پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:11

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک را باید بطور کامل دارا باشد تا یک فلزیاب تصویری با تفکیک تلقی گردد و فلزیاب تصویری قدرت تفکیک فلزات یا طلا را بصورت جداگانه طبق طبقه همان فلز داشته باشد میتواند هر نوع فلز را که تععین گردد همان فلزرا تفکیک نماید

طبق اصول علمی در فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI انجام شدنی است و درصورتی که یک فلزیاب تصویری این قدرت تفکیک را داشته باشد میتواند در هر شرایطی انواع فلزات یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

در فلزیاب تصویری با تفکیک عملیات تشخیص انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد مربوط به همان طبقه انجام پذیر است و با تعیین عدد VDI مربوط به هر فلز ازقبیل اهن و پلاتینیوم و الومینیوم و طلا و برنز و مس و برنج و روی و نقره و حفره فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری همان فلز را جستجو نموده و به دنبال ان میگردد و لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا تعیین شده در فلزیاب تصویری با عدد VDI منظم تر از دیگر لکه رنگ ها با یک رنگ مجزا اشکار میگردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:07

فلزیاب طلا مس نیکل

نوشته شده توسط

فلزیاب طلا مس نیکل

فلزیاب طلا را میخواهد تشخیص دهد نباید ترکیب مس و نیکل را بعنوان طلا مشخص نماید در اصل در قانون تفکیک فلزیاب یا رادارزمین دستی با تفکیک که بر روی عدد VDI مربوط به طلا تنظیم میگردد نباید مس و نیکل در کنار یکدیگر را طلا تشخیص دهد و البته فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک که طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید و از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وتنظیمات ابعاد هدفIND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اتفاق پیش نمی اید زیرا این نوع فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک میتواند دامنه و طول موج الکترومغناطیس در انرژی فرکانس طلا یا ان هدف تعیین شده در عدد VDI را از دیگر سیگنال ها یا علائم تشخیص داده و تفکیک نماید

اما دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که این توان تشخیص علائم ترکیبی از سیگنال فلزات را ندارد قدرت تشخیص الیاژنیکل ومس در کنار یکدیگر با طلا را دارا نمی باشد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد نمی تواند بین نیکل ومس و طلا تفاوتی قائل شود تا امکان خطا در تشخیص فلزیاب یا این نوع دستگاه ها از بین برود

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:05

تست فلزیاب طلا ساروج

نوشته شده توسط

تست فلزیاب طلا ساروج

تست فلزیاب برای طلا در ساروج در وضعیت یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب برای ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد و تفاوت فاحشی به دلیل نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت نوع مواد بکار رفته در ساروج برای تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد

خود ساروج بطور طبیعی در اثر رطوبت درون زمینی دارای وضعیت ایجاد دما در اطراف خود میگردد و این دما به همین میزان بر روی جریانات الکتریکی مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر گذاشته و در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای از هم نوع ساروج یا مس و نقره یا قلع و اهن باشد موجب افزایش انرژی در ان محدوده میگردد و انرژی حاصله میتواند در اطراف خود نیزازاد شده یا پراکنده گردد این وضعیت ایجاد دما درساروج در اثر رطوبت درون زمینی میتواند میدان های مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در اصل میدان مغناطیس جهشی ناپیوسته شکل میگیرد که این شرایط در طول زمان زیاد ایجاد میگردد و این وضعیت بر روی فلزیاب ها یا دستگاه های که با تغییر مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید ایجاد انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نموده و برای تست فلزیاب یا دستگاه از این دسته مانند انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا امری منطبق با گنج درون ساروج نمی باشد و فلز یا طلا را در ساروج تازه ساخته شده قرار داده تا توان فلزیاب در تشخیص طلا یا فلز بدست اید عملی متناسب با گنج طلا در داخل ساروج نمی باشد زیرا تغییرات حاصله در طول دوران در یک ساروج یا وضعیت پوشش اهکی جدید پدید نمی اید تا با واقعیت قدرت ان فلزیاب برای نادیده گرفتن میدان مغناطیس با شدت انرژی جهشی تابش شده را بدست اورد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:04

فلزیاب گنج ساروج

نوشته شده توسط

فلزیاب گنج ساروج

فلزیاب گنج در ساروج را با اختلاف در نقطه مرکزاز گنج طلا مشخص مینماید و این خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص محدوده مرکز گنج در ساروج برای یک فلز طلا قدیمی در وضعیت باستانی پدید می اید واین عدم توانایی تشخیص مرکز گنج طلا با فلزیاب ربطی به یک فلز طلا در ساروج جدید ندارد زیرا خطا های اصولی را ساروج به همراه گنج طلا قدیمی برای فلزیاب یا طلایاب پدید می اورد که تشخیص نحوه عملکرد فلزیاب بر روی یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب بر روی ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد

ساروج دارای انواع گوناگون از نظر ساختار ترکیبی نسبت به زمان ساخت ساروج میباشد و همین میتواند اثرات گوناگون بر روی نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا خواهد گذاشت از انجا که ساروج یک عایق از نوع ترکیب پروتئین با کلسیم کربنات میباشد و ساختار اذرین دارا است و وضعیت کریستالی اهک به نسبت نوع ان اهک از ترکیب منگنزو سیلیس و منیزیم و الومینیوم متفاوت است و این مواد زمانی که بصورت ساروج بر روی گنج طلا بکار برده میشود در اثر گذشت زمان شرایط متفاوتی را برای فلزیاب به نسبت یک ساروج ساخته شده جدید ایجاد مینماید و از انجا که مدت زمان زیادی ازقرارگرفتن ساروج بر روی گنج طلا میگذرد بطور طبیعی عواملی متفاوت انحرافی برای تشخیص فلزیاب به نسبت یک فلزنو یا طلا جدید درساروج جدید پدید می اورد

مواد ترکیبی در ساروج اگر در شرایط زمین با موادی چون کوارتز و سیلیس و رسوبات و نمک قرار بگیرید میتواند وضعیت مغناطیسی پیچیده را شکل داده که این میدان مغناطیسی در وضعیت حرکت افقی به اطراف نیرو وارد نموده و اختلال در کارفلزیاب یا دستگاه ها در انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا درون گنج مینماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:03

خطا فلزیاب ساروج

نوشته شده توسط

خطا فلزیاب ساروج

خطا فلزیاب بر روی ساروج با تست فلزیاب به روی یک ساروج نو پدیدار نمی گردد یا خطا فلزیاب بر روی ساروج جدید اشکار نمی گردد وبرای مشخص شده خطا فلزیاب بر روی ساروج با گنج طلا نمی توان خطا فلزیاب را دریک عملیات عادی بر روی ساروج جدید بدست اورد وخطا فلزیاب بر روی ساروج با گنج طلا با داشتن وضعیت فشار نیرو گنج طلا به حوزه پوشش ساروج که ترکیب شده از منابع چون کربنات کلسیم و پروتئین و الومینیوم و مگنز و منیزیم میباشد باعث میگردد که در اثر مرور زمان برای فلزیاب ایرادات بنیادی را پدید اورده وساروج با گنج طلا در این وضعیت میتواند موجب خطا فلزیاب از انحراف مغناطیسی در زاویه مغناطیسی گردد و این اتفاق که موجب خطا فلزیاب بر روی یک ساروج دارای گنج طلا میباشد برای فلزیاب ها بخصوص فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بیشتراشکار می گردد یا خطا این دسته فلزیاب های یا دستگاه ها بر روی تشخیص گنج طلا درون ساروج بسیار بالا میباشد و برای این است نمی توان خطا این دستگاه ها یا خطا فلزیاب از این دسته را بر روی یک ساروج جدید مشخص نمود وبدست امدن خطا فلزیاب یا دستگاه ها از این دسته توضیح داده شده عملی صحیح از دید فلزیاب برای گنج طلا درون ساروج نمی باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:02

فلزیاب ساروج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب ساروج طلا

فلزیاب ساروج طلا این سه مقوله را برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب در نظر بگیرید میتواند کار فلزیاب یا کار طلایاب را نشان دهد ولی در اصل برای اینکه با وجود ساروج بتوان طلا گنج را کاوش نموده یک موضوع جداگانه در امرگنج یابی است زیرا ساروج در مرور زمان اطراف خود را تحت تاثیر علائم و دمای خود قرارداده و تغییرات دما شرایط میدان مغناطیسی متفاوت را شکل می دهد که این وضعیت میتواند فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا با خطا در میدان مغناطیس روبرو نماید و دقیقاً بر روی مرکز هدف طلا درون ساروج واکنش از خود نشان ندهد و تست این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بر روی یک ساروج با شرایط روز واقعیت توان حذف ذرات تابش شده از انرژی پدید امده از یک ساروج با گنج طلا در مروز زمان طولانی را دارا نمی باشد تا عامل عدم خطا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها مشخص گردد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بطور طبیعی در شرایط ساروج با گنج طلا بخصوص در عمق با خطا روبرومیگردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:01

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی

نوشته شده توسط

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی از دسته مسائل متعلق به تفکیک فلزات و طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار است

وضعیت تفکیک انواع فلزات یا طلا با شرایط نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارارتباط تنگاتنگی دارد و یک فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک فلز یا طلایی که در وضعیت مواد معدنی و منابع هم طبقه خود قرار گرفته باشد باید بتواند هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و در چنین شرایطی فلزیاب یا طلایاب باید دارای قدرت بالایی در تفکیک و تشخیص باشد

ان فلزیاب یا طلایاب که توان تفکیک یک فلز طلا را مجزا از دیگر منابع و مواد معدنی را داشته باشد فلزیابی یا طلایابی است که بتواند سیگنال علائم مواد معدنی و منابع زمین صحنه کار هم طبقه با سیگنال علائم هدف اصلی را از سیگنال هدف اصلی یا طلا تشخیص داده وجدا نماید تا تفکیک هدف اصلی یا طلا در فلزیاب ایجاد گردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:00

فلزیاب قدرت واقعی

نوشته شده توسط

فلزیاب قدرت واقعی

فلزیاب قدرت واقعی خود را زمانی نشان میدهد که توان تفکیک بالای داشته باشد و قدرت واقعی فلزیاب یا طلایاب از روی نوع عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در شرایط گوناگون اشکار میگردد

فلزیاب قدرت اصلی خود را از نوع تنظیمات بر روی همان فلزیاب یا طلایاب بدست می اورد و نوع تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع طراحی ان فلزیاب یا طراحی ان طلایاب میباشد در اصل میتوان هر فلزیاب یا طلایاب را از روی نوع تنظیمات ان فلزیاب یا طلایاب تشخیص داد که چه میزان قدرت دارد و قدرت یک فلزیاب یا طلایاب در صورتی اشکار میگردد که بتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد کشف نماید

قدرت واقعی فلزیاب یا قدرت واقعی طلایاب در زمانی مشخص میگردد که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک مجزا انواع فلزات طبق اعداد VDI باشد تا بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع در عمق زیاد مشخص نماید

البته این در رابطه با فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی صدق مینماید که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:58

فلزیاب مادون قرمز گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب مادون قرمز گنج

فلزیاب مادون قرمز گنج و فلزیاب لیزرگنج را میتواند از شرایط سیگنال علائم منعکس شده درامواج الکترومغناطیس در فرکانس طلا یا فرکانس گنج یا فرکانس انواع فلزات جدا نموده و تفکیک نماید

حتماً فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمزبرای اینکه واقعاً یک فلزیاب لیزری باشد باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان دریافت بازتاب علائم سیگنال الکترومغناطیس مادون قرمزطلا یا گنج را دریافت نماید

اثارباستانی و گنج بخصوص طلا بطور طبیعی در اثر فشار نیرو از اطراف خود و افزایش تراکم انرژی درونی در اثر جذب ذرات دیگر منابع در حول محورخود در کنار بارالکتریکی انباشته شده تشعشعات الکترو مغناطیس به همراه دما حاصل از افزایش نیرودارای جریان مادون قرمزمیگردد که میتواند به مادون قرمز منتشر شده از فلزیاب یا طلایاب پاسخ هم جهت دهد

در غیر اینصورت دیگر فلزیاب ها که دارای توان تشخیص انرژی از فرکانس نباشند نمی توانند تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز را تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:57

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا که مربوط به سیگنال زمین و هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را تشخیص دهد میتواند از خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اورد این موضوع در کارهای بسیار حساس با فلزیاب بسیارحائز اهمیت است

در یک صحنه کار منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف یا انواع فلزات بطور طبیعی دارای بازتاب سیگنال علائم مربوط به خود باشد و این سیگنال علائم به سمت فلزیاب یا طلایاب حرکت نموده وهمین زمان نیزسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج به سمت فلزیاب یا طلایاب منعکس میگردد و این دو نوع سیگنال علائم میتواند به همدیگر نزدیک بوده و وضعیت ترکیب را به هم گرفته و اینکه فلزیاب یا طلایاب بتواند نوع انرژی فرکانس فلزمورد نظریا طلا را در محدوده فرکانس تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای تفکیک تشخیص داده این قدرت فلزیاب دارا میگردد که سیگنال علائم ترکیب شده را مورد ارزیابی قرار داده وانرژی سیگنال علائم مربوط به محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و تفکیک نماید

صفحه4 از148