دوشنبه, 02 اسفند 1395 05:17

فلزیاب جی پی اس GPS

نوشته شده توسط

هیچگونه سیستم ردیاب یا جی پی اس GPS در فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی وجود ندارد که بتواند از نقطه یا محل دیگر محل استفاده از سیستم فلزیاب را مشخص نماید یا شخص یا سازمان یا فردی از محل دیگر محل فلزیاب شما را مشخص نماید.

جی پی اس GPS فعلی در دنیا که در دسترس همگان است ذاتاً یک سیستم گیرنده میباشند و نمی تواند به صورت فرستنده از محلی به محل دیگر اطلاعاتی را ارسال نماید.

برای اینکه هر سیستم ردیاب یا جی پی اس GPS بخواهد بصورت فرستنده علائم عمل نماید باید یک انتن مخصوص در هر سه تا چهار کیلومتربه ارتفاع حدود 24 متر بر روی زمین به صورت اختصاصی برای فلزیاب نصب گردد که چنین انتنی در کل کشور وجود نداشته و مشاهده نمیگردد و نمی توان از دید عموم پنهان نمود و چنین تجهیزات و انتنی هزینه بسیار بالای را دارا میباشد که برای هیچ کشوری صرفه اقتصادی ندارد و از انجا که ماهواره های جی پی اس GPS در اختیار امریکا و متعلق به ارتش امریکا میباشد چنین تجهیزاتی را در اختیار هیچ کشور قرار نمیدهد.

برای هر فرکانسی باید انتن مخصوص همان فرکانس را نصب نمود و برای هرنوع سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید یک انتن مجزا در فاصله سه تا چهار کیلومتری از همدیگر نصب گردد که چنین عمل و تجهیزات و سازمان یا انتنی در هیچ کجائی ایران وجود نداشته ونصب نگردیده است و وجود ندارد.

در ضمن برای اینکه دو اپراتور مختلف موبایل در یک منطقه یا کشور فعال باشد دو انتن مجزا نصب و راه اندازی میگردد مانند همراه اول و ایرانسل دو انتن مجزا دارا هستند که هر کدام با فاصله ای معین از یکدیگر نصب میگردد و باید برای هر نوع فرکانس یک انتن مربوط به فرکانس همان سیستم  بصورت متفاوت نصب گردد و در رابطه با فلزیاب هم همین امر صدق مینماید اگر بخواهند با جی پی اس GPS فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی را کنترل نمایند باید تجهیزات و انتن ها مجزا مانند انتن تلفن همراه بصورت مستقل از دیگر انتن ها نصب گردد که چنین تجهیزات و انتنی در ایران نصب نگردیده است و مشاهده نمیگردد و در دیگر کشورهای دنیا نیز این نوع تجهیزات نصب نگردیده است.

حتی برای انتن موبایل که دارای جی پی اس GPS میباشد به محض اینکه از حدود انتن موبایل خارج گردید سیستم تشخیص دهند محل با جی پی اس GPS غیر فعال میگردد و با این نوع جی پی اس GPS موبایل نمی توانید به نقطه ای اطلاعاتی را ارسال نمائید با توجه اینکه هر خط موبایل دارای کد و شماره مخصوص خود میباشد و اگر بتوان ارسال نیز نمود باید شماره شخص مقابل را در موبایل خود وارد نمائید که با فلزیاب نمی توان شماره ای را وارد نمود البته بعضی نرم افزار ها در گوشی تلفن همراه نصب میگردد که میتوان محل گوشی دیگر را مشخص نموده و لی باید در هر دو کوشی این نرم افزار نصب گردد و توسط هر دو طرف تائید داده شود تا قابل پیدا شدن باشد ولی این موضوع فقط در رابطه با گوشی تلفن همراه و خط موبایل قابل انجام است زیرا دارای انتن مخصوص موبایل میباشد و این امر در فلزیاب شدنی نیست زیرا انتن مربوط به فلزیاب وجود ندارد.

سیستم ردیاب GPS بر روی کوشی و سیم کارت تلفن همراه قابل نصب است اما این نوع ردیابی با کوشی یا سیم کارت تلفن همراه مورد نظر قابل ردیابی است و ان هم در صورتی است که اطلاعات نرم افزار جی پی اس GPS بر روی هر دو کوشی تلفن همراه و سیم کارت نصب گردد و این نوع جی پی اس GPS فقط برای دو کوشی و سیم کارت مشخص با انتن ان نوع تلفن همراه قابل انجام است و بر روی هیچ نوع فلزیاب و معدنیاب یا رادار زمینی دستی نمینوان چنین نرم افزاری را نصب نمود زیرا این نرم افزارمربوط به سیستم مخابراتی و مربوط به موبایل است و اگر برای فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دستی بخواهند سیستم ردیاب نصب نمایند باید یک انتن مشخص و مخصوص و مجزا از انتن تلفن همراه داشته تا با طبقه فرکانس و جریان و انرژی فلزیاب هماهنگ گردد که هرکدام از فلزیابها یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دارای فرکانس و جریان و انرژی خاص خود است که چنین تجهیزاتی در هیچ جای دنیا برای فلزیاب یا سیستم دیگر نصب نگردیده است و اصلاً بر روی فلزیاب قابل نصب نیست زیرا هر فلزیاب یک فرکانس و جریان  انرژی خاص خود را داشته که نیازمند انتن مخصوص برای همان علائم فرکانس و جریان و انرژی میباشد که در اینصورت هزاران انتن به فاصله سه تا چهارکیلومترباید نصب گردد تا باهمدیگر ارتباط داشته باشد که چنین انتن یا تکنولوژی یا سازمانی وجود ندارد که این تاسیسات را داشته باشد .

حتی انتن موبایل دو اپراتور تلفن همراه با یکدیگرمتفاوت میباشد بطور مثال  انتن موبایل تلفن همراه با انتن موبایل ایرانسل متفاوت است زیرا هر کدام فرکانس و جریان و انرژی مختص به خود را دارد و برای فلزیاب هم به همین شکل است اگر بخواهند سیستم فلزیاب را از محل دیگری ردیابی نمایند باید انتن مربوط به همان فلزیاب را  با فاصله سه تا چهار کیلومتر نصب گردد که فرکانس و جریان و انرژی هر فلزیاب با دیگر متفاوت است و چنین امری شدنی نیست زیرا تمام کشور تبدیل به جنگل انتن میگردد.

هیچ نوع سیستم ردیاب در ایران وجود ندارد که محل فلزیاب را مشخص نماید.

هرکسی چنین موضوعی را مطرح مینماید که بر روی سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی ردیاب یا جی پی اس GPS برای مشخص شدن محل استفاده از فلزیاب نصب گردیده است یا دروغگوی بزرگی است یا منافعی در این زمینه داشته یا اصلاً اطلاعات علمی و فنی ندارد.

کلاً ماهواره های جی پی اس GPS متعلق به امریکا و در اختیار ارتش امریکا میباشد و این کشور حق چنین بهره برداری را در اختیار هیچ دولت یا کشور نمی گذارد زیرا تجهیزات و انتن نصب شده بر روی زمین برای عملیاتی خاص توسط امریکا باید نصب گردد که قوانین بین المللی و امریکا این تجهیزات را در اختیارکسی قرار نمیدهد زیرا لغو قوانین بین المللی از طرف امریکا میباشد.

قوانین کشور خودمان نیز این اجازه را بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی دهد که چنین قانونی تصویب نگردیده است تاسازمانی به این عریض وطویلی تاسیس گردد زیرا چنین عملیات جستجو یک سازمان در حد و به بزرگی شرکت مخابرات را نیاز دارد و در کل  قانون اساسی نیز حفظ حرمت شخصی الزامیست.

حتی در وسائط نقلیه عمومی که جی پی اس نصب میگردد فلش یا رم یا عامل واسطه از سیستم نصب شده بر روی وسیله نقلیه جدا نموده وان وسیله از اتومبیل خارج گردیه و در اختیار پلیس راه قرارگرفته و با نصب فاش یا هر عامل دیگری بر روی سیستم مادرپلیس راه که به خطوط اینترنت وصل است میتوانند مسیرحرکت فقط در جاده های اصلی و میزان سرعت وسیله نقلیه مشخص گردد و خود پلیس راه یا هر شخص یا سازمان دیگری نمی تواند بطور مستقیم و بدون ان فلش یا رم یا عامل واسطی حرکت ان وسیله نقلیه را در طی مسیر بصورت زنده کنترل نماید و چنین سیستمی نیز در فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته خود مالک یا صاحب سیستم فلزیاب انرا باید در اختیار داشته باشد و در اختیار شخص یا سازمان دیگری نمی باشد تا بطور مستقیم و مستقل از محل یا مکان دیگری بتواند محل وجود و استفاده فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دستی را مشخص نماید.

این دروغ و شایعه را ان دسته ای به راه انداخته اند که یا میخواهند سیستم فلزیاب اجاره دهند یا سیستمهای فلزیاب بدون کیفیت خود را به نام خارجی یا خارجی با توان پائین به جای سیستم فلزیاب با توان بالا بفروش رسانده وبا این شگرد اذهان و فکر شخص خریدار را منحرف نموده و از این انحراف سود ببرند.

اگر شخصی ادعا دروغین وجود سیستم سنسور یا ردیاب یا جی پی اس GPS در هر نوع فلزیاب و معدن یاب یا رادار زمینی دستی ابراز نمود وگفت از محلی دیگر همزمان و زنده میتوانند شخص یا سازمان یا فردی محل سیستم شما را مشخص نماید باید اثبات نماید که انتن های زمینی مربوط به این موضوع در کجا با ان اندازه بلند نصب شده است که قابل دیدن نیست و اصلاً مرکز ان کجا هست زیرا تاسیسات ان بسیار بزرگ باید باشد.


 

 

 

 

 

دوشنبه, 02 اسفند 1395 05:16

فلزیاب تفکیکی

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیکی به فلزیابی اطلاق میگردد که با عدد VDI بتواند اهداف یا فلزات را تفکیک نماید و تفکیک فلزات یعنی اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی بتواند حتی بین فلزات غیر اهنی مانند طلا GOLD و نقره SILVER از هم جدا نماید و عدد VDI تشخیص ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص بین المللی و عمومی VDI SCALE باشد.

جداسازی اهنی از غیراهنی به این صورت است که سیستم فلزیاب فقط تشخیص دهد ان فلز غیراهنی است یا اهنی و نمی تواند فلزات غیراهنی مانند طلا GOLD را از نقره SILVER با واکنش مجزا مشخص نماید  و این نوع تشخیص تفاوت میباشد و تفکیک نیست .

برترین تفکیک و تشخیص در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در ابتدا متعلق به سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هستند.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نیز که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD از همین قاعده تفکیک بهره مند میباشد.

اینکه یک سیستم بین هدف اهنی و غیر اهنی را فقط تشخیص دهد تشخیص تفاوت است و به ان تفکیک نمی توان گفت زیرا تفکیک جدا نمودن اهداف از یک نوع از همدیگر است مانند طلا GOLD و نقره SILVER که هر دو غیر اهنی میباشد را از همدیگر جدا نماید.

فلزیاب پالسی فقط اهنی را از غیر اهنی جدا نموده و فقط تفاوت را مشخص مینماید و فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد میتواند اهداف را یکی یکی و جداگانه بنابر طبقه اعداد VDI مجزا از هم تفکیک نماید و همین مجزا بودن باعث میگردد که این نوع سیستمهای فلزیاب بتواند هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

 بعضی از فلزیاب پالسی دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا نشانگرمیباشد که با عدد نوع اهداف را مشخص مینماید که این اعداد بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بلکه طراحان این نوع سیستمها فلزیاب پالسی  از مدارجانبی درتشخیص پدید امده از مدار فلزیاب پالسی بهره برده یا یک مدار تبدیل کننده را طراحی نموده و بین مدار فلزیاب پالسی و صفحه نمایشگر دیجیتال قرار داده و زمانیکه سیستم فلزیاب بر روی یک هدف از خود واکنش نشان دهد بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال یک عدد اشکار میگردد و این نوع طراحی مربوط به همان سیستم فلزیاب پالسی یا همان طراح برای سیستمهای فلزیاب پالسی میباشد و طراحان دیگر نیز از یک مدار تبدیل دیگربهره ببرند واعداد بدست امده بین این نوع فلزیاب پالسی با یکدیگر یکسان نیست زیرا هیچکدام این فلزیاب پالسی توان تفکیک و دارای مدار پردازشگر تفکیک بنابرجدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE نمیباشد و در فلزیاب پالسی اعداد اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال فقط بین فلزیاب اهنی از غیر اهنی را مشخص مینماید البته در بعضی از سیستمها فلزیاب VLF و فلزیاب BFO از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است ولی این نوع فلزیاب نیز نمی تواند تا عمق زیاد اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI عمل نماید که نمونه ان در فلزیاب ساخت شرکت گرت و وایتس و فیشر و مینلب مشاهده میگردد که این شرکت ها در سایت یا کاتالوگ های خود میزان عمق را مشخص نموده اندکه بطور مثال یک هدف اندازه دو انگشت دست را نهایت در عمق 50 تا 60 سانتیمتری با عدد VDI تفکیک مینماید

تفکیک در فلزیاب یا فلزیاب تفکیکی فوق پیشرفته هر عدد VDI را که برای یک هدف در سطح تعیین مینمائید همان هدف را در عمق باید با همان عدد VDI تفکیک نماید و نشانه یک فلزیاب فوق پیشرفته تفکیکی این است که دارای تنظیمات VDI DISC یا EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در این نوع فلزیاب پیشرفته نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال نمی باشد زیرا اپراتور یا کاربر خود بصورت مستقیم تنظیمات ذکرگردیده را در سیستم فلزیاب تعیین مینماید

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:00

فلزیاب و مدار دیجیتال

نوشته شده توسط

بطور طبیعی فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI دارای مدار دیجیتال یا مدار دیجیتال با قطعات دیجیتال میباشد و فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد دارای مدار دیجیتال میباشد و مدار دیجیتال فلزیاب در اصل نوع قطعات دیجیتال میباشد که در ساخت فلزیاب بکار برده میشود و سیستم دارای مدار یا قطعات دیجیتال نیازمند داشتن صفحه نمایشگردیجیتال یا کلید دیجیتال نمی باشد زیرا تنظیمات این سیستمهای فلزیاب دارای این نوع تنظیمات نیازمند دقت بالا برای تنظیم میباشد برای همین نمی توان از کلید دیجیتال بهره برده شود زیرا کلید دیجیتال دارای دقت کامل در تنظیمات قابل تغییر یا متغییرنمی باشد و صفحه نمایشگر دیجیتال نیاز ندارد زیرا اپراتور یا کاربر خود میتواند این تنظیمات را مستقیم در سیستم فلزیاب تعیین نموده و از روی تنظیمات دستی به راحتی میتوان نوع تنظیمات و متغیر بودن بین تنظیمات را بدست اورد متغیر مستقیم در تنظیمات باید با دقت به انجام رسد که کلید دیجیتال و صفحه نمایشگردیجیتال این توان را برای ابراز متغیر مستقیم ندارد.

قطعات الکترونیکی سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی بطور طبیعی از نوع دیجیتال میباشد و نوع قطعات است که در طراحی مدار یا سخت افزار قدرت و توان سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را مشخص مینماید و اگر ابراز گردید فلزیاب  یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دیجیتال میباشد ولی صفحه یا کلید دیجیتال ندارد بیانگر ان است که قطعات الکترونیک ان سیستم دیجیتال است .

 

 

دوشنبه, 02 اسفند 1395 05:13

فلزیاب کلید دیجیتال

نوشته شده توسط

فلزیاب دیجیتال حتماً نباید کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال داشته باشد و فلزیاب میتواند دارای تنظیمات متفاوت باشد و هر طراحی نسبت به نوع مدار نقشه فلزیاب برای ان تنظیمات ازقطعات مربوط به همان فلزیاب بهره ببرد که این قطعات میتواند کلید معمولی یا پتانسیومترمعمولی بهره برده یا پتانسیومتر را بصورت کلید دیجیتال دراورده که تنظیم ان بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال اشکار گردد بکار گیری این نوع قطعات بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد

فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا VLF یا BFO و ... میباشد و با تغییر ولتاژ در سرجستجوگر از خود واکنش نشان میدهد ذاتاً دارای توان بالا کشف اهداف در عمق زیاد را نمی باشد و برای اینکه سازندگان و تولید کنندگان این نوع فلزیاب را به روز در بیاورند برروی ان صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال متصل مینمایند که این نوع نشانگربر روی توان عمق سیستم فلزیاب اثر نخواهد داشت و در این نوع فلزیاب وجود صفحه نمایشگردیجیتال یا نشانگر دیجیتال اثری بر روی مدار ان نخواهد گذاشت زیرا مدار این نوع فلزیاب بنابر تغییر ولتاژ عمل نموده و دارای پردازشگر تفکیک بنایر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و دارای حساسیت بالا برای تفکیک اهداف در عمق زیاد نمی باشد و اگر در  طراحی مدار فلزیاب VLF یا BFO و ...  تنظیم تفکیک EDIT تعیین گردیده باشد باز هم بخاطر اینکه این نوع فلزیاب از شرایط فلزیاب ولتاژ القائی بهره میبرد و تا عمق زیاد تفکیک نمی نماید صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال در شرایط مدار ان اثری نخواهد داشت زیرا خود این سیستمها فلزیاب از ولتاژ برای تشخیص بهره میبرند و دارای حساسیت بالا برای تفکیک در عمق زیاد نمی باشد

ولی در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی قضیه بصورت دیگری است از انجائی که درطراحی مدار این نوع فلزیاب پردازشگر طراحی میگردد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحان از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا این نوع فلزیاب بنابر تغییر فرکانس عمل نموده و صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال ازولتاژ بهر برده و نیرو مصرف مینماید و بطور طبیعی دارای جریان میباشد و از خود نویز ایجاد مینماید و این نویز به دلیل حساسیت پردازشگرمدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد بر روی تشخیص سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی اثر خواهد گذاشت و از انجا که قطعات بکار رفته در این نوع فلزیاب دیجیتال میباشد و حساسیت بالا دارد نویز پدید امده از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بر روی این نوع قطعات دیجیتال اثر میگذارد و برای همین است که طراحان این نوع فلزیاب پیشرفته فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره نبرده و از کلید و پتانسیومتر تنظیم معمولی بهره برده میشود و این نوع تنظیمات یک حسن دیگر داشته که همیشه در دید و دسترس اپراتور یا کاربر است

داشتن کلید دیجیتال بر روی یک سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی نشانه پیشرفته بودن ان سیستم فلزیاب نمی باشد بلکه عملکرد و قدرت تفکیک و تشخیص در عمق زیاد نشانه پیشرفته بودن ان فلزیاب میباشد.

سیستمهای دارای مدار یا سخت افزار دیجیتال ولی با داشتن کلید تنظیم پتانسیومتری ( کلید چرخان یا بصورت عام تنظیم ولومی دستی) دارای توانائی بالای برای مشخص نمودن ارتباط و دقت در تنظیمات میباشد و برای همین سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته از نوع تنظیم پتانسیومتردستی بهره میبرند بخصوص در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی دقت بالاتری را دارا میباشد.

اینکه سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دارای کلید یا صفحه نمایشگر دیجیتال باشد مطرح نیست بلکه توان ان سیستم فلزیاب در تفکیک و تشخیص و عمق گیری در زمان اموزش خرید و تمرین مهم است.


 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:55

فلزیاب دیجیتال

نوشته شده توسط

فلزیاب دیجیتال به ان فلزیاب گفته میشودکه قطعات بکاربرده شده در مدار فلزیاب از نوع دیجیتال باشد .

سیستم های دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در مدار ان باید از قطعات دیجیتال بهره برده شود ولی تنظیمات ان بصورت معمولی میباشد و از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال در سیستم فلزیاب فوق پیشرفته بهره گرفته نمی شود زیرا در این نوع فلزیاب فوق پیشرفته تعیین مابین اعداد VDI باید به انجام رسد و برای ان در سیستم فلزیاب پیشرفته از کلید معمولی یا تنظیم پتانسیومتری معمولی چرخشی بهره برده میشود.

صفحه دیجیتال در فلزیاب یک نوع لوازم جانبی است و ارتباطی با خود مدار فلزیاب ندارد و فلزیاب دیجیتال ان فلزیابی میباشد که دارای مداربا قطعات دیجیتال میباشد و سیستمهای دارای مدار دیجیتال دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و اینگونه سیستمها فلزیاب نیاز به صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال نداشته زیرا اپراتور یا کاربرمیتواند با تعیین اعداد VDI و سطح و حجم به راحتی نوع هدف و اندازه انرا تعیین نمایند و وجود تنظیمات در دسترس به اپراتورکارتغییرات و تشخیص را راحت مینماید.

سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی که دارای صفحه نمایشگردیجیتال میباشند و تشخیص انها بر روی صفحه نمایشگردیجیتال با عدد یا تنظیم دیجیتالی است عمدتاً کاربر زیادی نداشته زیرا این دسته سیستمها فلزیاب از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی میباشد و بیشتر سازندگان فلزیاب پالسی برای حرفه ای نشان دادن سیستم فلزیاب پالسی اقدام به قراردادن صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی فلزیاب پالسی نموده با انکه به تشخیص اهنی از غیراهنی بر روی قسمت صفحه نمایشگر دیجیتال فلزیاب نمایشگردیجیتال توجه نمائید تا عمق کمی میتواند عمل تفاوت بین یک فلز اهنی و غیر اهنی را تشخیص میدهد و در عمق زیاد نمی تواند هدف اهنی از غیر اهنی را از هم جدا نماید بطور مثال عمق عددی که میدهند بیشتر انها تا عمق 50 سانت و نهایت یک متر است زیرا توان عملیاتی انها در همین میزان است و برای عمق بالا عدد دیگری را داده یا اصلاً عدد ارائه نمی نماید.

در بعضی از این سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی درنوعهای گوناگون از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است اما این توان تفکیک نیز تا عمق بیشتر از 50 سانت نمی باشد.

فلزیاب پالسی دنیا فقط فلز اهنی را از غیر اهنی تشخیص میدهد و نمی تواند با اعداد VDI نوع فلزات را بنابر طبقه ان هدف تفکیک نماید و عمل تشخیص فلزاهنی از غیر اهنی تشخیص تفاوت است و تفکیک نمی باشد .

اینجا تبلت یا لپ تاب در سیستمهای فلزیاب تصویری را با صفحه نمایشگر دیجیتال متقاوت و اشتباه نگردد.

در سیستمهای فلزیاب تصویری پیشرفته تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار یا سخت افزار اصلی وجود داشته و میتواند اهداف یا تغییرات را در عمق زیاد نیز به نسبت توان عمق سیستم فلزیاب تصویری تشخیص دهد و اپراتور یا کاربر با تجربه و مهارت خود در تغییرتنظیمات برنامه یا فیلتر نمودن برنامه فلزیاب تصویری  وضعیت هدف را تشخیص دهد.


 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:55

فلزیاب فوق پیشرفته

نوشته شده توسط

فلزیاب فوق پیشرفته ان فلزیابی میباشد که اپراتور یا کاربر بتواند نوع هدف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر روی سیستم تعیین نموده و ان سیستم فلزیاب بتواند ان هدف را در سطح و عمق پیدا و تفکیک نماید

 فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای در تمام دنیا دارای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است و این نوع تنظیمات بر روی یک سیستم فلزیاب توان و قدرت ان فلزیاب را با حد عالی رسانده و این تنظیمات میتواند بر روی انواع فلزیاب وجود داشته باشد و در سیستمهای فلزیاب دنیا که دارای این نوع تنظیمات بصورت مشترک میباشد میتواند از نظر نوع مدار و سخت افزار با هم متفاوت باشند و این تفاوت نوع طراحی مدار قدرت فلزیاب را متفاوت مینماید توان عمق و قدرت تفکیک و تشخیص فلزیاب به نوع نقشه فلزیاب و مدار سخت افزار فلزیاب بستگی دارد و در صورتیکه در دو سیستم فلزیاب تنظیمات مشترک با یک نام وجود دارد ولی عمق انها متفاوت این تفاوت بستگی به نوع مدار و نقشه فلزیاب و سبک طراحی سخت افزار ان فلزیاب دارد بعضی مواقع نیز یک فلزیاب با اندازه کوچک دارای مشخصات عمق بیشتر است نسبت به یک فلزیاب با اندازه بزرگ این امر نیز بستگی به شکل طراحی مدار فلزیاب دارد.

بعضی سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات مشترک میباشد ولی از نظر نوع طراحی مدار و شکل مدار سیستمهای فلزیاب میتواند با یکدیگر متفاوت بوده و با توان بالاتر و در عمق بیشتریا کمتر میتواند هدف را پیدا نموده .

میزان عمق یک سیستم فلزیاب قوی به نوع طراحی و شکل مدار ان بستگی دارد حتی اگر یک سیستم فلزیاب با توان عمق پائین با یک سیستم فلزیاب دارای توان عمق بالا دارای تنظیمات مشترکی باشد ان سیستم فلزیاب که عمق بیشتر را میگیرد توان بالاتری در تشخیص یک هدف را در عمق زیاد دارد.

فلزیاب فوق پیشرفته دارای تجهیزات لواز جانبی صفحه نمایشگر دیجیتال برای مشخص نمودن نوع هدف با عدد VDI یا کلید دیجیتال نمی باشد و این نوع  تجهیزات میتواند در تشخیص سیستم فلزیاب فوق پیشرفته بخاطر توان بالا در پردازش اثر نویز گذاشته زیرا این نوع تجهیزات خود از جریان نیرو بهره برده و این جریان و نیرو بطور طبیعی دارای نویز خواهد بود و حتی در سیستمهای راداری پیشرفته و در هواپیما یا اتومبیل با اپشن بالا که در موتور ان از قطعات الکترونیکی دیجیتال بهره برده میشود سازندگان سعی نموده اند تا انجا که میشود از کلید معمولی و تنظیمات پتانسیومتری عادی بهره برده و از صفحه نمایشگر دیجیتال بخصوص نوع لمسی ان که میتوان با ان تنظیمات را به انجام رساند بهره برده نمی شود و اگر اینگونه تجهیزات بر روی هواپیما یا رادار نصب گردد برای ان تنظیماتی که اساسی نمی باشد که بر روی ناوبری هواپیما و رادار تاثیر نامطلوب بگذارد نصب میگردد

فلزیاب فوق پیشرفته بخاطر دقت در ساخت ان باید توسط دست ساخته شده و از روش نصب بصورت انبوه با ربات به انجام نمی رسد سیستم فلزیاب فوق پیشرفته ظاهر ساده داشته ولی توان بالای در تشخیص اهداف دارد و نشانه یک فلزیاب فوق پیشرفته داشتن تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION را دارا باشد که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THREHSOLD و تارگت ایکس TARGET X را باید دارا باشد 

 

 

 

 

 

یکشنبه, 01 اسفند 1395 05:24

فلزیاب قوی

نوشته شده توسط

فلزیاب قوی را هر فروشنده یا تولید کننده یا سازنده به یک شکل به خریدار فلزیاب معرفی مینماید باید توجه داشته که مطالبی که فروشنده یا تولید کننده ابراز مینماید در توان ان سیستم فلزیاب میباشد و در واقعیت در زمان خرید همان توانائی را دارد و این تشخیص راهی ندارد به غیر از اینکه اموزش دیده و هدف پنهان شده در سطح و عمق را تفکیک نموده و پیدا نماید و بتواند در روش حرکتی یا شعاع زنی و نقطه زنی ان هدف نمونه را خود خریدار پیدا نماید اینکه در صحنه کار اصلی اصلی به موفقیت دست یابید دیگر بستگی به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر دارد زیرا برای هر نوع فعالیت اپراتور یا کاربرباید در همان زمینه فعالیت خود تجربه کامل و کافی داشته باشد و نوع واکنش فلزیاب را نسبت به هدف واقعی تا دیگر منابع را تشخیص داد

فلزیاب قوی ان فلزیابی میباشد که بتواند یک هدف را در عمق پیدا نموده و تفکیک نماید اگر فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر اعداد VDI مربوط به تفکیک و سطح و حجم یا اندازه هدف انواع اهداف در شرایط گوناگون را با فلزیاب تشخیص داده و یک هدف کوچک را در عمق پیدا نماید و با تغییر تنظیمات فلزیاب وجود ذرات را از هدف اصلی تفکیک نماید و اگر هدفی در ان منطقه وجود نداشته باشد و عاملی موجب واکنش سیستم فلزیاب شده باشد را با تغییر تنظیمات فلزیاب اپراتور یا کاربر میتواند مشخص نماید که هدف اصلی وجود داشته یا وجود ندارد و تجربه یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تغییر این نوع تنظیمات درصد موفقیت را به مطلوب برساند.

هرسیستم فلزیاب دارای شرایط تشخیصی مختص به خود را دارا میباشد اینکه قدرت فلزیاب برای تشخیص اهداف در عمق و تفکیک چه مقدار است بستگی به نوع مدار و تنظیمات ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارد.

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:54

فلزیاب و جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

نوشته شده توسط

فلزیاب برای تفکیک نوع گوناگون دارا میباشد یک دسته فلزیاب که اهداف را به دو طبقه اهنی و غیر اهنی جدا مینماید این نوع سیستم فلزیاب به ولتاژ القائی مشهور است که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی و فلزیاب VLF و فلزیاب BFO, ....  میباشد مدار این دسته فلزیاب به شکلی طراحی گردیده است که با تغییرولتاژ در سرجستجوگریا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بر روی هدف یا موانع از خود واکنش نشان میدهد این نوع فلزیاب فقط میتواند تفاوت بین فلزیاب اهنی و فلزیاب غیراهنی را تشخیص دهد و واکنش ان بر روی فلزات غیر اهنی از هر نوع که باشد یکسان است و واکنش بر روی فلزاهنی و فلزات نزدیک ان به یک شکل است یا یکسان میباشد مداربعضی از این نوع فلزیاب به صورتی طراحی و ساخته شده است که با تنظیم بر روی حالت غیراهنی فقط بر روی فلز طلا GOLD پاسخ میدهد وبر روی  یک فلزاهنی IRON پاسخ نمی دهد ولی با وجود چنین تنظیمی نیزکه فقط بر روی فلز غیراهنی یا طلا GOLD تنظیم گردیده است اگر فلزیاب از این نوع را بر روی دیگر فلزات غیراهنی مانند مس COPPER یا روی ZINC یا نقره SILVER بگیرید همان واکنش بر روی طلا GOLD را خواهد داشت و این تفاوت است و تفکیک نمی باشد در این نوع فلزیاب سعی مینمایند از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بهره برده شود تا ظاهری زیبا داشته باشد و تغییرعلائم را از روی صفحه نمایشگر دیجیتال بتوان متوجه شد ولی این تجهیزات ربطی به توان عمق فلزیاب یا تفکیک ان ندارد فقط یک نوع لوازم جانبی است زیرا مدار فلزیاب خود باید دارای توانائی تفکیک یا عمق گیری در عمق زیاد باشد

فلزیاب دارای تفکیک از دسته دوم ان نوع فلزیاب است که هر نوع فلزیا هدف دارای عدد مربوط به خود در تنظیمات تفکیک میباشد که این اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب برای تعیین نمودن اهداف بنابر اعداد VDI میباشد این جدول عمومی و بین المللی میباشد و همه طراحان و سازندگان سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته و حرفه ای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بنابر این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد ان طراحی و به بازار ارائه مینمایند.

با اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع هدف را بنابر طبقه ان هدف که مورد نظر اپراتور یا کاربر است میتوان تعیین نمود و سیستم فلزیاب دارای این نوع تنظیمات بنابراعداد VDI که اپراتور یا کاربر در سیستم فلزیاب تعیین نموده به همان نوع هدف واکنش از خود نشان میدهد و سیستم فلزیاب و طلایاب و گنج یاب میتواند همان هدف را کاوش یا جستجو نماید و با تغییر بر روی تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند انواع اهداف را از دیگر منابع و هدف واقعی تشخیص دهد.

سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد با تغییر عدد VDI میتواند وجود هدف انتخابی و غیره را مشخص نماید.

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک اهداف در سطح و عمق داشته و با تغییر عمق هدف نوع عدد VDI تعیین گردیده نیازی به تغییر نداشته و عمق همان هدف با همان اندازه را به نسبت توان عمق فلزیاب در عمق بیشتر قرارداده شود این نوع فلزیاب میتواند در سطح و عمق هدف را تفکیک نمود تغییر عمق فلزیاب بر روی تفکیک فلزیاب اثر نداشته زیرا این نوع فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با تغییر ان توان تشخیص ابعاد هدف تغییر میابد

 این نوع تفکیک با اعداد VDI و تنظیمات EDIT درمدار بعضی از سیستمها VLF یا BFO نیز طراحی گردیده است و بر روی ان صفحه نمایشگر دیجیتال قرارداده شده است و از انجا که این نوع فلزیاب از نوع ولتاژ القائی میباشد توان بالای در تفکیک اهداف در عمق نمی باشد و عدد VDI مربوط به هدف تا چند سانت بیشتر عمل نمی نماید و اگر حساسیت این نوع سیستم فلزیاب را افزایش دهید واکنش بی دلیل در ان بر روی دیگر منابع ایجاد میگردد و در همین حالت اگر هدف مورد نظر در عنق زیاد باشد امکان اشکار شدن عدد VDI از بین میرود یا اگر عدد VDI ظاهر گردد همان عدد VDI مورد نظر اپراتور یا کاربر نمی باشد توجه داشته باشید که در این نوع سیستمها ترشهولد THRESHOLD اگر قرارداده شود ترشهولد THRESHOLD صدا میباشد و این نوع فلزیاب دارای ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مربوط به سطح و حجم یا ابعاد هدف نمی باشد زیرا این نوع تنظیمات ابعاد هدف برای سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی میباشد زیرا طراحی مدار این نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی مطابق با شرایط و اصول رادار زمینی دستی میباشد

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:54

فلزیاب توان تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب توان تفکیک دارد که یک هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده و پیدا نماید تفکیک در فلزیاب باید بین برای هر نوع هدف متفاوت باشد در صورتیکه فلزیاب بتواند هر هدف را با شرایط همان هدف تفکیک نماید میتوان کفت فلزیاب توان تفکیک دارد

فلزیاب توان تفکیک خود را از نوع طراحی مدار بدست میاورد و طراح میتواند با داشتن اطلاعات و تجربه و مهارت خود یک فلزیاب با توان تفکیک بالا را طراحی نماید تا ان فلزیاب بتواند توان تفکیک اهداف را در سطح و عمق به یک میزان داشته باشد و وضعیت صحنه کار و مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر اختلالی نگذارد و فلزیاب برای یک هدف که در سطح و عمق قرارمیگیرد یک واکنش مشخص برای تفکیک را از خود نشان دهد

تفکیک در فلزیاب به دو شکل وجود دارد فلزیاب با تفکیک اهنی و غیر اهنی که در اصل تفاوت است و تفکیک نمی باشد این شرایط برای فلزیاب ولتاژ القائی و زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و فلزیاب BFO و .... یا از هر نوع فلزیاب میباشد که تغییر ولتاژ در ان ایجاد واکنش مینماید توان تفکیک در عمق زیاد را نداشته و اکثر انها فقط میتواند تفاوت بین هدف اهنی و غیراهنی را مشخص نماید و اگر توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با بهره گیری از اعداد VDI را داشته باشد چند سانت بیشتر نمی تواند تفکیک نماید و در عمق زیاد توان تفکیک نداشته و اگر حساسیت در تشخیص این نوع فلزیاب را افزایش داده شود دچار اختلال در تشخیص هدف میگردد و هر منبعی را بعنوان هدف مشخص مینماید یا با سرعت بالا از بالانس خارج میگردد و واکنش بیخودی از خود نشان میدهد و اگر با عدد VDI عمل نماید واکنش تفکیک یا عدد VDI بدست امده برای یک هدف در سطح با همان هدف در عمق متفاوت است

شکل دوم تفکیک در فلزیاب میتواند فلزیاب تفکیکی از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که عمل تفکیک ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI میباشد که این نوع فلزیاب ها از نوع حرفه ای میباشد دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است و این نوع تنظیمات میتواند توان سیستم فلزیاب را برای تشخیص و تفکیک مجزا برای هر نوع فلزبا عدد VDI مشخص نماید.

توان تفکیک هر سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را در زمان خرید میتوانید بدست اورید و ان هم این است که هدف را در سطح و عمق قرارداده یا پنهان نموده  و سپس ان هدف را خودتان با همان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب کاوش یا پیدا نمائید.

با چنین توانائی در سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دیگرمهم نیست ان سیستم فلزیاب طراحی و ساخت کجا است یا چه شکلی دارد بلکه مهم است که یک هدف را توانسته است در سطح و عمق تفکیک و مشخص نماید.

البته توجه نمائید بعد از اینکه سیستم فلزیاب را در زمان خرید اموزش دید و ازمایش نمودید بعد تحویل سیستم فلزیاب برای تمرین حتماً کتابچه و جزوه و راهنمای دستور عملکردی  انرا بطور کامل و دقیق مطالعه نموده تا در زمان تمرین و صحنه کار اصلی به انجام رسانید.


 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:53

گرترون

نوشته شده توسط

گرترون یک فلزیاب مولتی سنسور با توان بالا میباشد که میتواند اهداف را در هر موقعیت تشخیص داده و از فلزات طلا و نقره و اهن .... بقیه را طبق جدول تقکیک و تشخیص VDI SCALE ازهمدیگر تفکیک نماید فلزیاب گرترون میتواند در یک زمان کوتاه محدوده صحنه کاربا سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری خود شعاع زنی و نقطه زنی نماید و با سیستم فلزیاب تصویری برنامه را فعال نموده و لکه رنگ تصاویر مربوط به محده ای که با انتن مشخص نموده اید  را بدست اورده و وجود هدف را مورد ارزیابی و تشخیص قرارداده و فلزیاب گرترون با وجود تنظیمات خود به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد که اهداف واقعی را از غیر واقعی مشخص نموده فلزیاب گرترون یک فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته است.