پنج شنبه, 24 فروردين 1396 05:28

فلزیاب واقعی گنج طلا

فلزیاب واقعی گنج طلا را بخواهد پیدا نماید اول باید فلزیاب واقعی از نظر عملیات در تفکیک طلا باشد که فلزیاب واقعی که توان تفکیک طلا را داشته باشد باید یک مدارفلزیاب فوق پیشرفته با شرایط تشخیص طیف فرکانسی به همراه طیف مغناطیسی را دارا باشد

این عمل از هرنوع فلزیاب یا طلایاب برنمی اید و فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای توان تفکیک فلزات یا طلا یا گنج طلا با عددVDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد میتواند طیف فرکانس و طیف مغناطیسی یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده تا عمل تفکیک به انجام رسد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 16:50

طراحی و ساخت طلایاب

ساخت طلایاب یا طراحی و ساخت طلایاب تصویری در اصل طراحی و ساخت فلزیاب تصویری یا ساخت فلزیاب با تفکیک میباشد و طراحی طلایاب باید طبق اصول تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد که به ان تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میگویند

طراحی و ساخت طلایاب باز خود مقوله پیچیده تر از طراحی و ساخت فلزیاب بدون تفکیک میباشد در اصل طراحی و ساخت طلایاب مربوط به طراحی رادار با تفکیک میباشد و در کل فلزیاب که دارای تفکیک با عدد VDI میباشد در دسته مدارات رادار زمینی دستی با تفکیک میباشد

طراحی و ساخت طلایاب باید دارای مداربا اصول رادار با شرایط عملیات تشخیص انرژی فلزات یا طلا از فرکانس فلزات یا طلا میباشد وطراحی و ساخت طلایاب باید از اصول فلزیاب فرکانسی با عدد VDI بهره ببرد تا بتوان به ان فلزیاب در اصل طلایاب گفت

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:32

ساخت فلزیاب حرفه ای

ساخت فلزیاب یا طلایاب که بصورت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک به انجام میرسد مهم نیست که ساخت دستی باشد یا ساخت کارخانه ای باشد

ساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب میباشد

در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید با توانایی ان فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای پی ببرید

اطلاعات عمومی فلزیاب حرفه ای را با دیگر فلزیاب ها مقایسه نمایید تا با یکسان سازی تنظیمات فلزیاب حرفه ای به قدرت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک اشنا شوید

در مدار فلزیاب حرفه ای که منجرب به ساخت فلزیاب حرفه ای میگردد وجود تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX مبین و نشانه حرفه ای بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که این تنظیمات برای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی است که توان حرفه ای بودن در یک فلزیاب یا طلایاب را ایجاد مینماید زیرا با تغییر تنظیمات میتوان نوع هدف اصلی یا طلا را از وضعیت انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده تا تفکیک به انجام برسد

توجه نمایید که به دلیل دقت در ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً عملیات ساخت باید بصورت دستی به انجام برسد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:54

سازندگان فلزیاب

ساخت فلزیاب توسط سازندگان فلزیاب یا سازندگان طلایاب در ایران به شکل های متفاوت به انجام میرسد ولی سازنده فلزیاب یا سازنده طلاب باید در ابتدا خود دارای قدرت طراحی فلزیاب یا طراحی طلایاب باشد تا بتواند یک فلزیاب پرقدرت یا یک طلایاب واقعی را ساخته و به بازار ارائه نماید

طراحی فلزیاب برای ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب مهمترین موضوع برای سازندگان فلزیاب یا سازندگان طلایاب باشد و طراحی فلزیاب برای ساخت فلزیاب پیشرفته یا طلایاب حرفه ای یک امر تخصصی است بخصوص طراحی مدار فلزیاب که برای ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب دارای تنظیمات تفکیک طبق اصول تفکیک بنابر اعداد VDI باشد

سازندگان فلزیاب در ایران بیشتر اقدام به ساخت فلزیاب از روی مدارات کپی شده از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

طراحی و ساخت فلزیاب حرفه ای یا طراحی و ساخت طلایاب حرفه ای که از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد نیازمند تخصص بالای میباشد و برای همین از این نوع فلزیاب سازندگان فلزیاب در ایران نمی توانند طراحی و تولید نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری طلا

اینکه فلزیاب تصویری طلا را پیدا مینماید یا طلا گنج را تفکیک میکند یا فلزیاب تصویری طلا را کاوش مینماید  در اصل بستگی به ترتیب کارنوع تنظیمات فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری برای کشف طلا به نسبت شرایط تعیین شده برای اندازه طلا یا گنج یا انواع فلزات دیگر دارد

الودگی نوع خاک زمین میتواند در تشخیص طلا یا گنج یا فلزات مورد نظر شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری را تغییر داده که این تغییرات را باید در تنظیمات فلزیاب تصویری برای تشخیص و تفکیک نوع فلزات یا طلا یا گنج و دفینه و زیرخاکی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر داده یا تنظمات متناسب در فلزیاب تصویری تعیین گردد

پس در نتیجه تنظیمات صحیح در صحنه کار توان قدرت فلزیاب تصویری فرکانسی یا طلایاب تصویری فرکانسی را برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI در جهت تفکیک دقیق افزایش داده تا خطا در تفکیک طلا با دیگر منابع از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

ساخت فلزیاب تفکیک دار

ساخت فلزیاب در نوع گوناگون وجود دارد ولی ساخت فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را هر طراح فلزیاب نمی تواند به انجام رساند زیرا طراحی مدار فلزیاب تفکیک دار که بتواند هر فلز یا طلا یا نقره یا دیگر فلزات را مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید

کار با فلزیاب تفکیک دار که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION بنابر اعداد VDI میباشد در عملیات حرفه ای کاربرد داشته و کاربر فلزیاب یا اپراتورطلایاب با تعیین اعداد درست در تنظیمات تفکیک توان فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص و تفکیک هدف اصلی یا طلا افرایش داده و به نهایت قدرت خود میرساند و فلزیاب ها از این دسته به خاطر این به این شکل طراحی میگردد که اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند بین اهداف واقعی یا طلا یا دیگر فلزات مورد نظر را از ذرات و دیگر منابع مزاحم جدا نموده و تشخیص دهد

فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که بیشتر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد ساخت انها راحت است و کار با انها نیز راحت میباشد ولی توان در تفکیک فلزات بنابر قانون تفکیک فلزات با عدد VDI نداشته واگر هم مانند بعضی از فلزیاب ها وی ال اف VLF یا تی ار TR دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI را داشته باشند تنظیمات ابعادهدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا نمی باشد و بیشتر تنظیمات ترشهولد صدا THRESHOLD را دارند که به ان THRESHOLD VOICE میگویند وکار تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را ترشهولد صدا THRESHOLD VOICE انجام نمی دهد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:17

ساخت فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات

ساخت فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب انتنی تصویری تفکیک دار کار هر فرد یا شخصی نمی باشد که بخواهد برای ساخت اینگونه فلزیاب ها فرکانسی فوق پیشرفته با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کسی را راهنمای نماید بعضی اشخاص این موضوعات را بیان مینمایند تا دسته فلزیاب ها معمولی یا اماتوری خود را به جای یک فلزیاب پیشرفته فرکانسی که میتواند تفکیک فلزات مانند طلا را داشته باشد ارائه دهند و بگویند ساخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی تصویری ساده است و دیگر از شرکت فلزیاب تولید کننده فلزیاب فرکانسی تفکیک دار فلزیاب انتنی یا ردیاب یا فلزیاب فرکانسی تصویری خرید ننمایید

برای تشخیص و تفکیک یک هدف یا فلزیاب فرکانسی نیازی نمی باشد که فرکانس ارسالی را تغییر داده تا فلز خاصی مانند طلا را تفکیک نماید و اگر چنین فلزیاب بعنوان فلزیاب فرکانسی معرفی گردید مطمئناً یک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نمی باشد و در اصل فلزیاب فرکانسی تفکیک دار بنابر اصول رادار نمی باشد

البته فلزیاب های مولتی فرکانس فرکانس القایی میتواند در یک زمان بدون تغییر فرکانس برای ارسال میتواند فرکانس متفات در طبقات گوناگون را ارسال نموده و هدف خاص مانند طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این هم از اصول رادار پیروی مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب

فلزیاب که فوق پیشرفته باشد باید از دست رادار زمینی دستی باشد و فلزیاب در نوع های گوناگون وجود دارد و فلزیاب در شکل ها و ترکیب مداری متفاوت طراحی و تولیدی میگردد و فلزیاب میتواند انواع منابع و اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و الومینیمی را تشخیص داده و مشخص نماید وفلزیاب که تفکیک دارا باشد باید یک فلزیاب باشد که طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد یا طبق اصول رادار RADAR با عدد VDI عمل نماید و فلزیاب که تفکیک نماید با عدد VDI در هر زمینه کاربرد دارد و چنین فلزیاب در زمینه کشف معادن و اب و برق و گاز و مخابرات و نفت و پتروشیمی و جاده سازی و راهسازی و سد سازی کاربرد داشته و فلزیاب در موارد بیشماری از عملیات متفاوت کارایی دارد به شرط انکه ان فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد و این چنین فلزیاب توان قدرت تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و الومینیم با عدد VDI مربوط به همان طبقه فلز با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد

فلزیاب که میتواند تفکیک با عدد VDI را بصورت مجزا برای اهداف گوناگون و طلا را داشته باشد و تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را نیز دارا باشد میتوان با تغییر عدد   VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب وضعیت اینکه ان محدوده و نقطه که فلزیاب تفکیک دار به ان واکنش نشان داده است متعلق به هدف اصلی یا طلا یا ذارت یا دیگر منابع و مواد معدنی است را مشخص و تفکیک نموده تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب متوجه گردد که ان محدوده که فلزیاب پاسخ مثبت داده است مربوط به هدف اصلی یا طلا است یا متعلق به دیگر منابع میباشد و این توانایی فلزیاب خطا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب را در تشخیص و تعیین تنظیمات برای هدف اصلی یا طلا را کاهش داده یا از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

ساخت فلزیاب

ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب یا ساخت گنج یاب مراحل مربوط به خود را داشته و ساخت فلزیاب که توسط شرکت های معتبر با فلزیاب با کیفیت به انجام میرسد بیشتر از نوع فلزیاب بصورت دست ساز میباشد و ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً باید با دقت به انجام برسد وبرای همین است که فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای بصورت دست ساز با ظاهری ساده در دنیا ساخته و تولید میشود و مونتاژ فلزیاب حرفه ای بخصوص از نوع فلزیاب حرفه ای تفکیک دار با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بصورت دستی و با دقت بالا باید تولید گردد تا برای تفکیک با عدد VDI فلزیاب حرفه ای با این تنظیمات با توان بالا به انجام برسد

ساخت فلزیاب مانند فلزیاب های از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی در ساخت انها نیاز به دقت بالا نمی باشد و برای همین بصورت عمده یا فله ای شرکت های که فلزیاب بازاری پسند می سازند از این دسته فلزیاب ها بهره برده و برای اینکه در ساخت انها دقت به کار برده نمی شود و سعی مینمایند برند یا مارک خود را در تبلیغات در دید عموم قرار داده و مدار این دسته فلزیاب ها بصورت ذاتی دارای توانائی بالای در تشخیص و تفکیک اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نمی باشد

 در ساخت این نوع فلزیاب ها سعی بر این میشود که ظاهری زیبا برای این دسته فلزیاب از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی در نظر گرفته شده تا خریدار نسبت به خرید این دسته فلزیاب رقبت بیشتری داشته وگول ظاهر انرا خورده وهمین مطلب از نظر روانی میتواند برای اند دسته که به عملکرد فلزیاب ها اشنائی ندارند موجب رقبت در خرید این دسته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد که بعد از خرید متوجه میگردند که ظاهر فلزیاب زیبا وشکیل است و بنیاد واکنش ان برای تشخیص هدف اصلی یا طلا توان بالای ندارد

در ایران ان دسته که این نوع فلزیاب ها با توان پایین را بفروش میرسانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برعلیه فلزیاب دست ساز که ساخت شرکت های معتبر ایرانی میباشد مطالبی کذب و دروغ را بیان مینمایند تا خریدار را از خرید فلزیاب با کیفیت بالا که بصورت دست ساز و با دقت فراون تولید شده و توان بالای داشته منصرف نمایند

عملکرد فلزیاب را تشخیص و تفکیک فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نظر داشته باشید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

انتخاب طلایاب

انتخاب طلایاب را باید از روی تنظیمات ان فلزیاب انتخاب نمائید زیرا انتخاب طلایاب بر روی قیمت فلزیاب یا قیمت طلایاب در بازار فلزیاب اثر میگذارد ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب یا ساخت گنج یاب که دارای نقشه مدار فلزیاب حرفه ای باشد انتخاب طلایاب را اسان تر مینماید فلزیاب دست ساز که توان تفکیک طلا را از بین دیگر فلزات یا اهداف دارد انتخاب طلایاب با قدرت بالا را افزایش میدهد

توجه نمائید که انتخاب طلایاب را از روی فلزیاب های که فقط میتواند تفاوت بین فلز اهنی با فلز غیراهنی را تشخیص دهد انتخاب نکنید و این دسته فلزیاب ها که در بازار فلزیاب ارائه میگردد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد و فروشنده این نوع فلزیاب ها در زمان فروش فلزیاب مواردی را بیان نمی نماید یا با روش این نوع فلزیاب هار ازمایش مینمایند که با اصول فنی برای تشخیص توان عمق فلزیاب همخانی ندارد

موردی را که برای انتخاب طلایاب در زمینه اجاره فلزیاب یا اجاره طلایاب در نظر داشته باشید این است که با انتخاب طلایاب حتماً گنج یا طلا یا عتیقه یا دفینه  را پیدا نمائید و انتخاب طلایاب برای کاوش گنج و دفینه قابل اطمینان نمی باشد تا حتماً با انتخاب طلایاب یا اجاره طلایاب بتوانید هدف اصلی یا طلا را پیدا نمائید

طلایاب باید فلزیابی باشد که با عدد VDI  بتواند طلا را با عدد VDI از دیگر منابع و ذرات و مواد معدنی جدا نموده و تفکیک نماید

انتخاب طلایاب با درنظر داشت نوع طلایاب اندروید که از نوع فلزیاب تصویری اندروید باشد برنامه اندروید برای اشکار نمودن لایه های تغییرات متعلق به هدف طلا و صحنه کار گرافیک ضعیفی به نسبت برنامه ویندوز درطلایاب تصویری یا فلزیاب تصویری دارد و این موضوع میتواند تشخیص اپراتور طلایاب یا اپراتور گنج یاب یا کاربردفینه یاب برای لکه رنگ متعلق به هدف اصلی کاهش دهد

 

 

صفحه1 از3