاب میباشد مورد تائید قرارداده و حتی نسبت به عملکرد دیگر فلزیاب ها و شرکت ها فلزیابی نظریه داده و اصولاً فلزیاب های دیگر که متعلق به شرکت ها دیگر است را مورد تائید قرارنداده و اقدام به بدگوئی یا تخریب ان سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها مینمایند شنونده باید دقت نماید که واقعیت امر چه میباشد

احتمالاً به سایت ها یا بلا گ ها یا مراجعه حضوری بااین افراد داشته باشید با به این عده مراجعه نمائید بصورت تکراری با مضامین گوناگون با نامهای مختلف به صورت سئوال و جواب مطرح و خود را علامه بزرگ در علوم باستانشناسی یا الکترونیک و فلزیاب و ...... رادار زمینی دستی معرفی مینمایند و هر که برعلیه این دسته در همان سایت یا بلاک صحبتی را بیان نماید از روش پاسخ دیکتاتوری نرم بهره برده و پاسخی بسیار دوستانه ولی خارج از متن اصل سئوال یا پاسخ ارائه مینمایند و اگر دیگر از توان جواب و پاسخ افراد مطلع بر نیایند شروع به ابراز مطالبی مانند ما بهتر میدانیم یا همه میدانند را از خود ابراز مینمایند.

عزیزانی که اینچنین مطالب را در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا باستانشناسی بیان مینمائید و سایت ها و بلا گ های علمی و انجمنی و تحقیقاتی راه اندازی مینمایند توجه نمایند که در متن مطالب درج گردیده اصلا اطلاعات علمی یا فنی مشاهده نمیگردد به غیر از حرف های زیر لایه ای که بیشتر از فروشندگان غیر معتبر فلزیاب در ایران برای بد نام نمودن محصولات یا سیستمهای فلزیاب  شرکت های دیگر بیان مینمایند خواهشمندیم حداقل اگر ازاده میباشید واقعیت را ابراز نمائید و هر چه که به نفع ان محصول مورد نظر خودتان است را برای فروش ان سیستم فلزیاب مطرح ننموده و عده ای نیز فقط از دیگر سیستمهای فلزیاب شرکت های دیگر بد گوئی مینمایند.

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:08

فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب و اپراتور حرفه ای

فلزیاب برای موفقیت و پیدا نمودن هدف اصلی نیارمند یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میباشد و یک اپراتور یا کاربر زمانی حرفه ای میگردد که با سیستم فلزیاب خود تمرین زیاد نموده و تمامی مراحل عملکرد فلزیاب را برای کاوش اهداف متفاوت در اعماق زیاد بدست اورد تا بتواند در صحنه کار اصلی بعنوان یک اپراتور یا کاربر حرفه ای عمل نموده و امکان موفقیت خود را افزایش دهد  

سیستمهای فلزیاب و کاوشگر از هر نوع که باشند باید دارای یک اپراتور خوب وحرفه ای باشند تا توان عملیاتی فلزیاب  به حد نهائی برسد.

اینکه هر فردی بخواهد با سیستمهای فلزیاب و معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری یک هدف را مسیر یابی یا نقطه زنی نماید بدون داشتن اطلاعات و تجربه موفق نمیگردد و موفقیت یک اپراتر یا کاربر که نمی داند سیستم فلزیاب را به چه شکل نسبت به موقعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاز هدف تنظیم نموده و مختصات یابی کند دور از ذهن خلاق و منطقی یک فرد اگاه به زندگی موفق میباشد در هر صورت افراد با تجربه با تامل و اشنائی با موارد مورد بحث در ان موضوع امکان موفقیت خود را افزایش میدهند و همین امر میتواند برای عملیات کاربردی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا کاوشگر صدق نماید.

اپراتور یا کاربری که بر روی سیستم فلزیاب خود مسلط است و مهارت کامل داشته و وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع الیاژهدف را بدانید درصد موفقیت بالای در پیدا نمودن هدف مورد نظر خواهد داشت یک اپراتور حرفه ای امکان موفقیت بیشتری دارد.

فلزیاب  و واکنش فلزیاب

فلزیاب نسبت به اهداف از خود واکنش نشان میدهد که این واکنش میتواند نسبت به نوع اهداف در شرایط مختلف وضعیت گوناگونی داشته باشد بعضی از مواد معدنی و منابع یا ذرات نیز موجب واکنش سیستم فلزیاب میگردد که تشخیص بین واکنش فلزیاب بر روی هدف اصلی با دیگر منابع و ذرات از وظائف اپراتور یا کاربر است و اپراتور یا کاربر باید انقدر درتنظیمات سیستم فلزیاب مهارت داشته باشد تا بتواند سیستم فلزیاب را در حد مطلوب تنظیم نموده تا سیستم فلزیاب بتواند هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص دهد

سیستم فلزیاب یا یابنده یا جستجوگرها یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری تصویری هرکدام با شرایط مختلف از نظر مداری و تنظیمات طراحی میگردد.

سیستمهای فلزیاب راداری بنابر عملیات جذبی یا ارسال و دریافت علائم عمل مینماید و بعضی از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  از شرایط تنظیمات مدار رادار بهره میبرد واین نوع سیستمها فلزیاب دنیا که  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  را دارا میباشد و به نسبت تنظیم هدف بر روی فلزیاب سیستم به همان هدف با همان نوع واکنش از خود نشان میدهد.

سیستم فلزیاب پالسی دارای یک نواسان ساز برای تشخیص محل هدف میباشد که دارای قدرت تفکیک و تشخیص با دستور مستقیم اپراتور نمیباشد و اپراتور نمی تواند به سیستم دستور دهد تا چه نوع هدفی را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با سطح و حجم DEPTH SCALE مورد نظر اپراتور یا کاربر بنابر جدول عمق مشخص یا اشکار نماید بلکه سیستم فلزیاب پالسی  با نوع عملیات خود از طریق صدا هدف را مشخص مینماید و حتی در سیستمهای پالسی دارای صفحه نمایشگرنیز که از نوع ولتاژ القائی میباشد باز هم تفکیک اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص تا عمق زیاد نمی باشد و هر نوع تشخیص را که مدار سیستم فلزیاب پالسی تشخیص دهد بر روی صفحه دیجیتال نمایشگر مشخص مینماید و اپراتور یا کاربر نمی تواند بنابر عدد VDI مختص هر نوع فلزیاب مانند طلا یا نقره یا اهن از یکدیگر جدا نماید و توان تفکیک بصورت دسته بندی را نداشته و فقط بصورت کلی وجود اهنی و غیر اهنی بودن را تشخیص میدهد و نمیتواند دو هدف از یک نوع غیر اهنی مانند طلا و نقره را مجزا تفکیک نماید و واکنش ان برای دو هدف غیر اهنی متفاوت یکسان میباشد.

 واکنش فلزیاب در سیستم ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی با صدا میتواند باشد ولی بعضی از سازندگان عملکرد فلزیاب پالسی با صدا را به همراه فلزیاب تصویری ساخته و ارائه مینمایند و تعدادی برای اینکه شرایط صدا فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF در عمق زیاد خوب عمل نمی نماید فلزیاب پالسی را بصورت فلزیاب تصویری  بدون صدا و فقط بصورت تصویری ارائه مینمایند

در فلزیاب فرکانس االقائی  یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد از نوع بدون صدا ان یا فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری بدون صدا با کیفیت بالا به بازار ارائه میگردد زیرا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که با صدا عمل مینماید به دلیل نوع طراحی مدار ان میتواند با صدا نیز اهداف را در عمق زیاد با نوسان در صدا زمینه تفکیک نماید و فلزیاب تصویری بدون صدا از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی برای اینکه در ابعاد کوچکتر تولید گردد بصورت فلزیاب بدون صدا طراحی و تولید میگردد  طراحی و ساخت فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس  TARGET X میباشد در انحصار محدود تولید کننده یا سازنده فلزیاب در دنیا میباشد.

 فلزیاب و تبلیغ گنج یاب

هر فروشنده یا شخصی که فلزیاب ارائه مینماید ادعا نماید یا به گوید سیستم گنج یاب داشته و فقط با سیستم خود گنج را پیدا مینماید از نظر علمی و فنی امری دور را واقعیت را ذکر نموده است همه سیستمهای یابنده دنیا شرایط گوناگون خود را داشته و  سیستم مخصوص پیدا نمودن گنج که به نام کنج یاب باشد در دنیا به بازار ارائه نگردیده است و حتی شرکت های معتبر نیز بر روی سیستم خود کلمه فلزیاب یا METAL DETECTOR بکار برده و سپس در کنار ان کلمه گنج TREASURE یا TREASURE DETECTOR   گنج یاب را بکار میبرند و منظور اصلی انها این است که سیستم انها در اصل فلزیاب است و امکان کاوش گنج با ان وجود دارد و بعضی از همین شرکت ها تصاویر پیدا نمودن یک تکه طلا را بصورت تبلیغ قرارداده اند زیرا از نظر قانونی نمیتوانند ابراز نمایند که سیستم انها صد در صدی گنج یاب میباشد و تمامی سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشند میتوانند چنین موضوعی را ابراز نموده ولی نمی توانند بگویند دستگاه فلزیاب انها گنج یاب است فقط میتوانند بگویند میتواند طلا را از نقره که دو هدف غیر اهنی است بصورت مجزا با عدد VDI از همدیگر تفکیک نماید.

 اگر یک فروشنده فلزیاب برای اینکه خریدار خود را جذب خرید فلزیاب از خود نماید و ابراز نماید که سیستم گنج یاب با توان بالا را ارائه مینماید که میتوان گنج را صد در صد پیدا نماید واقعیت نداشته و از نظرعملکرد باستانشناسی قابل قبول نمی باشد زیرا عملکرد با هر سیستم یا وسیله و محصول برای موفقیت در ان زمینه نیازمند تجربه و مهارت درهمان زمینه میباشد

 فلزیاب و گنج یابی

فلزیاب و گنج یابی یک موضوع تخصصی میباشد که اپراتور یا کاربر باید در زمینه ان مهارت و تجربه کامل داشته باشد و در زمان تمرین بر روی انواع اهداف در اعماق گوناگون تمرین نموده تا با عملکرد سیستم فلزیاب و نحوه تشخیص ان کاملاً اشنا گردد برای موفقیت باید اپراتور یا کاربر در سطح حرفه ای تمرین نموده و با انواع واکنش سیستم فلزیاب در هر شرایطی اشنا گردد از انجا که فلزیاب کاربرد فراوان داشته هر فرد یا شخص دارنده فلزیاب باید نسبت به نوع فعالیت خود دارای تجربه و مهارت کامل گردد

اگر یک اپراتوربا  فلزیاب  به دنبال گنج میرود و با سیستم فلزیاب خود نمی تواند گنج یا اثارباستانی مورد نظر را پیدانماید بیانگر این نمی باشد که ان سیستم فلزیاب توان کاوش هدف را ندارد زیرا اپراتور در زمان تمرین اهداف شبیه سازی شده فرضی یا نمونه را ردیابی و کاوش نموده است و توان سیستم فلزیاب را دارنده فلزیاب بدست اورده و مشاهده نموده است پس در نتیجه نداشت اطلاعات کامل از تنظیم سیستم فلزیاب  در صحنه اصلی کار نسبت به ان نوع فعالیت یا پیدا نمودن گنج موجب میگردد که اپراتور نتواند نقطه واقعی گنج را پیدا نماید با در نظر داشتن این امر که سیستمهای فلزیاب یا جستجوگر دنیا از هرمدل و هرشرکتی که باشد امکان پیدانمودن اثارباستانی با انها بسیار پائین میباشد زیرا ذات خود گنج یا اثارباستانی برای سیستمها فلزیاب کانال انحرافی و بحران ایجاد مینماید.

 فلزیاب و رضایت خریدار

رضایت از عملکرد فلزیاب در اصل در زمان تمرین مشخص میگردد که خریدار با مطالعه راهنمای عملکرد فلزیاب برروی عملکرد و شرایط واکنش متفاوت ان اشنا گردیده و بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید در این حالت اپراتور یا کاربر باید به سیستم فلزیاب خود اطمینان خواهد یافت البته باید توجه نمائید که در زمان تمرین امکان دارد سیستم فلزیاب بر روی یک هدف ثابت در یک نقطه ثابت بعد از چند مرحله تست نمودن واکنش درست از خود نشان ندهد که این امر موضوعی عادی میباشد و به دلیل تقاطع علائم با یکدیگر و ایجاد انباشتگی علائم در ان نقطه میگردد و بعضی مواقع هدف را از محل تست بردارید سیستم فلزیاب به ان نقطه دوباره واکنش نشان دهد که این امر نیز عادی بوده و بعد از گذشت مدتی دیگر به ان نقطه که هدف را برداشته اید و اکنش نشان نمی دهد ولی در رابطه با فلزیاب تصویری میتوان ابراز نمود که فلزیاب تصویری بر روی هر نوع تغییر واکنش نشان داده و اگر هدف نمونه را از ان نقطه اولیه که تست نموده اید بردارید سیستم فلزیاب تصویری انواع لکه رنگ ها را اشکار مینماید ولی نتیجه بعد فیلتر نمودن ان با زمانیکه هدف وجود داشته است یکسان نمی باشد و از این طریق اپراتور یا کاربر باید تمرین نموده تا به عملکرد فلزیاب و واکنش ان اشنائی کامل یابد

راضی یا ناراضی بودن خریدار از سیستم فلزیاب بستگی به دیدکاه خریدار دارد زیرا خیلی از افراد که دید واقعی نسبت به سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا سیستم جستجوگر ندارد احساس مینمایند که سیستم فلزیاب توانائی کامل را ندارد و این دیدگاه در زمانی رد میشود که یک اپراتوریا کاربر بطور کامل بر روی ان سیستم فلزیاب تمرین نموده و تجربه واقعی نموده و یک هدف نمونه شده را ردیابی و کاوش نماید.

اصل عملکرد یک فلزیاب این است که زمانی که یک هدف را در سطح و عمق قرارداده اید بتوانید خودتان پیدا نمائید و این نشانه توان عملکرد یک فلزیاب است و اینکه اپراتور یا کاربر در هر زمینه فعالیت مینماید بتواند با سیستم فلزیاب خود تا چه میزان در ان نوع فعالیت مهارت یافته یا موفق گردد بستگی به عملکرد خود اپراتور یا کاربر دارد زیرا سیستم فلزیاب که یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید عملکرد کار خود را نشان داده است و عملیات یا موفقیت در صحنه کار اصلی مربوط به توان و مهارت اپراتور یا کاربردر تنظیمات سیستم فلزیاب نسبت به نوع الیاژ هدف و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کاردارد و دیگر ربطی به عملکرد فلزیاب ندارد

فلزیاب و نحوه کارفلزیاب

سیستمهای فلزیاب دنیا یا جستجوگر و یابنده دنیا همه بر پایه علائم واکنش نشان میدهد.    و نحوه کار هر نوع فلزیاب به نوع طراحی مدار ان فلزیاب بستگی دارد

 عملکرد فلزیاب به نوع طراحی مدار فلزیاب و نوع تنظیمات ان فلزیاب نیز بستگی دارد فلزیاب که از نوع پیشرفته باشد مهم نیست ساخت کجائی دنیا میباشد بلکه عملکرد و نوع طراحی مدار ان فلزیاب مهم میباشد که عملکرد فلزیاب توان ان فلزیاب را در تفکیک اهداف در عمق ریاد مشخص مینماید

علائم سیستمها فلزیاب طلایاب  گنج یاب میتواند امواج یا فرکانس یا جریان یا انرژی یا تشعشع یا ولتاژ باشد و هر طراحی از شرایط گوناگون برای سیستم فلزیاب در جهت تفکیک و واکنش از این موارد علائم قابل تشخیص بهره میبرد.

سیستمهای فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی در مرحله ابتدا از سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی میباشد .

 طراحی بدنه بعضی سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب رادرای به صورتی میباشد که بدون فعال بودن روشن بودن مدارفلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری میتوانند یک هدف را جستجو نمایند زیرا سیستم تشخیص دهنده این نوع سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری فعال میباشد .

 ذاتاً مدار یا نقشه این نوع سیستمهای فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی از  اصول رادار زمینی دستی بهره برده شده است  البته این در صورتی است که سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

سیستم فلزیاب جذبی ازیک نوع  سنسور یا تکنولوژی مداری خاص خود بهره میبرد که موجب میگردد علائم مربوط به هدف را در سیستم فلزیاب تعیین نموده و سیستم فلزیاب همان علائم تعیین گردیده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح وحجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را توسط پردازشگر خود تشخیص دهد ومزید این سیستمهای فلزیاب فرکانسی القائی یا جذبی در این است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با این نوع تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند نوع اهداف را از دیگر منابع تفکیک نموده و تشخیص دهد.