سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:22

فلزیاب کاربرد کویل الکترونیکی لیزری

نوشته شده توسط

فلزیاب کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری

فلزیاب کاربرد کویل الکترونیکی لیزری را برای ان نیازدارد که در این نوع کویل الکترونیکی لیزری از سیم پیچ بهره برده نمیشود و حالت پوستی یا تغییر مقاومت در ان وجود ندارد و کویل الکترونیکی لیزری خود دارای مدار تشخیص با تنظیمات برای وضعیت زمین میباشد که دیگر سرجستجوگر ها این توانایی را دارا نمی باشند و کوئل الکترونیکی لیزری به مدار و سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل میگردد و توان تشخیص را افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فن اوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی دقت و توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدارسخت افزاررادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات درکوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب اثرمستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را ازبین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا برای فلزیاب وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدارسخت افزارتشخیص و تنظیمات باشد کوئل الکترونیکی لیزری دارای این مشخصات میباشد.

کاربرد گوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی قابلیت نصب داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک میتواند توان سیستم فلزیاب را در تشخیص از طریق نوع صدا یا حرکت انتن یا تصویر افزایش داده و کاربرد ان در زمینه عملیات گوناگون میباشد و میتوان کاربرد سیستم فلزیاب را درتفکیک و تشخیص هدف واقعی افزایش دهد این نوع سرجستجوگر از فوق پیشرفته ترین سرجستجوگر یا کوئل برای تشخیص اهداف و منابع میباشد زیرا خود کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک دارای مدار مجزا میباشد و میتواند اطلاعات را پردازش نموده و سپس به سیستم فلزیاب منتقل نماید که این اطلاعات پردازش شده به شکل فیلتر گردیده در اختیارمدار اصلی فلزیاب قرار میگیرد و سپس توسط مدار فلزیاب راحت تر میتواند نوع علائم را از یکدیگر تفکیک نماید و مزید بالای این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک این است که میتواند بصورت مجزا عمل نموده یا در کنار کوئل معمولی همراه با هم عمل نموده

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:19

فلزیاب کویل الکترونیکی لیزری

نوشته شده توسط

فلزیاب کوئل الکترونی لیزری

فلزیاب کویلی الکترونیکی لیزری در دسته فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک برای طلا میباشد و کوئل الکترونیکی لیزری به سرجستجوگر یا کوئلی اطلاق میگردد که دارای سنسور مادون قرمز و التراسونیک به همراه مدار خاص خود میباشد این نوع کوئل نسبت به کوئل معمولی توان بالاتری را دارا است و مدار ان از شرایط رادار بهره میبرد و برای این است که فقط بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که ازشرایط رادار در مدار ان بهره برده شده است میتوان از کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بهره برد.

فلزیاب جدید و پیشرفته دارای نوعی سرجستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک میباشد که میتواند بر روی سیستم فلزیاب نصب کردیده و توان تشخیص فلزیاب را افزایش دهد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای شرایط خاص خود میباشد و خود عملاً دارای مدار الکترونیکی و مدار مجزا از سیستم اصلی یا مادرفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدارفلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مدارسخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیزمیباشد و در بعضی از این نوع کوئل الکترونیکی الکترونیکی سنسور التراسونیک نیز بکار برده میشود تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک قابلیت نسبت بر روی سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:47

فلزیاب مولتی سنسور جذبی

نوشته شده توسط

فلزیاب مولتی سنسور جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای سنسور مادون قرمز به همراه سنسور نوری حرارتی میباشد و فلزیاب با سنسور متفاوت نسبت به نوع مدار ان فلزیاب عمل مینماید که سنسور ها با یکدیگر متفاوت میباشد و این تفاوت به نوع مدار بستگی دارد

در بعضی سیستمها فلزیاب که بنابر فلزیاب ولتاژ القائی یا زیرمجموعه ان مانند فلزیاب با مدار پالسی یا VLF یا BFO و .....عمل مینماید و واکنش انها بنابر تغییر ولتاژ میباشد از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود

سنسور مادون قرمز یا سنسور حرارتی یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی برای سیستمهای با مدار فرکانس القائی ای فلزیاب جذبی میباشد

فلزیاب مولتی سنسور جذبی دارای سنسور جذبی میباشد این نوع سنسور بنابر حرارت و تغییرات علائم جریان و انرژی و نیرو و دما واکنش نشان داده و هر نوع تغییر در صحنه کار را جذب نموده و به مدار فلزیاب منتقل مینماید.

سنسور جذبی یکی از نادر ترین و انحصاری ترین قطعات در امور الکترونیک و رادار است و از ان مهم و انحصاری ترین  فن اوری و تکنولوژی مدار اصلی یا مادر است که علائم دریافتی از سنسور جذبی را تقویت و تبدیل و پردازش برای تشخیص سیستم فلزیاب مینماید.

این نوع سنسور به سنسور جذبی یا سنسورنوری حرارتی مشهوراست .

عملکرد این سنسور بسیار دقیق میباشد و توان تشخیص انواع منابع و مواد معدنی و اهداف را دارد.

این سنسور جذبی میتواند حرارت و تغییر دما و مادون قرمز و التراسونیک و علائم رفت و برگشتی را به خوبی تشخیص داده و خود انرا تحلیل نموده .

این سنسورجذبی نیز به مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل گردیده و تشخیص بدست امده از سنسورجذبی به مدار سخت افزار فلزیاب منتقل گردیده ومداراصلی یا مادر فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی این علائم تغییر داده  بین این تغییر تشخیص را ایجاد نموده تا سیستم فلزیاب بصورت صدا یا حرکت انتن یا تصویراشکار نماید.

سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی از قطعاتی میباشد که تکنولوژی و فن اوری ان در اختیار کمتر سازنده فلزیابی میباشد و مدارات که عملکرد سنسور نوری حرارتی را میتواند مورد ترزیتبی قراردهد کاملاً انحصاری است.

سنسور جذبی بیشتر در سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کارائی داشته و توان تحلیل در سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص را افزایش میدهد.

 سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی نوعی سنسور خاص است که میتواند علائم و مادون قرمز را دریافت نموده و این علائم و خواص مغناطیسی و حرارت و دما یا تشعشعات الکترو مغناطیس را به مدار فلزیاب انتقال داده و سیستم فلزیاب این تغییرات را به واکنش انتن یا تصویر لکه رنگی یا عدد VDI یا تغییر صدا در صدا زمینه اشکار نماید

در فلزیاب ترکیبی یا فلزیابی که با فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی در مداریک سیستم فلزیاب فوق پیشرفته از سنسور ها بهره برده میشود تا توان سیستم فلزیاب افزایش یابد و این نوع سیستمها فلزیاب ترکیبی با هر نوع سنسور که به ان وصل گردد عمل مینماید و این نیز یک حسن اینگونه سیستمها فلزیاب میباشد و میتوانند با گوئل معمولی و  سنسوریا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بصورت مجزا یا همراه هم عمل نمایند البته این در رابطه با سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:15

فلزیاب مولتی سنسور

نوشته شده توسط

فلزیاب سنسور یا فلزیاب مولتی سنسورفلزیاب های میباشد که در ان از سنسور نوری یا سنسور حرارتی یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک در کنار یکدیگر در یک سیستم فلزیاب بهره برده شده باشد و در زمانیکه یک کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک به سیستم فلزیاب متصل نمائید عملکرد فلزیاب مولتی سنسور را دارا میگردد.

فلزیاب مولتی سنسور التراسونیک ان نوع فلزیاب میباشد که مادون قرمز به همراه سنسور التراسونیک در کنار یکدیگربر روی سیستم فلزیاب نصب گردیده باشد.

التراسونیک را در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بکار برده میشود که دارای تکنولوژی و فن اوری پیشرفته ای میباشد و این نوع سنسور در اصل برای سیستمهای فلزیاب دارای توان فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتوان بکار برد زیرا این نوع سیستمها فلزیاب میتوانند با پردازشگر و تشخیص دهند و تقویت کننده خود هر نوع علائم کوچک دریافتی با سنسور التراسونیک تبدیل نموده و از طریق حرکت انتن یا تصویر و صدا انرا بارز و مشخص نمایند.

التراسونیک از قطعات یا سخت افزار جانبی در سیستم فلزیاب میباشد که میتواند به جای کوئل یا سرجستجوگر یا لوپ از ان بهره برد.

سنسورالتراسونیک را در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته بکار میبرند.

سنسورالتراسونیک متصل به مدار فلزیاب این امکان را درسیستم فلزیاب ایجاد مینماید که علائم ارسالی و دریافتی در صحنه کار را توسط سنسورالتراسونیک به مدار یا سخت افزارفلزیاب منتقل و پردازشگر تشخیص دهند علائمی را که با علائم مورد انتخابی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد برای واکنش دچارتغییرات نموده و توان تشخیص را افزایش دهد این سنسورالتراسونیک برای افزایش توان تفکیک و سطح و حجم در سیستمهای جدید بکار برده میشود.

سنسورالتراسونیک در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کاربرد بیشتری داشته و عمدتاً با مدار سخت افزاراین نوع سیستمها فلزیاب هماهنگ میگردد تا پردازشگر سیستم فلزیاب بتواند هر علامتی که حتی از فاصله دور یا عمق زیاد بازمیگردد و سیستم التراسونیک انرا دریافت نموده و توسط پردازشگر سیستم علائم بسیار ضعیف دریافتی تقویت نموده و قابل تشخیص نماید این سنسور التراسونیک برای مناطقی که رطوبت و رسوبات و اثرات نامطلوب مواد معدنی و منابع صحنه کار ومنابع انحرافی یا مزاحم و ذرات وجود دارد توان جداسازی را نیز به حد مطلوب میرساند و در عمل علائم مربوط به سیستم فلزیاب نقش مهمی را برای شرایط نامطلوب ایفاء میکند این نوع مدارات پردازشگرکه با سنسورالتراسونیک هماهنگ در تشخیص میگردد انحصاری میباشد و کمتر شرکتی در دنیا دارای این نوع تکنولوژی میباشد .

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:45

فلزیاب تفکیکی کویل الکترونیکی لیزری

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیکی با کویل الکترونیکی لیزری از دسته فلزیاب های پیشرفته میباشد که قابلیت نصب کویل الکترونیکی لیزری را دارا است و سیستمهای سرجستجوگر یا کویل الکترونیکی لیزری بیشتر برای سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  طراحی و ساخته شده است که سیستم مادرفلزیاب  انها دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد درسرجستجوگر الکترونیکی با دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در سیستم مادرفلزیاب میتوان اندازه و ابعاد هدف را تعیین نمود واثر کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد یا توان واکنش برای تشخیص هف در عمق زیاد را دارا است.

ان عده که به این تکنولوژی سرجستجوگر الکترونیکی دسترسی ندارند وطراحان یا سازندگانی که سیستم فلزیاب انها دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمیباشد از سنسورهای معمولی یا سنسور مغناطیسی بدون دارا بودن تنظیمات در سرجستجوگریا کوئل و لوپ در تشخیص بهره میبرند.

سیستمهای جدیدی نیز به بازار ارائه گردیده است که سیستم فلزیاب خود دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و بر روی خود سیستم فلزیاب سنسور یا ترکیب تشخیص مستقل بدون سرجستجوگر لیزری یا الکترونیکی یا سنسوردار قرارداده شده است و سنسوریا سرجستجوگر در خود سیستم فلزیاب تعیین گردیده است و درهمین سیستمها فلزیاب  پیشرفته نیز میتوان کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی جداگانه را متصل به سیستم مادرفلزیاب  نموده که با وجود ترکیب سرجستجوگر مستقل در سیستم فلزیاب و سرجستجوگر یا کوئل الکترونیکی  لیزری مستقل توان سیستم فلزیاب در تشخیص بسیار افزایش میابد.

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:44

فلزیاب کویل الکترونیکی لیزری

نوشته شده توسط

فلزیاب پیشرفته جدید یا فلزیاب حرفه ای قابلیت نصب کویل الکترونیکی لیزری یا التراسونیک را دارد و همین فلزیاب ها فوق پیشرفته میتوان با کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر عمل نماید و قابلیت نصب هم زمان کوئل یا لوپ به همراه کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک را دارد تا توان تفکیک و تشخیص و عمق گیری به حد عالی برسد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا با التراسونیک دارای مدار مجزا از خود میباشد که این مجزا بودن مدار کوئل الکترونیکی لیزری میتواند توان سیستم فلزیاب را تا بی نهایت افزایش دهد.

البته سیستمهای کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری با مادون قرمز و سنسور دار به بازار جدیداً ارائه شده است که خود سرجستجوگر الکترونیکی دارای مدار مجزا از سیستم فلزیاب میباشد ودارای  تنظیمات مربوط به وضعیت صحنه کار یا زمین بر روی کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک نصب گردیده است تا توان تشخیص را بر روی سیستم فلزیاب افزایش دهد و ذرت مزاحم یا دیگر منابع را حذف نماید که این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری التراسونیک از عوامل مجزا نسبت به مدار اصلی سیستم فلزیاب عمل نموده و با اتصال به مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند بعنوان یک لوازم جانبی توان تشخیص در سیستم را افزایش دهد .

 این نوع سرجستجوگر یاکوئل الکترونیکی لیزری انحصاری بوده و در اختیار چند شرکت بزرگ در دنیا میباشد.

 فلزیاب پیشرفته فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به دلیل دارا بودن  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و اتو تراک AUTO TRAC و GEB و RECOVERY SPEED و SAT و .... میتوان از کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بصورت مجزا بهره برده یا به همراه کوئل معمولی در کنارکوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک همراه هم بهره برده شود تا توان سیستم فلزیاب از این نوع افزایش یابد

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:43

فلزیاب و اندازه کوئل لوپ

نوشته شده توسط

فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی به نسبت نوع فلزیاب میتواند اندازه کویل یا لوپ متفاوت را دارا باشد و فلزیاب دارای سرجستجوگر میباشد که این سرجستجوگر میتواند انتن یا رادار یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور التراسونیک یا مادو ن قرمز یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک باشد و نوع کاربرد سرجستجوگر بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد

اینکه یک سیستم فلزیاب با سرجستجوگریا کوئل یا لوپ بزرگ یا کوچک یا سنسور عمل نماید بستگی به نوع سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی داشته و بعضی ابراز مینمایند که سنسور از کوئل یا لوپ بهتر است موضوعی علمی نیست بلکه نوع سرجستجوگر بستگی به توان و نوع مدار ان سیستم فلزیاب داشته و عملکرد سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک مطرح است.

در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی اندازه گوئل یا سرجستجوگریا لوپ مطرح است زیرا این سیستمها فلزیاب پالسی به نسبت اندازه و بزرگی یک هدف در عمق میتوانند واکنش نشان دهند وبه این معنا که اندازه هدف هرمیزان بزرگ ترباشد در عمق بیشتر انرا تشخیص میدهد  و برای اینکه بتوان نقص توانائی کاوش اهداف با فلزیاب پالسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی را در عمق کاهش داد شود طراحان لوپ کابلی یا کوئل بزرگ برای سیستم فلزیاب پالسی در نظر میگیرند و سنسور مغناطیسی توان متفاوت با کوئل یا لوپ را برای انواع سیستم فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب پالسی را ندارد و برای این موضوع گروهی طراح از چند سنسور در کوئل یا لوپ دراین نوع سیستم فلزیاب در کنار هم بهره برده میشود تا عملکرد چند سنسور مغناطیسی در کنار یکدیگر عمل لوپ یا کوئل بزرگ را به انجام رساند .

در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اندازه گوئل یا سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف در تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربر میتواند اندازه هدف در عمق زیاد را افزایش دهد و با این تغییر در تنظیمات ابعاد سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توانائی کاوش یک هدف کوچک در عمق زیاد را بوجود اورد یا اینکه  یک هدف کوچک را در حد توان عمق خود در عمق بیشتر نسبت به انچه در جدول عمق DEPTH SCALE ذکر گردیده است پیدا نماید یا تشخیص دهد.

 سرجستجوگر از نوع سنسورداربیانگر این نیست که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر دهد بلکه مدار طراحی شده برای اینگونه سنسورها از هر مدل که باشد میتواند در همان نوع سیستم فلزیاب کارائی داشته باشد و توان سیستم فلزیاب با ارزیابی قدرت ان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق و تفکیک میتوان بدست اورد.

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:41

فلزیاب تفکیکی حرارتی

نوشته شده توسط

فلزیاب حرارتی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد به فلزیاب تفکیکی حرارتی یا فلزیاب تفکیک دار حرارتی مشهور است.

تشخیص حرارت در سیستم فلزیاب حرارتی حالات متفاوت داشته و حتماً نباید تغییر حرارت بر روی صفحه نمایشگرسیستم حرارت یاب اشکار گردد بلکه تشخیص حرارت با کوچکترین علائم بر روی سنسور سیستم حرارتی قابل دریافت است و این دریافت به مدار تقویت کننده و تبدیل کننده مدار نقشه فلزیاب منتقل و توسط پردازشگر بوسیله واکنش صدا یا تصویر یا حرکت انتن قابل مشاهده میباشد.

حرارت بعضی از مواد و اجسام به ان اندازه نیست که سیستم حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال یا صفحه نمایشگر خود مشخص نماید ولی این تغییر در سیستم حرارت یاب مورد بررسی قرار میگیرد و برای این دسته از منابع بخصوص اهداف که در زیر یا سطح زمین قراردارند و میزان حرارت انها قابل ارزیابی تا ان حد نیست که ثبت و اشکار گردد طراحان حرفه ای از مدارات تبدیل شونده تقویت کننده بهره میبرند و ارتباط انرا به یک مدار سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی مرتبط نموده تا با حرکت انتن یا صدا یا تصویر این تغییرات اشکار گردد و برای این است که از سیستم حرارت یاب در این دسته سیستمها فلزیاب حرفه ای بعنوان لوازم جانبی بهره میبرند تا تغییرات حرارت هرچند کم را که از عمق زیاد و سطح میاید سیستم فلزیاب مورد ارزیابی و تشخیص و پردازش قراردهد و اپراتور یا کاربر را در تشخیص اهداف در شرایط سخت را یاری نماید.

این حرارت منابع ومواد معدنی یا اجسام در بعضی مواقع توسط سیستمهای حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال عددی حرارت یاب قابل مشاهده نمی باشد یا تفاوت انها برای اشکارگردیدن بر روی صفحه دیجیتال حرارتی قابل تغییرواشکارشدن نمی باشد ولی خود سیستم سنسورحرارت یاب ان دریافت نموده و این دریافت هر چند قابل تشخیص بر روی صفحه دیجیتال نمیباشد ولی توسط مدارات یا عوامل واسطه به مدار یا سخت افزار فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی منتقل میگردد واین علائم هرچند جزئی توسط پردازشگرفلزیاب مورد بررسی و افزایش تراکم علائم قرارگرفته یا مدارفلزیاب علائم را تغییرداده وموجب افزایش جریان در این علائم میگردد وبا انتقال تراکم این علائم به مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میتواند به صورت صدا یا حرکت انتن یا تصویر واکنش را ایجاد نماید.

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ گردیده و با علائم هدف همسو میگردد و توسط حرارت یاب و مدار فلزیاب قابل تشخیص میگردد و بصورت حرکت انتن یا تصویر یا صدا اشکار میگردد.

البته در نظر داشته باشید که این اعداد دیجیتال سیستم حرارت یاب در سیستمهای که دارای مادون قرمز و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در صحنه کار اصلی که هدفی واقعی وجود داشته باشد از خود واکنش مطلوبی نشان میدهد که این واکنش به نحوه تجربه و مهارت اپراتور و کاربر در تشخیص نیز بستگی دارد.

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:40

فلزیاب حرارتی

نوشته شده توسط

فلزیاب حرارتی در اصل یک فلزیاب است که در ان از سیستم مادون قرمز به همراه یک سیستم اندازه گیری حرارتی بهره برده میشود و فلزیاب میتواند دارای لوازم جانبی متفاوت باشد که این لوازم جانبی متعلق به عملیات دیگر باشد یا کارائی دیگر داشته باشد ولی بر روی سیستم فلزیاب نصب گردد و توسط سیستم تبدیل کننده به مدار فلزیاب متصل گردد نصب سیستم حرارتی یکی ازاین لوازم جانبی میباشد که به سیستم فلزیاب متصل میگردد سیستم حرارتی را به هر نوع مدار فلزیاب نمی توان متصل نمود سیستم حرارتی به نوعی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی قابل نصب است برای اینکه که سیستم حرارتی علائم حرارتی بنابر امواج و جریان و انرژی حاصله از حرارت را توسط سنسور حرارتی دریافت نموده و تبدیل مینماید و از انجا که سیستم فلزیاب فرکانس القائی و فلزیاب جذبی نیز بنابر امواج و جریان و انرژی و تغییر فرکانس عمل مینماید میتواند علائم دریافت شده ازسیستم حرارتی را درداخل پردازشگر خود دریافت نموده و تبدیل به واکنش به شکل حرکت انتن یا تغییر صدا یا لکه رنگ  تصویری نماید  این نوع فلزیاب را فلزیاب حرارتی میگویند  در این نوع سیستم فلزیاب حرارتی توسط سنسور حرارتی علائم را دریافت نموده و به صفحه دیجیتال خود منتقل نموده و میزان حرارت را مشخص مینماید ولی میزانی از حرارت که توسط سنسور حرارتی سیستم حرارتی دریافت میگردد قابل اندازه گیری برای تبدیل بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال سیستم حرارتی نمی باشد ولی این علائم که توسط سنسور سیستم حرارتی دریافت شده و قابل نمایش درصفحه دیجیتال حرارتی نمی باشد توسط تبدیل کننده و تقویت کننده در مدار فلزیاب تبدیل به علائم قابل تشخیص میگردد و واکنش  بر روی فلزیاب بصورت صدا یا حرکت انتن یا تصویر اشکار میگردد و این اتفاق بیشتربر روی اهداف در زیر زمین پیش میاید واهداف از انجا که دارای مادون قرمز و حرارت خاص خود میباشد این علائم بصورت جریان مغناطیسی دراطراف هدف شکل گرفته و از انجا که سیستم فلزیاب حرارتی دارای مادون قرمز و علائم مغناطیس و فرکانس میباشد با علائم هدف در زیر زمین همسو شده و عمل رانش پدید امده و سیستم فلزیاب حرارتی به علائم بازتاب شده هدف واکنش نشان داده و این واکنش به شکل تغییر صدا یا لکه رنگ تصویری ا عدد VDI یا حرکت انتن ظاهر میگردد

سیستم فلزیاب حرارتی دارای نوع گوناگون میباشد و سیستم فلزیاب حرارتی از نوع فلزیاب حرفه ای و فلزیاب پیشرفته میباشد .

سیستم فلزیاب حرارتی با سنسور حرارتی و سنسور نوری یا سنسور نوری حرارتی و مادون قرمز عمل مینماید در بعضی فلزیاب های پیشرفته حرارتی در کنار دیگر سنسورها از سنسور التراسونیک نیز بهره برده میشود.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که برای عملیات حرفه ای از ان بهره میبرند یک سیستم جانبی حرارت یاب یا سنسور و تشگیلات مربوط به ارزیابی حرارت را در ان بکار میبرند تا در کنار دیگر ابزار و لوازم جانبی توان تشخیص و ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی وجداسازی منابع و اهداف از یکدیگر افزایش یابد.

هر جسم یا منابع و مواد معدنی دارای حرارت خاص خود و در پی ان خواص مغناطیسی و مادون قرمزمیباشند.

حرارت یاب را در سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی بعنوان یک سخت افزار جانبی بکار برده میشود تا توان تشخیص فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را در تفکیک و تشخیص یا نقطه زنی و شعاع زنی افزایش دهد.

 

 

 

 

دوشنبه, 02 اسفند 1395 05:47

فلزیاب تفکیکی با مادون قرمز

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیکی با مادون قرمز

فلزیاب تفکیک دار با مادون قرمز یا فلزیاب تفکیکی با مادون قرمز در اصل فلزیاب لیزری با اصول رادار طبق نقشه مدار رادار زمینی دستی میباشد و با عدد VDI اهداف را تفکیک مینماید و فلزیاب لیزری یا فلزیاب تفکیک مادون قرمز باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE پیروی نماید و مادون قرمز در تمامی سیستمهای فلزیاب راداری یا تشخیص دهند یا یابنده بکاربرده میشود تا عاملی برای افزایش قدرت در تشخیص و تارگت TARGET نمودن یا هدف مورد نظر گردد.

مادون قرمز در سیستم تشخیص فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی برای این بکار برده میشود که توان تشخیص اهداف بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD افزایش یابد.

مادون قرمز را در فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار برای این بکار برده میشود که توان تفکیک فلزیاب افزایش یابد.

تعیین مادون قرمز یا لیزردر سیستمهای فلزیاب جدید وفلزیاب  پیشرفته بکار برده میشود .

 در بعضی سیستمهای فلزیاب پیشرفته که دیگر نیازبه سرجستجوگریا کوئل و لوپ بطور مستقیم ندارد طراحان از سیستم مادون قرمز بعنوان سنسور بهره برده و بر روی سیستم فلزیاب بطور مستقل یا کامل این نوع سنسور مادون قرمز قرارداده شده تا بدون کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر سیستم فلزیاب بتواند با تصویر و صدا و حرکت انتن اهداف را تفکیک نماید یا خود سیستم فلزیاب مستقیم عمل مینماید.

البته در همین سیستمهای فلزیاب پیشرفته میتوان به همراه سنسور نوری یا حرارتی یا مادون قرمز از کوئل یا لوپ نیز بهره برد.

 از مادون قرمز یا لیزر برای افزایش توان تشخیص بهره برده میشود و در سرجستجوگر الکترونیکی یا کوئل الکترونیکی از مادون قرمز بهره برده میشود که به ان کوئل الکترونیکی لیزری یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میگویند که کوئل الکترونیکی لیزری بر روی همان سیستمهای فلزیاب  دارای مادون قرمز مستقل در جعبه کنترل اصلی نیز قابل نصب است .

در مجموع مادون قرمزیا لیزر برای افزایش توان تشخیص در علائم ارسالی و دریافتی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب کاربرد داشته و بیشتر در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بکاربرده میشود.