پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:25

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی موادزاید یا سیگنال مزاحم پدید امده از مواد معدنی و منابع وانواع فلزات پوسیده درصحنه کاررا میتواند نادیده گرفته و نسبت به انها واکنشی از خود نشان ندهد به شرط انکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیمات دقیق به انجام برسد

طراحی این دسته فلزیاب ها بصورتی میباشد که میتوانند وضعیت الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات و منابع مزاحم تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا این قدرت را دارد که موج الکترو مغناطیس مربوط به فرکانس تعیین شده در فلزیاب فرکانسی را جدا نموده و عمل تفکیک طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI را به انجام رساند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

مگنتومتر تصویری با تفکیک

مگنتومتر تصویری با تفکیک یا مگنت تصویری فاقد توان تفکیک فلزات طبق اصول تفکیک در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد زیرا پایه علمی تفکیک در یابنده ها در نوع فلزیاب یا طلایاب پیروی از اصول ستون های جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و ذات مدارمگنتومتر و مگنت و تسلا سنجش مغناطیس میباشد و نرم افزاری تصویری نیز در این دسته دستگاه ها کاربرد تفکیک فلزات یا طلا را ندارد و برای این است که این دسته دستگاه ها را بر روی اهن ربا تست یا ازمایش مینمایند

 توان تفکیک در نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مگنت تصویری وجود ندارد که بتواند شرایط تنظیمات مربوط به وضعیت نوع هدف اصلی یا طلا و مواد معدنی و ومنابع صحنه کار قبل تصویری گیری بر روی نرم افزار تصویری مگنتومتر یا مگنت یا تسلا تعیین نموده تا تصویرگیری با دقت بالا برای لکه رنگ متعلق به یک هدف اصلی یا طلا یا انوع فلزات اشکار گردد

شرایط بعد از تصویرگیری در نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مگنت تصویری یا تسلا تصویری برای فیلتر نمودن نیز با نقص در تشخیص وضعیت صحنه کار و مشخص نمودن وضعیت لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده وجود دارد ودر نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مگنت تصویری نمی توان با ایجاد تغییرات  تنظیمات وضعیت و موقعیت انواع فلزات یا ذرات را از طلا تشخیص داده و تفکیک نمود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب هوای گنج

فلزیاب هوای گنج میتواند چند منظور متفاوت داشته باشد از یک دیدگاه ان اب و هوای میباشد که درزمان بهره گیری از فلزیاب یا طلایاب در صحنه کار در محیط مستقر است

هوای سرد یا هوای گرم در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد و هوای سرد سرعت تشخیص فلزیاب یا طلایاب را در زمینه تشخیص اهداف یا طلا یا گنج کاهش می دهد و موجب میگردد که در زمان تشخیص طلا یا گنج یا انواع فلزات و اهداف با تاخیر در واکنش روبرو گردد زیرا هوای سرد موجب کاهش انرژی درمیدان مغناطیس گنج یا طلا یا هدف اصلی میگردد

فلزیاب در هوای گرم با تغییرات پراکندگی علائم سیگنال هف اصلی یا طلا یا گنج مانند رطوبت روبرو میشود و در این وضعیت دیواره نامریی مغناطیسی شکل میگیرد که میتواند کار فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو نماید زیرا موجب تغییر در دما میدان مغناطیس هدف اصلی یا گنج یا طلا گردیده و فاز سطح میدان الکتریکی بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا تغییر میابد

البته این موضوع بیشتر برای فلزیاب های مغناطیسی و مگنتومترو مگنت و تسلا و ولتاژ القایی و یون یاب اشکال اساسی ایجاد مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات را باید بتواند تشخیص دهد تا عمق تفکیک برای جداسازی هدف اصلی یا طلا یا گنج مشخص گردد سیگنال موازی پدید امده از کانیهای مانند سنگ های اذرین یا گوارتز و هم دسته ان یا فلزاتی مانند مس و روی و قلع و الومینیم میتواند تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص فلزات مورد نظر یا گنج و طلا با خطا در تشخیص یک هدف یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات روبرو نماید

 فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی طلا را ایجاد مینماید میتواند میدان مغناطیس شبیه به طلا را ایجاد نموده و از انجا امکان دارد انرژی و جریان و نیرو بازتاب شده از این فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی بازتاب مینمایند دارای سرعت زاویه ای بالاتری باشد دامنه ای را ایجاد نمایند که فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید و قدرت تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این جریان موازی یا ترکیب شده را میتواند تشخیص داده و از هم تفکیک DISCRIMINATION نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

ساخت دستگاه گنج یاب دستی

ساخت دستگاه گنج یاب دستی مقوله ای میباشد که سازندگان فلزیاب در کفته های خود یا در سایت فلزیاب یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی بیان مینماید خود دستگاه گنج یاب در دنیا زیر سئوال است که یک تولید کننده فلزیاب معتبر بر روی فلزیاب خود کلمه گنج یاب را بگذارد

ساخت دستگاه گنج یاب دستی همان فلزیاب میتواند باشد که بانام گنج یاب معرفی میگردد

توجه نمایید که تا به حال هیچ سیستم یابنده DETECTOR با نام گنج یاب بصورت مستقیم به بازار فلزیاب دنیا ارائه نشده است

پیدا نمودن گنج با هر نوع یابنده DETECTOR یا فلزیاب METEAL DETECTOR یا رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR امری قطعی نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب تفکیک طلا هدف اصلی

فلزیاب تفکیک طلا هدف اصلی

فلزیاب تفکیک طلا یا هدف اصلی را بنابرنوع نقشه مدارهمان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درتنظیمات تفکیک DISCRIMINATIN دارا میباشد وبیشترانواع فلزیاب تفکیک دار یا طلایاب تفکیک دار یا گنج یاب تفکیک دار که دربازار فلزیاب دنیا ارائه میگردد دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

 فلزیاب تفکیک دار یا فلزیابی که میتواند طلا یا هدف اصلی را تفکیک نماید در  زمان تعیین عدد VDI مربوط به تشخیص و تفکیک DISCRIMINATION همان طبقه ای را تنظیم نموده که از نظر الیاژ در جستجو ان میباشید و اگر اطلاعات از الیاژ هدف اصلی یا طلا داشته باشید تفکیک طلا یا هدف اصلی با بالاترین کیفیت برای فلزیاب قابلیت تشخیص را خواهد داشت و این موضوع تعیین عدد VDI با فلزیاب تفکیک دار در رابطه با ارزیابی نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاردر تشخیص و تعیین نوع عدد VDI متعلق به هدف اصلی یا طلا نیزدر ارتباط است و همین مطلب نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا بر روی تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE نیز اثر مستقیم داشته که برای پیدا نمودن هدف واقعی یا طلا تعیین ابعاد هدف اصلی یا طلا در شرایط متفاوت امکان پیدا نمودن هدف اصلی یا طلا را افزایش می دهد

 

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب نوع رسوبات

فلزیاب تصویری نوع رسوبات یا فلزیاب نوع رسوبات را میتواند تشخیص دهد ولی طلایاب نوع رسوبات یا گنج یاب نوع رسوبات و فلزیاب نوع رسوبات به نسبت ترکیب ان نوع رسوب توان تشخیص دارد

فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب هم میتواند وضعیت رسوبات یا رسوب را تشخیص دهد تا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب با تشخیص نوع رسوب یا رسوبات صحنه کار تنظیمات را معادل با همان وضعیت تنظیم نماید و همین میتواند فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با وجود رسوب یا رسوبات دچارانحراف و خطا در تشخیص هدف یا طلا یا خطا در نقطه زنی نماید که این تجربه اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب است که میتواند با تنظیمات صحیح فلزیاب این انحراف در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا خطا در نقطه زنی فلزیاب را کاهش داده یا از بین ببرد تا مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نموده

رسوبات وقتیکه تحت فشارهای مختلف قرار بگیرد و فشار بیش از حد و به مرور خشک شدن رسوبات موجب پدید آمدن انواع سنگ رسوبی مانند سنگ رستی میگردد که این نوع سنگ رستی میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را از زاویه C یا با زاویه دو حالت در اطراف خود بازتاب نماید که این نوع رسوبات موجب میگردد که فلزیاب یا فلزیاب تصویری دیواره هدف اصلی یا طلا را بعنوان مرکز هدف تشخیص دهد یا در اثر این خطا بازتاب علائم در چند زاویه چند نقطه را فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا تعیین نماید.

البته همه مواد رسوبی تبدیل به سنگ رسوبی نمیگردد مانند ماسه که با فشار تبدیل به سنگ نمیگردد اما موادی چون سیمان که معمولا در آب بصورت محلول میباشد به مرور سفت و سخت میگردد که در اثر این تغییرات سنگها مانند ماسه سنگ و کنگلومرا ( کنگرمرا ) شکل میگردد و همین دسته از سنگها بخصوص کنگلومرا  خود را شبیه به اهدافی چون طلا و مس به سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان میدهد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فروش شعاع زن طلا

فلزیاب شعاع زن طلا یا شعاع زن از دسته فلزیاب انتنی میباشد فروش شعاع زن طلا در بازار فلزیاب ایران فراوان است ولی فروش شعاع زن طلا اصلی بسیار کم بدست می اید فروش شعاع زن طلا یا فروش شعاع زن گنج یا فروش طلایاب شعاع زن یا فروش شعاع زن گنج مواردی است که فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب مطرح مینمایند ولی تا چه حد واقعیت دارد که ان فلزیاب شعاع زن طلا واقعاً فلزیاب شعاع زن طلا است

اینکه میگویند شعاع زن طلا یا فلزیاب شعاع زن طلا یون طلا را میگیرد یا شعاع زن طلا خطا مینماید صد در صد دررابطه با فلزیاب انتنی یا قوانین شعاع زن یا شعاع زن طلا اطلاعات علمی کافی نداشته زیرا یون برای فلزیاب شعاع زن طلا کارائی ندارد و یون حرکت خط مستقیم الکترون ازاد شده میباشد و فلزیاب  شعاع زن طلا خوراکی بنابر قانون عایق در بار استاتیکی عمل مینماید و فلزیاب شعاع زن طلا که دارای مداررادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طبق خواص مغناطیسی فلز طلا عمل مینماید

فلزیاب شعاع زن طلا که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای این تنظیمات میباشد میتواند بین علائم هدف اصلی یا سیگنال طلا با ذرات یا منابع همگن یا هم مکان تفاوت در تفکیک قائل شده و هدف اصلی یا طلا را کاوش نموده و تفکیک نماید

البته فلزیاب شعاع زن طلا که از مدار یون یاب بهره میبرد یا یون یاب را که بعنوان فلزیاب شعاع زنی طلا ارائه مینماید توان تفکیک طلا را نداشته وتوان تفکیک طلا فقط مخصوص فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در تفکیک فلزات مانند طلا را دارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب کاردرست

فلزیاب کار درست انجام میدهد که ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توانائی درست کارکردن را داشته باشد فلزیاب کاردرست یا طلایاب کار درست یا گنج یاب کار درست را در صحنه کار از خود نشان میدهد که فلزیاب دارای تکنولوژی تفکیک طلا یا اهداف در عمق زیاد را دارا باشد

این در رابطه با کلیه فلزیاب کار درست یا کلیه طلایاب کار درست یا کلیه گنج یاب کار درست میباشد که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد که با این شرایط خاک بد یا الوده روبرو میشود توان تشخیص و تفکیک طلا یا اهداف را خواهد داشت با توجه به انکه اپراتور فلزیاب کار درست  یا کاربر طلایاب کار درست را با تغییر تنظیمات میتواند این موانع بحران زا را رفع نموده و جدا نماید واین مربوط به فلزیاب ها میباشد که توان تفکیک با عدد VDI را دارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی تکرار

فلزیاب انتنی تکرار یا ردیاب تکرار را برای شعاع زنی و نقطه زنی بر روی هدف یا طلا در عملیات جستجو میتواند نسبت به تعداد تکرار بر روی یک هدف یا یا طلا در هر بار تکرار واکنش خود را در هر مرحله کامل شعاع زنی و نقطه زنی کم کم کاهش یابد و فلزیاب انتنی تکرار یا طلایاب انتنی تکراریا گنج یاب انتنی تکرارجستجو در یک نقطه توان جستجوو سرعت حرکت انتن را کاهش می دهد

این موضوع فلزیاب انتنی تکراردر جستجو یک نقطه برای یک هدف یا طلا در یک زمان در یک جا مشخص به این معنا میباشد که اگر یک هدف نمونه یا طلا را در یک نقطه قرار داده و با فلزیاب انتنی یک سیکل یا مرحله کامل اضلاع و دیواره هدف یا طلا یا نقاط روبرو هدف یا طلا را بدست اورده و هدف یا طلا در همان نقطه باقی مانده و با فلزیاب انتنی تکرارجستجو را به انجام رسانید و دورباره عملیات جستجو را تکرار گردد و شکل بدست امدن اضلاع یا زوایا را با فلزیاب انتنی تکراری به انجام رسانید سرعت انتن در تکرار جستجو هر بار سرعت ان کاهش یافته و اگر با فلزیاب انتنی چندبار شعاع زنی و نقطه زنی را برای یک هدف یا طلا به انجام رسانید دیگر فلزیاب انتنی تکراردر جستجو بر روی یک نقطه برای یک هدف یا طلا را در دور کامل یا سیکل کامل انجام داده شود دیگر توان گرفتن ان هدف یا طلا کاهش یافته و ضعیف میگردد و این از اصول ارزیابی هدف یا طلا در فلزیاب ها میباشد  

 

 

صفحه1 از8