پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:21

دسته بندی انواع فلزیاب

دسته بندی انواع فلزیاب

سیستمها فلزیاب به دو دسته تقسیم میگردد ؛

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی

سیستمها فلزیاب از نظر کلی به دو دسته فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی تقسیم میگردند    

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینماید.

سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای امواج و جریان و انرژی پائین تری میباشد به عمق بیشتر نفوذ مینماید و در بعضی از این دسته سیستمها فلزیاب برای اهداف بر روی عمق کم واکنش نشان نمیدهد یا برای اهداف بر روی سطح زمین واکنش واضحی اشکار نمیگردد.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی بخصوص از نوع رادار زمینی دستی توان تفکیک و تشخیص و نفوذ به عمق بیشتر دارا میباشد.

در سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای صدا میباشد ، عملیات با صدا یکسره را به همراه خواهد داشت.

در نوع فلزیاب تصویری یا P.I.P یا P.P.I لکه رنگی نیز که از سیستم رادار زمینی دستی میباشد نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی توانائی بیشتری را در تفکیک و عمق دارا میباشد.

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم فلزیاب اشنا گردید.

هر محصولی یا سیستم فلزیاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی نیز بستگی دارد.

در مراحل بعدی کیفیت سیستم فلزیاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح باشد.

قدرت هر سیستم فلزیاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم را دارا میباشد.

پس دستی بودن یا بودن یک محصول بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف را دارد.

سیستمهای فلزیاب با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

طراحی و ساخت سیستم فلزیاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده ای نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت اقدام به ساخت سیستم فلزیاب مورد نظر مینماید .