سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:24

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک را میتواند در مدار اصلی و برتر ان نرم افزارفلزیاب تصویری دارا باشد تنها برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری که قدرت تفکیک را دارا است و با تمامی نرم افزار های فلزیاب تصویری تفاوت دارد برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI میباشد که مدار اصلی فلزیاب تصویری نیز از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 امکان دارد رنگها و شکل طراحی تنظیمات در نرم افزار مختصاتی DIS P.I.P با ترکیب ظاهری گوناگون طراحی گردد یا به نسبت نوع نرم افزار بکار برده شده در سخت افزار طراح برای تغییرات تصویری نوع و شکل تنظیمات و لکه رنگها دیگری را درنیز در نظر بگیرد اما عملکرد زمینه و پایه همه نرم افزار ها شبیه هم یا به یکدیگر نزدیک میباشد یا میتوان ابراز نمود پایه اساسی همه سیستمها در نوع نرم افزار DIS CDR P.I.P برای تشخیص هدف به یک روش میباشد یا میتوان کفت انچه که در نرم افزارها سیستمها گوناگون که بر روی صفحهLCD یا نمایشگر DIS PLAY ظاهر میگردد میتواند از نظر ترکیب طرح ظاهری تنظیمات نرم افزاریا OPTION یا ابزار تغییرات با هم تفاوت داشته باشد اما ترکیب عملکردی همه به یکدیگر نزدیک هستند و فقط تعدادی از نرم افزارها امکان دارد از نظر ساختار رنگ و اعداد و تصاویر بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متفاوت باشند مانند محصولات شرکتهای گوناگون که ظاهر آنها با هم متفاوت ولی عملکرد آنها یکسان میباشدهر طراحی امکان دارد برای بالا بردن مانور نرم افزار از تنظیمات جدیدی بهره ببرند که باز هم این یک اپشن OPTION یا از رده تنظیمات ماکرویو یا اختیارت میباشد یا پایه افزایش دهنده توان فیلتر میباشد تا حدالمقدور نواقص بنیادی را کاهش دهد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:19

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار در برنامه تفکیک رنگ COL PRO را دارا میباشد در این نونرم افزار میتوان رنگ حاصله در طبقات فلزات در جدول فتکیک و تشخیص VDI SCALE تغییر داده

در فلزیاب تصویری نرم افزار تفکیک رنگ COLOR PROGRAM تعیین تغییر رنگ CHANGE COLOR را دارا میباشند که اپراتور میتواند به نسبت خواسته خود رنگهای موجود را تغییر دهد تا وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را مشخص نماید.

به نرم افزار P.I.P برنامه DISPLAY COORDINATE یا نرم افزار مختصات بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویند به اختصار یا مخفف این برنامه به نام DIS CRD  میگویند که در مجموع میتوان DIS CDR P.I.P نیز بکار برد.

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:18

فلزیاب تصویری رنگ تصاویر

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری رنگ تصاویر

فلزیاب تصویری رنگ تصاویررا در نوع متفاوت میتواند داشته باشد ولی رنگ پایه در فلزیاب تصویری با برنامه نرم افزار لکه سه رنگی میتواند رنگ قرمز و سبزو ابی میباشد

عمده مدلهای تصویری به صورت لکه رنگی بنابرنرم افزار یا برنامه یاP.I.P یا P.P.I به سه رنگ اصلی قرمز RED و سبز GREEN و ابی BLUE محل و نوع هدف را مشخص مینمایند که به اختصار به ان RGB میگویند و نوع دیگر را به RBY معروف است که از ترکیب سه رنگ قرمز RED ، ابی BLUE ، زرد YELLOW میباشد و بقیه رنگها ترکیبی از این سه رنگ است که در بعضی مواقع بنفش VIOLET نیز بعنوان شبیه رنگ پایه که عامل پدید امدن بعضی رنگها مرکب یا ترکیبی میگردد در نرم افزار بکار برده میشود که رنگ بنفش VIOLET در نرم افزارهای سه رنگ RGB P.I.P به صورت رنگ اصلی بکار برده نمیشود .

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:17

فلزیاب اختیارات تنظیمات

نوشته شده توسط

فلزیاب اختیارات تنظیمات

فلزیاب اختیارات در تنظیمات یا فلزیاب تنظیمات اختیاری PRO - OPTION را دارا میباشد تا توان تنظیمات در پایه اساسی یا تنظیمات اساسی را به حد بالاتری در وضعیت تعیین شده در تنظیمات BASIC ADJUST برساند و مدار فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار برای تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا از یکدیگر به نسبت وضعیت صحنه کاربا وجود تنظیمات اختیاری یا اختیارات در تنظیمات PRO - OPTION میتواند قدرت تفکیک بالای را دارا گردد

تنظیمات پایه اختیارات PRO - OPTION که تغییرات در این نوع تنظیمات بر روی عملکرد مدار سیستم تاثیر جزئی خواهد گذاشت که این تغییرات را بصورت استعاره ماکرویو MACROWAVE میگویند و از تنظیماتی است که موجب میگردد تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST یا میکرو ویو MICROWAVE با توان بیشتری از حالات بحرانی عبور نماید.

اصولاً تنظیمات ماکرویو MACROWAVE تغییرات بر روی تنظیمات میکرو ویو MICROWAVE به صورت جزئی میگذارد و در بعضی مواقع تعدادی از تنظیمات PRO OPTION ماکرویو MACROWAVE برای بالانس یا بهتر میزان شدن تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میکروویو بهره برده میشود.

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:16

فلزیاب تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT

نوشته شده توسط

فلزیاب تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT

فلزیاب تنظیمات اساسی یا تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT را برای تغییرات کلی و مهم قابل تاثیر در تفکیک فلزات و ابعاد هدف IND SIZE را دارا است وتنظیمات یا فیلتری که بر روی عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب بصورت مستقیم و بدون محدودیت تاثیر گذارد را تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST به ان میگویند زیرا تغییر ان تاثیر اساسی در عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

BASIC ADJUSTMENT تنظیماتی است که در اثر کمترین تغییرات در این تنظیمات باعث میگردد که تغییرمشخصی در واکنش فلزیاب ایجاد گردد به همین خاطر به این تنظیمات پایه ای در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار زمینی دستی که دارای قدرت تفکیک میباشد BASIC ADJUSTMENT یا تنظیمات میکروویو میگویند زیرا با کمرتین تغییر تفاوت اساسی در عملکرد فلزیاب ایجاد مینماید که این تنظیمات مربوط به قسمتهای میباشد که مدار بنابر ان طراحی گردیده است

تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT که تغییرات در این نوع تنظیمات بر روی عملکرد مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر اساسی و قابل توجهی میگذارد را بصورت استعاره میکرو ویو MICROWAVE نیزمیگویند و از تنظیماتی است که میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب را در تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج به حد مطلوب در تفکیک رسانده یا شرایط نامطلوب در صحنه کار را تا حد ممکن از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نماید.

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:13

فیلترفلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

فیلترفلزیاب تصویری

فیلتر فلزیاب تصویری در اصل تغییرات در تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد یا فیلتر در فلزیاب تصویری به معنای وجود تنظیمات جهت تغییرات در مدارات یا نرم افزار میباشد که میتواند قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری به انجام برسد

تنظیمات در مدار PCB یا مدار اصلی یا مادر یا MAIN PCB که تنظیمات سخت افزارفلزیاب تصویری است به دو دسته پایه های BASIC ADJUST یا میکرویو و اختیارات PRO – OPTION یا ماکرویو جدا و معرفی میگردد که نسبت به نوع بهره برداری در هر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری به ترکیب مرتبط با همان سیستم فلزیاب تصویری توسط طراح تعیین شده است

فیلترفلزیاب تصویری یا فیلتر نرم افزار فلزیاب تصویری یا تغییرات در تنظیمات نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY نیز قابل اجراء میباشد که بیشتر مواقع این تنظیمات که در نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY وجود دارد از نوع تنظیمات اختیاری PRO OPTION یا ماکرویو میباشد.

انجام صحیح تنظیمات یا فیلتردر فلزیاب تصویری یا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند اپراتور را در تشخیص صحیح اهداف یا طلا یا گنج یاری نماید.

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:11

رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری

رنگ پس زمینه در نرم افزار فلزیاب تصویری از نوع لکه سه رنگی یا CO PRO با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار ارتباط مستقیم دارد و رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری و لکه رنگهای متعلق به منابع و مواد معدنی و هدف یا طلا یا گنج را مشخص مینماید که عمدتاً این رنگها در نرم افزارفلزیاب تصویری سه یا چهار رنگ میباشد و اینکه در صحنه کار هر بارکه از روی هدف اصلی یا طلایاب یا گنج با فلزیاب تصویری بصورت تکراری عبورنموده و تصویرگیری به انجام میرسد در هر بار تصویرگیری یک تصویر ثابت اشکار نمیگردد و هر دفعه که از روی هدف عبور مینمائید شکل لکه رنگ های اشکار شده از الیاژ هدف یا طلا یا گنج یا مواد معدنی یا منابع صحنه کار تغییر میابد و با تغییر شرایط تصویرگیری در هر مرحله یا مناطق متفاوت رنگ پس زمینه یا لکه رنگها در فلزیاب تصویری متفاوت اشکارمیگردد و این واقعیت کار فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول پایه رادار تصویری میباشد و تغییرات رنگ در فلزیاب تصویری در همان چند رنگ قرار شده درنرم افزار فلزیاب تصویری میباشد که بعضی مواقع این لکه رنگ ها در فلزیاب تصویری کمی کم رنگ تر یا پر رنگ تر ظاهر میگردد.

بعضی از سیستمها فلزیاب تصویری دارای نرم افزار تفکیک رنگ یا ALL COLOR همه رنگها بنابرنرم افزار P.I.P از نوع PROGRAM COLOR یا COL PRO میباشد.

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:09

انواع رنگ لکه رنگ فلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

انواع رنگ لکه رنگ فلزیاب تصویری

انواع رنگ لکه رنگ فلزیاب تصویری بستگی به طراحی نوع نرم فزار فلزیاب تصویری داشته که نرم افزار فلزیاب تصویری در حالت عمومی نرم افزارلکه رنگی سه رنگ میباشد

در حالت عمومی شرایط چند رنگ یا دو و سه رنگ بر روی صفحه نمایشگر پدیدار میگردد که رنگهای قرمز RED ، سبز GREEN ، ابی BLUE که RGB به ان میگویند یا قرمز RED ، ابی BLUE ، زرد YELLOW که به ان RBY میگویند .

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:08

فلزیاب تصویری نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO

فلزیاب تصویری نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO از پیشرفته ترین نرم افزار فلزیاب تصویری دارای تفکیک با عدد VDI میباشد

فقط نرم افزارفلزیاب تصویری از نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO با تفکیک عدد VDI با دیگرانواع نرم افزار فلزیاب تصویری متفاوت میباشد و فقط قابل نصب بر روی فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:07

انواع نرم افزارفلزیاب تصویری

نوشته شده توسط

انواع نرم افزارفلزیاب تصویری

انواع نرم افزار فلزیاب تصویری طراحی و به بازار فلزیاب تصویری ارائه شده است که تمامی این نرم افزار های فلزیاب تصویری برای فلزیاب تصویری فرکانسی طراحی شده است

نرم افزارفلزیاب تصویری در حالت عمومی نرم افزار P.I.P یا P.P.I میباشد که دارای چند رنگ مشخص میباشد که بعضی از نرم افزارهای فلزیاب تصویری دارای تفکیک با اعداد VDI یا تصاویر یا رنگهای گوناگون میباشد که هر نوع از انواع نرم افزارها فلزیاب تصویری از نظر عملکرد پایه ای دارای شرایطی یکسان میباشد ولی هر کدام از انواع نرم افزار فلزیاب تصویری به یک شکل یا گونه توسط طراح اجراء شده است به نرم افزارفلزیاب تصویری برنامه مختصاتی بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویندDISPLAY COORDINATE P.I.P که به مخفف DIS CDR P.I.P مینامند.

صفحه8 از148