چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:50

عمق فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب اهداف را در عمق میتواند بنابر نوع طراحی مدار ان فلزیاب پیدا نماید عمق فلزیاب با نوع  تنظیمات سیستم فلزیاب نیزارتباط مستقیم دارد

فلزیاب ولتاژ القائی و پالسی و .....

فلزیابی که از زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی میباشد مانند فلزیاب پالسی یا VLF یا BFO و ....... به دلیل بهره گیری از تغییر ولتاژدر تشخیص اهداف نمی توانند عمق زیادی اهداف را تشخیص دهد و برای این است که بر روی اینگونه سیستمها کوئل یا لوپ بزرگ بهره برده میشود و در یک نوع این دسته فلزیاب ها از سنسور مغناطیسی استفاده میشود تا توان عمق این نوع فلزیاب ها افزایش یابد در این نوع فلزیاب ها اگر حساسیت در تشخیص را افزایش دهید میتواند اهداف را در عمق بگیرد ولی در اثرافزایش حساسیت در این نوع فلزیاب ها موجب میگردد که هر نوع منانع یا تغییرات در زمین و اطراف خود و تغییرات در حرکت کوئل یا لوپ یا سنسورمغناطیسی از خود واکنش بی دلیل نشان میدهد و برای افزایش توان این نوع سیستمهای فلزیاب از صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال بهره برده میشود که این نوع تجهیزات در عمق سیستم فلزیاب اثری نداشته و فقط یک عامل برای نوع تشخیص فلزیاب میباشد و از انجا که این دسته فلزیاب توان بالای در عمق نداشته باز هم وجود اینگونه تجهیزات نمی تواند بر روی تشخیص اهداف در عمق زیاد اثری بگذارد و بعضی تولید کنندگان برای اینکه این نوع فلزیاب را پیشرفته و با توان بالا به خریدار نشان دهند از این نوع تجهیزات جانبی بهره میبرند تعدادی از سازندگان نیز این نوع فلزیاب ها را به صورت تصویری ارائه مینمایند که بودن سیستم تصویری نیز در توان عمق این نوع فلزیاب تاثیر چندانی نداشته و حتی بی ثباتی در این نوع سیستمها فلزیاب موجب میگردد که لکه رنگ اشکار گردیده نیز دارای شکل اصلی و واقعی از یک هدف نباشد و همانگونه که حساسیت اینگونه سیستمها فلزیاب افزایش داده شود تعادل خود را از دست میدهد در رابطه با لکه رنگ تصویری نیز بی ثباتی در صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت پدید میاید

فروشندگان این دسته فلزیاب در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی یا مراجعه حضوری تعریف فراوان نموده و از سیستمهای دیگر ایراد گرفته و بدگوئی مینمایند اصل عملکرد فلزیاب میباشد و فروشنده باید واقعیت را ابراز نماید در همین رابطه اگر به سایت شرکت های مانند وایتس و گرت و فیشر و مینلب مراجعه نمائید عمق و نوع توان سیستم خود را به وضوح نوشته است ولی همین سیستمها فلزیاب را در ایران خریداری نمائید مشخصاتی که فروشنده میدهد یک دنیا با واقعیت تفاوت داشته

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از نوع سیستمهای پیشرفته میباشد و هر فرد و شرکتی توان تولید انرا نداشته و مدار نقشه ان در اختیار عموم نمی باشد

این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTION میباشد  ودر نوع صدا دار این نوع فلزیاب دارای  صدای زمینه یا صدای یکسره میباشد  و تنظیمات کلید پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST را برای تعیین نوع صدا دارا است

این نوع فلزیاب میتواند اهداف را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد VDI مشخص مینماید

از این نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری ان نیز با همین نوع تنظیمات  طراحی و به بازار ارائه گردید ه است

پیشرفته ترین نوع این مدل فلزیاب که جدیدترین و انحصاری ترین در دنیا میباشد فلزیاب ترکیبی است که طراحان در یک مدار فلزیاب پیشرفته فلزیاب انتنی و تصویری و در بعضی از انها فلزیاب صدا دار را بصورت مشترک طراحی نموده اند که اپراتور یا کاربر میتواند با تعیین نوع هدف میتواند اهداف را از یکدیگر مشخص نمائید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به دلیل اینکه طراحی ان بنابر شرایط و اصول رادار میباشد توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را داشته و از انجا که این نوع سیستم فلزیاب از تغییر فرکانس بهره میبرد میتواند علائم مربوط به هدف را در عمق زیاد تشخیص داده و فقط این نوع فلزیاب است که با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اهداف را درعمق زیاد تفکیک نماید از انجا که مدار این سیستم فلزیاب از نوع پیشرفته میباشد و اپراتور یا کاربر میتواند بطور مستقیم در سیستم فلزیاب نوع هدف را تعیین نموده و مستقیم به سیستم فلزیاب دستور دهد که هدف مورد نظر را جستجو نماید دیگر نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال برای تشخیص نداشته و نوع تفکیک و تشخیص در تنظیمات را اپراتور یا کاربر خود تعیین مینماید و اگراین نوع فلزیاب که دارای تنظیمات ذکر گردیده است از نوع فلزیاب انتنی باشد انتن به چنین هدفی پاسخ میدهد و اگرفلزیاب تصویری باشد با لکه رنگ تصویری هدف را مشخص مینماید و درصورتیکه صدادار با صدا زمینه نوع هدف را میتوان تعیین نمود و با وجود این نوع امکانات دراین نوع سیستم فلزیاب نیاز به صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال نداشته زیرا اپراتور یا کاربر میتواند خود شخصاً نوع هدف و شرایط صحنه کار و وضعیت مواد معدنی و منابع را در سیستم فلزیاب تعیین نماید تا سیستم فلزیاب همان هدف را جستجو نماید و از انجا که مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای مدار تشخیص دهند نوع هدف یا تفکیک در پردازشگرخود میباشد طراحان از از صفحه نمایشگر دیجیتال و کلید دیجیتال بهره نمی برند زیرا خود این تجهیزات از نیرو و جریان بهره برده و ذاتاً نویزایجاد نموده و این نویز میتواند توان تشخیص سیستم فلزیاب را در تفکیک کاهش دهد البته در بعضی از مدل این نوع فلزیاب از صفحه دیجیتال بهره برده میشود که این صفحه به شکلی طراحی گردیده که فقط توان باطری را مشخص مینماید و اثری بر روی مدار فلزیاب نخواهد داشت

از انجا که این نوع فلزیاب تغییرات را با تغییر فرکانس از خود نشان میدهد توان بالای در تشخیص اهداف داشته و فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدادار این نوع فلزیاب دارای کارئی بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد

یک نوع نرم افزار فوق پیشرفته مربوط به فلزیاب تصویری در اختیار تریشورز میباشد و هیچ شرکت یا شخصی این نوع نرم افزار برنامه تصویری را در دنیا دارا نمی باشد و فقط قابلیت نصب بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی و فلزیاب جذبی را دارد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این نوع نرم افزار به نام برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد که لکه رنگ هر هدف به رنگ متعلق به همان طبقه اشکار میگردد و در کنار این تفکیک رنگ از اعداد VDI مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شده است که با اشکار گردیدن لکه رنگ میتوان خط تفکیک VDI LINE بر روی لکه رنگ قرارداده و نوع عدد VDI هدف را بدست اورد و در این نوع نرم افزار نیز میتواند نوع عدد VDI هدف مورد نظر را تعیین نموده تا سیستم فلزیاب بتواند لکه رنگ همان نوع هدف را بر روی صفحه نمایشگرلپ تاپ یا تبلت مشخص گردد

برای مشخص شدن عمق فلزیاب ابتدا توان عمق ان فلزیاب را که در کاتالوگ ان ذکر گردیده است در نظر گرفته و به نسبت عمق تعیین گردیده در ان فلزیاب توسط طراح مدار فلزیاب میتوانید یک هدف را در عمق قرارداده و با انتن یا تصویر یا صدا واکنش سیستم فلزیاب را بدست اورید عده ای زمین را حفاری نموده و ان را پر ننموده و هدف را در کف چاله قرارداده و واکنش سیستم فلزیاب را بدست میاورند وعده ای زمین به شکل ال L حفاری نموده و هدف در قسمت ال L که روی ان خاک دست نخورد است قرار میدهند و گروهی زمین حفاری نموده و هدف را در زیر زمین قرار داده و بر روی ان را از خا ک پر نموده و تعدادی اشخاص بر روی محل حفاری شده بر روی هدف سنگ و اجر و اهک و .... را قرار داده همه این روشها را هر عده ای برای خود انجام میدهند تا توان سیستم عمق فلزیاب را بدست اورد امکان دارد بعضی فلزیاب ها در این شرایط ذکر گردیده پاسخ مناسب به هدف ندهد ولی سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تعیین و تغییر در تنظیمات میتوان در هرشرایطی هدف مورد نظر را از دیگر منابع تشخیص داد

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:49

فلزیاب فرکانسی و صدا در فلزیاب فرکانسی

نوشته شده توسط

صدا در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای صدا یکسره یا با صدای زمینه میباشد با برخورد با هدف صدای یکسره زمینه تغییر یافته و افزایش یا کاهش میابد .

در فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی با صدای زمینه یا یکسره نوع صدا نسبت به نوع هدف در طبقات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متفاوت است و اینکونه سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا تغییر صدا در صدای زمینه یا یکسره به نسبت نوع هدف تغییر نماید.

در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی صدا یکسره یا صدای زمینه همیشه به کوش میرسد ودر صورت برخورد با هدف  تغییر صدا و نوسان در صدای یکسره زمینه ایجاد میگردد.

در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابرعملکرد رادار طراحی گردیده است تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وجود داشته و در زمینه صدا نیز تنظیمات صدای تیک تیک یا بم PU و صدای تند یا مدام TONE قرارداده شده است و تنظیمات مربوط به صدا تن اجاست TONE ADJUST و کلید PU/TON میتوان نوع صدا را تعیین نمود تا توان عمق گیری و تشخیص و تفکیک افزایش یابد.

در این نوع سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی تنظیم کلید PU/TON قرارداده شده است تا با تغییر تنظیم تن اجاست TONE ADJUST اپراتور یا کاربر بتواند نوع صدای را که تشخیص ان راحت تر است انتخاب نموده و از ان بهره ببرد زیرا شنوائی اشخاص بایکدیگر متفاوت است.

در نوع فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی فرکانسی که این نوع تنظیمات را دارا هستند نوع صدا بر روی اهداف با یکدیگر تفاوت داشته که این تفاوت در صدا به نسبت نوع هدف و تنظیم ازیکدیگر جدا میگردد .

در نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی صداداردر نوع صدای زمینه یا یکسره تغییر صدا نسبت به نوع هدف متفاوت است نوع نوسان پدید امده در صدای یکسره یا زمینه برای نوسان صدای اهن IRON با نقره SILVER و طلا GOLD با یکدیگر فرق میکند.

 سیستم فلزیاب صدایکسره یا صدای با زمینه متعلق به سیستمهای فلزیاب حرفه ای است تا اپراتور یا کاربر اهداف را در عمق زیاد مشخص نماید و طراحان فلزیاب های فوق پیشرفته برای اینکه سیستم فلزیاب بتواند یک هدف را در عمق زیاد تشخیص دهد از این نوع صدا یکسره در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بهره میبرند.

در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLDبه همراه تنظیمات مربوط به صدا تن اجاست TONE ADJUST و کلید  PU/TON میباشد اپراتور یا کاربر حرفه ای یا تمرین نموده بر روی صدا سیستم فلزیاب میتواند نوع اهداف را با تغییر صدا از یکدیگر در سطح و عمق تشخیص دهد زیرا اینگونه سیستم بصورتی طراحی گردیده است که نوسان در صدای زمینه نسبت به نوع هدف متفاوت است و برای هر نوع هدف یک شکل نوسان در صدای زمینه اشکار میگردد و این نوع تغییر صدا با نوسان در صدا زمینه فلزیاب را تفکیک با صدا میگویند

در رابطه با تشخیص صدا در سیستم فلزیاب صدا یکسره اپراتور یا کاربر باید با صداهای متفاوت تمرین نموده تا نوع تغییر در تنظیمات وتشخیص نوع صدا را بدست اورد.

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:48

فلزیاب صوتی

نوشته شده توسط

فلزیاب در نوع صدا دار زمینه یا صدا یکسره و فلزیاب در نوع بی صدا که با فلزیاب برخورد نماید صدا ایجاد میشود و در بعضی سیستمها فلزیاب هر دو نوع صدا حالت صدا زمینه و بی صدا وجود دارد و نوعی فلزیاب فقط صدا زمینه یا صدا یکسره داشته و گروهی از فلزیاب ها فاقد صدا میباشد که عملکرد انها با انتن یا تصویر یا برنامه نرم افزار به نسبت نوع ان فلزیاب میباشد.

نوع فلزیاب ها به ولتاژ القائی و فرکانس القائی تقسیم میگردند.

در هرنوع سیستمهای فلزیاب ذکر گردیده مدلهای گوناگون وجود دارد.

صدا درفلزیاب  ولتاژ القائی یا پالسی

صدا در فلزیاب ولتاژ القائی میتواند در حالت ساکت یا SILENT باشد و در زمان برخورد با هدف یا هر منبعی که ایجاد واکنش نماید صدا ایجاد گردد یا صدادار باشد در زمان برخورد با یک منبع صدا قطع گردد.

فلزیاب ولتاژ القائی به چند نوع فلزیاب پالسی یا VLF یا BFO و ...... تقسیم میگردد در این نوع فلزیاب برسرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی ولتاژ عمل نموده و تغییر ولتاژ بر روی مدار سیستم فلزیاب اثرتغییرازموانع یا فلز را مشخص مینماید

سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی برای کاوش اهداف با صدا دارای توانائی پائینی برای کاوش اهداف در عمق زیاد میباشد و برای همین زمان تست فلزیاب پالسی کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را ثابت نگهداشته و هدف را از جلوی کوئل یا لوپ حرکت میدهند واین روش برای مشخص شدن عمق فلزیاب پالسی صحیح نمی باشد زیرا اگرهمان هدف را در زیر زمین یا سطح قرارداده وفاصله از هدف گرفته و به سمت هدف با  سیستم فلزیاب پالسی و ....حرکت نمائید سیستم فلزیاب پالسی و ....... واکنش بر روی ان هدف از خود نشان نمی دهد یا بخاطر بالابردن افزایش حساست سیستم فلزیاب پالسی و .....در این مسیر که به سمت هدف حرکت مینمائید صدای بیخودی ایجاد میگردد

البته بعضی از این سیستمها توان بالای درعمق داشته و این موضوع از افزایش حساسیت در این نوع سیستمها فلزیاب ایجاد میگردد ولی این افزایش حساسیت موجب میگردد که در اثر کوچکترین حرکت با سرعت یا حرکت اضافه یا بالا و پائین شدن سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا حرکت نمودن از فاصله دور به سمت یک هدف ثابت سیستم فلزیاب از بالانس خارج شده و صدا اضافه یا تصویر بی دلیل از خود ایجاد مینماید .

 در این نوع فلزیاب اگر دارای تنظیمی باشد که صدا را به حالت زمینه یا صدا یکسره  با صدا به دو شکل افزایش صدا یا کاهش صدا میتواند بین هدف اهنی یا غیر اهنی را تشخیص دهد

صوت در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمدتاً دارای صدا زمینه یا صدا یکسره میباشد که در این نوع فلزیاب تنظیمات مربوط به صدا وجود داشته که دارای کلید تنظیم صدا پالس و تن PU/TON برای مشخص شدن نوع صدا تن یا بم یا تیک تیک میباشد و تنظیم صدا تن اجاست TONE ADJUST برای تعیین نوع شدت و ملایم یا تند و کند نمودن یا تن و بم صدا میباشد

این نوع سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد

دراین نوع فلزیاب تغییر صدا زمینه به نسبت نوع هدف متفاوت است و این تفاوت از نوع هدف که در صدای زمینه ایجاد میگردد بصورت نوسان یا بالا و پائین شدن صدا ایجاد میگردد که تعداد نوسان ایجاد شده در صدای زمینه به نوع هدف بستگی دارد و در این نوع سیستم فلزیاب برای حفره یا جای خالی را با کاهش صدا مشخص مینماید

شناخت صدا در این نوع سیستم فلزیاب نیازمند تجربه و مهارت و تمرین اپراتور یا کاربر میباشد که اهداف متفاوت در عمق مختلف قرارداده تا تغییر صدا یا نوسان صدا بر روی صدا زمینه را بدست اورده و با شرایط تغییر صدا اشنائی کامل یابد

در این نوع فلزیاب از صدای زمینه یا صدای یکسره به این دلیل بهره برده شده است که بتواند تا عمق زیاد هدف را تشخیص داده و تا حد ممکن منابع و مواد معدنی یا اهداف مزاحم یا ذرات بر روی تشخیص نوع صدا اثر نامطوب نگذارد

فلزیاب فاقد صدا

فلزیاب فاقد صدا از دسته سیستمهای فلزیابی میباشد که میتواند با اعداد برروی صفحه نمایشگر دیجیتال وضعیت هدف را مشخص مینماید این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارد

در بعضی مدل ها فاقد صدا فلزیاب با لکه رنگ تصویرعمل نموده که فلزیاب تصویری میباشد و به صورت لکه رنگ نوع هدف را تعیین مینماید تصویربه صورت عمومی درسیستمها فلزیاب تصویری لکه رنگ به شکل سه لکه رنگ اصلی میباشد

در مدل فلزیاب تصویری نوعی برنامه نرم افزار وجود دارد که به غیر از تصوی لکه رنگ از اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز بهره برده میشود و در این نوع یک تعداد تصویر ICONS قراردادی نیز وجود دارد که نسبت به نوع عدد VDI اشکار میگردد در این نوع فلزیاب تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای مشخص نمودن نوع هدف و اندازه ان طراحی گردیده است که اپراتور یا کاربر بتواند بین هدف واقعی و دیگر منابع را مشخص نماید

سیستم تصویری برای اپراتور یا کاربر همه تغییرات صحنه کار را مشخص نموده و اپراتور یا کاربر از روی لکه رنگ ها اشکار گردیده باید نوع هدف و منابع را از یکدیگر جدا نماید و اگر اپراتور یا کاربر حرفه ای باشد با تصویر اولیه میتواند وجود هدف مورد نظر را تشخیص داده و با فیلتر نمودن یا سه بعدی نمودن تصویرو حذف رنگ وجود هدف را در نظر بگیرد

فلزیاب انتنی نیز وجود دارد که به فلزیاب راداری نیز مشهور است این نوع سیستم فلزیاب با حرکت انتن به سمت هدف مورد نظر واکنش از خود نشان داده و محدوده هدف را مشخص مینماید این نوع فلزیاب در بین افراد حرفه ای طرفدار زیادی دارد و میتوان با این نوع فلزیاب شعاع زنی نموده و دیواره و نقطه مقابل هدف و مرکز هدف را با نقطه زنی مشخص نمود نوع فوق پیشرفته فلزیاب انتنی دارای  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xمیباشد

فلزیاب ترکیبی

فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب از فوق پیشرفته ترین فلزیاب در دنیا میباشد و تکنولوژی ان فقط در اختیار یک شرکت است و عده ای نیز برای اینکه بتوانند به بازاراینگونه فلزیاب دست یابند اقدام به ساخت فلزیاب ترکیبی نموده که این نوع فلزیاب فلزیاب ترکیبی اصل نمی باشد

فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب یک نوع فلزیاب است که مدار ان بصورت پیچیده و پیشرفته طراحی گردیده است و مشخصات  فلزیاب انتنی وفلزیاب تصویری را داشته و در بعضی از مدلهای ان فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری به همراه صدا زمینه میباشد

فلزیاب ترکیبی برای ان طراحی گردید که اپراتور یا کاربر همه امکانات را برای جستجو در اختیار داشته باشد و هر زمان خواست با عملیات انتن کار نموده و هرزمان خواست از صدا بهره برده یا از تصویرکمک بگیرد این نوع فلزیاب توان بالای در تفکیک و تشخیص اهداف را به شکل متفاوت داشته و اپراتور یا کاربر میتواند از همه امکانات انتن و تصویر یا صدا در یک محدوده بهره برده و تشخیص هرکدام از این نوع واکنش انتن با تصویر یا صدا را با یکدیگر مقایسه نموده و اگر نتیجه همه حالت برای تشخیص هدف واقعی محیا باشد میتوان هدف واقعی را از اهداف غیر واقعی تشخیص داد

فلزیاب ترکیبی اصل دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و در نوع صدادار ان صدای زمینه دارای تنظیمات کلید صدا پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST میباشد و این نوع سیستم فلزیاب ترکیبی اصل هم با گوئل معمولی عمل نموده و هم با سنسور عمل مینماید و میتوان برروی ان کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک را نصب نمود و در این نوع سیستم فلزیاب ترکیبی در یک زمان میتوان کوئل معمولی را به همراه کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بهره برد تا توان سیستم فلزیاب ترکیبی برای تشخیص اهداف و منابع افزایش یابد

اصل عملکرد یک فلزیاب این است که ان فلزیاب بتواند یک هدف را در سطح و عمق تشخیص داده و تفکیک نماید که کمتر فلزیابی را پیدا خواهید نمود که بتواند یک هدف را در سطح تفکیک نموده و همان هدف را در عمق زیاد قرار داده و با همان حالتی که هدفی را در سطح پیدا مینماید در عمق کاوش نماید و تفکیک نماید فلزیاب ترکیبی دارای چنین توانائی است که میتواند یک هدف را در سطح و عمق یکسان تفکیک نماید

به ظاهر سیستم فلزیاب توجه ننمائید به دقت عمل ان فلزیاب در کاوش و تفکیک اهداف در سطح و عمق توجه نمائید فلزیاب یک سیستم چند منظوره میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد و در هر زمینه که فعالیت مینمائید در همان زمینه تجربه و مهارت کسب نمائید

سیستم فلزیاب با ظاهر شکیل و صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی یا معمولی و کلید دیجیتال یا بعنوان فلزیاب خارجی در بازار وجود دارد که فروشندگان این نوع سیستمها فلزیاب بسیار تعریف مینماید ولی در عمل واکنش برای اهداف در عمق را ندارد ولی سیستم فلزیاب را در زمان خرید اموزش دیده و هدف پنهان شده را خودتان در سطح و عمق پیدا نمائید تا اطمینان به عملکرد سیستم فلزیاب را بدست اورید

اینکه فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی باشد مطرح نیست بلکه عملکرد ان فلزیاب مهم است شکل طراحی نقشه مدار فلزیاب باید توسط یک فرد حرفه ای  طراح گردد تا توان بالای داشته باشد و یک فلزیاب دست ساز که توسط یک طراح حرفه ای طراحی گردد وساخته شود دارای دقت بالای در توان تفکیک و تشخیص اهداف خواهد بود و اصولاً محصولات یا کالای که با دست ساخته میشود دارای دقت بیشتری میباشد زیرا عملکرد انسانی در ساخت سیستم یا محصول اثر داشته و خود سازنده میتواند با دقت بر روی ساخت سیستم هر نوع موردی را که بر روی توان سیستم اثر بگذارد تشخیص داده و رفع مینماید برای همین است که هر محصول یا سیستم یا کالا که با دست ساخته میشود دارای توان بالاتری در عملکرد میباشد این موضوع در صنایع اتومبیل سازی و الکترونیک در دنیا بسیار مشهود میباشد که اتومبیل و لوازم الکترونیک دست ساز گران تراست یک فلزیاب فوق پیشرفته به نوع طراحی مدار ان بستگی داشته و سیستم فلزیاب فوق پیشرفته دارای مدار پیشرفته و تنظیمات پایه BASIC و اختیارات تنظیمات PRO OPTIO میباشد و این نوع فلزیاب ها از نوع فوق پیشرفته ان  با دست  در یک مجموعه تولیدی و صنعتی ساخته میشود زیرا نیاز به دقت بالا داشته این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و اتو تراک AUTO TRAC و GEB و تنظیمات SPEED به همراه هم در یک سیستم فلزیاب یا جداگانه قرارداده شده باشدالبته تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X درمدارهمه نوع سیستم فلزیاب فوق پیشرفته طراحی میگردد.

 

 

 

 

 

 

یکشنبه, 01 اسفند 1395 05:17

فلزیاب تصویری و انتنی ترکیبی

نوشته شده توسط

فلزیاب که در مدار ان دو نوع فلزیاب پیشرفته انتنی و فلزیاب تصویری در کنار یکدیگرطراحی گردیده است که به ان فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب میگویند

فلزیاب با توان بالا و فلزیاب قدرتمند میتواند فلزیابی باشد که بتوان با ان در هر وضعیتی به عملیات جستجو یا کاوش پرداخت و دارای تنظیماتی باشد که بتواند شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ و ابعاد هدف را در ان تعیین نمود تا اثر دیگر منابع در سیستم فلزیاب کاهش یابد و ان فلزیاب یک فلزیاب قوی است که بتوان از چندین روش نوع هدف و شرایط صحنه کار را مورد بررسی قرادر داده تا بتوان با مجموع واکنش سیستم فلزیاب در انواع روش ها بتوان وجود هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص داد فلزیاب ترکیبی تنها سیستم فلزیاب موجود در دنیا است که فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری در یک مدار فلزیاب فوق پیشرفته طراحی و ساخته شده است که میتوان با روش فلزیاب انتنی  محدوده هدف را نقطه یابی نموده و دیواره و مرکز هدف را مشخص نموده وبا تصویرگیری با فلزیاب تصویری ان محدوده ای را که با فلزیاب انتنی مشخص گردیده است وضعیت انچه که سیستم فلزیاب انتنی مشخص نموده است مورد ارزیابی و تائید قرارداده

سیستمهای فلزیاب پیشرفته را طراحان فوق حرفه ای و دانشمند بصورتی سیستمهای فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی طراحی نموده اند که دقت بالائی داشته و با سرعت بیشتر کاربر یا اپراتور بتواند محدوده صحنه کار را جستجو نموده وهدف واقعی از غیر واقعی را مشخص نماید.

در سیستمهای فلزیاب که فلزیاب انتن راداری یا فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری مشترک در کنار یکدیگر هستند توان تشخیص و تفکیک هدف بسیار افزایش میابد زیرا با سیستم فلزیاب انتنی میتوان شعاع زنی و نقطه زنی نموده و مراحل تفکیک و تشخیص و جداسازی و دیواره هدف و نوع هدف و دیگر طبقات عدد VDI را بکاربرده و محدوده واقعی هدف را تعیین نموده و سپس در ان محدوده با سیستم فلزیاب تصویری اقدام به تصویرگیری نموده و ارزیابی دقیق را به انجام رسانده و وجود هدف واقعی را از هدف غیر واقعی در هر دو روش انتنی و تصویربدست اورد.

این دو مکمل یکدیگر برای افزایش توان در تشخیص نوع هدف و عمق ان میباشد.

کمتر سیستم فلزیابی در دنیا پیدا مینمائید که از طراحی مشترک سیستم فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی را با هم در یک سیستم فلزیاب داشته باشد یا در یک سیستم فلزیاب به همراه هم فلزیاب تصویری وفلزیاب انتنی بصورت مشترک بکار برده شده باشد زیرا این سیستمهای فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب از تکنولوژی پیشرفته برخوردار است که کمتر تولید کننده یا سازنده فلزیاب در دنیا دارای  این فن اوری میباشد .

تفاوت فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب پیشرفته که فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی میباشد با دیگر فلزیاب ها که مشابه این نوع فلزیاب ترکیبی پیشرفته به بازار امده است این است که یک فلزیاب ترکیبی پیشرفته تصویری و انتنی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب دیگر که دارای این تنظیمات نباشد فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب نمی باشد.

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:47

ازمایش فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

ازمایش سیستم فلزیاب بسیار راحت است زیرا سیستم فلزیاب تصویری هرگونه تغییر در اطراف و زیر زمین را بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاپ اشکار مینماید و تشخیص ان با تغییرات در برنامه نرم افزار تصویری است و با قرارداده یک هدف در سطح و عمق میتوان لکه رنگ متعلق به هدف را بدست اورد و مشخصات یک هدف واقعی با حذف رنگ یا سمه بعدی نمودن و شکل لکه رنگ اشکار گردیده درتصویر اولیه بدست اورد

در سیستم فلزیاب تصویری تشخیص اپراتور یا کاربر حرف اول را میزند و فیلتر نمودن تصاویربه مهارت اپراتور یا کاربر بستگی داشته زیرا سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر را در اطراف یا در زیر زمین را دریافت نموده و بصورت لکه رنگ مشخص مینماید و تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف واقعی از غیر واقعی با خود اپراتور یا کاربر است .

از فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای بهره برده میشود و فلزیاب تصویری یک فلزیاب حرفه ای وفلزیاب فوق پیشرفته میباشد و برای همین در تمامی عملیات مهم و دقیق از فلزیاب تصویری بهره برده میشود

البته ان دسته از سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نسبت به نوع دیگر فلزیاب تصویری برتری داشته و توان بالاتری دارد.

فلزیاب های تصویری دنیا در هر حالتی قراربگیرید هدف باشد یا نباشد سیستم فلزیاب تصویری اطراف خود و صحنه کار را مورد ارزیابی قرارداده ولکه رنگ بر روی صفحه نمایشگرتبلت یا لپ تاپ  ظاهر میگردد زیرا سیستم فلزیاب تصویری بر روی هرتغییراتی واکنش از خود نشان میدهد تا بالاترین کارائی در عمق زیاد و تشخیص هدف اصلی را بدست اورد و کاربر با فیلتر یا تغییر در تنظیمات و نوع لکه رنگ اشکار گردیده باید وجود هدف از دیگر منابع را تشخیص دهد که این موضوع در دستور عملکردی و راهنمای اموزش ان سیستم فلزیاب تصویری بیان میگردد.

در نوع برنامه فلزیاب تصویری لکه رنگی دنیا در مدل سه رنگ  رنگ سبز رنگ ابی رنگ قرمز یا سه رنگ اصلی تعیین گردیده است و در بعضی برنامه ها نرم افزار تصویری چند رنگ دیگر نیز اضافه میگردد ولی در عمل نوع تشخیص همه نوع لکه رنگ در فلزیاب تصویری یکسان است .

در نوع برنامه فلزیاب تصویری تفکیک رنگ CPL PRO لکه رنگ ها اشکار میگردد که با تعیین خط ادیت EDIT LINE یا خط عمق DEPTH LINE بر روی لکه رنگ میتوان نوع عدد VDI ان لکه رنگ را مشخص نمود و روشهای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی در این برنامه نیز وجود دارد در برنامه تفکیک رنگ COL RPO هر طبقه از اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE یک نوع رنگ تعیین گردیده است و تنظیمات تعیین نوع رنگ IND COL نیز وجود دارد که اپراتور یا کاربر میتواند نوع رنگ اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت را تغییر دهد.

تنظیمات در برنامه تصویری فلزیاب تصویری برای این است که کاربر بتواند واکنش بدست امده در صحنه کار یا زمین را مورد ارزیابی قرارداده و با تغییردر تنظیمات برنامه وجود هدف از نبود هدف را تشخیص دهد.

عملکرد با سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع تصویر بسیار اسان میباشد و با انجام مراحل کوناکون در زمان تمرین میتوانید به راحتی وجود هدف را تشخیص دهید ولی این موضوع برای اپراتور یا کاربری میباشد که کاملاً تمرین نموده و دارای تجربه و مهارت کامل باشد.

در کلیه عملیات حرفه ای وواقعی کاربران در دنیا سعی مینمایند از سیستم فلزیاب تصویری بهره ببرند.

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:46

تست فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

تست فلزیاب تصویری

تست فلزیاب تصویری میتوانید هدف را در سطح و عمق قراردهید و سرجستجوگراز هر نوع که باشد را از روی هدف عبور دهید لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگرتبلت یا لپ تاپ ظاهر میگردد که تشخیص نوع هدف واقعی از دیگر منابع بستگی به شکل لکه رنگ اشکار گردیده دارد و با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزار تصویری میتواند لکه رنگ مربوط به هدف را تشخیص داد که از روش حذف رنگ یا سه بعدی نمودن و .... میتوان نوع لکه رنگ مربوط به تغییرات صحنه کار و هدف را مشخص نمود.

تست سیستم فلزیاب تصویری به نوع برنامه ان نیز بستگی دارد و از انجا که فلزیاب تصویری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب میباشد و درعملیات حرفه ای از ان بهره برده میشود اپراتور یا کاربر باید با نوع تغییرات و لکه رنگ ها اشکار گردیده کامل اشنائی داشته و این اشنائی از طریق تمرین و رعایت شرایط ذکر گردیده در راهنمای دستورالعمل سیستم فلزیاب تصویری به انجام برسد.

در کل برای ازمایش یا تست سیستم فلزیاب تصویری  یا معدن یاب تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری میتوانید یک هدف را در سطح قرارداده و کوئل یا سرجستجوگر یا سنسور یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک را با اندازه عمق مورد نظر با هدف فاصله داده یا هدف را در عمق زیر زمین قرارداده و با سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک از روی هدف عبور نمائید.

دستگاه فلزیاب تصویری دارای شرایط راداراست ولی در نوع عملیات تشخیص سرجستجوگریا کوئل و لوپ یا سنسوریا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک  باید از روی هدف با فاصله و در حال حرکت عبور نماید البته میتواند این فاصله را به شکل فاصله زیاد یا نزدیک هدف به انجام رسانید و فلزیاب تصویری به نسبت نوع توان عمق ان فلزیاب میتواند اهداف را در عمق تشخیص دهد.

برای عملیات با فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری  یک محوطه را بعنوان محدوده عملیات انتخاب نمود و با حرکت کام منظم به جلو عقب و حرکت به بغل انجام داده و لکه رنگ یا تصویرمورد نظر را بدست اورد.

در سیستم فلزیاب تصویری نوع تصویر لکه رنگی میباشد و بصورت پیکسل علائم به شکل تصویر مکعبی یا خطی یا مورب اشکار میگردد که نوع حرکت اپراتور یا کاربر با پیکسل اشکار گردیده با کام ها منظم باید انجام بگیرد.

روش تشخیص هدف واقعی با فلزیاب تصویری به فیلتر نمودن و نوع تشخیص و مهارت اپراتور یا کاربر در شکل بدست امده بر روی صفحه نمایشگریا لپ تاپ یا تبلت  میباشد.

 زمانیکه با سیستم فلزیاب تصویری عمل مینمائید تشخیص نوع لکه رنگ متعلق به هدف از وظایف اپراتور یا کاربر است زیرا فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف خود یا در زیر زمین را بعنوان لکه رنگ تصویری مشخص مینماید که اپراتور یا کاربر باید با توجه به نوع لکه رنگ و شرایط شکل ان تشخیص دهد که این لکه رنگ متعلق به هدف واقعی است یا از دیگر منابع میباشد زیرا لکه رنگ ها از هر سه رنگ یا تمام رنگ ها  در هر شرایطی بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت ظاهر میگردد و فیلتر و تغییر در ان لکه رنگ ها را اپراتور یا کاربر باید به  انجام رسد تا بتوان نوع لکه رنگ متعلق به هدف را مشخص نماید

وقتیکه از یک محدوده یا نقطه چند بار تصویری گیری مینمائید تصاویر و نوع لکه رنگ با هم متفاوت است یا لکه رنگ ها به همدیگر نزدیک هستند ولی عین هم نیستند و در صورتیکه عین هم تصاویر تکراری اشکار گردد بیانگر ضعیف شدن باطری یا اشتباه عمل نمودن در تصویر گیری یا نگرفتن تصویر فرضی در اولین تصویر یا تصویر فرضی بین تصاویر میباشد.

 بعضی مواقع در تبلیغات یا در شبکه اجتماعی یا اینترنت یا سلایت ها و بلاگها تصاویر لکه رنگی را از عملکرد فلزیاب تصویر در دید عموم قرارداده شده است که در اصل این نوع تصویر یا لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر سیستم فلزیاب تصویری در زمان تمرین اشکار نمیگردد و این نوع تصاویر از نوع تصاویر لکه رنگ فیلتر شده با تغییرات میباشد

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 

تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 

برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 

021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 

ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد یا سئوالات را مطرح نموده تا در خدمت شما باشیم.

 

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:44

ازمایش فلزیاب با صدا

نوشته شده توسط

ازمایش فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه با دقت در نوع تنظیمات باید به انجام برسد و فلزیاب با صدای زمینه دارای تنظیمات کلیدی PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST و تارگت صدا TARGET  میباشد که درست تنظیم نمودن این تنظیمات به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص تغییرصدا در نوع صدا زمینه را فراهم میاورد

در صورتیکه سیستم فلزیاب دارای صدا یکسره یا صدا زمینه باشد میتوانید سرجستجوگر یا گوئل یا سنسورمادون قرمز یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک از روی هدف عبور داده و صدای زمینه سیستم فلزیاب تغییریافته در این نوع فلزیاب تغییر صدا زمینه اهداف با یکدیگر متفاوت است نوسان ایجاد شده در صدای زمینه فلزیاب صدا یکسره نسبت به نوع اهداف با یکدیگر فرق داشته و نوع نوسان پدید انده در صدای زمینه میتواند شرایط مربوط به همان هدف باشد

سیستم فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه را از روی هدف با فاصله دور و نزدیک در سطح یا عمق حرکت دهید و تغییر نوسان در صدای زمینه یا یکسره را متوجه گردید و نوع تغییر صدا را به نسبت نوع هدف بدست اورید و میتوانید از هدف فاصله گرفته و بر روی هدف قرار بگیرید سیستم فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه در هر شرایطی زمانیکه بر روی هدف قراربگیرد تغییرنوسان  صدای خود را دارا میباشد.

سیستمهای فلزیاب صدایکسره یا صدا زمینه که دارای تنظیمات مربوط تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات مربوط به صدا تن اجاست TONE ADJUST و کلید PU/TON به اپراتور یا کاربر این اجازه را میدهد که نوع تند یا بم یا تیک تیک را در سیستم فلزیاب  تعیین نموده و به نسبت توان شنوائی خود بهترین حالت را بدست اورد.

در سیستمهای فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه بهتر کوئل یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک یا سرجستجوگربا فاصله یک متر تا یک متر و نیم بالاتر از هدف قرارداشته باشد یا هدف نمونه را یک تر تا یک متر و نیم زیر زمین قرارداده تا بتوان واکنش تغییرنوسان در  صدا زمینه بهتر ایجاد گردد زیرا این سیستمها فلزیاب برای عمق زیاد طراحی گردیده است و با صدا اهداف در سطح را ضعیف تر میگیرد البته قدمت هدف بر روی این امر اثر میگذارد و اهداف با قدمت را در عمق کم و زیاد با هم میگیرد.

بعضی سیستمها فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب راداری  و فلزیاب تصویری در یک سیستم فلزیاب بصورت مشترک قرار داده شده است  و بعضی سیستمها فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه  و فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی را مشترک با هم دارند که به انها فلزیاب ترکیبی میگویند.

 این نوع فلزیاب با صدای زمینه میتواند در تشخیص نوع هدف اپراتور یا کاربر را کمک نموده

تشخیص هدف در فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره با ایجاد نوسان در صدا زمینه میباشد که این نوع صدا نسبت به نوع اهداف با یکدیگر متفاوت است

منظور از نوسان در صدا زمینه تغییر در صدا زمینه یا صدا یکسره میباشد سیستم فلزیاب صدا زمینه یکسره دارای صدا میباشد و زمانیکه بر روی هدف برخورد مینماید صدا یکسره ادامه داشته و فقط درصدای زمینه تغییر ایجاد شده و در صدای زمینه نوسان بالا یا بالا و پائین نسبت به صدا زمینه ایجاد میگردد

اشنائی با تغییر صدا زمینه در فلزیاب دارای صدای زمینه یا صدای یکسره موضوعی مهم است که اپراتور یا کارباید بر روی انواع اهداف با تنظیمات متفاوت تمرین نماید تا تغییر نوسان صدا در صدای زمینه را بدست اورد و با ان کاملاً اشنا گردد که در زمان عملیات در صحنه کار اصلی بتواند بین نوسان صدای مربوط به هدف واقعی با دیگر منابع را تشخیص دهد

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:43

تست فلزیاب پالسی

نوشته شده توسط

درازمایش نوع صدا دار از مدل ولتاژ القائی یا پالسی :

برای ازمایش سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی VLF یا BFO یا PI یا ... که زیر مجموعه ولتاژ القائی میباشد یا با تغییر ولتاژ در سیستم فلزیاب از خود واکنش نشان میدهد باید هدف ثابت باشد و کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگر در حال حرکت باشد و این حرکت با کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی با فاصله از هدف ثابت به انجام رسد .

در بیشتر ازمایشات سیستمهای فلزیاب ولتاژالقائی یا به کلام عام فلزیاب پالسی یا TR  و VLF و BFO و.....سرجستجوگر یا سنسور یا کوئل و لوپ یا سنسور مغناطیسی را ثابت نگهداشته و هدف را از جلوی سرجستجوگریا کوئل و لوپ یا سنسور مغناطیسی حرکت میدهند.

این روش که حساسیت سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ..... را افزایش داده و کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگر ثابت نگهداشته و هدف را از جلوی ان عبور دهید شکل صحیح تشخیص عمق سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و ....نمی باشد .

زیرا در این حالت حساسیت درفلزیاب ولتاژالقائی یا زیر مجموعه ان از  فلزیاب پالسی یا BFO یا VLF و..... سرجستجوگر یا گوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی ثابت است و هدف در حالت حرکت یا از جلوکوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگر حرکت  یا عبور داده و بالانس تشخیص یا سیگنال بالانس یا گراند بالانس به دلیل ثابت بودن گوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگر دچار نوسان یا اختلال و بی ثباتی نمیگردد.

 ولی با همین تنظیم حساسیت بالا وهمان هدف را در همان فاصله در عمق   قرارداده و از فاصله دورترسرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی به سمت ان هدف حرکت دهید این نوع سیستم فلزیاب صدای بیخودی و بی ثباتی از خود نشان داده یا اصلاً توان مشخص نمودن ان هدف در فاصله قبلی که سرجستجوگر ثابت بوده است را نخواهد داشت یا واکنش در عملکرد سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و .... مشاهده نخواهید نمود.

این مدل سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و VLF یا PI یا BFO و ....برای بالانس شدن در زمین یا صحنه کاربرای اهداف در عمق زیاد با مشگل روبرو است و اگر حساسیت این نوع سیستم فلزیاب  ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و ....را افزایش دهید در حالت حرکت درفاصله ای که تا هدف طی مینمائید سیستم فلزیاب پالسی صدا بیخودی از خود ایجاد مینماید یا کلاً همان هدف را در همان فاصله یا عمق که هدف در حال حرکت و سرجستجوگر ثابت بوده است نمیگیرد البته این در صورتی است که هدف را دورتر از کوئل یا سرجستجوگر قرارداده و از ان فاصله به سمت هدف حرکت نمود.

بعضی اشخاص با فلزیاب پالسی نیز هدف را در سطح یا عمق بصورت ثابت قرارداده ولی در کنار هدف قرارگرفته و سرجستجوگر یا کوئل یا سنسورمغناطیسی  بر روی هدف حرکت میدهند که این روش نیز درست نمی باشد بخصوص در سیستمهای فلزیاب مدل VLF و BFO و .....این موضوع بیشتر پیش میاید.

در حالت حرکت با کوئل و لوپ و سنسور مغناطیسی توان تشخیص هدف در عمق  این سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی و زیر مجموعه ان فلزیاب VLF یا PI یا BFO و ..... فلزیاب پالسی به نسبت انکه سرجستجوگر یا کوئل و سنسورمغناطیسی ثابت نگهداشته و هدف را جلوی سرجستجوگریا کوئل حرکت دهید کاهش خواهد داشت.

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:43

تست فلزیاب

نوشته شده توسط

فلزیاب را برای اینکه عمق انرا مشخص نمائید یا تست عمق نمائید باید از روش مربوط به همان فلزیاب بهره ببرید

تست عمق فلزیاب به این صورت است که در زمان خرید هدف را در زیر زمین پنهان نموده و با سیستم فلزیاب  خود خریدارهدف پنهان شده را  تفکیک و پیدا نموده و این راحت ترین روش است که بتوان عمق فلزیاب را بدست اورد و قدرت تفکیک ان مشخص گردد

برای ازمایش عملکرد فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی شکل های گوناگونی وجود دارد و بستگی به نوع ان سیستم فلزیاب دارد.

فلزیاب انتنی

در نوع فلزیاب انتنی یک هدف را در سطح و عمق قرارداده و نوع هدف و اندازه انرا در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تعیین نموده و انتن به ارامی به سمت ان هدف تغییرجهت میدهد و با روشهای زمان اموزش مسیر شعاع زنی و نقطه زنی را بدست اورده و مرکز هدف را با تک انتن یا جفت انتن مشخص نمود.

 فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری با لکه رنگ نوع هدف را مشخص مینماید که ان هم بستگی به شکل اشکار گردیدن لکه رنگ دارد که برامده است یا فرورفته است یا سه بعدی مینمائید لکه رنگ دارای حالت کله قندی میباشد یا مسطح است از این روش ها میتوان توان قدرت تشخیص سیستم فلزیاب تصویری را بدست اورد و از انجا که فلزیاب تصویری به شکلی طراحی گردیده است که کوچک ترین علائم را بعنوان تغییرات ظاهر مینماید میتواند اهداف را در عمق زیاد بخوبی به نسبت توان عمق مدار اصلی فلزیاب مشخص نماید البته بر روی فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR یا فلزیاب PI و........ برد مبدل تصویری نصب مینماید همان توان عمق گیری همین نوع سیستمهای  فلزیاب را دارا میباشد زیرا این نوع فلزیاب ها از زیر مجموع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد و سیستم ولتاژ القائی از هر نوع یا مدل که باشد بنابر تغییر ولتاژ در سرجستجوگریا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی از خود واکنش نشان میدهد نمی تواند علائم کوچک یا ضعیف شده اهداف در عمق را تشخیص دهد و بطور طبیعی نمی تواند با قسمت تصویری خود نیز ان هدف را در عمق زیاد تشخیص دهد البته جدیداً گروهی سیستم بعنوان فلزیاب به بازارامده است که در اصل تسلامتریا یون یاب یا حرارت یاب است که مدار انرا نیز به مدار تبدیل تصویری وصل نموده و این نوع سیستمها را بعنوان فلزیاب تصویری بفروش میرسانند ضمناً سیستم فلزیاب تصویری وجود دارد که دارای مدار یون یاب یا تسلامتریا حرارت یاب  است که در اصل یون یاب و تسلامتر و حرارت یاب از لوازم جانبی مدار اصلی فلزیاب میباشد و این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره

فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره اگر از نوعی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیم صدا کلید پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST باشد میتواند اهداف را در عمق زیاد با تغییر صدا مشخص نماید و نوع تغییر صدا نسبت به نوع هدف  در سطح و عمق تفاوت نداشته و میتواند اهداف را با تغییر صدا نسبت به نوع ان هدف در سطح یا عمق تفکیک نماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب میتواند اهداف را با صدای متفاوت ازهم تفکیک نماید و اگر عمق هدف تغییریابد توان تشخیص این تغییر صدا برای ان نوع هدف در سطح و عمق یکسان است زیرا بعضی از سیستمها فلزیاب عمق یک هدف تغییر میابد نوع صدا فلزیاب  تغییریافته یا بر روی هدف در عمق زیاد از خود واکنش نشان نمی دهد

 امکان دارد در مراحل اولیه تمرین اپراتور یا کاربر با دقت بالا نتوانید مرکز هدف را مشخص نمائید ولی تا محدوده هدف نزدیک شوید که این نشانه توانائی ان سیستم فلزیاب میباشد و در مراحل بعد با تمرین بیشتر اپراتور یا کاربر میتواند نقطه مرکز هدف را مشخص نماید توجه نمائید که مختصات یابی در تشخیص محدوده و مرکز هدف از موضوعاتی است که یک اپراتور یا کاربر حرفه ای باید در نظر داشته باشدو بر روی ان دقت نماید

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:42

فلزیاب ترکیبی یا مرکب حرفه ای

نوشته شده توسط

فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب حرفه ای دارای طراحی مدارمشترک فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری به همراه هم میباشد

فلزیاب ترکیبی دارای تکنولوژی و فن اوری روز دنیا میباشد و طراحی مدار این نوع فلزیاب در انحصار تریشورز میباشد و دیگر تولید کنندگان در دنیا از این نوع تکنولوژی در اختیار ندارند و توان این نوع سیستم فلزیاب به دلیل کاربرد شرایط رادارزمینی دستی  در ان میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و وضعیت نوع انرا مشخص نموده

فلزیاب ترکیبی فلزیابی میباشد که اپراتور یا کاربر از چند نوع فلزیاب در یک فلزیاب فوق پیشرفته میتواند بهره ببرد

سیستمهای فلزیاب ترکیبی یا مرکب ان دسته سیستمهای فلزیاب پیشرفته میباشد که توان عملیات با انتن و تصویر و صدا را همراه هم دارند .

طراحی مدار یا سخت افزار این نوع سیستمهای فلزیاب ترکیبی ازشرایط بسیار مطلوب بهره برده است و توانائی بالای دارند و دلیل ان این است که از شرایط مدار یک رادارزمینی دستی  بهره برده شده است و توان تشخیص کاربر را در یک زمان به حد نهائی میرساند.

البته بعضی از این سیستمهای فلزیاب ترکیبی دارای انتن با تصویراست و تعدادی انتن و تصویر و صدا یکسره را همراه هم دارند.

اصولاً صدای این سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی ترکیبی دارای صدای زمینه یا صدای یکسره است زیرا طراحی انها از روی وضعیت رادار میباشد.

نشانه اینکه سخت افزار یا مداری بنابر رادارزمینی دستی  برای یک سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب  راداری یا تصویری یا صدا یکسره یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب طراحی گردیده در این است که درطراحی مدار ان فلزیاب تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین گردیده است و بطور اصولی و طبیعی توان تفکیک و تشخیص و عمق گیری بالائی را دارا خواهد بود .

بیشتر برای این اینگونه سیستمها فلزیاب ترکیبی را طراحی و به بازار ارائه گردیده است تا نواقص سیستمهای فلزیاب از نوع های دیگر را دارا نباشد و کاربر بتواند از روشهای گوناگون در یک زمان بهره برده و محدوده هدف واقعی را مشخص نماید و هدف واقعی را از غیر واقعی تعیین نماید.

 فلزیبا ترکیبی فوق پیشرفته در نوع تصویری میتواند از برنامه لکه رنگ تفکیکی یا COL PRO به همراه برنامه نرم افزار لکه سه رنگ عمومی بهره برد و در این نوع سیستم فلزیاب ترکیبی میتوانید از کوئل معمولی و کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بطو مجزا یا همراه هم بهره ببرید که این نوع تکنولوژی نیز در دنیا بینظیر است و توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد

فلزیاب ترکیبی اگر دارای صدا باشد صدا ان بخاطر بکار گیری روش رادار در طراحی ان بصورت صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد که در صورت برخورد با هدف صدای زمینه تغییر مینماید و حسن ان این است که برای اهداف صدا متفاوت داشته و تنظیمات نوع صدا نسبت به شنوائی اشخاص نیز قابل تشخیص میباشد این نوع سیستم فلزیاب را به شکل صدا یکسره یا با صدا زمینه طراحی گردیده است تا بتواند سیستم فلزیاب اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده و اگر اهداف دارای جریان خواص مغناطیسی بیشتری باشد واضحتر تشخیص دهد و تفکیک نماید و در مناطق الوده یا سفت و سخت یا کوهستانی یا خیابانی که منابع مزاحم زیاد است براحتی عمل نماید

از انجا که این نوع تکنولوژی در اختیار دیگر شرکت ها یا تولید کنندگان با این نوع تنظیمات نمی باشد در ایران بعضی ازدیگر شرکت ها و افراد که توان رقابت با این نوع فلزیاب ترکیبی را نداشته اقدام به بدگوئی و تخریب سیستم فلزیاب ترکیبی در صحبت ها یا سایت و بلاگ خود مینماید که اشکار است که با ایجاد گمراهی در ذهن خریداران قصد دارند که توجه خریداران را از سیستم فلزیاب ترکیبی دور نموده تا سیستم فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند البته توجه نمائید که عده ای که این نوع تکنولوژی را در اختیار ندارند و میخواهند از صحنه رقابت دور نمانند و خریدار را جلب به خرید از انها نمایند اقدام به ساخت فلزیاب از نوع پالسی به همراه فلزیاب انتنی نموده که این نوع فلزیاب ربطی به فلزیاب ترکیبی فوق پیشرفته ندارد زیرا فلزیاب ترکیبی فوق پیشرفته با صدای زمینه باید دارای کلید تنظیم صدا پلس و تن PU/TON و تنظیم صدا تن اجاست TONE ADJUST باشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد و بر روی هر نوع هدف قرار بگیرد تغییر صدا ان مربوط به همان طبقه از هدف اشکار میگردد  که سیستم فلزیاب پالسی چنین تنظیمات و تغییر صدا متفاوت بر روی اهداف را دارا نمی باشد و فلزیاب پالسی فقط بر روی فلز اهنی یک نوع صدا داشته و بر روی فلزات اهنی نیز یک صدا داشته یا میتوان ابراز نمود در فلزیاب پالسی فقط افزایش و کاهش صدا اشکار میگردد و تغییر نسبت به انواع اهداف وجود ندارد و نوع صدا مربوط به طلا GOLD و نقره SILVER و اهن IRON با یکدیگر متفاوت نمی باشد با انکه در فلزیاب ترکیبی با صدا زمینه که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد نوع صدای این اهداف با یکدیگر متفاوت است و صدای حاصله از حفره و جای خالی نیز نسبت به صدای اهداف متفاوت است که اینگونه تغییرصدا را در هیچ نوع فلزیاب برای حفره یا چاه یا جای دست خورده نمی توانید بدست اورید

 عده ای از سازندگان یا فروشندگان فلزیاب از انجا که فلزیاب ترکیبی دارای مدار پیچیده و پیشرفته میباشد و هر شخصی یا شرکتی نمی تواند این نوع فلزیاب ترکیبی از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترششهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد را ندارد و دیگران به تکنولوژی ساخت فلزیاب ترکیبی با این نوع تنظیمات دسترسی ندارد اینگونه فلزیاب ترکیبی را رد یا نفی نموده و برعلیه ان مطالبی را ابراز مینمایند تا خریداران به توانائی این نوع فلزیاب ترکیبی شک نموده یا دچار تردید گردند و از خرید این نوع فلزیاب منصرف گردند در زمان خرید این نوع فلزیاب ترکیبی اموزش دیده و هدف پنهان شده در سطح و عمق را کاوش نمائید تا به توانائی پی برده و دست یابید