سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تنظیمات دستی طلا

فلزیاب دارای تنظیمات دستی برای تعیین نوع هدف یا طلا باشد کاربرد بالاتری در تشخیص انواع اهداف و طلا داشته و امکان موفقیت را در جستجو طلا یا دیگر اهداف را افزایش می دهد و این تنظیمات دستی در فلزیاب در هر نوع فلزیاب میتواند متفاوت باشد و درنقشه مدار فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته تنظیمات دستی تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE و زمین تراک TRACK و زمین GEB تعیین میگردد تا توان بالای درتشخیص طلا یا هدف را داشته باشد

شرح بیان شده در رابطه با جدول V.D.I  SCALE به طرق مختلف و شرایط گوناگون در فلزیاب تفکیک دار میباشد  که همه گونه قابلیت های بهره برداری از فلزیاب در رابطه با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  به صورت مشروح بیان گردیده که اپراتور ها میتوانند از آن در جهت عملیات بهتر و صحیح تر در صحنه کاربرای بهره بردن از روش تنظیمات دستی مشخص شده است  

جدول مربوط به تفکیک و تشخیص اهداف VDI SCALE  یا EDIT  یا VDI DISC کد یا عدد مربوط به هر هدف در طبقات ان تعیین شده و در این جدول بیان شده است که این جدول عمومی و مربوط به تمامی سیستمهای فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی در کل دنیا میباشد که در آنها تنظیمات دستی تفکیک و تشخیص هدف توسط اپراتور تعیین میشود.

فلزیاب که اینگونه تنظیمات دستی را دارا میباشد برای موفقیت در کاوش طلا و دیگر اهداف قابل اطمینان تر میباشد

 

شنبه, 14 اسفند 1395 13:47

اجاره فلزیاب طلایاب گنج یاب

فلزیاب طلایاب گنج یاب یک سیستم یا دستگاه با کاربرد فراوان میباشد اجاره فلزیاب یا اجاره طلایاب یا اجاره گنج یاب با توجه به کاربرد فلزیاب در زمینه های گوناگون یک اپراتور فلزیاب یا کاربرفلزیاب حرفه ای با مهارت و تجربه فراوان در ان زمینه ای که با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب عمل مینماید دارد

اجاره فلزیاب را که انجام میدهید ایا اجاره دهنده فلزیاب که اجاره فلزیاب را  برای شما در جهت مشخص شدن هدف طلا یا گنج انجام میدهد یک اپراتورحرفه ای فلزیاب یا کاربر حرفه ای فلزیاب است که بتواند محل گنج یا دفینه یا طلا یا عتیقه را برای شما مشخص نماید

اجاره فلزیاب که اجاره دهنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دریافت می نماید از دست دادن پول میباشد زیرا اجاره دهند فلزیاب اگر حرفه ا ی بود خود گنج را پیدا مینمود و ثروتمند می شد و دیگر اجاره فلزیاب را منبع درامد خود قرار نمی داد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اشکال فلزیاب تصویری

در کار با فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب موانعی پدید میاید که اشکال فلزیاب تصویری در نظر گرفته می شود اشکال فلزیاب تصویری بستگی به نوع مداراصلی فلزیاب تصویری وارد است و ان اشکال فلزیاب در شرایط تشخیص مدار فلزیاب میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد اگر از نوع فلزیاب های باشد که در صحنه کار به تعادل یا ثبات نمی رسد یا دارای تنظیم بالانس زمینی با تغییر ولتاژدر مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد از نوع فلزیاب های میباشد که در نوع فلزیاب تصویری ان اشکال فلزیاب تصویری بارز است و ان هم این است که بی ثباتی در تعادل عملکرد فلزیاب موجب پیدایش لکه رنگ بی دلیل میگردد که این نوع فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

برای رفع اشکال فلزیاب تصویری از دسته ذگر گردیده این موضوع مطرح گردید که عده ای سازنده فلزیاب تصویری برای اینکه بتوانند در مقابل خریدارفلزیا ب تصویری پاسخی داشته باشند و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع ذکرگردیده را پنهان نمایند فلزیاب تصویری با مدار مگنت یا تسلا یا یون یاب را ارائه نمودند که این نوع دستگاهها که بعنوان فلزیاب تصویری با این نوع مدارها ارائه میگردد دارای اشکال فلزیاب تصویری میباشد  که میدان مغناطیس و یون را فقط بصورت لکه رنگ اشکار مینماید و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع در این است که فقط لکه رنگ مربوط به ان میدان مغناطیسی یا یون را مشخص مینماید و لکه رنگ تغییر یافته از یک هدف طلا یا واقعی را اگر تغییر نموده باشد مشخص نمی نماید زیرا فلزی مانند طلا پارا مغناطیس است و حوزه میدان واکنش مغناطیس ان برای این نوع فلزیاب تصویری قابل درک نمی باشد و برای این است که دربرای تست  فلزیاب تصویری از نوع مکنت یا تسلا از اهنربا بهره برده شده و برای نوع یون یاب ان بر روی چیزی شبیه لامپ کم مصرف گرفته تا تک لکه رنگ منظم را اشکار نماید و لکه رنگ از رنگ های دیگر را در رنگ پس زمینه اشکار ننماید و این نوع اشکال این نوع فلزیاب تصویری در این است که نمی تواند بر روی خواص مغناطیسی فلزاتی مانند طلا را مشخص نماید و فقط به یک میدان مغناطیس یا یون موجود در ان محوطه واکنش نشان میدهد که هر منبع یا مواد معدنی یا ذرات میتواند برای این دسته دستگاه که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد واکنش ایجاد نماید

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع خواص مغناطیسی اهداف را تشخیص داده و تفاوت ذرات و لکه رنگ مربوط به هدف را تشخیص دهد

 

 

           

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب با کلاس

فلزیاب با کلاس یا فلزیاب کلاس دار یا کلاس فلزیاب عمده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب می باشد که درجه بندی تفکیک اهداف یا تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و ... را داشته باشد فلزیاب با کلاس دارای کلاس دسته بندی میباشد که این دسته بندی فلزیاب کلاس دار از روی تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که دارای این نوع تنظیمات نباشد جزوفلزیاب با کلاس تعلق قرار نمیگیرد

کلاس فلزیاب از روی قدرت تفکیک فلزیاب طلایاب گنج یاب نیز دسته بندی میشود فلزیاب که دارای تشخیص تفاوت فلز اهنی با فلزغیراهنی میباشد از طبقه فلزیاب با کلاس نمی باشد

زیرا توان تفکیک اهداف را بصورت مجزا نداشته و چون توان تفکیک ندارد بطور طبیعی دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد

فلزیاب کلاس دار یا طلایاب کلاس دار یا گنج یاب کلاس دارخود دارای دسته بندی در کلاس فلزیاب میباشد

کلاس فلزیاب در فلزیاب با کلاس از روی نوع تجهیزات همراه ان طبقه بندی میشود فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری هر کدام در طبقات گوناگون کلاس فلزیاب یا کلاس طلایاب یا کلاس گنج یاب تقسیم بندی میگردد

فلزیاب باکلاس یا طلایاب با کلاس یا گنج یاب با کلاس باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد و نمی تواند اهداف را بنابر عدد VDI تفکیک نماید جزو فلزیاب با کلاس نمی باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری یا فلزیاب /طلایاب / گنج یاب که از طبقه رادارزمینی دستی  تصویری میباشد همگی بنابر لکه رنگ بر روی تغییرات در صحنه کار برر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد فلزیاب تصویری واقعی همه نوع لکه رنگ را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید از انجا که فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری به بازار امده است که از نوع مگنت میباشد فقط حوزه مغناطیس یا مگنت را تشخیص داده و نمی تواند هر نوع تغییر را در زیر زمین تشخیص دهد و در این حالت اگر هدف واقعی یا گنج یا طلا در اثر تغییرات نوع مواد معدنی و منابع علائم متفاوت را بازتاب نماید فلزیاب تصویری مگنت نمی تواند این تغییر علائم را تشخیص دهد و نمی تواند علائم هم جهت را مشخص نماید

فلزیاب طلایاب گنج یاب که از نوع فلزیاب تصویری باشد باید هر نوع لکه رنگ را از صحنه کار اشکار نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری بتواند از روی تغییرات لکه رنگ هدف اصلی را تشخیص دهد زیرا میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند بر روی هدف اصلی اثر گذاشته و متقابلاً جریان علائم هدف برمواد معدنی و منابع نیرو یا جریان یا انرژی را وارد نماید این جریان فشار بر یگدیگر میتواند در علائم هدف که به سمت فلزیاب تصویری بازتاب میگردد تغییر یابد و فلزیاب تصویری باید هر نوع تغییراز علائم را دریافت نموده و اشکار نماید تا تفاوت جهت علائم با علائم هم جهت را با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگ متعلق به هدف را تشخیص داده

فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای کاربرد داشته و از انجا که فلزیاب تصویری برای کاوش عملیات حرفه ای میباشد اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری باید با عملکرد فلزیاب تصویری اشنائی کامل داشته و مهارت کامل یافته و با فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری هر نوع لکه رنگ را تشخیص داده و با فلزیاب تصویری هر گونه تغییرات بدست اورده را تحلیل نموده و لکه رنگ اشکار گردیده متعلق به هدف با فلزیاب تصویری را ازبین دیگر لکه رنگ ها مشخص نماید

طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب که از مدل فلزیاب تصویری باشد در هر مرحله که تصویرگیری نماید لکه رنگ اشکار گردیده با فلزیاب تصویری متفاوت است و این تفاوت از نوع تشخیص ذاتی فلزیاب تصویری اصل میباشد و این تفاوت تغییر در هر مرحله از تصویرگیری با فلزیاب تصویری برای این است که فلزیاب تصویری در هر مرحله تصویرگیری از یک شرایط تصویر را اشکار مینماید و در زمان تصویرگیری با فلزیاب تصویری تصاویر اشکار شده متفاوت است ولی نتیجه این تصویرها باید یکسان باشد یا بعد از فیلتر نمودن و تغییرات در برنامه نرم افزار تغییرات با نتیجه یکسان برای مشخص نمودن هدف واقعی با فلزیاب تصویری اشکار گردد

ان دسته که عملکرد فلزیاب تصویری را زیر سئوال برده و قبول ندارند بخاطر این است که اطلاعات علمی در زمینه رادار تصویری ندارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اجاره دستگاه گنج یاب

 

فلزیاب ایرانی که در ایران توسط تولید کننده معتبر ایرانی ساخته شده و به بازار فلزیاب /طلایاب /گنج یاب ارایه میگردد میتواند از بهترین فلزیاب دنیا باشد زیرا فلزیاب ایرانی که طراح ان دانشمندان ایرانی در زمینه علوم الکترونیک و رادار میباشند مهارت و تجربه بالای در ساخت فلزیاب داشته و فلزیاب ایرانی با عملکرد انحصاری و کیفیت بالا به بازار ایران ارایه مینمایند که این نوع فلزیاب ایرانی در نوع خود در بین فلزیاب های دیگر دنیا فلزیاب بی نظیر است

 

در ایران ساخت فلزیاب به شکل های گوناگون توسط افراد متفاوت یا شرکت ها بدون اجازه تولید فلزیاب ساخته شده و در اختیار خریداران قرا میدهند که بیشتر این فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

 

 اصولاً این اشخاصی که این نوع فلزیاب ها میسازند از روی نقشه های عمومی فلزیاب عمل ساخته را انجام داده و بعنوان گنج یاب بفروش میرسانند  و بیشتر سازندگان فلزیاب برای اینکه بتوانند فلزیاب خود را بهتر و بیشتر بفروش برسانند در زمان فروش فلزیاب از کلمه گنج یاب یا طلایاب برای فلزیاب خود استفاده مینمایند و در همین جا است که قیمت انواع گنج یاب پدید میاید وقیمت انواع فلزیاب را بعنوان قیمت انواع طلایاب یا قیمت انواع گنج یاب در اختیار خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب قرار میدهند

 

فقط از شرکت های تولید کننده فلزیاب ایرانی که دارای اجازه تولید در زمینه فلزیاب میباشند خریداری نمایید زیرا این تولید کنندگان فلزیاب معتبر دارای دانشمندان علوم الکترونیک رادار میباشند و طراحی مدارفلزیاب انها انحصاری و با توان بالا میباشد

 

 با توجه به انکه طراحی فلزیاب در ایران به انجام میرسد این شرکت های معتبر تولید کننده فلزیاب یا سازنده فلزیاب درایران فلزیاب ایرانی را به بازارفلزیاب ارایه مینمایند که با تمامی فلزیاب های که دیگر سازندگان در ایران میسازند متفاوت است

 

از انجا که طراحی فلزیاب ایرانی در ایران و توسط دانشمندان ایرانی به انجام رسیده است دارای کیفیت و قدرت بالای در نوع خود است که از بی نظیرترین نوع فلزیاب ساخت ایران فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اجاره فلزیاب

فلزیاب اجاره ای یا فلزیاب کرایه ای یا کرایه فلزیاب یا اجاره فلزیاب یا هرنوع پرداخت کارمزد بابت اجاره فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب امر عاقلانه نیست کار با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یک موضوع جدی و امری حرفه ای میباشد و دارنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید دارای مهارت کامل و کافی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد حال شخصی که کرایه فلزیاب را میگیرد یا فلزیاب کرایه ای دارد اگر مهارت کامل در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای پیدا نمودن گنج و دفینه یا فلزات مانند طلا را دارد خود اقدام به پیدا نمودن گنج و یا کاوش دفینه یا طلا واثارباستانی مینمود وثروت زیادی را از طریق کاوش گنج یا پیدا نمودن دفینه یا اثارباستانی یا طلا یا فلزات بدست میاورد و دیگر از روش اجاره فلزیاب کسب درامد نمی نمود

فلزیاب اجاره ای قابل اطمینان نمی باشد و با اجاره نمودن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پول خود را به هدر داده اید

حتی اگر خود شما فلزیاب کرایه ای را در اختیار گرفته و با پرداخت کرایه چند شب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اقدام به جستجو گنج و دفینه یا جستجو اثارباستانی یا طلا نمایید باز هم قابل قبول نیست زیرا باید مدتی با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تمرین نموده و با نحوه عملکرد فلزیاب اشنائی و مهارت و تجربه کامل بدست اورید و این روش اجاره فلزیاب نیز عملی به صرفه نمی باشد و به غیر از هر رفتن پول زمان و وقت نیز از دست میرود

به جای انکه چند شب کرایه فلزیاب را پرداخت نمایید یا پیاپی اقدام به تهیه فلزیاب اجاره ای نمائید و پول و زمان خود را بی دلیل هدر دهید بهتر است یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خریدارنموده و کار با ان را کاملاً یاد گرفته و این زمان که میگذارید برای کرایه نمودن فلزیاب که با ان گنج یا دفینه یا فلزات را پیدا نمی نمایید همان زمان و وقت را برای کسب تجربه و مهارت با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب متعلق به خود انجام دهید

زیرا حتی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  خریدارنموده برای خود در پیدا نمودن گنج و کاوش دفینه و طلا موفق هم نشدید اطمینان دارید که با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب متعلق به خودتان تمرین کامل نموده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و از عملکرد فلزیاب خود اطمینان دارید و از عملکرد کاریا اپراتوری خودتان با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیز مطمئن میباشد ولی از فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که بصورت اجاره ای تهیه مینمایید هیچ نوع اطمینانی وجود ندارد

پس بهتر است سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را خود شخصا خریداری نمایید زیرا اجاره فلزیاب یا فلزیاب کرایه ای قابل اطمینان و به صرفه اقتصادی نمی باشد و با پرداخت چند شب یا در مدت زمان طولانی پرداخت پول برای فلزیاب کرایه ای برابر خرید یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که متعلق به خودتان است و در هر زمانی که خواستید میتوانید در هر شرایطی از ان بهره ببرید

حتی ان شخص که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  خود را اجاره میدهد اطمینان بدهد که با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود میتواند یک هدف پنهان شده را پیدا نماید تا بعد برای عملیات تشخیص فلزات یا گنج و دفینه اقدام نمائید باز هم برای اینکه در همه زمینه برای پیدا نمودن هدف مورد نظر شما قابلیت داشته باشد و مبلغی را پرداخت نموده و نتواند اجاره دهند فلزیاب محل گنج یا دفینه یا هدف و فلز شما را پیدا نماید یا اصلاً در ان محدوده گنج و طلا و دفینه و اثارباستانی شما نباشد بازهم پول وقت شما هدر رفته است که این  امردر رابطه با فلزیاب اجاره ای متداول است

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:40

یون یاب تشخیص فلزات

یون یاب تشخیص فلزات را میتواند فقط از روی قدمت ان فلز تشخیص دهد و ان هم به شرط ان است که ان فلز یا هدف در جای اصلی خود سالیان دراز باقی مانده باشد ولی اشکال اساسی این است که فلزات همه دارای یون میباشد و این یون در طول زمان دارای تراکم میگردد و این تراکم میتواند از یک فلز پوسیده نیز باشد و ایراد بعدی ان است که اهداف یا منابع و ذرات مانند اهن و ..... میتواند از خود نوع یونی را منتشر نماید که شبیه یک هدف قدیمی باشد و سیستم یون یاب را به خطا انداخته و منحرف نماید زیرا سیستم یون یاب دارای توان تفکیک نمی باشد البته یون یاب های هستند که میتواند تفکیک نمایند ولی بنابر این نمی باشد که بتواند یک هدف گنج را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

ولی در بازار فلزیاب عده ای یون یاب را بعنوان فلزیاب معرفی نموده و ابراز مینمایند که بر روی هدف جدید از خود واکنش نشان نمی دهد و بر روی اهداف قدیمی از خود واکنش نشان میدهد و این واکنش به یون میتواند از یک منبعی باشد که دارای نیرو و جریان پر تراکم باشد و سیستم یون یاب را دچار خطا نماید و سیستم یون یاب ان نوع ذرات یا مواد معدنی و منابع که دارای تراکم در علائم است بجای هدف اصلی تشخیص دهد

یون یاب ها توان تشخیص تفاوت بین یون اهداف و منابع را بصورت تفکیک ندارد مگر انکه ان سیستم یون یاب در یک مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد مدار فلزیاب با این نوع تنظیمات در کنار یک سیستم یون یاب توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد تا توان تفکیک افزایش یابد


سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:40

فلزیاب لوپ و کویل

فلزیاب لوپ و کویل بعنوان سرجستجوگر در فلزیاب بکار برده میشود لوپ و کویل در ابعاد و اندازه و شکل های متفاوت وجود دارد و هر سیستم فلزیاب میتواند لوپ و کویل مخصوص خود را داشته باشد یا هر طراح فلزیاب به نسبت نوع مدار ان فلزیاب لوپ یا کویل متعلق به همان فلزیاب را طراحی مینماید تا ان فلزیاب با ان لوپ یا کویل اهداف  فلزات را تشخیص داده یا محل هدف را مشخص نماید

انچه موجب تشخیص مدار فلزیاب میگردد نوع سرجستجوگر یا لوپ و کویل فلزیاب میگردد یا علائم هدف از طریق لوپ یا کویل به مدار فلزیاب منتقل میگردد حال این لوپ یا کویل فلزیاب میتواند از سیم پیچ ساخته شده باشد یا از مدار الکترونیکی یا سنسور در ساخت لوپ یا کویل فلزیاب بهره برده میشود

بعضی سازندگان در زمان طراحی مدار فلزیاب از شرایطی بهره میبرند که لوپ یا کویل متعلق به ان شرکت یا تولید کننده به تمامی فلزیاب ها متعلق به ان شرکت بصورت مشترک وصل میگردد و این روش بیشتر برای شرکت های بزرگ قابل انجام است البته بعضی مواقع ظاهرلوپ یا کویل فلزیاب در چند مدل شکل یکدیگر میباشد ولی نوع مدار یا طراحی مدار ان فلزیاب یا لوپ و کویل ان متفاوت میباشد

در هر صورت لوپ یا کویل فلزیاب را سرجستجوگر فلزیاب میگویند که نسبت به نوع فلزیاب ها متفاوت و مختلف است

 

صفحه1 از2