پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب مغناطیس دگرگون گنج

فلزیاب مغناطیس دگرگون را باید تشخیص دهد تا بتواند در یک منطقه که مواد معدنی و منابع متضاد که میدان مغناطیس مخالف همدیگر را پدید میاورد از جریان میدان الکتریکی هدف طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید این میدان مغناطیس که در صحنه کار پدید میاید و با هم تضاد دارند در زمان ایجاد ارتباط یا جابجایی نیرو یا وارد نمودن نیرو میدان مغناطیس از ترکیب یکدیگر را پدید اورده و مغناطیس حاصل از نقطه برخورد یا  ترکیب این دو میدان مغناطیس متضاد که میدان مغناطیس جدید پدید میاید بستگی به حالت ان دو میدان مغناطیس دارد ان دسته میدان مغناطیس که الکترون سطح ان منفی میباشد به نسبت به ان میدان مغناطیس که الکترون ان مثبت باشد بزرگ تر است و در این وضعیت ان دسته نیرو پدید امده در میدان مغناطیس جدید از وضعیت ان دو میدان یا چند میدان مغناطیس قوی تر یا انرژی دما بالاتر میباشد و به سمت بار الکتریکی سطح گنج یا طلا منتقل گردیده شده و موجب میگردد که در اثر میدان الکتریکی اطراف گنج و طلا وانرژی درونی گنج و طلا یک میدان مغناطیس دیگر ایجاد میشود که خطوط مغناطیس این میدان مغناطیس  به سمت قطب تغییر جهت داده و این خطوط در طول مسیرخود جریان میدان مغناطیس را شکل داده که  حاصل این جریان میدان مغناطیس دگرگون میباشد و تراکم نیروی و اختلاف فاز این میدان موجب میشود که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی بر روی این محدوده پاسخ داده و در مرکز این هدف جابجایی یا تغییر میدان الکتریکی با جریان مغناطیسی پدید امده که خطوط مغناطیسی به جهت میدان الکتریکی میباشد ایجاد جریان امواج مغناطیسی را مینماید که فرکانس ان فوق العاده پایین میباشد و از انجا که میدان با الکتریکی طلا یا گنج تغییر یافته است بار الکتریکی ان هدف یا طلا را فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی نمی تواند تشخیص دهد بویژه این هدف طلا یا گنج در عمق زیاد قرار داشته باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

عمق فلزیاب تفکیک

عمق فلزیاب برای تفکیک یا بالاترین عمق فلزیاب درجهت تفکیک در رابطه با عملکرد فلزیاب پیشرفته برای دقت در کاوش اهداف یا طلا در عمق زیاد برای تفکیک درست موضوع مهمی است که در کنار تنظیم ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مطرح میگردد که در فلزیاب های پیشرفته برای بدست اوردن بالاترین عمق در جهت تفکیک DISCRIMINATION میتوان از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بهره برد که همراهی این دو نوع تنظیمات در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای افزایش عمق فلزیاب کاربرد بالای داشته  و موجب میگردد که فلزیاب بتواند در هر نوع خاک یا مواد معدنی و منابع عمل نموده و از انجا که ذات این فلزیاب ها تغییر در فرکانس یا جریان یا انرژی و تشعشع میباشد تحت تاثیر میادین مغناطیس زمین یا خاک صحنه کار قرار نمیگیرد و هر نوع علائم به غیر از علائم هدف بازتاب گردد را در دید خود قرار نمی دهد و وجود تشخیص با تغییر فرکانس و جریانات که از لایه ای زمین ایجاد میگردد در عملکرد تشخیص مدار فلزیاب از این دسته فلزیاب اثر نامطلوب نگذاشته و مدار فلزیاب بنابر تنظیمات تعیین شده به علائم منعکس شده واکنش از خود نشان می دهد و دیگر علائم را در دید خود قرار نمی دهد و اگر علائم دیگر به مدار فلزیاب برسد پردازشگر تعیین نوع علائم که عمل تفکیک را با عدد VDI انجام می دهد این نوع علائم را رد یا REJECT نموده و مورد اریابی قرار نمی دهد و در اینجا فقط مهارت کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب برای ایجاد تنظیم متناسب مهم میباشد که توان عمق فلزیاب را برای تفکیک یک هدف یا طلا افزایش می دهد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

حفره یاب

حفره یاب یا حفره زن یا اب یاب انواع گوناگون مانند حفره یاب انتنی یا حفره یاب تصویری یا حفره یاب لوپی یا حفره یاب کوئلی یا حفره یاب سنسوری دارد و فلزیاب حفره یاب نیزبه بازار فلزیاب ارائه گردیده است که توان حفره یابی را در کنار عملیات فلزیاب با تفکیک فلزات یا تفکیک طلا را دارد

کاوش حفره یا پیدا نموده حفره با حفره یاب نیازمند تخصص و تجربه فراوان در تشخیص حفره میباشد

انواع حفره از دید انواع  دستگاه حفره یاب یا انواع حفره زن یا سیستم حفره یاب طبق اصول تشخیص با جریان و انرژی و فرکانس و امواج هر گونه تغییر متفاوت در زیر زمین میباشد

حفره از نظر واکنش دستگاه حفره یاب یا سیستم حفره یاب میتواند خاک نرم یک نقطه در محدوده صحنه کار نسبت به اطراف خود یا دیگر لایه های زمین باشد

هوازدهی در صحنه کار یا زمین مربوط به عملیات میتواند توسط حفره یاب یا حفره زن بعنوان حفره تشخیص داده شود

محلهای که در گذشته کنده یا حفاری گردیده و پرشده است را حفره یاب بعنوان حفره تشخیص میدهد

چاه یا کانال یا تنور و کوره را نیز حفره یاب میتواند بعنوان حفره نشان دهد

نقاطی که در گذشته در ان محدوده ساختمان یا شهر یا تاسیساتی ساختمانی ساخته شده و به مرور زمان از بین رفته باشد بعنوان حفره توسط حفره یاب یا حفره زن تشخیص داده میشود

نقاطی که چشمه بودن یا محل تجمع اب درزیر زمین باشد یا خشک شده باشد یا در اثر بارش باران در ان محدوده اب تجمع یافته و خشک میگردد نیز بعنوان حفره توسط سیستم حفره یاب یا حفره زن تشخیص داده میشود

حتی تغییر خاک یا لایه زمین در یک محدوده را فلزیاب حفره یاب یا فلزیاب حفره زن یا حفره یاب یا حفره زن بعنوان حفره تشخیص میدهد

حفره یاب پالسی یا حفره زن پالسی یا فلزیاب پالسی حفره زن یا فلزیاب پالسی حفره یاب در نوع فلزیاب پالسی تصویری یا حفره یاب پالسی تصویری میتواند حفره را تشخیص دهد و لی اپراتور یا کاربر نوع وضعیت حفره را که از چه عاملی پدید امده است را نمی تواند تشخیص دهد

هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند حفره زن انتنی یا حفره زن کویلی یا حفره زن تصویری یا حفره زن لوپی یا حفره زن سنسوری باشد ولی نوع مدار  و طراحی مدار ان فلزیاب حفره یاب در تشخیص حفره واکنش متفاوت داشته زیرا نوع تنظیمات در مدارفلزیاب تشخیص حفره را مشخص مینماید

فلزیاب انتنی یا انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی میتواند حفره را تشخیص داده و پیدا نماید ولی تشخیص حفره توسط سیستم فلزیاب یا حفره یاب یا فلزیاب حفره یاب که از کدام نوع حفره میباشد به تخصص و مهارت اپراتور یا کاربر بستگی دارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد برای پیدا نمودن حفره عددVDI مختص به خود را دارد که با تغییر این تنظیمات میتواند نوع حفره را تشخیص داده و اپراتور یا کاربر میتواند با تنظیم صحیح و داشتن تجربه بر روی انواع شرایط که وضعیت حفره را دارد نوع حفره مورد نظر خود را با فلزیاب حفره یاب تشخیص دهد

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

طلایاب

طلایاب به ان فلزیاب میگویند که بتواند طلا را از دیگر منابع و ذرات و اهداف جدا نموده و تفکیک نماید طلا GOLD میتواند در شرایط متفاوت از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار علائمی متغییر را بازتاب نماید و این امر بیشتر برای اهداف قدیمی یا گنج پدید میاید و برای این است که در فلزیاب حرفه ای از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم بهره برده میشود تا اپراتور یا کاربر بتواند بین اهداف و منابع و علائم پراکنده یا مزاحم از دیگر منابع یا ذرات را تشخیص داده

اینکه شخصی یا شرکت ادعا نماید که سیستم ان فقط طلا GOLD را میگیرد یا طلایاب است و فلزیاب نمی باشد و فقط طلایاب است یک مقدارای از جنبه علمی و فنی دارای ایراد است طلا GOLD دارای الیاژ گوناگون میباشد و این الیاژ گوناگون است که خود به تنهائی میتواند علائم متفاوتی را انتشار دهد و اگر وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار را بر ان اضافه نمائید شرایط باز هم از نظر علائم برگشتی متفاوت میگردد و برای همین است که از تنظیمات مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب یا رادار زمینی دستی حرفه ای بهره برده میشود.

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یابی

گنج یابی تخصص باستانشناسان است این که شما با یک سیستم فلزیاب بتوانید گنج را پیدا نمائید یک موضوع صد در صدی نمی باشد و هر که به شما تضمین دهد واقعیت را ابراز ننموده است  زیرا برای عملکرد با فلزیاب در هر زمینه بخصوص باستانشناسی  تجربه و مهارت در همان زمینه نیاز است و توان  سیستم فلزیاب در زمانی مشخص میگردد که با ان فلزیاب تمرین نموده و تمامی روشها را از روی زاهنمای دستور عملکرد اموخته و یک هدف را در سطح و عمق قرار داده و پیدا نمائید اپراتوری که بتواند تمرین نموده و به این مهارت برسد تازه میتواند بکوید که کار با فلزیاب را یاد گرفته است ولی در زمینه کشف گنج نیز باید به مهارت برسد پس زمانی که یک فلزیاب در اختیار یک اپراتور حرفه ای قرار بگیرد و تمرین نموده باشد و یک هدف نمونه را در عمق زیاد پیدا نماید دیگر برای توان فلزیاب جای بحثی نمی ماند

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:13

طلایاب واقعی

فلزیاب که طلایاب واقعی باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تعیین هدف یا فلزات با عدد VDI  باشد و با تعیین هدف یا فلزات مورد نظر در این تنظیمات با عدد VDI میتوان براحتی بین هدف واقعی طلا با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داد که دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات را افزایش میدهد

دیگر فلزیاب ها که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد مانند فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ......در کشف فلز طلا GOLD دارای توان پائین تری میباشد و برای همین است که در زمان ازمایش یا تست فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که از نوع ولتاژ القائی میباشد از فلزات مانند مس یا روی یا استیل در عمق بهره میبرند و کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلو سیستم سرجستجوگر فلزیاب عبور میدهند .

 

 

 

یکشنبه, 08 اسفند 1395 05:26

کلاهبرداری فلزیاب

کلاهبرداری در فلزیاب اولین نشانه ان این است که فروشنده فلزیاب از دیگر تولید کنندگان یا فروشندگان فلزیاب بدگوئی نمایدو دیگر تولید کنندگان فلزیاب را به خریدار فلزیاب کلاهبردار معرفی مینمایند مواظب اینگونه افراد باشید چون خودشان کلاهبردار هستند که دیگران را کلاهبردار معدفی مینمایند تا عمل کلاعبرداری خودشان معلو نشود و از این طریق اعتماد خریدار فلزیاب را جلب نمایند

هرکه برعلیه دیگری موضوعی را بیان مینماید مطمئناً خود را دارای نواقص و ایراداتی میباشد که میخواهد از دیگران پنهان نماید و به دیگران القاء نماید که رقیب یا فرد دیگر فاقد حسن و توانائی میباشد و تا میتواند درصد شک و ظنین بودن را در جامعه در رابطه با ان موضوع کسترش میدهد تا واقعیت پنهان گردد و شنونده یا خواننده باید از طریق عقلانی مطلب را بدون غرض مورد بررسی قرار دهد.

بعضی شرکتها یا اشخاص اقدام به گشایش وبلاگ یا سایت به نامهای مختلف مینمایند و در این سایت یا وبلاگها یا رد مراجعه حضوری از یک شرکت یا محصول بد کوئی نموده و در این ادرسهای اینترنتی اشخاص گوناگون بعنوان خریداران محصولات دیگر شرکتها معرفی مینمایند و حتی چند نفر رابعنوان خریدار بهمراه تلفن یا سایت و ادرس اینترنتی معرفی مینمایند تا از محصولات دیگران بدگوئی نموده و تا با یک برنامه خاص بتواند دیگران را متقاعد نمایند که محصولی را که خود معرفی مینماید کیفیت بهتری دارد و در مجموع ا زمحصولات یک شرکت یا چند محصول تولیدی چند موسسه را بد نام و فاقد کارائی ذکر مینمایند و در مقابل در متن بحثهای خوداز طرف دیگران یا خودشان بعنوان یک فرد بیطرف یک محصول را دارای کارائی بالا نسبت به دیگر محصولات مطرح مینماید و بعضی مواقع حتی از محصول خاصی تعریف نمی نماید و فقط از محصولات رقیبان به عناوین گوناگون بدگوئی مینمایند که این روش عملکردی بیشتر متعلق به اشخاص و افرادی میباشد که میخواهند از روش دلالان بدنام محصولی را با دروغ به فروش برسانند یا در اثر نداشتن توان رقابت با رقیب خود اقدام به تخریب رقیب خود نمایند.

بیان مطالب مغرضانه باعث ظن بد به خود گوینده نیز میگردد.

  
 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:41

فلزیاب تفکیکی حرارتی

فلزیاب حرارتی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد به فلزیاب تفکیکی حرارتی یا فلزیاب تفکیک دار حرارتی مشهور است.

تشخیص حرارت در سیستم فلزیاب حرارتی حالات متفاوت داشته و حتماً نباید تغییر حرارت بر روی صفحه نمایشگرسیستم حرارت یاب اشکار گردد بلکه تشخیص حرارت با کوچکترین علائم بر روی سنسور سیستم حرارتی قابل دریافت است و این دریافت به مدار تقویت کننده و تبدیل کننده مدار نقشه فلزیاب منتقل و توسط پردازشگر بوسیله واکنش صدا یا تصویر یا حرکت انتن قابل مشاهده میباشد.

حرارت بعضی از مواد و اجسام به ان اندازه نیست که سیستم حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال یا صفحه نمایشگر خود مشخص نماید ولی این تغییر در سیستم حرارت یاب مورد بررسی قرار میگیرد و برای این دسته از منابع بخصوص اهداف که در زیر یا سطح زمین قراردارند و میزان حرارت انها قابل ارزیابی تا ان حد نیست که ثبت و اشکار گردد طراحان حرفه ای از مدارات تبدیل شونده تقویت کننده بهره میبرند و ارتباط انرا به یک مدار سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی مرتبط نموده تا با حرکت انتن یا صدا یا تصویر این تغییرات اشکار گردد و برای این است که از سیستم حرارت یاب در این دسته سیستمها فلزیاب حرفه ای بعنوان لوازم جانبی بهره میبرند تا تغییرات حرارت هرچند کم را که از عمق زیاد و سطح میاید سیستم فلزیاب مورد ارزیابی و تشخیص و پردازش قراردهد و اپراتور یا کاربر را در تشخیص اهداف در شرایط سخت را یاری نماید.

این حرارت منابع ومواد معدنی یا اجسام در بعضی مواقع توسط سیستمهای حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال عددی حرارت یاب قابل مشاهده نمی باشد یا تفاوت انها برای اشکارگردیدن بر روی صفحه دیجیتال حرارتی قابل تغییرواشکارشدن نمی باشد ولی خود سیستم سنسورحرارت یاب ان دریافت نموده و این دریافت هر چند قابل تشخیص بر روی صفحه دیجیتال نمیباشد ولی توسط مدارات یا عوامل واسطه به مدار یا سخت افزار فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی منتقل میگردد واین علائم هرچند جزئی توسط پردازشگرفلزیاب مورد بررسی و افزایش تراکم علائم قرارگرفته یا مدارفلزیاب علائم را تغییرداده وموجب افزایش جریان در این علائم میگردد وبا انتقال تراکم این علائم به مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میتواند به صورت صدا یا حرکت انتن یا تصویر واکنش را ایجاد نماید.

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ گردیده و با علائم هدف همسو میگردد و توسط حرارت یاب و مدار فلزیاب قابل تشخیص میگردد و بصورت حرکت انتن یا تصویر یا صدا اشکار میگردد.

البته در نظر داشته باشید که این اعداد دیجیتال سیستم حرارت یاب در سیستمهای که دارای مادون قرمز و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در صحنه کار اصلی که هدفی واقعی وجود داشته باشد از خود واکنش مطلوبی نشان میدهد که این واکنش به نحوه تجربه و مهارت اپراتور و کاربر در تشخیص نیز بستگی دارد.

 

 

 

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 06:46

استفاده فلزیاب

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی سیستمهای فلزیاب چند منظور میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد.

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمینه های اب و برق و تلفن و کاز ومخابرات و کشف معان و سدسازی وجاده سازی و پل سازی و پتروشیمی و نفت و ژئوفیزیک و زمین شناسی و تحقیقات و پژوهش زیست شناسی وپزشکی و دامپزشکی و نظامی ومین یابی و ........ کاربرد فراوان دارد.