پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:30

طراحی فلزیاب با اصول رادار

طراحی فلزیاب با اصول رادار

هر طراحی نسبت به تجربه و توانائی خود مدارسیستم فلزیاب یا بدنه فلزیاب یا طلایاب یا رادار یا فلزیاب کاوشگر یا فلزیاب یابنده را طراحی مینماید.

بیشتر طراحان برای بدست اوردن بازار از روشهای سیستمهای فلزیاب ساده برای طراحی بهره میبرند زیرا طراحی سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص بسیار نیازمند دقت و داشتن اطلاعات علمی و فنی و نواوری و فن اوری میباشد.

انواع سیستم فلزیاب با توانائی بالا طراحی میگردد که این سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات اندازه یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد و اپراتور بنابر اطلاعات در تنظیمات فلزیاب میتواندعملیات جستجو را نسبت به صحنه کار تغییر دهد و سیستمهای فلزیاب دارای توانائی کاوش اهداف از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب الکترواستاتیکی به دلیل دقت بالا از دسته سیستمهای فلزیاب میباشد که طراحان فلزیاب بیشتر بر روی عملیات طراحی را به انجام میرسانند اما در ایران یا بعضی کشورها سیستمهای فلزیاب ولتاژی صدا داررا که با ایجاد یا قطع صدا محل هدف را مشخص مینماید به دلیل راحتی در کار بیشتر طراحی و ساخت و ارائه میگردد و بیشتر ارائه کنندکان فلزیاب به دلیل راحتی در کار این سیستمها فلزیاب با وجود نواقص بنیادین انها این سیستمهای فلزیاب ولتاژی را ارائه نمود و بقیه سیستمها فلزیاب را فاقد توانائی تشخیص برای خریداران معرفی مینمایند .

افراد در زمان تهیه سیستم فلزیاب بهتر است به امکانات تنظیمات سیستم فلزیاب توجه نمایند تا بتوانند در حالت معمولی و دستی از سیستم فلزیاب بهره ببرند.