پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قدرت فلزیاب در طلایابی

قدرت فلزیاب در طلایابی باید مشخص گردد و کشف طلا در فلزیاب باید اثبات گردد تا توان فلزیاب در تفکیک دیگر فلزات نیز مشخص گردد قدرت فلزیاب برای طلایابی را در زمانی میتوان با قدرت فلزیاب در گنج یابی مرتبط دانست که ان فلزیاب بتواند انواع فلزات را مجزا و با عدد VDIمربوط به همان هدف تشخیص داده و تفکیک نماید تفکیکی یک امر مجزا از تشخیص تفاوت بین دسته فلزات اهنی از فلزات غیراهنی میباشد زیرا خیلی از فلزات مانند استیل و نیکل و الومینیم و پلاتنیوم برای فلزیاب ساختار اهن را داشته و فلزات غیراهنی مانند مس و روی به ساختار طلا نزدیک است و موادی چون مس و الومینیم و قلع و منگنز همراه هم یا در کنار هم میتواند سیگنال طلا را ایجاد نماید و این نزدیکی از دید فلزیاب یا طلایاب میتواند اشتباه در تشخیص فلزیاب را ایجاد نماید و خیلی از دسته فلزات که در سرجستجوگرخود وضعیت مغناطیسی داشته میتواند میدان مغناطیس ایجاد نموده که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را با خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا روبرو نموده یا دیگر منابع را به جای هدف اصلی که مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب است به اشتباه جای هدف اصلی مشخص نماید و این قدرت فلزیاب درطلایابی در این است که فلزیاب بتواند طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف را به نسبت نوع فلز یا الیاژ ان از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفکیک دار اسرارطلا گنج

اسرار کاوش گنج با فلزیاب تفکیک دار یا اسرارکاوش گنج با طلایاب تفکیک دار در نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب نیز نهفته است و هر نوع فلزیاب یا طلایاب با دارا بودن نوع تنظیمات تفکیک با عدد VDI که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند کاوش گنج در عمق زیاد مانند طلا را به انجام رساند یا فلز طلا یا گنج را در عمق زیاد پیدا نماید  و این نوع تنظیمات فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار برده می شود و این نوع فلزیاب ها میتواند انرژی طلا که حاصل فرکانس پدید امده از جذب ذرات دیگر مواد به خود طلا میباشد را میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید و نوسان پیاپی طلا را در اثرتغییر میدان الکتریکی میباشد را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید و فرکانس طلا یا هر نوع فرکانس سرعت بالای در حرکت به اطراف خود را داشته و همین قدرت فلزیاب فرکانسی با این نوع تنطیمات را برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش می دهد   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی که وضعیت الیاژی را شکل داده با یک فلز غیراهنی که با دیگر فلزات غیراهنی ترکیب شده است و شرایط الیاژی را دارد باید بتواند تشخیص دهد در اصل فلزیاب تفاوت علائم مواد معدنی ترکیب شده که سیگنال فلز الیاژی را بازتاب مینماید از سیگنال یک فلز الیاژی شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

تشخیص این تغییرحالت در اثرترکیب مواد غیراهنی با یکدیگر میتواند تفاوت در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ان دسته فلزیاب که فقط فلزاهنی از فلزغیراهنی را تشخیص داده توان یا قدرت تشخیص شرایط الیاژی غیراهنی را به نسبت یک هدف خالص را نداشته و نمی تواند تشخیص دهد که واکنش ایجاد شده در فلزیاب از یک فلز الیاژی است یا از یک فلز با خلوص بالا میباشد که همین موضوع میتواند اختلاف در تشخیص فلزیاب از این دسته فلزیاب ها را ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات بار

فلزیاب ذرات بارطلا و دیگر منابع را تحت تاثیربارالکتریکی دیگر مواد معدنی یا منابع با شرایط تنظیمات صحیح میتواند تشخیص داده و وضعیت هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید طلا را در این مبحث بیان میگردد زیرا رسانایی است که بالاترین قدرت جذب ذرات دیگر منابع را داشته و انرژی بیشتری در خود بصورت انرژی پتانسیل ذخیره مینماید

در حین جابجایی ذرات مواد معدنی یا منابع میتوانند بریکدیگر اثر گذاشته وبار الکتریکی خود را از دست داده یا بدست اورند و در این وضعیت میدان مغناطیسی مربوط به این منابع کنار هم در محیط اطراف پدید می اید  که این ذرات در حین جابجایی و ایجاد میدان مغناطیس میتواند موجب خطا فلزیاب یا طلایاب گردد که به این عمل در دید فلزیاب ذرات گفته میشود

در این وضعیت جابجایی ذرات لایه های انرژی در مواد معدنی و منابع و فلزات و طلا در صحنه کار بصورت متغیر شکل گرفته و تشخیص این لایه ها که از انرژی ذرات دیگر مواد پدید می اید میدان مغناطیس و میدان الکتریکی اطراف هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و تشخیص انرژی مربوط به فلزات یا طلا فقط توسط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که توان جداسازی اهداف با عدد VDI را داشته میتواند انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات جابجا شده از دیگر فلزات تشخیص داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

تفکیک طلا دستگاه فلزیاب

تفکیک فلزات در تفکیک طلا دستگاه فلزیاب یک امر مهم برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات میباشد ولی تفکیک دستگاه فلزیاب باید با دقت به انجام برسد و تفکیک طلا و دیگر فلزات در دستکاه فلزیاب مربوط به تفکیک رادار زمینی دستی میباشد و هر نوع فلزیاب که بخواهد توان تفکیک واقعی بخصوص تفکیک طلا را داشته باشد طراحی مدار ان فلزیاب باید از اصول رادار بهره برده باشد و فلزیاب که با اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد باید از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد در فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR طراحی شده باشد تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد و این تنظیمات در کنار هم فقط در یک فلزیاب یا طلایاب طبق اصول رادار RADAR انجام شدنی می باشد

 

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تفکیک طلا و مس را به راحتی انجام نمی دهد زیرا طلا به مس از نظر غیراهنی بودن بسیار نزدیک است و فلزیاب تصویری یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا هر نوع ردیاب یا ردیاب طلا که تنظیم با عدد VDI نباشد نمی تواند این دو نوع فلز مانند طلا و مس را از هم تفکیک نماید

 ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات اهنی از غیر اهنی باشد نمی توان تفاوت مس با طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا هر دو غیر اهنی است و همین موضوع میتواند موجب شود که اگر در صحنه کار سولفات مس وجود داشته باشد فلزیاب با یک حالت پارا مغناطیس مانند طلا روبرو شده و از انجا که مس در محدوده ای قرار بگیرد که نمک هم در مواد معدنی ان منطقه وجود داشته باشد و رطوبت ان منطقه بالا باشد یا با بارش باران یا برف یا حل شدن دچار شرایط حرارت زائی شده و وضعیت نامطلوبی را برای تشخیص فلزیاب طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری که فقط تنظیمات تشخیص فلز اهنی را از غیر اهنی دارد ایجاد مینماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

طلایاب

انواع فلزیاب را بعنوان طلایاب ارائه مینمایند وان دسته که با تکنولوژی طلایاب اشنائی نداشته یا فلزیاب ارائه مینمایند که نمی تواند طلا را از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی را جداگانه تفکیک نماید را میگویند طلایاب وجود خارجی ندارد یا می گویند طلایاب یک دروغ بزرگ است با انکه از نظر علمی و فنی در زمینه طراحی فلزیاب طلایاب جای ندارد و فقط فلزیاب های که با عدد VDI عمل مینمایند را میتوان فلزیاب طلایاب نام برد و طلایاب به صورت اینکه فقط طلا را تفکیک نماید و در هر عملیات تفکیک طلا را برای کاوش گنج به انجام رساند و با تضمین گنج پیدا نماید وجود ندارد و نهایت فلزیاب های که طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل میکند میتواند در هر شرایط یا الیاژفلز طلا را تفکیک نماید

بله فلزیاب از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا را نمی توان طلایاب دانست زیرا طلایاب باید فقط طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید با انکه این دسته فلزیاب ذکر گردیده طلایاب نیست زیرا نمی تواند تفکیک نماید بلکه فقط تفاوت بین فلزیاب اهنی با فلزیاب غیر اهنی را تشخیص می دهد پس طلایاب نمی باشد البته یک نوع مدار فلزیاب از این دسته فلزیاب وجود دارد که تنظیم انرا بر روی طلا یا فلزغیر اهنی قرار دهید زمانیکه بر وی اهن بگیرید پاسخ نمی دهد ولی زمانیکه روی طلا بگیرید پاسخ می دهد ولی همین فلزیاب با همین تنظیم که بر روی طلا پاسخ می دهد برروی یک هدف همه طبقه طلا یا غیر اهنی مانند روی ونقره و مس بگیرید همان پاسخ یا واکنش طلا را خواهد داشت پس نمی تواند این نوع فلزیاب طلا را از هم طبقه خود تشخیص دهد پس به این فلزیاب طلایاب نمی توان گفت و این شرایط است که در رابطه با این نوع فلزیاب نمی توان کلمه طلایاب را بکاربرد

فلزیاب که طلایاب باشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا تنظیم عدد VDI را بر روی طلا قرار داده شود این نوع فلزیاب طلا را پیدا نموده و اگر تنظیم عدد VDI را بر روی نقره قرار دهید بر روی نقطه از خود واکنش نشان میدهد به این نوع فلزیاب میتوان طلایاب گفت

اگر این نوع فلزیاب طلایاب دارای صدا زمینه باشد زمانیکه فلزیاب با این نوع تنظیمات بر روی طلا تنظیم گردد نوسان صدا زمینه مربوط به طلا به نسبت نوسان صدا زمینه نقره یا مس یا روی که هم طبقه هم میباشند هرکدام مجزا نوسان صدا زمینه متفاوت دارد

فلزیاب تصویری که طلایاب یا طلایاب تصویری باشد ودارای  تنظیمات ذکر گردیده باشد و با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO نیز عمل نماید میتواند لکه رنگ را با عدد VDI و رنگ مربوط به همان هدف مانند طلا جدا نمود که این نوع فلزیاب را میتوان فلزیاب تصویری از نوع طلایاب تصویری قلمداد نمود

البته فلزیاب تصویری که دارای تنظیمات ذکرگردیده باشد و با برنامه تصویری لکه رنگ سه رنگ عمل نماید میتواند بعنوان فلزیاب تصویری از نوع طلایاب تصویری باشد زیرا لکه رنگ این نوع فلزیاب تصویری با فلزیاب تصویری بدون این نوع تنظیمات عملاً متفاوت است و این تفاوت لکه رنگ را یک اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب که حرفه ای باشد میتواند متوجه گردد

در فلزیاب انتنی نیزبه همین صورت اگر نقشه مدار ان از این نوع فلزیاب باشد واین تنظیمات را دارا باشد و با عدد VDI و اندازه هدف IND SIZE عمل نماید طلایاب انتنی میباشد

دلیل تفاوت این نوع فلزیاب که طلایاب قلمداد میگردد و دارای این تنظیمات است با دیگر فلزیاب ها که از این دسته فلزیاب نمی باشد و این تنظیمات را ندارد بخاطر این است که با وجود این نوع تنظیمات اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تغییر این نوع تنظیمات بین هدف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نماید این نوع فلزیاب را میتوان طلایاب قلمداد نمود

فلزیاب پالسی اگر دارای این نوع تنظیمات نیز باشد طلایاب نمی باشد زیرا مدار فلزیاب پالسی و ... طبق اصول رادار زمینی دستی یا رادار نمی باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب طلایاب گنج یاب

فلزیاب طلایاب گنج یاب وفروش انواع دستگاه های تصویری و فلزیاب لیزری برای حذف ذرات و تفکیک طلا در انواع گوناگون میباشد و لیست قیمت فلزیاب متفاوت است و طلایاب و گنج یاب دارای زمینه عملکردی فلزیاب را داشته

فلزیاب طلایاب گنج یاب در عملیات باستانشناسی همان توان فلزیاب را داشته زیرا طلایاب و گنج یاب همان فلزیاب است

فروش انواع دستگاه های تصویری در انواع مختلف میباشد و هر سازنده فلزیاب به نسبت توان طراحی خود یک نوع دستگاه تصویری را طراحی نموده و به تولید میرساند

فلزیاب لیزری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب های دنیا میباشد فلزیاب لیزری بنابر مادون قرمز عمل مینماید

حذف ذرات در فلزیاب یا طلایاب یاگنج یاب قابل انجام است در صورتیکه ان فلزیاب تنظیمات مربوط به ان را داشته باشد

تفکیک طلا ازفلزیاب تفکیک دار بر می اید که دارای تنظیمات مجزا طلا باشد و طلا را از دیگر فلزات حتی هم طبقه خود مانند نقره و مس جداگانه تفکیک نماید

لیست قیمت فلزیاب برای هر نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب مربوط به همان فلزیاب میباشد و تولید کنندگان بزرگ فلزیاب سعی مینماید فلزیاب با قیمت متناسب و پایین ارائه نمایند و قیمت واقعی فلزیاب را در لیست قیمت فلزیاب قرار میدهند