پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:03

خطا فلزیاب ساروج

خطا فلزیاب ساروج

خطا فلزیاب بر روی ساروج با تست فلزیاب به روی یک ساروج نو پدیدار نمی گردد یا خطا فلزیاب بر روی ساروج جدید اشکار نمی گردد وبرای مشخص شده خطا فلزیاب بر روی ساروج با گنج طلا نمی توان خطا فلزیاب را دریک عملیات عادی بر روی ساروج جدید بدست اورد وخطا فلزیاب بر روی ساروج با گنج طلا با داشتن وضعیت فشار نیرو گنج طلا به حوزه پوشش ساروج که ترکیب شده از منابع چون کربنات کلسیم و پروتئین و الومینیوم و مگنز و منیزیم میباشد باعث میگردد که در اثر مرور زمان برای فلزیاب ایرادات بنیادی را پدید اورده وساروج با گنج طلا در این وضعیت میتواند موجب خطا فلزیاب از انحراف مغناطیسی در زاویه مغناطیسی گردد و این اتفاق که موجب خطا فلزیاب بر روی یک ساروج دارای گنج طلا میباشد برای فلزیاب ها بخصوص فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بیشتراشکار می گردد یا خطا این دسته فلزیاب های یا دستگاه ها بر روی تشخیص گنج طلا درون ساروج بسیار بالا میباشد و برای این است نمی توان خطا این دستگاه ها یا خطا فلزیاب از این دسته را بر روی یک ساروج جدید مشخص نمود وبدست امدن خطا فلزیاب یا دستگاه ها از این دسته توضیح داده شده عملی صحیح از دید فلزیاب برای گنج طلا درون ساروج نمی باشد