چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:02

فلزیاب لیزری

نوشته شده توسط

فلزیاب لیزری

فلزیاب لیزری یا مادون قرمز میتواند اهداف را به راحتی نسبت به دیگر سیستمهای فلزیاب که دارای مادون قرمز یا لیزر نمی باشد تشخیص دهد

مادون قرمز در فلزیاب در نوع فلزیاب های قابل اعمال یا انجام است که برد یا مدار انها بنابر اصول و قانون رادار طراحی گردیده باشد و مشخصه اصلی این نوع سیستمها فلزیاب در ابتدا فرکانس القائی یا جذبی بودن ان است و این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمز میتواند علائم الکترو مغناطیس متعلق به مادون قرمز را در صحنه کار منتشر نموده و در صورت همسو یا هم جهت گردیدن با یک هدف دارای همان مشخصات مادون قرمز یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار تبادل جریان نموده و وبر روی ان هدف واکنش از خود نشان دهد

در بعضی سایت ها یا بلاگ ها یا سایت های اجتماعی در رابطه با نداشت عملکرد مادون قرمز بر روی سیستم فلزیاب موضوعاتی بیان گردیده است که میتوان ذکر نمود این اشخاص هیچگونه اطلاعات علمی و فنی در زمینه شرایط مادون قرمز و عملکرد ان نداشته یا این اطلاعات را دارند ولی چون سیستم فلزیاب که خودشان ارائه مینمایند دارای سیستم تشخیص با مادون قرمز نمی باشد یا اصلاً نمی توانند مدارای را در اختیار داشته یا طراحی نمایند که با سیستم مادون قرمز عمل نماید شروع به بیان اطلاعات اشتباه و دروغ در زمینه سیستمهای فلزیاب دارای تشخیص با مادون قرمز یا لیزر مینمایند

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:44

حذف ذرات فلزیاب

نوشته شده توسط

حذف ذرات فلزیاب یا فلزیاب حذف ذرات را در صورتی خواهد داشت که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE نیز باشد و فلزیاب در هر شرایطی نیازمند تنظیم مربوط به همان وضعیت میباشد و ذرات از منابعی است که در هر صحنه کار میتواند وجود داشته باشد و این ذرات میتواند از انواع متفاوت باشد و هر نوع از ذرات میتواند یک نوع واکنش مربوط به خود را ایجاد نماید و بعضی از علائم مربوط به ذرات با علائم متعلق به هدف نزدیک به هم یا هم شکل هم باشد که به ان منابع یا اهداف همگن یا هم مکان میگویند علائم این منابع یا ذرات همگن که شبیه علائم متعلق به هدف میباشد میتواند سیستم فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید

عملکرد تشخیص فلزیاب با نوع تنظیمات بر روی ان فلزیاب ارتباط مستقیم داشته فلزیاب دارای تنظیمات مربوط به زمین مانند GEB یا اتو تراک AUTO TRACK و تراک TRAC و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در حذف منابع و ذرات مزاحم در صحنه کار را دارا میباشد و این نوع تنظیمات در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی دارای توان بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:00

فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری به ان دسته سیستم فلزیاب اطلاق میگردد که بتواند با لکه رنگ نوع هدف و هر نوع تغییرات را در زیر زمین مشخص نماید

تمامی سیستمهای فلزیاب تصویری با لکه رنگ شرایط صحنه کار و وضعیت هدف یا هر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را اشکار مینماید

در زمانی که از یک محدوده تصویربرداری مینمائید تصویر بدست امده میتواند حاصل تمامی رنگ ها مربوط به ان برنامه نرم افزار لکه رنگ باشد و با تغییر درتنظیمات برنامه نرم افزار میتوان وجود هدف و شرایط و منابع صحنه کار را تشخیص داده

در زمانی که هدف در ان محدوه ای که تصویرگیری مینمائید وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد انواع لکه رنگ اشکار میگردد و با تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار میتوان وجود هدف یا نبود هدف را بدست اورد

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:00

جویندگان اسیا

نوشته شده توسط

مشاهده گریده است که بعضی اشخاص از نام جویندگان اسیا برای فروش دیگر سیستمها فلزیاب که متعلق به این شرکت نمی باشد بهره میبرند که در زمان خرید باید توجه نمائید که از اصل شرکت خرید نموده و متوجه گردید که سیستم فلزیاب بدون کیفیت را به جای سیستم فلزیاب جویندگان اسیا در اختیار شما قرار ندهند بعضی نیز بر روی سایت یا بلاگ خود از نام جویندگان اسیا بهره برده ولی سیستم فلزیاب با نام دیگر را ارائه مینمایند.

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:59

قیمت فلزیاب

نوشته شده توسط

قیمت فلزیاب بستگی به نوع تکنولوژی ان دارد فلزیاب دارای قیمت های متفاوت میباشد قیمت فلزیاب را بعضی از فروشندگان بالاتر از قیمت واقعی ان به خریدار میدهد ولی شرکت ها معتبر فلزیاب را با تکنولوژی روز دنیا به قیمت متناسب ارائه مینمایند

شرکت های معتبر تولید کننده و فروشنده فلزیاب برای اینکه توان تولید خود را بالا نگهداشته و هزینه ها سرشکن گردد قیمت متناسب را نسبت به دیگر رقبا ارائه مینمایند

برای این است که یک عده فلزیاب ایرانی را با نام خارجی معرفی نموده تا بتوانند با قیمت بالا انرا به خریدار ارائه نمایند و تولید کننده معتبر داخلی فلزیاب خود را با نام ایرانی به خریدار معرفی نموده و در زمان خرید به خریدار اموزش داده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خریدار تفکیک نموده و پیدا نماید در نتیجه این عده که فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بعنوان خارجی گران بفروش میرسانند به خریدار توصیه مینمایند که فلزیاب ایرانی را از فلان شرکت نخرید این برای این است که فلزیاب بی کیفیت خود را با قیمت بالا بفروش برسانند از نظر تکنولوژی طراحی و ساخت فلزیاب  شرکت های معتبر ایرانی با برترین فلزیاب های دنیا رقابت نموده و توان بالای در فن اوری ان دارا هستند برای همین است که در زمان خرید اموزش داده و هدف نمونه را در سطح و عمق قرار داده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید

از انجا که فلزیاب ذاتاً یک سیستم چند منظوره میباشد و پایه صنعتی داشته و عملکرد ان مهم است و سازندگان معتبر به ظاهر سیستم فلزیاب توجه ننموده بلکه مدار فلزیاب را با توان بالا و تکنولوژی پیشرفته به بازار ارائه مینمایند

توجه نمائید که فلزیاب حرفه ای پیشرفته که دارای پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد از تنظیمات کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال برای تشخیص اهداف بهره نمی برند زیرا این لوازم مانند کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر برای تشخیص اهداف از نیرو بهره برده و خودشان بطور طبیعی نویز ایجاد نموده و این نویز بر روی پردازشگر سیستم فلزیاب اثر نامطلوب میگذرد و در این نوع فلزیاب ها فقط میتوان صفحه نمایشگر دیجیتال برای مشخص نمودن قدرت باطری مدار بهره برده شود

در سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ....... که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد به دلیل اینکه پردازشگر تفکیک بنابر جدول VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم ندارد و مدار ان بنابر رادار طراحی نگردیده است و از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نمی باشد داشتن نویز ازکلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال در فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که ولتاژ القائی میباشد تاثیر نگذاشته و اختلال در این نوع فلزیاب ایجاد نمی نماید زیرا این نوع فلزیاب ها توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را ندارند و برای همین بر روی این نوع سیستمها فلزیاب از صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال بهره برده میشود

در کل قیمت یک فلزیاب به تعداد قطعات ان بستگی نداشته که چه میزان ارزش دارد در اصل به نوع طراحی و توان ان سیستم فلزیاب بستگی داشته حتی در سیستم های یابنده نظامی یا رادار سیستم هواپیما یا کنترل موشک ها از قطعات جزئی بهره برده شده است ولی دارای توانائی بالای در کنترل و تشخیص میباشد و ارزش این قطعات بستگی به نوع تکنولوژی و انحصاری بودن طراحی ان دارد و در فلزیاب نیز این موضوع صدق مینماید زیرا ساخت یک فلزیاب جدید با تکنولوژی بالا دارای هزینه پروژه و طراحی و ساخت میباشد که این بدست اوردن تکنولوژی میتواند هزینه بالای در مدت زمان طراحی و ساخت برده باشد تا یک فلزیاب خوب با قدرت تفکیک در عمق زیاد ساخته شده و به خط تولید برسد

اینکه فلزیاب خارجی باشد و دارای قطعات خاصی میباشد نشانه قیمت فلزیاب نمی باشد زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت بزرگ ساخته شده و هر طراحی میتواند از این قطعات به شکل های گوناگون بهره ببرد و یک سازنده فلزیاب ایرانی نیز میتواند از قطعات الکترونیک بهره برده و یک سیستم فلزیاب با کارائی بالا را ارائه نماید قیمت یک فلزیاب به نوع تکنولوژی ان بستگی داشته و به ظاهر یا ایرانی و خارجی بودن ان بستگی ندارد

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:58

فلزیاب هیگلر HEGLER

نوشته شده توسط

فلزیاب هیگلر HEGLER

 برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:58

فلزیاب اپاچی APACHE

نوشته شده توسط

 فلزیاب اپاچی

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:57

فلزیاب گرترون

نوشته شده توسط

 

فلزیاب گرترون

 برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

GRETRON

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:56

فلزیاب belender

نوشته شده توسط

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 

ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:55

فلزیاب FCD

نوشته شده توسط

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند با تغییر نوع علائم فرکانس و جریان و انرژی هدف را تشخیص دهد

فلزیاب FCD را در عملیات حرفه ای برای عمق زیاد استفاده مینمایند و سیستم فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند اهداف را براحتی تشخیص دهد و پیدا نماید

فلزیبا FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در چند دسته تقسیم میگردد که حرفه ای ترین نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب FCD دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحی و ساخت این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات در اختیار چند شرکت معتبر در دنیا میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در نوع فوق پیشرفته حرفه ای خود دارای شکل ترکیبی یا مرکب میباشد و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا دار در یک مدار در کنار یکدیگر میباشد البته بعضی از این نوع فلزیاب دارای سیستم فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره با فلزیاب انتنی میباشد یا فلزیاب تصویری به همراه فلزیاب انتنی میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد مدار انها بنابر اصول و شرایط رادار طراحی میگردد که این نوع طراحی در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت های معتبر در دنیا میباشد.