پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری عمق گنج

فلزیاب تصویری عمق گنج را بخواهد تشخیص دهد باید یک فلزیاب تصویری با عمق بالا باشد و فلزیاب تصویری عمق گنج را میتواند از روی نوع فلزات موجود دران گنج تشخیص دهد پس درنتیجه فلزیاب تصویری برای تشخیص گنج طلا در عمق زیاد بایدعملاً دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد تا بتواند ترکیب تغییرات انرژی متفاوت بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کار به همراه سیگنال گنج طلا را تشخیص داده و جدا نماید و عمل تفکیک گنج طلا را به انجام برساند  

فلزیاب تصویری عمق گنج بزرگ یا طلایاب تصویری عمق گنج را در عمق زیاد در صورتی میتواند تشخیص دهد و تفکیک نماید که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند گستردگی میدان الکتریکی گنج طلا یا حجم الکترونها در حالت حرکت گنج طلا را تشخیص داده تا بتواند میدان فرکانس مرکز گنج طلا را از دیگرعلائم سیگنال پراکنده شده تشخیص داده تا عمل تفکیک با کیفیت بالا به انجام رسد و این کار از یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده طبق اصول رادار بر می اید

برای کاوش یک گنج طلا بزرگ دیگر فلزیاب های تصویری که از نوع مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا ولتاژ القایی یا یون یاب است به دلیل گستردگی حرکت الکترونها تابش شده گنج طلا در جهات متفاوت به اطراف گنج طلا پراکندگی در نیرو ایجاد شده و این دسته میدان های مغناطیسی را بعنوان حالت عمومی تشخیص داده و نسبت به ان بالانس شده و نتواند تغییر علائم سیگنال مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده تا از خود واکنش درست نشان دهد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یاب الکترونیکی

گنج یاب الکترونیکی را که برای عملیات گنج یابی بهره میبرند یک موضوع عملکردی تخصص با فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد از انجا که گنج یاب در اصل عمل فلزیاب است عملیات فلزیاب را باید برای کاوش گنج با دقت بالا به انجام برسد و این دقت اپراتور گنج یاب یا کاربرگنج یاب میباشد

گنج یاب الکترونیکی که در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه میگردد توان تشخیص ابعاد هدف را نداشته زیرا نقشه مدار فلزیاب که در بازارفلزیاب  وجود دارد یا بعضی سازندگان فلزیاب بعنوان گنج یاب الکترونیکی از ان بهره میبرند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد و در نقشه مدار این نوع فلزیابها هیچ نوع پردازشگری از فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI که بتوان کفت ان دستگاه فلزیاب یک گنج یاب الکترونیکی باشد وجود ندارد

 بر روی این نوع دستگاه فلزیاب نمی توان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را قرارداده تا بتواند ابعاد هدف را تشخیص دهد تشخیص ابعاد هدف میتواند توان دستگاه فلزیاب را برای تشخیص اهداف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد حسن این نوع تنظیمات حذف ذرات توسط فلزیاب میباشد

فلزیاب الکترونیکی یا گنج یاب الکترونیکی که بتواند هدف طلا را تشخیص دهد باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد و فلزیاب طلایاب گنج یاب ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

در اینجا گنج یاب الکترونیکی یک کلمه عام یا استعاری برای فلزیاب با این نوع تنظیمات میباشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

ساخت دستگاه گنج یاب

ساخت دستگاه گنج یاب را باور نکنید زیرا تابه حال هیچگونه تولید گنج یاب در دنیا ثبت نشده است و تمامی این دستگاههای گنج یاب در کل دستگاه فلزیاب میباشد ساخت دستگاه گنج یاب دستی نیز فقط یک جنبه تبلیغاتی دارد و ان گروه که در سایت یا بلاگ اینترنتی یا شبکه اجتماعی اموزش ساخت دستگاه گنج یاب یا اموزش ساخت طلایاب دستی را ارائه مینماید و توصیه میکند قبل از خرید هر نوع فلزیاب یا خرید گنج یاب مطالب مندرج در سایت این فرد یا شرکت را مطالعه نمائید اگر واقعاً به ان دستگاه فلزیاب یا دستگاه گنج یاب یا دستگاه طلایاب که اموزش ان را ارائه مینمایند اطمینان دارند بهتر است خودشان ساخت دستگاه گنج یاب را انجام داده و گنج یا عتیقه یا طلا یا دفینه راپیدا نموده و دیگر اقدام به ساخت فلزیاب یا اموزش ساخت فلزیاب یا اموزش ساخت دستگاه طلایاب را در اختیار دیگران قرار ندهند والبته به نیت یا ساختار کار این اشخاص توجه نمائید خودشان در سایت یا بلاگ ها دیگر اقدام به فروش فلزیاب می نمایند و بیشتر به این صورت مطالب فلزیاب یا مطالب گنج یاب یا مطالب طلایاب را در سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی قرار داده تا در کنار مطالب درج گردیده از نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب که خود در دیگر سایت ها یا بلاگ ها میفروشند راهنمای نموده یا تبلیغ فلزیاب طلایاب گنج یاب خود را بصورت غیر مستقیم به انجام رسانند

ساخت فلزیاب قوی که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات تعیین اندازه هدف IND SIZE باشد در اختیار طراحان حرفه ای و تولید کنندگان فلزیاب معتبر میباشد

اموزش ساخت فلزیاب ساده یا ساخت فلزیاب سنتی یا ساخت طلایاب دستی یا ساخت دستگاه گنج یاب که اموزش یا روش ساخت ان بصورت عمومی در اختیار دیگران قرارمیگیرد برای کاوش اهداف یا فلزطلا یا گنج یا دفینه یا عتیقه در عمق زیاد و با تفکیک واقعی توانائی نداشته و یک اموزش اماتوری فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 06:10

فلزیاب تفکیک دار

فلزیاب تفکیک دار باید توان تفکیک یک هدف را درعمق زیاد نسبت به توان عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب را داشته باشد

فلزیاب تفکیک دار باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE باشد

فلزیاب میتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد پیدا نماید که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

در صورتیکه بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اندازه ان هدف قرار داده و سپس تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بر روی کد یا عدد VDI معادل طبقه هدف مورد نظر قرار داده و به جستجو پرداخت.

در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X زمانیکه یک هدف کوچک را برای ردیابی میخواهید در حالت شعاع زنی یا حرکتی جستجو نمائید میتوانیداز اعداد مربوط به طبقه مورد نظر هدف بهره ببرید ولی در نقطه زنی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از اعداد VDI پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متناسب با ابعاد ذکر گردیده در ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد.

اشکال کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد همراه شدن دیگر علائم با علامت مربوط به هدف مورد نظر میباشد که میتوان قدرت سرعت واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده یا اینکه در بعضی مواقع موجب میشود سیستم فلزیاب نتواند نقطه مرکزی هدف کوچک در عمق زیاد را کاوش نماید و در مرکز یابی یک هدف کوچک در عمق زیاد سیستم فلزیاب ساخت هر کجا دنیا باشد دچار خطا میگرد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با دقت و تغییر تنظیمات مرکز هدف را مشخص نماید .

همین اتفاق در رابطه با اثار باستانی یا اهداف با قدمت بالای صدسال برای تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا صدق نموده و تفاوتی نمی کند که این هدف قدیمی باستانی کوچک یا بزرگ باشد این  واقعیت موضوع است و نمی توان از این اصول فرار نمود و واقعیت فلزیاب های دنیا را رد نمود که بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش سیستم فلزیاب خود این موارد را از خریدار پنهان نموده و میگویند دستگاه فلزیابی که ما میفرشیم صد در صدی گنج را پیدا مینماید که خود فروشنده فلزیاب میداند که این مطلب واقعیت نداشته و پیدا نمودن گنج نیازمند مهارت در باستانشناسی وبه همراه  تجربه فراوان در کار با فلزیاب میباشد

توجه نمائید که تنظیمات ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف است یکی نمی باشد زیرا در بعضی سیستمها فلزیاب از ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا بهره برده میشود و کار ان تعیین ابعاد نمی باشد

دلیل اینکه در زمان خرید تولید کننده یا فروشنده معتبرفلزیاب یک هدف کوچک را درعمق زیاد نسبت به توان عمق ان فلزیاب قرار داده و خریدار خود باید پیدا نماید و این روشی است که توان عمق گیری و تفکیک ان سیستم فلزیاب را برای خریدار مشخص نماید که با این عمل توان عمق نهائی ان فلزیاب برای اهداف با ابعاد بزرگ تر درعمق زیاد مشخص میگردد

توجه نمائید در صحنه کار اصلی مواد معدنی و منابع یا ذرات که خود را شبیه هدف اصلی به سیستم فلزیاب  نشان  میدهد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل جدا سازی است

 در فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا  فلزیاب BFO و .... که با تغییر ولتاژ واکنش بر روی هدف ایجاد میگردد طراحی و تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار این نوع فلزیاب قابل اجراء نمی باشد و برای همین که با این نوع فلزیاب ها یک هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید از کوئل یا لوپ بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود ولی از انجا که این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک را ندارد از این لوازم جانبی بهره برده میشود.