پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:38

فلزیاب طراحی طلایاب

نوشته شده توسط

فلزیاب طراحی طلایاب

طراحی طلایاب در اصل طراحی یک فلزیاب فوق پیشرفته با توان تفکیک طلا با عدد VDI میباشد که طراحی این نوع فلزیاب یا طلایاب کار هر طراح طلایاب یا طراح فلزیاب نمی باشد و برای همین است که بیشتر طراحان فلزیاب یا طراحان طلایاب اقدام به طراحی فلزیاب یا ساخت فلزیاب از دسته فلزیاب یا طلایاب معمولی یا اماتوری مانند فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا مینمایند

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:35

فلزیاب طراحی

نوشته شده توسط

فلزیاب طراحی

طراحی فلزیاب یا طراحی طلایاب مهمترین موضوع در نحوه عملکرد فلزیاب یا نحوه عملکرد طلایاب میباشد و طراحی فلزیاب ایرانی باشد یا طراح فلزیاب خارجی باشد تفاوتی نمی کند اصل نحوه عملکرد فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد در طراحی فلزیاب یا طلایاب نکات اساسی وجود دارد که هر طراح فلزیاب یا طراح طلایاب نمی توانند این نکات را در اختیار داشته باشد و هر نوع فلزیاب یا طلایاب نمی تواند یک فلزیاب با طراحی پیشرفته باشد

فلزیاب یا طراحی فلزیاب اگر بخواهد یک فلزیاب پیشرفته از نوع مداررادارزمینی دستی با قدرت بالا باشد

فوق پیشرفته ترین فلزیاب یا فوق پیشرفته ترین طلایاب ان فلزیاب یا طلایاب است که دارای شرایط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:29

فلزیاب قدرتمند طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب قدرتمند

فلزیاب قدرتمند یا طلایاب قدرتمند به شکل ظاهر فلزیاب یا فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بودن نمی باشد فلزیاب قدرتمند ان فلزیاب است که بتواند انواع فلزات را بخوبی تفکیک نموده و جدا نماید فلزیاب قدرتمند باید دارای تنظیمات مربوط به تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس روی و اهن و نیکل و کروم و برنز و برنج بصورت مجزا باشد

هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب قدرتمند دانست با انکه فروشندگان فلزیاب همه فلزیاب خود را فلزیاب قدرتمند معرفی مینمایند یک فلزیاب قدرتمند باید دارای قدرت تشخیص فلزات بخصوصص طلا در عمق زیاد باشد تا یک فلزیاب قدرتمند باشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب جزو دستگاه ها یا فلزیاب قدرتمند نمی باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 14:01

فلزیاب قوی

نوشته شده توسط

فلزیاب قوی

فلزیاب قوی باید قدرت تفکیک انواع فلزات را داشته باشد تا ان فلزیاب قدرت مواد معدنی و منابع دارای ذرات با انرژی بالا از دید خود خارج نماید یا ان فلزیاب یا طلایاب مواد معدنی و منابع و ذرات پرتوزا را نادیده بگیرد تا توان تفکیک طلا یا گنج طلا یا فلز مورد نظردر فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

فلزیاب قوی میتواند سیگنال هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا از دیگرعلائم سیگنال تابش شده جدا نماید و اینکه تفکیک طلا برای تشخیص فلزیاب قوی مطرح میگردد برای این است که فلز طلا درعمق زیاد قابل تشخیص توسط بیشتر فلزیاب مغناطیسی یا ولتاز القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج در عمق زیاد یا زمین الوده نمی باشد و مهمترین دلیل ان این است که طلا غیر مغناطیس قوی است و اجازه نمی دهد که ملکول درونی تغییر یافته تا انرژی اولیه خود را در اثر میدان مغناطیس خارجی از دست داده و تغییر یابد تا واکنش در عمق زیاد از طلا برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد گردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:58

فلزیاب تفکیک واقعی

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیک واقعی

فلزیاب تفکیک واقعی یا فلزیاب تفاوت تفکیک را در صورتی دارا میباشد که بتواند اهداف مانند طلا GOLD را در وضعیت الیاژی در کنار دیگر فلزات تشخیص داده و مشخص نماید و این موضوع در رابطه با فلزیاب یا طلایاب فرکانس یا فلزیاب جذبی صدق مینماید

یک موضوع مهمتردررابطه با تفاوت تفکیک فلزیاب در این است که در یک صحنه کار انواع فلزات وجود داشته باشد و ان فلزیاب یا طلایاب بتواند فقط همان فلز طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

این امردر فلزیاب تصویری در نوع لکه سه رنگی یا برنامه تفکیک رنگ COL PRO که متعلق به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بطور واضح مشخص میگردد و در نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند براحتی تفاوت تفکیک واقعی را نشان داده و دربین هر نوع فلز نوع فلز طلا را در عدد VDI تعیین گردد بخوبی تشخیص داده و تفکیک مینماید و در فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه با نوع تغییر صدا به نسبت نوع هدف طلا با نقره یا اهن و مس و روی و الومینیوم و جای خالی یا حفره تفکیک و اقعی از تفاوت تفکیک دیگر فلزیاب ها یا دستگاها میتواند بدست اورد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:53

فلزیاب کاهش قدرت

نوشته شده توسط

فلزیاب کاهش قدرت

فلزیاب قدرت پایین یا فلزیاب کاهش قدرت در مقابل شرایط صحنه کاررا میتواند از خود نشان دهد و ان هم در صورتی که ان فلزیاب دارای تنظیمات مربوط به حذف ذرات با انرژی متفاوت از میدان مغناطیس شکل گرفته از منابع متفاوت را نداشته باشد و این پدیده بیشتردر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا شکل میگیرد

زیرا در اثر ایجاد میدان مغناطیس متفاوت در صحنه کار پیوند حرکتی در میدان مغناطیس ایجاد شده و این پیوند میدان مغناطیسی که با یکدیگر ترکیب شده یا بریکدیگر نیرو وارد مینماید میتواند میدان الکتریکی متغیر را شکل داده که این جریان نیرودارای افت تابش سیگنال علائم نیروی میدان مغناطیس مربوط به طلا یا گنج طلا که قابل تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومتر یا تسلا یا مگنت یا یون یاب گردد یا میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد با تشخیص علائم متغیر روبرو نماید و همین باعث خطا در این دسته فلزیاب های یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میگردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:47

فلزیاب تابش سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب تابش سیگنال

فلزیاب تابش سیگنال طلا وعلائم انواع فلزات یا مواد معدنی یا منابع را در صحنه کار دریافت نموده و ان فلزیاب یا طلایاب که قدرت تشخیص تابش سیگنال طلا یا گنج طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و مواد زائد را داشته دارای قدرت تفکیک DISCRIMINATION بالا برای مشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا گنج را خواهد داشت

فلزیاب که توان تشخیص تغییرات الکتریکی سطح طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی را داشته باشد میتواند موقعیت طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد بدست اورد این نوع فلزیاب که این توان را داشته باشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:32

فلزیاب پاسخ گنج طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب پاسخ گنج طلا

فلزیاب پاسخ گنج طلا را درصورتی اشکار مینماید که ان فلزیاب توان پاسخ دهی طلا را در حالت عادی یا بصورت فلزنو یا طلا جدید داشته باشد و فلزیاب پاسخ طلا جدید را در عمق زیاد با تفکیک بدهد میتواند توان پاسخ به گنج طلا را نیز داشته باشد

پاسخ طلا یا انعکاس طلا میتواند به شکل امواج الکترومغناطیس در بهترین شرایط برای تفکیک توسط فلزیاب یا طلایاب باشد و تشخیص امواج الکترومغناطیس در فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی قابل تشخیص میباشد و ازانجاکه میدان مغناطیس و میدان الکتریکی در طلا یا گنج طلا وضعیت موج الکترومغناطیس را پدید می اورد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را با کیفیت بالاتر مشخص نموده و از خطا فلزیاب یا طلایاب جلوگیری به عمل اورد و این نوع فلزیاب یا طلایاب ها از انجا که انرژی در فرکانس هدف تعیین شده در عدد VDI را تشخیص می دهد میتواند مرکز هدف اصلی یا گنج طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده وپاسخ دقیق بر روی فلزات یا پاسخ با کیفیت بالا برای طلا یا پاسخ واقعی در مرکزگنج طلا را به نسبت نوع تنظیمات تعیین شده در این نوع فلزیاب یا طلایاب موجب میگردد که بهترین عملکرد در موفقیت را به دنبال داشته باشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:31

فلزیاب تابش مغناطیس

نوشته شده توسط

فلزیاب تابش مغناطیس

فلزیاب تابش مغناطیس یا فلزیاب طیف مغناطیس را بتواند تشخیص دهد بستگی به مدار ان فلزیاب یا طلایاب دارد و از نظر دید فلزیاب تابش مغناطیس ان دسته نیرویهای میباشد که در میدان مغناطیس بر یکدیگر وارد نموده و دو یا چند میدان مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد نموده و یک جریان میدان مغناطیس جدید از حاصل یا نیروها وارده شده بر یکدیگر پدید میاید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا یون یاب تحت تاثیر این میدان مغناطیس جدید یا میدان مغناطیس میان مغناطیس میدان های مغناطیس فاصله گرفته از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا قرار گرفته و این موارد را بعنوان میدان مغناطیس فلزاصلی یا طلا یا گنج به اشتباه تشخیص می دهد

طیف الکترو مغناطیس که نشات گرفته از شرایط میدان الکتریکی و مغناطیس هدف اصلی یا طلا که دارای افزایش انرژی شده و بصورت نوسان پیاپی اقدام به تابش مینماید از اصول تشخیص یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تفکیک دقیق فلزات یا مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا این نوع فلزیاب با این تنظیمات انرژی حاصله از هدف اصلی یا طلا یا گنج را از میدان فرکانس تشخیص داده و به ان محدوده که از نظر عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE که طول موج و دامنه موج میباشد را در زمان دریافت تشخیص داده و واکنش دقیق به مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نشان می دهد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:30

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

نوشته شده توسط

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی ICONS را دارا است یک اشکال بزرگ در تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد دارد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یک هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد قراربگیرد تصاویر قراردادی یا تصاویرثابت ICONS یا اعداد VDI مخالف یکدیگر یا نوع هدف در صحنه کار ظاهر میگردد یا عمق فلز طلا یا گنج طلا زیاد شود اختلاف در عدد VDI و تصاویر قرار دادی اشکار میگردد یا اعداد تصویرقراردادی ICONS یا عدد VDI در اثر افزایش عمق تفاوت داشته یا تصاویر قراردادی برای یک هدف از یک نوع در عمق کم با عمق زیاد متفاوت میباشد و این نیز ایراد اساسی از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO که با عدد VDI عمل مینماید

البته تنظیمات تفکیک با عدد VDI در این نوع فلزیاب ها ارتباطی با تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE ندارد

صفحه7 از148